Creation Science Information & Links!
Forside
Spørsmål og svar
Lenker
NO Artikler
Bøker
Bilder
MP3
Videoer

Afrikaans
العربية
Български
简体中文
繁體中文
Hrvatski
Čeština
Nederlands
English
Afrikaans
Arabic
Bulgarian
Chinese CS
Chinese CT
Croatian
Czech
Dutch
English
Français
Deutsch
Ελληνικά
עִבְרִית
Magyar
Indonesia
Latviešu
Norsk
Polski
French
German
Greek
Hebrew
Hungarian
Indonesian
Latvian
Norsk
Polish
Português
Română
Русский
Српски
Slovenčina
Español
ภาษาไทย
Українська
isiZulu
Portuguese
Romanian
Russian
Serbian
Slovak
Spanish
Thai
Ukrainian
Zulu

 
    F A Q
OFTE STILTE SPØRSMÅL OG SVAR    Ver. 2.5

http://www.creationism.org/norwegian/creationism_faq_no.htm

En mengde forskjellige spørsmål sendes inn hver uke.
Det er vårt håp at denne spørsmål-og-svar-siden
vil svare på de vanligste spørsmålene
og utfordringene du måtte ha.

   Er du gal?

Hmmm ... vanskelig å si.

   Hvordan kan du være så uvitende?

Har vi truffet hverandre før? Vær vennlig å huske at det er en person i den andre enden når du kommer med et (unnskyld meg) uvitende utsagn om at en av oss er uvitende eller dum.

   Er ikke sakens kjerne ved skapelseslæren: "Gud sa det, jeg tror det, det avgjør saken."?

For noen folk er det det, ja. Men i neste omgang kunne man si at for folk flest er sakens kjerne ved utviklingslæren at: "Vitenskapsmenn sa det, jeg tror det, det avgjør saken."?

   Når vil du stoppe med å "stå imot vitenskapen"?

Når vil du stoppe å - slå din kone? Med andre ord, spørsmålet i seg selv antyder noe som ikke er sant. Noen ganger viser det seg i ettertid at minoriteten av vitenskapelige, fornuftige personer som foreslår en teori hadde rett. Det stemmer ikke at vi ”står imot vitenskapen”.

Vennligst husk at grunnleggerne av moderne vitenskap som Newton, Kepler, Pascal, Boyle, Galileo og mange andre, var alle kreasjonister. Deres forståelse av at det finnes en logisk, Guddommelig Skaper, gav dem grunnlaget til å se etter naturlovene i Hans skapelse, og å forsøke å tenke Hans tanker etter Ham. Vi gjør det samme i dag ettersom vi anerkjenner at vi lever i et logisk designet univers. Ideen om at alt vi ser rundt oss tilfeldigvis esploderte av seg selv (Big Bang) ved en tilfeldig hendelse? Kreasjonister ville, med vitenskapen i hånd, kunne hevde at bevisene sterkt tyder på noe annet.

   Hva med dinosaurene?

For å si det enkelt levde de sammen med mennesket gjennom tusener av år, og de ser ut til for det meste å ha blitt utryddet før vår moderne æra. Husk at ordet ”dinosaur” bare er ca. 160 år gammelt. Legender om farlige reptil-skapninger (også kjent som drager), har blitt overlevert oss fra våre forfedre over hele Europa, fra Kina og resten av Asia, over hele Amerika (Nord-, Sør- & Sentral ), og de huskes i Afrika også. Hvorfor skulle alle disse legendene/historiene (på tvers av alle bebodde kontinenter må du huske!) bagatelliseres og avslås bare for å feste lit til den midlertidige teorien om utviklingslæren? I vitenskapen er det viktig å skille bevis fra tolkning. Beviset er at det har vært slike store farlige reptiler. Vi har bein, nedskrevet historie og fotavtrykk; vi har sterke beviser. Tolkningen av (eller troen på) at alle sammen døde ut for millioner av år siden er omdiskutert mellom kreasjonistene og evolusjonistene. Og flerfoldige historier i nedskrevet menneskelig historie om å ha blitt drept av drager/dinosaurer og av at vi slo oss sammen for å drepe dem (blandt annet viktig bevis) er helt klart på vår side... ettersom skapelseslæren vokser seg sterkere år for år.

