Creation Science Information & Links!
Home
F A Q
Links
NL Artikelen
Boeken
Afbeldingen
MP3
Videos

Afrikaans
العربية
Български
简体中文
繁體中文
Hrvatski
Čeština
Nederlands
English
Afrikaans
Arabic
Bulgarian
Chinese CS
Chinese CT
Croatian
Czech
Nederlands
English
Français
Deutsch
Ελληνικά
עִבְרִית
Magyar
Indonesia
Latviešu
Norsk
Polski
French
German
Greek
Hebrew
Hungarian
Indonesian
Latvian
Norwegian
Polish
Português
Română
Русский
Српски
Slovenčina
Español
ภาษาไทย
Українська
isiZulu
Portuguese
Romanian
Russian
Serbian
Slovak
Spanish
Thai
Ukrainian
Zulu

 
    F A Q            Ver. 2.5
http://www.creationism.org/dutch/creationism_faq_nl.htm

Elke week komen er veel vragen onze kant uit.
We hopen dat deze FAQ (“Frequently asked
questions” ofwel “veel gestelde vragen”) de
meest voorkomende vragen voor je beantwoordt.

   Zijn jullie gek?

Hmmm... Wie zal zeggen?

   Hoe kunnen jullie zó onwetend zijn?

Hebben wij elkaar al eerder ontmoet? Bedenk alsjeblieft dat je het tegen een ander persoon hebt als je een dergelijke, onbenullige bewering doet over één van ons die onbenullig of dom zou zijn.

   Is de kern van creationisme niet: “God zegt het, ik geloof het en dat verklaart alles”?

Voor sommige mensen, jazeker. Maar zou je in andersom niet net zo goed kunnen stellen dat, voor de meeste mensen, geldt: “de wetenschap zegt het, ik geloof het en dat verklaart alles”?

   Wanneer stoppen jullie met “schoppen tegen de wetenschap”?

Wanneer stop jij met – je vrouw slaan? Met andere woorden: deze vraag impliceert iets wat niet waar is. Soms blijkt een minderheid van redelijk denkende mensen, wetenschappers, die een theorie voorstelt later toch het gelijk aan hun zijde te hebben. Ons doel is niet “schoppen tegen (de) wetenschap”

Bedenk dat veel vaders van de moderne wetenschap creationisten waren, zoals Newton, Kepler, Pascal, Boyle, Galileo en vele anderen. Hun uitgangspunt van een logisch denkende, goddelijke Schepper gaf ze de basis om te zoeken naar de natuur(lijke) wetten van Zijn schepping en te proberen te denken wat Hij bedacht heeft. Eigenlijk doen we dit nog steeds als we erkennen dat we leven in een logisch ontworpen universum. Het idee dat wat we dagelijks om ons heen zien door toeval uit zichzelf is ontstaan vanuit een grote knal(big bang)? Creationisten, samen met wetenschappers, zullen verdedigen dat de bewijzen duidelijk de andere kant uit wijzen.

   Hoe zit het met de dinosauriërs?

Nou, simpel gezegd, die leefden samen met de mens gedurende de duizenden jaren van ons bestaan, en ze lijken grotendeels te zijn uitgestorven vlak voor de moderne tijd. Bedenk dat het woord “dinosaurus” pas een jaar of 160 gebruikt wordt. Legendes over gevaarlijk reptielachtige beesten (ofwel draken) zijn echter tot ons gekomen van onze voorouders vanuit Europa, China en de rest van Azië, de Amerika's (Noord, zuid en centraal) en ook in Afrika worden dergelijke legendes herinnerd. Waarom zouden al deze legendes/verhalen (vanuit de hele wereld dus) moeten worden genegeerd of onbelangrijk worden geacht, alleen maar om een tijdelijk theorie over evolutie het voordeel van de twijfel te gunnen? In de wetenschap is het essentieel om het werkelijke bewijs te scheiden van de interpretaties ervan. Het bewijs is dat deze grote, reptielachtige dieren hebben bestaan. We hebben botten, de ons bekende historie en voetafdrukken; er is sterk bewijs. De interpretatie (of het geloof) dat ze allemaal miljoenen jaren geleden zijn gestorven is een punt van discussie tussen creationisten en evolutionisten. En talloze verhalen uit het verleden over mensen gedood werden door draken/dinosauriërs of over hoe mensen samenwerkten om hen te doden (voorbeeld van belangrijk bewijsmateriaal) staan duidelijk aan onze kant... de scheppingstheorie wint ieder jaar aan kracht.

