Creation Science Information & Links!
Főoldal
Gyik
Linkek
EN Cikkek
Könyvek
Képek
MP3
Videók

Afrikaans
العربية
Български
简体中文
繁體中文
Hrvatski
Čeština
Nederlands
English
Afrikaans
Arabic
Bulgarian
Chinese CS
Chinese CT
Croatian
Czech
Dutch
English
Français
Deutsch
Ελληνικά
עִבְרִית
Magyar
Indonesia
Latviešu
Norsk
Polski
French
German
Greek
Hebrew
Magyar
Indonesian
Latvian
Norwegian
Polish
Português
Română
Русский
Српски
Slovenčina
Español
ภาษาไทย
Українська
isiZulu
Portuguese
Romanian
Russian
Serbian
Slovak
Spanish
Thai
Ukrainian
Zulu

 
    G Y Í K            Ver. 2.5
Gyakran Ismételt Kérdések
http://www.creationism.org/hungarian/creationism_faq_hu.htm

Minden héten sok kérdés érkezik hozzánk.
Azt reméljük, hogy itt mindenki választ talál
a leggyakrabban feltett kérdésekre.

   Te amúgy normális vagy?

Hmmm ... nehéz megmondani, hogy ki az.

   Hogy lehet valaki ennyire tudatlan?

Ismerjük mi egymást? Ne feledd, hogy amikor valakire (már megbocsáss) egy becsmérlő megjegyzést teszel, és tudatlannak vagy ostobának nevezed, egy másik embert bántasz meg.

   A kreácionizmusnak nem az a lényege, hogy: „Isten ezt mondta, úgyhogy hidd el, és ezzel minden el van intézve!”?

Van, aki ennyivel is beéri, igen. De nem igaz vajon ugyanez az evolucionistákra is: „A tudósok ezt mondták, úgyhogy elhiszem, és ezzel minden el van intézve.”?

   Meddig akarsz még a „tudomány ellen” beszélni?

Meddig akarod még… verni a feleséged? Más szóval már a kérdésedben valami valótlan dolgot állítasz. Időnként megtörténik, hogy egy kisebbségben lévő, ugyanakkor rendkívül intelligens tudóscsoport elméletéről bizonyosodik be, hogy helytálló. Kezdjük azzal, hogy mi nem vagyunk a „tudomány ellen”!

Emlékezz csak vissza, a modern tudomány alapítói mind kreácionisták voltak, például Newton, Kepler, Pascal, Boyle, Galilei és még sokan mások. Meg voltak róla győződve, hogy létezik egy logikus Teremtő Isten, és erre a meggyőződésükre alapozták a kutatásaikat, hogy az Ő teremtésében megtalálják a természet törvényeit, és ezzel megpróbálják kitalálni az Ő gondolatait. Mi is ugyanezt tesszük ma, amikor felismerjük, hogy egy logikusan megtervezett univerzumban élünk. Mindaz, amit magunk körül látunk a semmi felrobbanásának (ősrobbanás elmélet) és számtalan elképesztő véletlennek lenne az eredménye? A kreácionisták, akik a tudomány oldalán állnak, úgy gondolják, hogy a bizonyítékok ezt határozottan cáfolják.

   Mi a helyzet a dinoszauruszokkal?

Leegyszerűsítve a dolgot, együtt éltek az emberrel több ezer éven át, de úgy tűnik, az újkor hajnalára szinte teljesen kihaltak. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy a „dinoszaurusz” szó mindössze úgy 170 éve létezik . Az őseink, akik Európában, Kínában és Ázsia egyéb részein, illetve az amerikai kontinenseken és Afrikában éltek, számos legendát hagytak ránk, melyek veszélyes, gyíkszerű lényekről (más néven sárkányok) szóltak. Miért kellene az összes ilyen legendát / történetet (mely mellesleg az összes lakott kontinensről származik!) elbagatellizálni és figyelmen kívül hagyni pusztán azért, hogy az evolúció ideiglenes elméletének adjunk hitelt? A tudomány egyik fontos ismérve, hogy külön kezeli a bizonyítékot és az interpretációt. A bizonyíték az, hogy valaha léteztek ezek a nagy és veszélyes gyíkszerű lények. Találtunk csontokat, a történelem során feljegyzések készültek róluk, megvannak a lábnyomaik. Ezek mind komoly bizonyítékok. Azonban az interpretáció (vagy hit), mely szerint évmilliókkal ezelőtt éltek, már vita tárgyát képezi a kreácionisták és az evolucionisták között. Mellesleg számos történetet jegyeztek fel az idők során, melyek arról szólnak, hogy sárkányok/dinoszauruszok öltek meg embereket, illetve, hogy emberek azért fogtak össze, hogy bosszúból elpusztítsák ezeket a lényeket. Ezek is (egyéb fontos bizonyítékok mellett) egyértelműen a mi álláspontunkat támasztják alá... és közben a teremtéselmélet évről évre erősödik.