   Døde ikke dinosaurene ut for 65 millioner år siden?

Det er gode beviser på at jorden bare er noen tusen år gammel. I BØKER, eens naar Dr. Ackerman's It's a Young World After All.  De "65 millioner årene" er en nyere mental oppfinnelse. Utviklingslæren sørger for et mentalt gjemmested fra vår mektige Skaper. Utviklingslæren påstår (teologisk) at vår Gud er svak eller ikke-eksisterende. Ikke sant? Tenk på hva utviklingslæren påstår om vår opprinnelse. Drager (se forrige FAQ avsnitt) ble sett og noen ganger kjempet mot av våre forfedre på alle kontinenter. Våre forfedre var ærlige i å nedtegne å ha sett store farlige reptilskapninger. De levde samtidig med mennesket. Mennesker så dinosaurer. Javisst, historiene ble senere utbrodert, men kjernen av sannhet om at mennesker og dinosaurer (drager) levde samtidig, forblir korrekt. De bodde på forskjellige steder... men samtidig - til dinosaurene for det meste ble drevet til utryddelse. (Det fines fremdeles noen få levende dinosaurer der ute forresten.)

   4004 B.C. ... du tuller!!

Det finnes faktisk flere forskjellige versjoner av det som kalles "skapelsesvitenskap." Noen kreasjonister heller kraftig mot å akseptere det meste av de evolusjonistiske teoriene, men stanser ved det punktet der livet oppstår helt av seg selv i starten. Disse kreasjonistene hevder at en "innledende årsak" (eller "første årsak"), mao. at "Noen" ... satte i gang tidlige hendelser, og så brukte denne ”Guden” evolusjon etter dette. Fra www.creationism.org   linker vi til noen få slike steder, hvis du er interessert. Men andre kreasjonister, som de som bidrar til dette web-stedet, har fortsatt å lære... og har kommet til den forståelsen (eller troen, om du vil) at det virkelig ikke er noen gode vitenskapelige bevis som støtter utviklingslæren i det hele tatt; og det er ikke mulig at jorden kan være mer enn 10.000 år gammel. Dette er komplisert, men mange av disse "ung jord kreasjonistene" tror virkelig at 4004 B.C. sannsynligvis er temmelig nær den opprinnelige skapelsen. Beklager, men jeg vet at dette høres fullstendig latterlig ut for de som tror at radioaktive dateringsmetoder faktisk virker.

   40 dager og 40 netter, virkelig?

Faktisk, i 1. Mosebok, kapittel 7 står det at vannet steg høyere i forhold til land i 150 dager, og sank i de neste 150 dager. Den totale tiden for den store oversvømmelsen var ca. 1 år fra Noas familie gikk ombord til de forlot arken. Det er det den alltid har sagt helt klart. Punktum. Men det ser også ut til at det har regmet temmelig kraftig i de første 40 dagene og nettene av denne sentrale tiden (og det var sterke vinder, 1. Mosebok 8:1). Det finnes helt klart ikke noen bevis for at regnet forårsaket oversvømmelsen, og moderne kreasjonister har aldri påstått dette. Tilgi meg her, men bare evolusjonister holder denne feilaktige forestillingen oppe for å åpent skape mistillit til skapelsesteorien, inkludert syndfloden.

   Hvordan kunne Noas ark ha muligheten til å inneholde alle arter av de store dyrene i verden?