   Zijn de dinosauriërs dan niet 65 miljoen jaar geleden uitgestorven?

Er is overtuigend bewijs dat de aarde maar enkele duizenden jaren oud is. Kijk op de pagina  In BOOKS, eens naar Dr. Ackerman's It's a Young World After All.  De “65 miljoen jaar” is een recent bedenksel. Evolutie verschaft mensen een verstandelijke verstopplek, weg van onze Machtige Schepper. De evolutietheorie claimt (theologisch gezien) dat onze God zwak is of niet bestaat. Bedenk eens wat de evolutietheorie roept over onze oorsprong. Draken (zie de vorige vraag) zijn door onze voorouders gezien en soms zelfs bevochten in alle bewoonde delen van de wereld. Onze voorouders waren eerlijk in het opschrijven van ontmoetingen met grote gevaarlijke reptielachtige dieren. Ze leefden gelijktijdig met de mens. Mensen hebben dinosauriërs gezien! Natuurlijk werden de geschiedenissen later steeds mooier gemaakt, maar de kern der waarheid blijft dat mensen en dinosauriërs (draken) tegelijkertijd samen bestonden. Ze woonden grotendeels van elkaar gescheiden, maar in dezelfde tijd – totdat de dinosauriërs bijna uitstierven (Er zijn er trouwens nog steeds een paar, wist je dat?)

   4004 voor Christus ... je maakt een geintje.

In feite zijn er verschillende versies van wat genoemd wordt “creationistische wetenschap”. Sommige creationisten neigen erg ver richting het accepteren van een groot deel van evolutionistische interpretaties, maar trekken de streep bij het door toeval vanzelf ontstaan van leven. Deze creationisten beargumenteren de zogenaamde: “Initial or First Cause” (Initiële of eerste oorzaak), bijvoorbeeld dat “Iemand” ... de eerste gebeurtenissen orkestreerde en dat evolutie door God “gebruikt” werd in de fases erna. Op www.creationism.org   linken we naar enkele van deze sites, mocht je hierin geïnteresseerd zijn. Maar andere creationisten, zoals onder anderen degenen die bijdragen aan deze website, hebben verder gekeken en zijn tot de conclusie (of het “geloof”, mocht je dat liever hebben) gekomen dat er eigenlijk in het geheel geen goed bewijs is wat de evolutionisme ondersteunt; en het bestaat niet dat de aarde meer dan 10.000 jaar oud is. Dit is ingewikkeld, maar veel van deze “jonge aarde creationisten” geloven echt dat 4004 voor Christus waarschijnlijk behoorlijk dicht in de buurt zit van de werkelijke scheppingsdatum. Ik weet dat behoorlijk lachwekkend klinkt voor diegenen die geloven dat de radioactieve dateringsmethode echt wérken. Sorry...

   40 dagen en nachten, is het heus?

Eerlijk gezegd, In het bijbelboek Genesis, hoofdstuk 7 wordt gesteld dat de wateren hoger (omhoog) kwamen dan het land gedurende 150 dagen. In de 150 dagen erna zakte het water weer. De totale duur van de grote vloed was ongeveer een jaar vanaf dat Noach met zijn familie de ark binnengingen totdat ze die weer verlieten. Punt. Maar het schijnt ook echt behoorlijk hard te hebben geregend tijdens de eerste 40 dagen en nachten van deze periode (en er woeien zware winden, genesis 8:1). Er is geen duidelijk bewijs dat de regen de vloed heeft veroorzaak en moderne creationisten hebben dit ook nooit beweerd. Het spijt me dat ik dit zeg, maar alleen evolutionisten brengen deze verkeerde redenatie steeds weer op om hiermee openlijk afstand te kunnen nemen van creationistische theorieën, waaronder die over de vloed.