   A dinoszauruszok nem 65 millió évvel ezelőtt haltak ki?

Vannak bizonyítékok, melyek alátámasztják, hogy a Föld mindössze néhány ezer éves.  A honlap BOOKS (KÖNYVEK) részében megtalálható Dr. Ackerman könyve (angol nyelven), az It's a Young World After All (És mégis fiatal a Föld).  A „65 millió év” ötlete új keletű. Az evolúcióelmélet amolyan mentális búvóhely, ahová el lehet rejtőzni hatalmas Teremtőnk elől. Az evolúcióelmélet azt állítja (teológiai érveket felhozva), hogy Isten vagy gyenge, vagy nem létezik. Így van? Gondoljuk csak végig, mit állít az evolúcióelmélet az ember eredetéről! Az elődeink láttak sárkányokat (lásd az előző választ), és harcoltak is ellenük minden lakott kontinensen. Az elődeink őszinte leírásokat hagytak hátra a nagy és veszélyes gyíkszerű lényekről, melyeket láttak. Együtt éltek az emberekkel. Az emberek láttak dinoszauruszokat. Persze a történeteket később kiszínezték, de az igazság apró csírája, mely szerint az emberek és a dinoszauruszok (sárkányok) együtt éltek, pontos információ marad. Különböző helyeken éltek… de ugyanabban az időben, amíg végül majdnem teljesen kipusztultak. (Mellesleg néhány dinoszaurusz még ma is él.)

   Kr.e. 4004... ezt nem mondod komolyan!!

Manapság több dologra szokás használni a „teremtéstudomány” kifejezést. Egyes kreácionisták erősen hajlanak rá, hogy elfogadják az evolucionista értelmezés legtöbb állítását, de azzal már nem tudnak mit kezdeni, hogy az élet csak úgy magától jött létre. Ezek a kreácionisták azzal érvelnek, hogy kellett lennie egy „első oknak”, vagyis „Valakinek”, aki beindította az eseményeket, majd az evolúció volt az a folyamat, melyet ez az „Isten” később felhasznált. A www.creationism.org tartalmaz pár linket, ahol bővebben olvashatsz erről, ha érdekel. Más kreácionisták azonban (például azok, akik ennek az oldalnak a működtetésében részt vesznek) tovább tanulmányozták a dolgot… és arra a következtetésre jutottak (de nevezhetjük ezt hitnek is), hogy igazából nincs olyan tudományos bizonyíték, ami alátámasztaná az evolucionizmust, és hogy a Föld egyszerűen nem lehet 10 ezer évesnél idősebb. A dolog kicsit komplikált, de valóban sok „fiatal Föld” kreácionista hisz abban, hogy a Kr.e. 4004-es évszám állhat a legközelebb a teremtés időpontjához. Tudom, hogy ez mennyire röhejesen hangzik azok számára, akik elhiszik, hogy a radiokarbonos kormeghatározás valóban működik, úgyhogy tőlük bocsánatot kérek.

   40 nap és 40 éjjel, komolyan?

Igazából a Mózes I. könyve 7. fejezetében az áll, hogy a víz 150 napig áradt a földön, és újabb 150 nap kellett, hogy leapadjon. Az özönvíz összesen tehát mintegy egy évig tartott attól számítva, hogy Noé családja beszállt a bárkába. Mindig is ez állt a Bibliában. Pont. Viszont az is kiderül, hogy rettentően szakadt az eső az első 40 napon át, éjjel és nappal (aztán pedig jött a szél: Mózes I. könyve, 8. fejezet, 1. vers). Nincs rá bizonyíték, hogy az eső okozta az özönvizet, és a legújabb kori kreácionisták ezt soha nem is állították. Már bocsánat, hogy ezt mondom, de éppen az evolucionisták azok, akik ezt akarják a kreácionisták szájába adni, hogy nyíltan leszólják a kreácionisták elméleteit, beleértve az özönvízről szólót is.