Det største drageegget (mao. dinosauregg) som vi har funnet inntil i dag, er omtrent på størrelse med en fotball. Man kunne f.eks. få plass til et dusin brachiosaurusegg i kofferten til en bil, og det ville fremdeles være ledig plass! Dette betyr også at nylig klekkede draggeunger ikke var veldig store. Noas oppdrag var å berge dyr av hvert slag. Du trenger ikke å finne de største av hvert slag. Og du trenger ikke hver ”under-type” heller. Visste du at de fleste moderne hunderaser er mindre enn 100 år gamle? 2 sunne unge kjøtere kunne bevare genene til alle dyrene av ”hunde-slaget”. Bibelen bruker ordet "slag" for de forskjellige typene livsformer. Hester og sebraer kan (og har) fysisk paret seg og fått levedyktig avkom; det har også tigere og løver, noe som indikerer at de (i følge skapelsesteorien) sannsynligvis har gått ut fra den samme opprinnelige stammen. Hunder og ulver stammer sannsynligvis også fra samme slags dyr (selv om mennesker i dag regner dem som temmelig forskjellige). Det finnes selvsagt noen få store dyr (når de er fullvoksne): giraffer, elefanter, og T-rexer blant dem. Men den gjennomsnittlige størrelse på dyrene er omtrent på størrelse med en sau, mao. var den 3-etasjes store arken mer enn stor nok til å håndtere de forskjellige dyre-slagene pluss masse mat for dem. Artene kunne nedstamme fra en original frisk “kjøter” stamme til å begynne med. Når man tenker vitenskapelig over dette, viser det utrolig foranderlig design, ikke sant?

   Selv om hele atmosfæren var 100% mettet med fuktighet og det begynte å regne, ville ikke det være nok vann til å dekke continentene! Syndfloden var umulig, innrøm det!

Dette er en vanlig påstand, og har sammenheng med svarene på de to spørsmålene ovenfor. 1. Mosebok sin beskrivelse av syndfloden ser ut til å være bare det Noa så, og gir kanskje ikke hele bildet av alt som skjedde. Is nevnes ikke i det hele tatt, vi vet at vannet steg (i de første 150 dagene) samtidig med de 40 første dagenes regn og også at kildene i dypet brøt fram, hvilket er et interessant utsagn. Regn forårsaket ikke syndfloden, men dette symptomet på naturkatastrofen begynte også på omtrent samme tid.

   Saltvann som vasker over kontinentene ville ha ødelagt alle plantene uansett, ikke sant?

Har du noen gang hatt sukker i kaffeen din, men glemt å røre i den? Hva smakte den? Før syndfloden hadde havene “ikke blitt rørt i” enda. Havene var kanskje ikke så mettede av mineraler før den store flommen når vannene vasket volsomt over landmassene. Og vi vet at naturlige hele plantefrø (ikke spesialiserte hybrider, som er mye svakere, akkurat som de nevnte hunderasene) er hardføre og kan tumle rundt og overleve i måneder omgitt av og transportert av vann. Men fra fossilene vi finner ser det ut som noen plantetyper (og mange havdyr) overlevde oversvømmelsen og de endringene som var nødvendige for det kaldere klimaet på jorden etterpå. Dunkjevle pleide for eksempel å bli opp mot 18 m i tidligere tider, men i dag blir de bare snaut 1 m. Den moderne verden er bare en rest av det den var før.

   Var ikke Noas’ oversvømmelse bare i et bestemt område?

Umulig. Noen hevder det i dag, men 1. Mosebok er klar på at Gud hadde til hensikt å oversvømme alt land; alle mennesker, dyr og fugler som ikke var i arken ville drukne. Et gjennomsnittsmenneske kan gå i 5 km/t, ikke sant? I løpet av 10 timer kunne man da gå ca. 50 km. På 100 dager ville det være mulig å gå noen få hundre kilometer, ikke sant? (Tenk på de amerikanske pionerene i sine vogntog som krysset Nord-Amerika ved å gå og drive vognene sine vestover i løpet av en lang årstid.) Hvis Gud skulle sende en oversvømmelse i bare et område, hvorfor ba han ikke da Noa om å bygge en ”Noas vogn” i stedet? Noa kunne bare ha flyttet noen daler videre for å overleve en slik geografisk begrenset oversvømmelse. Geologisk ser vi dype sedimentære lag som dekker alle kontinenter. De fleste sedimenter er lagt der av vann. Dype enhetlige lag som strekker seg hundrevis av kvadratkilometer utover indikerer en tidligere engangshendelse med en sedimentering som vi ikke ser i virksomhet i dag. Slike dype lag, ispedd kull og oljereserver (knuste tidligere livsformer) finnes på alle kontinenter, noe som indikerer en global oversvømmelse.