   Hoe kon Noach's ark toch alle soorten van de grote dieren in de wereld hebben bevat?

De grootste drakeneieren (bijv. van een dinosaurus) die tot nu toe zijn gevonden, hebben de grootte van een voetbal. Je kunt bijvoorbeeld een dozijn brachiosaurus eieren kwijt in de kofferbak van een auto, met nog ruimte over! Dit betekent ook dat recentelijk uitgebroede dinosauriërs niet erg groot waren. Noach's opdracht was om elke diersoort te bewaren. Daarvoor hoef je niet het grootste exemplaar te zoeken. En je hebt ook niet alle ondersoorten nodig. Wist je dat de meeste moderne hondensoorten nog geen 100 jaar bestaan? 2 Gezonde, jonge exemplaren volstaan om de genenpool van soort te bewaren en later weer door te geven. De bijbel gebruikt het woord “soort” voor verschillende vormen van leven. Paarden en zebra's kunnen gekruist worden om levende en vruchtbare nakomelingen voort te brengen. Zo ook leeuwen en tijgers, hiermee aantonend dat ze (zoals de scheppingstheorie ook aangeeft) afzonderlijk voortgekomen zijn uit dezelfde voorouders. Honden en wolven (hoewel ze tegenwoordig als heel verschillend worden gezien door veel mensen) komen waarschijnlijk ook van dezelfde oorsprong af. Er is een klein aantal écht grote dieren (groot wanneer ze zijn opgegroeid) natuurlijk: giraffen, olifanten en T-Rexen bijvoorbeeld. Maar de gemiddelde diergrootte is zo ongeveer dat van een stevig schaap. Dus de drie verdiepingen hoge ark was groot genoeg om de hele verscheidenheid aan diersoorten te bevatten plus genoeg voedsel voor de dieren én mensen. Bekijk dit eens wetenschappelijk. Dit toont toch een enorm gecompliceerd en doordacht ontwerp , huh?

   Zélfs als de hele atmosfeer een vochtigheidsgraad van 100% had en het begon te regenen, zou er niet genoeg water zijn om de continenten onder te dompelen. De zondvloed was onmogelijk, geef maar toe.

Dit is een veelgebruikte argument en heeft te maken met de antwoorden hierboven. Het Genesis verhaal over de vloed lijkt alleen datgene te zijn wat Noach zag en hoeft niet het volledige plaatje te zijn van alle rampzalige gebeurtenissen. Er wordt totaal geen melding gemaakt van ijs, we weten dat het stijgen van het water (in de eerste 15 dagen) gelijktijdig viel met het begin van de 40 dagen regen en ook dat de “fonteinen van de diepte” uitbraken, wat op zich al een intrigerend gegeven is. Regen heeft de vloed niet veroorzaakt, maar dit onderdeel van de ramp begon wel op hetzelfde tijdstip.

   Zout water wat de continenten overspoelde, zou al het plantenleven vernield hebben, toch?

Ooit suiker in je koffie gedaan terwijl je vergat te roeren? Hoe smaakte het? Vóór de zondvloed waren de oceanen nog niet “geroerd”. Het is heel goed mogelijk dat oceanen niet zo doordrenkt waren met mineralen in de tijd vóór de zondvloed met geweld over de landmassa's spoelde. En we weten dat natuurlijke plantenzaden (niet de klonen en hybriden, die veel zwakker zijn, net zoals verkeerd – en doorgefokte hondenrassen), sterk en gehard zijn en meegesleurd kunnen worden terwijl ze dit maanden overleven, ondergebracht in en meegenomen door het water. Uit fossiele vondsten weten we dat sommige plantentypes (en veel leven uit de oceaan) de vloed niet hebben overleefd, net zomin als dat ze aanpassingen overleefden die nodig waren voor de veel koudere periode ná de vloed. Kattenstaarten bijvoorbeeld, groeiden in de oude tijden tot wel 60 voet lang, maar tegenwoordig zien we slechts een restant van zo'n 3 voet. De moderne wereld is maar een (slap) overblijfsel van wat het vroeger was.

   Was de zondvloed niet slechts een regionaal gebeuren?