   Mégis hogyan férhetett el Noé bárkáján a világ összes nagy állatfaja?!

A legnagyobb sárkány (vagyis dinoszaurusz) tojás, amit eddig találtunk, nagyjából akkora, mint egy focilabda. Egy átlagos autó csomagtartójában simán elférne egy tucat Brachiosaurus tojás, és még maradna is egy kis hely! Ez azt is jelenti, hogy a frissen kikelt sárkányok nem voltak túl nagyok. Noé küldetésének a lényege az volt, hogy őrizzen meg minden fajta állatot. Nem kellett mindből a legnagyobbat választania. És nem kellett az alfajokkal sem bajlódnia. Tudtad, hogy a legtöbb modern kutyafajta kevesebb, mint 100 éves? Két egészséges, fiatal kutya képes megőrizni az összes „kutyafajta” genomját. A Biblia a „fajta” [úgy, mint különböző féle, fajta – a ford.] szót használja a különböző típusú életformák megkülönböztetésére. Lovaknak és zebráknak lehetnek életképes utódaik (létezik is ilyen hibrid); ugyanez igaz a tigrisekre és az oroszlánokra is, ami arra utal (a teremtéselmélet szerint), hogy valószínűleg ugyanabból az eredeti génállományból származnak. A kutyák és a farkasok (jóllehet, ma már az emberek nagyon különbözőknek tartják őket) valószínűleg szintén ugyanannak a „fajtának” a leszármazottai. Noha van pár nagyobb állat is (ha már teljesen kifejlődött): zsiráfok, elefántok, T. rexek, azonban az átlag állatméret leginkább a birkák méretéhez hasonlítható. Így a háromszintes bárka elég nagy volt ahhoz, hogy elférjen rajta minden „állatfajta” plusz rengeteg állateledel. Az eredeti egészséges „kutya” génállományból aztán újra elkezdődhetett a fajták kitenyésztése. Ha tudományos oldalról nézzük, elképesztő a teremtett változatosság, nem?

   Még ha az egész légkör 100%-os páratartalmú volt is, és elkezdett esni az eső, nem lett volna annyi víz, ami elboríthatta volna az összes kontinenst!Az özönvíz képtelenség, ismerd be!

Ez egy gyakori vád, és arra a válaszra vonatkozik, amit a fenti problémára lehet adni. Az 1 Mózesben leírt özönvíz történetből csak azt tudjuk meg, amit Noé látott, így elképzelhető, hogy nem ad teljes képet arról, ami az eseményeket kiváltotta. Például nem esik szó jégről, de tudjuk, hogy a víz emelkedése (az első 150 nap során) egybeesett a 40 napig tartó eső kezdetével, valamint a mélység forrásainak megnyílásával, ami egy érdekes kijelentés. Nem az eső okozta tehát az özönvizet, de a katasztrófának ez az egyik velejárója szintén nagyjából ekkor jelentkezett.

   Ha sós víz borította volna el a kontinenseket, az elpusztította volna a teljes növényvilágot, nem?

Előfordult már veled, hogy megcukroztad a kávéd, de elfelejtetted megkeverni? Milyen volt az íze? Az özönvíz előtt az óceánokat sem „keverték” még meg. Elképzelhető, hogy az óceánok az özönvíz előtt nem voltak még így telítve ásványi anyagokkal, amikor a vizek ellepték a földtömegeket. Azt pedig tudjuk, hogy a természetben megtalálható magok (és itt most nem a kikísérletezett, sokkal kevésbé ellenálló hibridek magjaira gondolok, amelyek hasonlóak a túltenyésztett kutyafajtákhoz) szívósak, hónapokig képesek életben maradni, és a vízzel messzire eljuthatnak. Azonban az ősmaradvány anyagból úgy tűnik, hogy bizonyos növényfajok (és tengeri élőlények) nem élték túl az özönvizet, illetve a Földön az özönvíz után kialakult hidegebb klímához nem tudtak alkalmazkodni. A gyékény például a régi időkben 18 m magasra is megnőtt, azonban az, amit ma látunk belőle jó, ha eléri a 90 cm-t. A modern világ alig hasonlít arra a világra, ami egykoron létezett.