Oversvømmelsen var global. Den har blitt husket i legender/historier fra hele verden, ikke bare i hebraiske skrifter. Hva er ditt ultimate grunnlag for sannhet? Er den ”såkalt vitenskapelig” som følger trendene og den midlertidige konsensus, eller er den Guds Ord, med anerkjennelsen av at majoriteten av vitenskapen noen ganger tar feil...? I over 1000 år, fra Ptolemeus til Galileo, tok vitenskapen feil og trodde at universet roterte rundt jorda, ikke sant? Galileo's forfølgelse fra kirken stammet fra støtten av (det de anså som) “vitenskap” som ble undervist fra datidens vitenskapsmenn. Kirkeledere støttet sine folk mot den oppsternasige Galileo som foreslo at de greske vitenskapsmennene og matematiker Ptolemeus’ teori (fra mer enn 1000 år tidligere) kunne være feil. "Stol på majoriteten av vitenskapsmenn"? For de må ha rett...? Nei, noen ganger tar majoriteten feil. De tok feil da de hevdet at hele universet deride seg rundt jorda og det er gode bevis på at de tar feil når de i dag foreslår at vi bare er en kosmisk hendelse som eksploderte uten grunn og ut av ingenting. Bare en statistisk hendelse uten noen Gud å stå til regnskap for, så lev livet ditt her og nå, mennesker lager reglene, menneskelig konsensus er den ultimate autoritet.

   Viste ikke Scopes rettssaken i 1925 (også kalt “apekatt rettssaken”) at utviklingslæren hadde vunnet og skapelseslæren tapt – stort?!

Det er det det liberale media og Hollywood har konsekvent rapportert siden da.

   Hvorfor er dere intolerante overfor andres tro?

Jeg linker til og rapporterer fra begge sider av dette viktige spørsmålet... ulikt... det liberale media og Hollywood ned gjennom årene.

   Dere flat-jord-kreasjonister gjør meg kvalm!

Dette er per definisjon ikke er spørsmål, men versjoner av denne kommentaren er vanlige. Vanligvis ser de ut til å komme fra unge mennesker som vil at kreasjonister (eller hvem som helst som er uenige med dem i hva som helst, faktisk) blir satt på plass. Åh, tenk å være ung igjen! :-)

Vet du, en ting jeg fritt har uttalt foran skeptiske grupper er at selv om de er fullstendig uenig med mine konklusjoner, så vær snill å ta i betraktning bevisene. De folkene som forfekter de beste teoriene 10 – 20 år fra nå er de som også kan inkludere bevis som ble stille forbigått av ekspertene fra denne generasjonen, fordi data ikke passet med deres teorier (se neste spørsmål nedenfor).

   Radioaktiv datering beviser at skapelsen ikke kunne ha skjedd, ikke sant?

Kreasjonister holder seg til “testbar-repeterbar” vitenskap. Eh, igjen er kreasjonister de som star på vitenskapens side. Evolusjonister ser stille bort fra vitenskapen når det passer dem! Steiner kommer ikke med datostempling, og ingen har heller ikke observert at de har eldet over millioner av år. Radiometrisk datering er en tredjedel fakta og to tredjedeler antagelse, og den kan ikke gjentas. Lavastrømmer som har skjedd i nedskrevne historiske tider har blitt radiometrisk til å være millioner av år gamle. Dette gir ikke troverdighet til de nåværende gjettende estimeringer av jordens angivelige høye alder.

Det er avdekket på og nær mange fossilerte dragebein. (I følge dagens utviklingslæreteorier må disse beina være minst 65 millioner år, ikke sant?) Kreasjonister skraper noe av karbonet av og sender det til laboratoriet for å bli (C14) datert jevnlig. Resultatene viser at dette karbonet er maksimum bare noen tusen år gammelt. Vitenskapen triumferer. Evolusjonister har blitt rasende når kreasjonister senere publiserer nøyaktig hvor karbonet kom fra. Et annet eksempel er det nye lava domen på St. Helens fjellet.  Den er knapt 35 år gammel, men radioaktiv datering (K-Ar) viser at den er 1 million år gammel! ...Noe er veldig, veldig galt her. Pompeii og Hawaii har også historiske vulkanske strømmer som beviser at K-Ar datering ikke virker i det hele tatt. Men fremdeles klynger evolusjonistene sine yppersteprester seg til slike antatte gamle dateringer ettersom det ikke finnes andre angivelige ”bevis” som gir til svar at jorden er over 10.000 år gammel. Alle de største elvene og fossene viser at jorden er bare noen tusen år gammel. De mytiske “millioner av årene” har aldri skjedd. Det er vitenskap; testbar og repeterbar vitenskap som vi snakker om. Disse testene ... kan repeteres, hint, hint.