Onmogelijk.  Sommige mensen beweren dit tegenwoordig, maar Genesis is er duidelijk over dat God ál het land zou verdrinken. Alle mensen, dieren en vogels níet aanwezig op de ark zouden omkomen. Een gewoon mens loopt zo'n 5 km per uur, klopt? In 10 uur loop je dan zo'n 50 km. In 100 dagen lopen is het dan mogelijk om een paar duizend km te verder te komen, toch (Denk bijv. aan de Amerikaanse pioniers in hun huifkarren, rijdend en lopend naar het westen in één seizoen). Als God een “regionale zondvloed” zou gaan zenden, waarom liet hij Noach dan geen ”Noach's wagen” bouwen in plaats van Noach's ark? Noach zou maar een paar valleien verder hoeven te gaan om aan een dergelijke vloed te ontsnappen. Geologisch gezien, zien we diepe lagen met sediment afzettingen elk continent bedekken. Sedimenten worden normaal gesproken afgezet door water. Diepe, gelijk uitziende, dikke lagen die zich over honderden vierkante kilometers uitstrekken wijzen op een eenmalige gebeurtenis in het verleden waarbij gigantische afzettingsprocessen hebben plaatsgevonden die we vandaag de dag niet meer tegenkomen. Zulke diepe lagen, doorspekt met kolen- en olie reserves (verpletterd voormalig leven) bestaan op alle continenten, wijzend op een grote vloed.

De zondvloed was een wereldwijd gebeuren. Het wordt herinnerd in legendes/geschiedenissen over de hele wereld, niet alleen maar in de Hebreeuwse geschiedenis. Wat is jouw basis voor de waarheid? Is dat “wetenschap? Een foute naam, voor het volgen van trends en het geloof wat bestaat uit tijdelijke overeenstemming over dingen? Of is het het woord van God, met de erkenning dat de meeste wetenschappers soms fouten maken? Voor meer dan 1000 jaar, van Ptolemaüs tot Galileo waren wetenschappers fout in het denken dat de aarde het midden van het universum was, klopt? De vervolging van Galileo door de kerk, kwam voort uit hun steun aan wat zij toen dachten wat de waarheid in de wetenschap was. Kerkleiders zetten hun volgelingen op tegenover de parvenu Galileo die voorstelde dat de Griekse wetenschapper en wiskundige Ptolemaüs het met zijn, inmiddels 1000 jaar oude, theorie wel eens fout zou kunnen hebben. “Vertrouw de meerderheid van de wetenschappers”? Want die moeten wel gelijk hebben? Nee, soms zit de meerderheid fout! Ze zaten fout toen ze beweerden dat het universum is ontwikkeld en opgebouwd rond de aarde en er is voldoende bewijs dat ze het hedentendage fout hebben in het veronderstellen dat we niets meer zijn dan een kosmisch ongelukje dat uit het niets en zonder reden tot leven is geëxplodeerd. Gewoon een statistisch gebeuren zonder een God om je druk om te maken. Dus leef je leven hier en nu; mensen maken de regels; en menselijke consensus is de ultieme autoriteit.

   Heeft het Scopes proces in 1925 (ook bekend als het “Monkey” of aap proces) niet overduidelijk getoond dat evolutie heeft overwonnen en creatie verloren?

Dat is in ieder geval wél wat liberale media en Hollywood sindsdien steeds hebben geroepen.

   Waarom zijn jullie zo intolerant naar de geloven van anderen?

Ik link naar en schrijf over beide kanten van dit belangrijke onderwerp... in tegenstelling tot... de liberale media en Hollywood doore jaren heen.

   Jullie platte-aarde creationisten maken me ziek!

Dat is niet echt een vraag, is het wél? Maar variaties op dit soort commentaar zien we geregeld. Gewoonlijk lijken ze te komen van jonge mensen die graag zien dat creationisten (of anderen die het op enig gebied met hen oneens zijn) op hun nummer worden gezet. Oh, om weer zó jong te kunnen zijn!  :-)

Weet je, Eén ding wat ik altijd vrijuit naar sceptische groepen heb beweerd is dat zelfs als ze het totaal oneens zijn met mijn conclusies, ze het bewijsmateriaal naar zijn waarde moeten bekijken. De mensen die de beste nieuwe theorieën voorstellen over een jaar of 10 of 20, zijn degenen die in staat zijn ook het bewijs mee te nemen dat door de experts van de huidige generatie op zij wordt geschoven omdat de gegevens niet in hún theorieën passen (Zie ook de volgende vraag, hieronder).