   Az özönvíz nem csupán egy helyi árvíz volt?

Lehetetlen. Egyesek ma ezt állítják, de Mózes I. könyvéből egyértelműen kiderül, hogy Isten az egész Földet el akarta pusztítani az árvízzel, minden embert, állatot és madarat, ami nem ment be a bárkába. Egy átlagember óránként 5 kilométert tud megtenni, igaz? Vagyis 10 óra alatt meg tud tenni 50 km-t. 100 nap gyaloglással lehetséges több ezer kilométert is megtenni, ugye? (Gondoljunk csak az amerikai úttörőkre, akik a szekereikkel nyugati irányban átkeltek Észak-Amerikán egyetlen hosszú évszak alatt.) Ha Isten csak egy „helyi özönvizet” küldött a Földre, akkor miért nem szekeret építtetett Noéval? Elég lett volna Noénak pár völggyel arrébb költöznie, hogy megmeneküljön egy helyi árvíz elől. Geológiai szempontból fontos, hogy vastag üledékes rétegek borítanak minden kontinenst. A legtöbb üledéket a víz vitte a jelenlegi helyére. A mély, egyenletes vastagságú üledékes rétegek, melyek több száz négyzetkilométert borítanak, arra engednek következtetni, hogy a múltban volt egyetlen esemény, mely során olyan elképesztő erők szabadultak fel, melyeket ma már nem tudunk megfigyelni. Ilyen mély rétegeket lehet találni minden kontinensen, mely szén- és olajlelőhelyekkel (korábbi, összezúzott élőlények) van tarkítva, mely egy globális özönvízre utal.

Az özönvíz tehát világméretű volt. A világ minden pontján megemlékeztek róla legendákban/történelmi leírásokban, és nem csupán a héber történetekben. A kérdés az, hogy te mire alapozva mondod azt ki valamire, hogy igaz? A „helytelenül tudománynak nevezett” dologra alapozol, és olyan trendeket és elméleteket követsz, melyeket ideiglenes megegyezés alapján fogadnak el az emberek? Vagy Isten igéjére alapozol, és elfogadod azt, hogy időnként még a tudósok többsége is téved? Több mint ezer éven át, Ptolemaiosztól Galileiig a tudósok tévesen úgy tartották, hogy az univerzum a Föld körül kering, igaz? Az egyház azért üldözte Galileit, mert az általuk akkor „tudományosnak” hitt és elfogadott elmélet ellen emelt hangot. Az egyház vezetői a tudósok mellé álltak Galileivel szemben, aki azt állította, hogy a görög tudós és matematikus, Ptolemaiosz (több mint ezer éven át elfogadott) elmélete talán nem helyes. „Bízzunk meg a tudósok többségében, mert nekik biztos, hogy igazuk van?” Nem, időnként a többség téved. Tévedtek, amikor azt állították, hogy az egész univerzum a Föld körül kering, és most is bizonyíthatóan tévednek, amikor azt állítják, hogy egy kozmikus baleset eredményei vagyunk, egy robbanásé, mely során a semmi kirobbant a semmiből minden ok nélkül. Nincs más, csak egy statisztikai esemény, nem kell felelnünk Isten előtt, úgyhogy élj a jelenben, mert az emberek alkotják a törvényeket és az emberi konszenzus a végső és legfőbb hatalom.

   Az 1925-ös Scopes perben (vagy a híres majomper) kiderült, hogy az evolúció nyert, a kreácionizmus pedig veszített, méghozzá nagyon!

A liberális média és Hollywood természetesen ezt szajkózza azóta is.

   Miért vagy ilyen intoleráns, ha másféle hitről van szó?

Ebben a fontos vitában mindkét fél megnyilvánulásairól csatolok linkeket és cikkeket… nem úgy, mint a liberális média és Hollywood.