   Hva med disse fossil-funnene?

"Kreasjonistenes beste venner" (mao. Fossil-funnene) viser fremdeles en tydelig mangel på overgangsformer. Javisst, hver generasjon av evolusjonister har noen få nye, men ingen av dem har motstått test over tid så langt. I det senere prøver de veldig hardt å påstå at ”dinusaurene utviklet fjær” for å bekrefte utviklingslære-teorier. Dette vil falle til jorden også. Vent og se. (Selv om de har gode artister, har de ikke?) De har flotte illustrasjoner av “sannsynlige” mellomformer, uten den minste lille bit med vitenskapelig bevis til å underbygge dette. Det er trist hva de gjør med barna med slik propaganda.

   Menneskeartens (hominid) utvikling er et FAKTUM! Innrøm det!

Mennesker som lever i dag varierer i cranial kapasitet fra omtrent 700 cc til 2200 cc, uten noen sammenheng mellom størrelsen på hjernen og intelligens. (Gjennomsnittet er omtrent 1300 til 1350 cc; altså kubikkcentimeter.) Jeg bodde i Tokyo, Japan i 5 år. Deres ”hjernestørrelse” er mye mindre enn min (som en høy kaukasier), men jeg kan forsikre deg om at japanere er veldig smarte. Hvis vi ser på datamaskiner, kunne man hevde at kretser som er tettere sammen er mer effective og raskere, ... så en mindre hjernestørrelse er ikke nødvendigvis en ulempe, ikke sant? Når evolusjonister stiller opp gamle stumme hodeskaller fra mindre til store (og med hensikt gjemmer de gamle hodeskallene som er større enn dagens gjennomsnitt) gjør de feilaktige antagelser som knytter hjernestørrelse til intelligens – og ser bort fra fornuften! Pluss at de radioaktive dateringsmetodene virker ikke uansett (som nevnt ovenfor), så de har ingen idé om hvor gamle hodeskallene er.

Unnskyld meg, men hva skjer med bena til en person som ikke får nok kalsium gjennom sin diett? Eller hvis de manglet kobber, for eksempel, ville det skade hjerneutviklingen. Hvis, i tidligere tider, mange mennesker bare spiste lokal mat ... (heng med meg her) og det lokale jordsmonnet på forskjellige steder manglet selen, magnesium eller jern eller en antall andre mineraler sporstoffer ... da ville dette påvirke hvert menneske og dyr i det respektive området over generasjoner, ikke sant? Når vi kommer forbi nå og ser på de hominide fossilene som ligger der, så la oss ta i betraktning alle de logiske og vitenskapelige mulighetene (inkludert potensielle inavlsdefekter), og ikke bare bruke utvalgte uærlig evolusjonære eksempler av de bokstavelig talt tusener av hominide levninger som er funnet (mens man gjemmer eller ser bort fra den store majoriteten av dem!) for å kunne forsøke å publisere og utruste midlertidig utviklingsteori med troverdighet – med andre ord, de erklærer utviklingslæren for enhver pris til tross for fossilt bevis. Det ville bli en høy pris for oss hvis vi lot dem fortsette å bedra offentligheten med falske, manipulerte bevis. Fossil-funnene (kreasjonistens beste venn) viser at hvert slag alltid har variert innen hvert enkelt slag, noe som er bevis på veldig intelligent design.

Hvar gjør evolusjonen? (Ja, jeg spør DEG et alvorlig spørsmål!) Det fyller et behov for vår opprinnelse. Det er ikke testbart-repeterbart”. Og når kreasjonister viser at utviklingslæren står imot vitenskapelige bevis, så blir evolusjonistene sinte. Sinte? Unnskyld meg? Jeg trodde dette var “vitenskap” … den frie utvekslingen av bevis og det hele. Vi truer deres religion. Hvem er vi som mennesker? Hvorfor er vi her? Hvor skal vi hen? 3,5 milliarder grunnpar for menneskelig DNA. Wow! Jeg har ikke tro nok til å tro på at tilfeldigheter førte til vår eksistens. Dette er forskjellig ... forskjellig fra andre typer vitenskap, er det ikke?