   Radioactieve dateringsmethoden bewijzen dat creationisme gewoonweg niet heeft kunnen gebeuren, klopt?

Creationisten staan aan de kant van de testbare en repeteerbare wetenschap. Ahem... nog een keer... creationisten zijn degenen die aan de kant van de wetenschap staan. Evolutionisten negeren stilletjes de wetenschap als ze dat beter uitkomt. Rotsen komen niet met data erop gestempeld. Ook heeft niemand ze gedurende (de veronderstelde) miljoenen jaren ouder zien worden. Radiometrische datering is voor eenderde feit en tweederde veronderstelling, en het is onvoorspelbaar. Lavastromen die zijn voorgekomen in recente geschiedenis, zijn radiometrisch soms gedateerd op miljoenen jaren oud. Dit geeft ons niet veel vertrouwen in de huidige veronderstellingen over de zogenaamde hoge leeftijd van onze aarde.

Er is aantoonbaar koolstof (carbon) op en bij veel gefossiliseerde drakenbeenderen. (Volgens de momenteel gangbare evolutietheorieën moeten die beenderen op zijn minst 65 miljoen jaar oud zijn, klopt?). Creationisten schrapen er soms wat koolstof vanaf en sturen periodiek monsters naar laboratoria voor (C14) datering; de resultaten hiervan laten zien dat de dino gerelateerde koolstof hooguit enkele duizenden jaren oud is. De wetenschap triomfeert. Er zijn evolutionisten bekend die door het lint gingen toen creationisten later publiceerden waar de gedateerde koolstof vandaan kwam. Een ander voorbeeld is de nieuwe "Is de Lavaheuvel bij Mount St. Helens Echt een Miljoen Jaar Oud?".  Het is net 35 jaar oud, maar radioactieve datering (K-Ar) laat zien dat het 1 miljoen jaar oud is! ... Hier zit iets goed fout! Pompeii en Hawaii hebben ook historische vulcanische stromen gehad, die aantonen dat K-Ar van weinig waarde is voor dergelijke dateringen. Toch klampen evolutiehogepriesters en devoten zich vast aan dergelijke ongeloofwaardige oude dateringen, aangezien er geen ander “bewijs”is wat ze een aarde geeft die ouder is dan 10.000 jaar. Alle belangrijke rivieren en watervallen tonen een aarde van slechts enkele duizenden jaren oud.. De myth-ioenen jaar hebben simpelweg nooit bestaan. Dít is wetenschap waar we nu over praten; testbare en herhaalbare wetenschap. Deze testen kunnen gereproduceerd worden.. hint, hint.

   Hoe zit het dan met de fossiele geschiedschrijving?

De “beste vriend van creationisten” (namelijk de fossiel vastgelegde gegevens ofwel het fossiele geschiedenisboek) laat nog steeds een veelzeggend gebrek aan overgangsvormen zien. Zeker, elke generatie van evolutionisten hebben weer enkele nieuwe opgevoerd, maar geen enkele hiervan heeft de jaren doorstaan zonder ontmaskerd te worden. Recentelijk wordt er geprobeerd om als een vaststaand feit neer te leggen dat “dinosauriërs” ook veren hadden, om hiermee een tijdelijke evolutietheorie te valideren. Ook dit zal onderuit gaan. Wacht maar af (maar ze hebben goede kunstenaars, hé?). Ze hebben geweldige illustraties van “mogelijke” tussenvormen, zonder ook maar een flintertje wetenschappelijk bewijs om dit te ondersteunen. Het is triest wat ze kinderen met dit soort propaganda aandoen.

   Menselijke (hominide) evolutie is een FEIT! Geef toe!