   Hányok az olyanoktól, mint ti, kerácionisták, akik szerint a Föld lapos!

Ez igazából nem is kérdés, de az ilyen és ehhez hasonló hozzászólások gyakoriak.  Általában fiatalok írnak ilyesmit, akik a kreácionistákat (vagy bárkit, aki nem ért egyet velük valamiben) helyre akarják tenni. De jó lenne még egyszer fiatalnak lenni!  :-)

Van egy dolog, amit gyakran elmondok a szkeptikusoknak, ez pedig az, hogy még ha teljesen el is vetik a következtetéseimet, akkor is vizsgálják meg a bizonyítékokat! Azok fogják tudni a legjobb új elméleteket lefektetni 10 vagy 20 év múlva, akik olyan bizonyítékokra építenek, melyeket a jelen generáció szakértői szép csöndben a szőnyeg alá söpörnek, mert az adatok nem illenek bele az elméleteikbe (lásd a következő kérdést).

   A radiokarbonos kormeghatározás bizonyítja, hogy nem történhetett meg a teremtés, igaz?

A kreácionisták a tesztelhető és megismételhető tudomány oldalán állnak. Szóval akkor még egyszer, a kreácionisták a tudomány oldalán állnak. Az evolucionisták szépen félreteszik a tudományt, amikor nekik úgy a kényelmes! A köveken nincsen dátumbélyegző, és az – állítólagos - évmilliókat sem tapasztalta meg senki. A radiokarbonos kormeghatározás egyharmad tény és kétharmad feltételezés, ráadásul nem ismételhető meg. Olyan lávafolyamok korát, melyek az általunk ismert történelmi időkben keletkeztek, több millió évesnek datálták a radiokarbonos módszerrel. Ez nem igazán ad okot arra, hogy elhiggyük a Föld több milliárd évesre becsült korát.

Számos megkövesedett sárkánycsonton és azok közelében lehet találni szenet. (A jelenlegi evolucionista elmélet szerint ezek a csontok legalább 65 millió évesek, igaz?) Kreácionisták időnként lekaparnak némi szenet ezekről a mintákról és a laboratóriumokba küldik for (C14) dating (C14-es) kormeghatározásra; az eredmények szerint a dinoszauruszokról vett szénminták legfeljebb pár ezer évesek. A tudomány győzedelmeskedik. Az evolucionisták dührohamot szoktak kapni, amikor a kreácionisták publikálják, hogy hol találták a datált szenet. Egy másik példa az új lava dome on Mount St. Helens lávadóm St. Helens hegyen . Alig 35 éves, de az izotópos kormeghatározási módszer (K-Ar) szerint 1 millió éves! Valami nagyon, de nagyon nem stimmel itt. A Pompeji és Hawaii feljegyzett történelme során kiömlött láva K-Ar kormeghatározása során ismét kiderült, hogy a módszer fabatkát sem ér. Az evolúció főpapjai azért ragaszkodnak ezekhez a módszerekhez, mert nincs más „bizonyíték”, ami alátámasztaná az állításukat, hogy a Föld jóval idősebb 10 000 évnél. Az összes nagy folyónk és vízesésünk arra enged következtetni, hogy a Föld csupán néhány ezer éves. Az állítólagos évmilliókból semmi nem igaz. Ez tudomány. Tesztelhető és megismételhető, ez az, amiről beszélünk. Ezeket a teszteket… meg lehet ismételni, és ezzel sokat segítettem.

   Mi a helyzet az ősmaradvány-anyaggal?

A „kreácionisták legjobb barátja” (vagyis az ősmaradvány-anyag) még mindig nem tud felmutatni átmeneti formákat. Persze, minden újabb evolucionista generáció felmutat néhány új átmeneti formát, de eddig még egyik sem állta ki az idő próbáját. Legújabban komoly erőfeszítéseket tesznek, és állítják, hogy a „dinoszauruszok tollakat növesztettek”, hogy így támasszák alá az evolúció elméletét. De ismét kudarcot fognak vallani. Majd meglátod. (Az viszont igaz, hogy az illusztrátoraik nagyon jók, nem?)  Nagyszerű illusztrációkat készítenek a „lehetséges” köztes formákról, azonban egy szem tudományos bizonyítékuk sincs, amivel ezeket alá tudnák támasztani.  Szomorú, mit követnek el a gyerekekkel az ilyesfajta propagandának köszönhetően.