   Vet ikke alle at “skapelsesvitenskap” er en selvmotsigelse?

Dette er den ultimate eldgamle historien vi snakker om – vår opprinnelse. Dette skaper en omstridt sak som rører dypt ved hver av oss. Veldig dypt. Og det gjør det truende. Det er ulikt andre typer vitenskap. Hvis det finnes en Gud der ute som både har skapt oss og gjør krav på retten til å dømme oss etter dette livet, etter denne tiden med lærdom og prøvelse, da er vi gale tosker hvis vi står mot realitetene, lukker våre kollektive øyne og massivt erklærer at Hans eksistens ikke kan finnes. Vi er tross alt små, begrensede skapninger, bundet til en myk blålig klinkekule i rommet som er litt over på siden i en bestemt galakse; også begrenset til bare 5 sanser. Og noen av våre ”smarteste” folk, som selv hevder at de er kloke, regner med at alt som finnes må svare til vår begrensede forståelse, ellers kan det ikke finnes? "Evolusjonær vitenskap" med dens ledsagende overmot kan meget gjerne være en selvmotsigelse, men ikke begrepet “skapelsesvitenskap” som anerkjenner at vi og vår enkle forståelse ikke er senter for alt som finnes.

   Kreasjonister publiserer ikke for vitenskapelig gjennomgang av andre vitenskapsmenn, og det beviser vel at de ikke gjør god vitenskap, ikke sant?

Vel ... det er fryktelig beleilig at de samme elfenbentårnsvokterne som avslår avviste manuskripter snur seg rundt og så beskylder kreasjonistene for å ikke få lov til å publisere kvalitets forskning i deres vitenskapelige publikasjoner.

Dr. Henry Morris fra Institute for Creation Research (ICR) har pekt på at det finnes mange kreasjonistiske vitenskapsfolk som arbeider i industri eller helse sektoren, men at anti-kreasjonist fordommer har blitt så intense i den akademiske verden, at ingen kan snakke eller skrive åpent mot utvilkingslæren uten å risikere å bli frosset ut eller sparket. Vurdering fra gruppen under gruppepress mens man konkurrerer om respekt og forfremmelser har sine begrensninger. Evolusjonistene har bestemt at det ikke finnes noen ”Gud” (med konsekvenser) å svare for, som betyr at menneskelig konsensus er den høyeste form for forstandig sannhet. Hvordan kunne en hvilken som helst professor som underviser i utviklingslæren bryte ut av rekken å håpe å få beholde jobben? Å bryte med en slik (ikke-gudfryktig) konsensus gjør en, pr. definisjon, feil; forstå at uten noen “Gud” å stå til avsvar for, vil fordervelsen vokse seg sterkere uten at den blir brutt fra utsiden (ikke ulikt et korrupt politidistrikt, politisk regime eller falsk religions’ hierarki)..

Den respekterte Creation Research Society (CRS) har i dag omkring 650 medlemmer, som alle har høye grader innen vitenskap. Mange av disse har publisert fine vitenskapelige artikler. CRS publiserer også en vanlig vitenskapelig journal og et nyhetsbrev som kommer ut annenhver måned og som inneholder vitenskapelige artikler med stor variasjon og bredde.

   EUtviklingslæren er vitenskap, skapelseslæren er religion

Denne tros-påstanden er vanlig fra spottere. Jeg svarer vanligvis bare kort på slike nonchalante bemerkninger. Men her vil jeg nevne at utviklingslæren er en prosess man må tro på for å forklare vår opprinnelse. I tusener av år med menneskelig gårdsdrift, har det aldri blitt funnet overgangsfossiler; ikke en eneste en. Metodene med radioaktiv datering som man tror på for å påstå millioner av år, holder ikke til testbar repetert vitenskapelig granskning. Og noen ganger ... vil jeg innrømme her ... liker jeg å endre den vanlige debattordlyden. Jeg vil i stedet diskutere debatten mellom "skapelseslæren vs. utviklingslærens religion." Makro-utvikling (fra molekyler til menneske, automatisk over tid) blir sterkt trodd av dens tilhengere, men den er ikke den eneste teorien i byen.