Mensen die in deze tijd leven, hebben een schedelcapaciteit tussen de 700 en 220 cc, waarbij er geen relatie is tussen grootte van het brein en de intelligentie. (Het gemiddelde ligt op 1300 tot 1350 cc; ofwel kubieke centimeters). Ik heb gedurende 5 jaar in Tokio, Japan, gewoond. De gemiddelde grootte van hun “brein” is stukken kleiner dan het mijne (als lange kaukasiër zijnde) maar ik verzeker je dat Japanners slimme mensen zijn. Kijken we naar computers, dan kun je zeggen dat circuits die dichter op elkaar staan efficiënter en sneller zijn,... dus een kleiner brein hoeft niet persé een nadeel te zijn, klopt? Als evolutionisten oude schedels naast elkaar zetten, van kleiner naar groter (en bewust die oude schedels achterhouden die groter zijn dan de hedendaagse) voeden ze foutieve veronderstellingen door breingrootte te koppelen aan intelligentie – de rede negerend. Daarbij werken hun radioactieve dateringsmethoden sowieso al niet (zoals eerder al gezegd), dus ze hebben überhaupt geen idee hoe oud elke schedel wérkelijk is.

Pardon, maar wat gebeurt er met het gebeente van iemand die niet genoeg kalk binnenkrijgt via zijn/haar voeding? Als ze een gebrek hebben aan koper, bijvoorbeeld, zou dit een nadelig effect hebben hu verstandelijke ontwikkeling. Als, in het verleden, veel mensen alleen lokaal verkrijgbaar voedsel aten (hou dit even in gedachten) en de grond in diverse gebieden een gebrek had aan selenium, of magnesium, of ijzer, of welke andere mineralen en sporen dan ook ... dan zou dit gevolgen hebben voor elke persoon en dier in dit betreffende gebied gedurende enkele generaties, correct? Als we dan nu naar de menselijke fossielen kijken die zijn overgebleven, laten we dan eens alle logische wetenschappelijke mogelijkheden (inclusief mogelijke inteelt defecten) bekijken, en niet alleen maar een kleine, oneerlijke samengestelde selectie uit de werkelijk duizenden gevonden menselijke resten, en dan de rest (het grootste deel) achterhouden of gewoon negeren, om op die manier de evolutietheorie wat publiciteit en krediet te geven. Met andere woorden, evolutie wordt verkondigd ondanks en fossiel geschiedenisboek wat eigenlijk het tegenovergestelde zegt. Het gaat ons problemen opleveren als we hen door laten gaan met het bedriegen van de mensheid met gefalsificeerd, in elkaar geknutseld, bewijs. De fossielen tonen aan dat van elke soort er altijd variaties zijn geweest binnen de soort en niet erbuiten, hetgeen bewijs is van een ontzettend doordacht ontwerp.

Wat geeft evolutie? (Ja, ik stel JOU een serieuze vraag!). Het vervult een behoefte naar kennis over waar we vandaan komen. Het is niet testbaar noch reproduceerbaar. En als creationisten aantonen dat evolutie ingaat tegen het beschikbare bewijs worden evolutionisten woest. Woest? Pardon? Ik dacht dat we het over “wetenschap” hadden? Vrije uitwisseling van ideeën en bewijs en zo? Wij bedreigen hun religie. Wie zijn we als mens? Waarom zijn we hier? Waar gaan we heen? 3,5 miljoen basisparen voor menselijk DNA. Wow! Ik heb niet genoeg geloof om te geloven in toeval en willekeurige selectie voor onze oorsprong. Dit is anders.. anders dan andere soorten wetenschap, hé?

   Weet inmiddels niet iedereen dat “scheppingswetenschap” een oxymoron is?