   Az emberi (hominidák) evolúciója TÉNY!  Ismerd el!

A ma élő emberek koponyatérfogata nagyjából 700 és 2200 köbcenti között változik, azonban az agytérfogat és az intelligencia között nincs összefüggés. (Az átlag 1300-1350 cm3.) 5 évig éltem Japán fővárosában, Tokióban. A japánok átlagos „agymérete” jóval kisebb az enyémnél (magas kaukázusi vagyok), ettől függetlenül biztosíthatlak róla, hogy a japánok rendkívül okos emberek. Ha megnézzük a számítógépeket, érvelhetünk azzal, hogy az egymáshoz közelebb lévő áramkörök hatékonyabbak és gyorsabbak… tehát a kisebb agytérfogat nem szükségszerűen jelenti hátrányt, nem igaz? Amikor az evolucionisták nagyságuk szerint szépen sorba állítják a koponyákat (és szándékosan elrejtik azokat, melyek nagyobbak a mai átlagnál), akkor arra a hibás következtetésre építenek, hogy az agytérfogat és az intelligencia között összefüggés van… de nem érvelnek jól! Ráadásul az izotópos kormeghatározási módszereik sem működnek (lásd fent), úgyhogy azt sem tudják, milyen öregek azok a koponyák, amiket sorba állítottak.

Már elnézést, de mis is történik annak az embernek a csontjaival, akinek az étrendjében nincs elegendő kalcium? Vagy réz? Az károsan hatna az agy fejlődésére. Ha a múltban számos nép csak helyileg megtalálható élelmet fogyasztott ... (próbáld meg követni a gondolatmenetemet) és a helyi talaj nem tartalmazott szelént, vagy vasat, vagy bármilyen más nyomelemet... akkor ez hatással kellett, hogy legyen minden, a területen élő személyre és állatra több generáción át. Igaz? Amikor most megnézzük a fennmaradt hominida kövületeket, vegyük számba az összes logikus tudományos lehetőséget (beleértve az esetleges belterjességből adódó rendellenességeket is) és ne elégedjünk meg azzal, ahogy az evolucionisták a fennmaradt több ezer hominida maradványból tisztességtelen módon kiválogatták a nekik megfelelőket (elrejtve vagy figyelmen kívül hagyva a maradványok többségét!) azért, hogy a pillanatnyilag elfogadott evolúcióelméletüket népszerűsítsék és próbálják hitelessé tenni… más szóval mindenáron az evolúciót hirdetik az őskövületekben rejlő bizonyítékok dacára.  Nagy árat fogunk fizetni, ha hagyjuk, hogy hamis és manipulált bizonyítékokkal csapják be az embereket. Az ősmaradvány-anyag (tehát a kreácionisták legjobb barátja) jól mutatja, hogy minden fajta mindig is mutatott bizonyos variációt, ami az elképesztően bölcs tervezés egyik bizonyítéka.

Mit tesz az evolúció? (Igen, most én teszek fel NEKED egy fontos kérdést!) Kielégít egy, az eredetünkkel kapcsolatos szükségletet. Nem tesztelhető, és nem ismételhető meg. És amikor a kreácionisták rámutatnak, hogy az evolúció szembemegy a tudományos bizonyítékokkal, az evolucionisták dühösek lesznek. Düh? Már elnézést, de én eddig azt gondoltam, hogy „tudományról” van szó… a gondolatok, bizonyítékok és minden egyéb szabad megvitatásáról. Valójában a vallásuk számára jelentünk fenyegetést. Kik vagyunk mi, emberek? Miért vagyunk itt? Hová megyünk? 3,5 milliárd emberi DNS bázispár. Hűha! Nincs annyi hitem, hogy hinni tudjak a véletlenben, amikor az eredetünkről van szó. Ez azért más… más, mint a többi tudomány, nem igaz?

   Nem tudja már mindenki, hogy a „teremtéstudomány” egy oximoron?