   Hva er forskjellen mellom makro-evolusjon og mikro-evolusjon?

Makro-evolusjon er teorien om at en livsform kan bli til en annen hvis den bare får nok tid og tilfeldigheter. Mikro-evolusjon derimot er den observerte biologiske prosessen som viser at etterkommere er like, (men helt klart ikke kloner av) sine forfedre. (Det er forbløffende at Skaperen bydge slik automatisk tilpasningsdyktighet inn i hvert slag!) Et barn arver vanligvis synlige trekk fra begge foreldrene etc. Mikro-evolusjon er vitenskapelig. Det er denne måten vår Skaper designet livet til å være; forskjellige særtrekk kunne forekomme innen hver enkelt ”type” livsform. Se nøye etter—når evolusjonistene tilbyr sine bevis for makro-evolusjon, det er ALLTID tilfeller med mikroevolusjon de viser til, mens de håper at du ikke vil legge merke til forskjellen. Mendels’ genetikklover viser oss hvorfor mikro-evolusjon ikke fører til makroevolusjon.

...Det er mange flere spørsmål og varianter av spørsmål og utfordringer som folk spør om. Forhåpentligvis vil denne FAQ siden ha svar på noen av de spørsmålene du kan ha tenkt på angående dette viktige emnet. Hvis du er en gudfryktig person, vær snill å be over din forståelse av disse fundamentale tingene. Etter å ha sjekket begge sider, kommer du kanskje til en helt annen konklusjon, men vær så snill å i alle fall vurdere muligheten av at grunnen til at vi har skrevet og publisert all denne informasjonen på denne web-siden, er at vi håper den vil være oppbyggelig og informativ for deg.

======

Da Adam og Eva syndet mistet, vi direktekontakten med vår Skaper. Dette var for omtrent 6.000 år siden. I generasjonene siden har det vært en kamp å bevare og videreføre vår plass i universet og komme tilbake til et rett forhold til Ham. Ettersom våre forfedre spredte seg etter syndfloden, videreførte de bevarte historievariasjoner om syndfloden inkludert over 250 som fremdeles huskes. Ingen kulturs’ historie hevder å gå lenger tilbake enn 5.000 år. Over hele verden er det slik. Men allikevel, i løpet av de siste 200 årene har det vært et press fra ”det avanserte moderne mennesket” til å fullstendig glemme det som er igjen av vår sanne eldgamle historie som bare er tusener av år totalt, til å bli erstattet av de mytiske ”millioner” av antatte år, at vi er kosmiske tilfeldigheter, og at vi skal stå sammen mot vår Skaper. ”Utenomjordiske vesen” (dvs. falne engler; de kjente åndene eller falske gamle guder i ny forkledning) vil snart være i stand til å tre inn for å fullføre de kommende anti-historiske usannhetene. Vær så snill å ikke fall for den åndelige forførelsen fra utviklingslæren og alle de tingene som troen på den fører til.

Jeg vil avslutte med en bønn om at til og med ateister og anti-teister kan be stille og oppriktig: "Skaper, hvis Du er der og hvis Du kan høre meg, vær så snill å hjelpe meg." Bare ta dette første skrittet. Vi er ikke alene i universet.

Paul Abramson,  Redaktør av:  www.creationism.org          MP3 Audio Teaching
 
  
Other Creation Science FAQs:
 

CMI • Creation Ministries Intl. - Creation Answers  FAQ

ICR • Institute for Creation Research  FAQ  

CSC's  "In the Beginning"  - Full Index  

AIG • Answers In Genesis  FAQ

(Media/Reporter Info)  Creationism.org's - "Press Release"

 

<http://www.creationism.org/norwegian/creationism_faq_no.htm>Forside:  Norsk
www.creationism.org

Forside
Spørsmål og svar
Lenker
NO Artikler
Bøker
Bilder
MP3
Videoer