We hebben het hier over de ultieme klassieke geschiedenis – onze oorsprong. Dat maakt het een controversieel onderwerp wat ons diep raakt. Heel diep eigenlijk en dat maakt het bedreigend. Het is anders dan andere soorten wetenschap. Als er ergens een God is die ons maakte en het recht claimt ons te kunnen oordelen na dit leven, na deze tijd van leren en testen, dan zijn we gek als we ons verzetten tegen deze realiteit, onze ogen collectief sluiten en massaal roepen dat Hij niet kan bestaan. We zijn tenslotte kleine, eindige wezens, gebonden aan een zachte, blauwige knikker in de ruimte dat zich ergens aan de ene kant van het heelal bevindt. Nog beperkt tot slechts 5 zintuigen ook. En dan veronderstellen sommige van onze “intelligentste” mensen, die hard roepen dat ze zo wijs zijn, dat alles wat er bestaat moet passen binnen ons beperkte begripsvermogen of anders kan het gewoon niet bestaan? “Evolutie wetenschap” met haar altijd aanwezige zelfoverschatting zou heel goed een oxymoron genoemd kunnen worden, maar de term “scheppingswetenschap” niet. Binnen deze wetenschap wordt immers eerst erkend dat wij, met onze beperkte vermogens niét in het centrum staan van datgene wat er bestaat.

   Creationisten publiceren niet ter wetenschappelijke correctie (peer review), hetgeen bewijst dat ze zich niet met goede wetenschap bezighouden.

Om eerlijk te zijn... Het is behoorlijk typisch dat dezelfde wachters op de ivoren torens die de afgekeurde manuscripten afwijzen zich vervolgens omdraaien en dan creationisten beschuldigen dat ze niet in staat blijken kwalitatief goed onderzoek gepubliceerd te krijgen.

Dr. Henry Morris van het Instituut voor Onderzoek naar schepping (ICR) heeft gezegd dat er vele creationistische wetenschappers werkzaam zijn in posities in de industrie en op het gebied van de gezondheid, maar dat de vooroordelen tegen het creationisme zó sterk zijn geworden dat niemand meer openlijk kan spreken of schrijven tégen evolutionisme zonder daardoor overgeplaatst of zelfs gewoonweg ontslagen te worden. Correctie door collega wetenschappers (peer review) die onder druk staan van andere collega's in hun strijd om respect en carrièremogelijkheden heeft zo zijn beperkingen. Evolutionisten hebben “beslist” dat er geen God is (geen van betekenis in ieder geval) waar we rekening mee te houden hebben, wat betekent dat menselijke overeenstemming (consensus) de hoogste graadmeter voor waarheid is. Hoe zou een evolutie docerende leraar dit kunnen doorbreken en dan toch kunnen hopen zijn of haar baan te behouden? Afwijken van een dergelijke (niet Godvrezende) overéénstemming maakt iemand, per definitie, fout. Zonder een “God” om verantwoording aan af te leggen zal corruptie alleen maar groeien, tenzij dit doorbroken wordt van buitenaf (anders dan een corrupt politiekorps, politiek regime of religieuze hiërarchie).

Het gerespecteerde Gemeenschap voor scheppingsonderzoek (CRS) heeft momenteel zo'n 650 leden, die allen hogere graden op wetenschappelijke gebieden hebben behaald. Vele van hen hebben puike wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Het CRS publiceert zelf ook een wetenschappelijk journaal en een tweemaandelijkse nieuwsbrief, die een scala aan op wetenschap gebaseeerde artikelen bevatten.

   Evolutie is wetenschap; creationisme is religie.

Deze bewering over geloof komt veel voor. Ik antwoord meestal alleen kort op dit soort nutteloze opmerkingen. Maar hier op deze pagina wil ik stellen dat evolutie een onbewezen proces is waarvan men “gelooft” dat het onze oorsprong verklaart. In de duizenden jaren waarin mensen vee hebben gehouden en gewassen hebben verbouwd is het echter nog nooit waargenomen. Er zijn nog steeds geen bonafide fossiele overgangsvormen ontdekt, niet één. De vertrouwde radioactieve dateringsmethoden waarmee miljoenen (“myth”-ioenen) jaren worden opgevoerd houden geen stand tegenover echt, testbaar en reproduceerbaar nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek. En soms... ik geef het hier toe... vind ik het leuk om het gebruikelijke debat-jargon eens te veranderen, voor het effect. Dan bediscussieer ik bijvoorbeeld in een debat “scheppingswetenschap versus evolutionair geloof”. In macro-evolutie (van moleculen naar mens, vanzelf, door de tijd heen) wordt door de aanhanger sterk geloofd, maar het is niet de enige theorie op dit terrein.