Amiről most beszélünk, az az ember igazi őstörténete, vagyis az eredetünk. Éppen ezért egy olyan problémáról van szó, amely erősen vitatott, és amely mélyen érint minket. Nagyon mélyen, és ettől válik fenyegetővé. Nem hasonlít a többi tudományhoz. Ha van Isten, aki teremtett minket, és aki jogot formál arra, hogy a földi életünk, az itt eltöltött idő, tanulás és próbák után megítéljen minket, akkor őrültek vagyunk, ha szembeszállunk a valósággal, kollektíven becsukjuk a szemünket, és tömegesen azt hirdetjük, hogy Ő nem létezhet. Hiszen végtére is mi csupán véges életű, apró lények vagyunk, akik egy puha, kékes üveggolyótól függünk, amely a világűrben kering, egy konkrét galaxis szélén, ráadásul csupán 5 érzékszervvel rendelkezünk. És akkor „legokosabb” embertársaink közül néhányan magukat bölcsnek nevezve azt állítják, hogy mindezen korlátozások ellenére meg kell tudnunk magyarázni a körülöttünk lévő világot, és amit nem tudunk, az nem létezhet?  Az „evolucionista tudomány” az arroganciájával inkább tekinthető oximoronnak, de a „teremtéstudomány” nem, mivel az elsőként ismerte fel, hogy mi, emberek és az egyszerű felfogásunk nem állhat a mindenség középpontjában.

   A kreácionisták nem publikálnak tudományos folyóiratokban, ami bizonyítja, hogy a tudományos munkájuk fabatkát sem ér, igaz?

Nos... rettentően kényelmes dolog ez az elefántcsonttorony őrzőinek, akik először nem engedik megjelenni a kreácionista írásokat a tudományos folyóiratokban, aztán viszont azzal vádolják meg a kreácionistákat, hogy nem engedik megjelenni a saját, minőségi evolucionista kutatásaik eredményét a kreácionista kiadványokban.

A néhai dr. Henry Morris az Institute for Creation Research (Teremtéskutató Intézet vagy TKI) rámutatott, hogy sok kreácionista tudós dolgozik az iparban vagy éppen az egészségügyben, de a kreácionista-ellenesség annyira intenzívvé vált akadémiai körökben, hogy már senki nem mer nyíltan írni vagy felszólalni az evolucionizmus ellen anélkül, hogy kiközösítenék vagy kirúgnák. A szakmai lektorálásnak olyan környezetben, ahol a tudóstársak egymásra is nyomást gyakorolnak, miközben egymással versengenek a tiszteletért és az előmenetelért, megvannak a maga korlátai. Az evolucionisták eldöntötték, hogy nincs „Isten” (olyan, aki következményekkel járna), aki előtt felelni kellene a tetteinkért, ami azt jelenti, hogy az emberi konszenzus jelenti az igazság felismerésének legfelsőbb fokát. Hogyan is törhetne ki ebből egy olyan professzor, aki az evolúciót tanítja anélkül, hogy elveszítené az állását? Azzal, hogy valaki szembemegy ezzel (az Istent nem félő) konszenzussal, definíció szerint téveszmét követ. Meg kell érteni, hogy ha nincs „Isten”, aki előtt felelnünk kell, egyre rosszabbá válik a helyzetünk, hacsak valaki kívülről nem avatkozik be (kicsit olyan ez, mint egy korrupt városi rendőrség, politikai rezsim vagy hamis vallási hierarchia).

A nagy tiszteletnek örvendő Creation Research Society (Teremtéskutató Társaság)mintegy 650 taggal büszkélkedik, akik közül mindenki magas tudományos fokozattal rendelkezik. Közülük sokan kiváló tudományos cikkeket publikáltak. Emellett a Társaság rendszeresen jelentet meg tudományos folyóiratot, valamint kéthavonta egy hírlevelet is, melyben tudományos indíttatású cikkeket lehet olvasni.