   Wat is het verschil tussen macro-evolutie en micro-evolutie?

Macro-evolutie is de theorie dat de ene soort van levende wezens kan veranderen naar een andere soort, mits er genoeg tijd en de juiste omstandigheden voorhanden zijn. Micro-evolutie echter is het waargenomen biologische proces waarbij nakomelingen lijken op hun voorouders, maar er geen klonen van zijn. (Is het niet schitterend dat de Schepper een dergelijk automatisch aanpassingsvermogen binnen elke soort heeft gemaakt). Een kind erft normaliter zichtbare trekken van beide ouders, etc. Micro-evolutie is wetenschap. Dit is de manier waarop de schepper het leven ontworpen heeft, diverse variaties kunnen gaan voorkomen binnen elke vooraf bedachte soort. Let goed op -- wanneer evolutionisten hun “bewijzen” van macro-evolutie tonen, zijn het ALTIJD vormen van micro-evolutie die ze meebrengen. En dan maar hopen dat je het verschil niet ziet. Mendel's wetten van de genetica geven aan waarom micro-evolutie niet leidt tot macro-evolutie.

... Er zijn veel meer vragen en varianten op vragen en uitdagingen die mensen stellen. Hopelijk beantwoordt deze FAQ sommige van de vragen die je zelf hebt bedacht over dit belangrijke onderwerp. Ben je en Godvrezend iemand, bidt alsjeblieft voor je begrip in dit fundamentele onderwerp. Na het overwegen van beide kanten van het onderwerp – zou je tot een totaal andere conclusie kunnen komen, maar bedenk in ieder geval dat de reden dat we dit alles hebben geschreven en gepost is dat we hopen dat het opbouwend en informatief voor je is.

======

Door de zondeval, waar Adam en Eva zondigden, verloren we het directe contact met onze Schepper. Dit was om en nabij de 6000 jaar geleden. In de voorbijgaande generaties kostte het de nodige moeite om onze plaats in het universum, en hoe weer met God in contact te komen, te onthouden en door te geven. Toen onze voorouders uit elkaar gingen na de zondvloed, hebben ze varianten op bewaarde gebeurtenissen doorgegeven, inclusief meer dan 250 verschillende verhalen over de grote vloed. Van geen enkele cultuur claimt de geschiedenis meer dan 5000 jaar terug te gaan. Dit is zo over de hele wereld. Toch, in de laatste 200 jaar is er enorme druk door de “moderne mensheid” om compleet te vergeten wat er is overgebleven van de werkelijke geschiedenis van slechts enkele duizenden jaren oud, en dit te vervangen door de mythische miljoenen jaren dat we een kosmisch ongelukje zouden zijn en door samen op te staan tegen onze Schepper. Aliens of “buitenaardse” wezens (bijvoorbeeld gevallen engelen; de bekende geesten of afgoden van vroeger in nieuwe vermommingen) zullen spoedig in staat zijn bij te springen om zo de anti-geschiedenis leugens compleet te maken. Trap alsjeblieft niet in de geestelijke misleiding van de evolutie en al de dingen waar het geloof in evolutie naar toe leidt.

Ik besluit dit met een gebed dat zelfs atheïsten en anti-theïsten op een stille en oprechte manier zouden moeten kunnen bidden: "Schepper, als U bestaat en als U me kunt horen, help me dan alstublieft"  Neem gewoon deze eerste stap. We zijn niet alleen in dit heelal.

Paul Abramson,  schrijver van:  www.creationism.org          MP3 Audio Teaching
 
  
Andere Creation Science FAQs:
 

CMI • Creation Ministries Intl. - Creation Answers  FAQ

ICR • Institute for Creation Research  FAQ  

CSC's  "In the Beginning"  - Full Index  

AIG • Answers In Genesis  FAQ

(Media/Reporter Info)  Creationism.org's - "Press Release"

 

<http://www.creationism.org/dutch/creationism_faq_nl.htm>HOME:  DUTCH
www.creationism.org

HOME
F A Q
LINKS
ARTIKELEN
BOEKEN
AFBEELDINGEN
MP3
VIDEOS