   Az evolúció tudomány, a kreácionizmus vallás

Gyakran előkerül ez a kijelentés, ami a gúnyolódók egyik kedvence. Általában röviden szoktam reagálni az ilyen odavetett megjegyzésekre. Itt viszont szeretném elmondani, hogy az evolúció egy olyan folyamat, amelyről úgy vélik, megmagyarázza az eredetünket. Az emberi állattartás és földművelés több ezer éve alatt ilyen folyamatot nem jegyeztek fel. Továbbra sincs átmeneti forma a kövületek között, amit komolyan lehetne venni, egy sincs. Az elfogadott radioizotópos kormeghatározási módszerek, melyek az évmilliós korokat adják, nem állják ki a tesztelhetőség és megismételhetőség tudományos próbáját. És előfordul… ezt itt el kell ismernem… szeretem megváltoztatni a fenti mondatot, méghozzá szándékosan, és arról kezdek érvelni, hogy mi a különbség a „teremtéstudomány és az evolúció nevű vallás között”. A makroevolúcióban (molekulából automatikusan ember hosszú idő alatt) nagyon hisznek az evolúció hívei, de nem ez az egyetlen elmélet az asztalon.

   Mi a különbség a makro- és a mikroevolúció között?

A makroevolúció az az elmélet, mely szerint egy életforma a véletlennek köszönhetően átalakulhat egy másik életformává, ha elég idő áll a rendelkezésére. A mikroevolúció ezzel szemben egy megfigyelhető biológiai folyamat, amely során olyan leszármazottak jönnek létre, melyek hasonlítanak az elődeikhez (de egyértelműen nem azok klónjai).  (Hát nem elképesztő, hogy a Teremtő ilyen automatikus alkalmazkodási mechanizmust épített be minden egyes fajtába!) A gyermek rendszerint látható tulajdonságokat örököl mindkét szülőtől stb. A mikroevolúció tudományos tény. A Teremtőnk ilyenre teremtette az életet, lehetővé téve a specializálódást egy életforma-fajtán belül. Nagyon kell figyelni: amikor az evolucionisták állítólagos bizonyítékokat hoznak fel a makroevolúcióra, MINDIG a mikroevolúció példáit hozzák fel, és reménykednek, hogy a nem vesszük észre a különbséget. A mendeli genetika törvénye rámutat, miért nem vezet a mikroevolúció makroevolúcióhoz.

======

A bűnesetkor, amikor Ádám és Éva bűmbe esett, elvesztettük a közvetlen kapcsolatot a Teremtővel. Ez mintegy 6000 évvel ezelőtt történt. Az elkövetkező generációk igyekeztek megőrizni és továbbadni a világegyetemben elfoglalt helyünkről szóló igazságot, és azt, hogy miként állíthatjuk helyre a kapcsolatunkat Vele. Ahogy az őseink szétszéledtek az özönvíz után, átadták az utódaiknak az emberiség általuk ismert történetét, melynek köszönhetően több mint 250 özönvíz leírás maradt fenn! Egyetlen kultúra sem állítja, hogy idősebb lenne nagyjából 5000 évesnél. Ez mindenütt így van a világon. Mégis, az elmúlt 200 évben a „fejlett, modern ember” egyre erőteljesebben próbálja elérni, hogy mindent elfelejtsünk valódi őstörténetünkből, mely csupán néhány ezer éves, felcserélve azt állítólagos évmilliókra és arra az állításra, hogy egy kozmikus véletlen eredményei vagyunk, valamint arra buzdít, hogy szálljunk szembe együtt a Teremtőnkkel.  Az „idegenek” (vagyis a bukott angyalok, a hamis istenek ősi szellemei új álruhában) hamarosan megjelenhetnek, hogy pontot tegyenek ennek a hamis történetnek a végére. Kérlek, ne dőlj be az evolúció fortélyainak és mindannak, amihez az evolúcióban való hit vezet!

„Teremtő, ha létezel és hallasz engem, kérlek, segíts!”  Csak ezt az első lépést tedd meg! Nem vagyunk egyedül az univerzumban.  We're not alone in the universe.

Paul Abramson,    www.creationism.org szerkesztője
 
  
Other Creation Science FAQs:
 

CMI • Creation Ministries Intl. - Creation Answers  FAQ

ICR • Institute for Creation Research  FAQ  

CSC's  "In the Beginning"  - Full Index  

AIG • Answers In Genesis  FAQ

(Media/Reporter Info)  Creationism.org's - "Press Release"

 

<http://www.creationism.org/hungarian/creationism_faq_hu.htm>

Főoldal
Gyik
Linkek
EN Cikkek
Könyvek
Képek
MP3
Videók