Creation Science Information & Links!
Forside
Spørsmål og svar
Lenker
NO Artikler
Bøker
Bilder
MP3
Videoer

Afrikaans
العربية
简体中文
繁體中文
Dansk
Nederlands
English
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
Afrikaans
Arabic
Chinese CS
Chinese CT
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Greek
עִבְרִית
Indonesia
Norsk
Polski
Português
Русский
Español
Svenska
Українська
Hebrew
Indonesian
Norwegian
Polish
Portuguese
Russian
Spanish
Swedish
Ukrainian

 
Bibelillustrasjoner
av Gustave Doré


Nå offentlig eiendom (det vil si Fritt til å kopiere)
Postet i:  www.creationism.org/images/

Den franske artisten Gustave Doré (1832-1883) lagde hundrevis av bibelillustrasjoner i høy kvalitet i løpet av livet sitt.  Disse illustrasjonene ble brukt i bibler på mange språk i det 19. århundrets Europa og senere i Amerika.  Mange mesterkunstnere lagde slike kunstverk for å illustrere bibelske temaer, og Doré var blant de mest berømte av dem.

Dorés realistiske stil pustet nytt liv inn i disse sanne historiene.  Århundrer med mosaikker, freskomalerier og steinrelieffer, med deres nøyaktige ikonografi, sammen med tretavletrykk (husk gloriene som alltid er tilstede på bestemte personer), hadde karikert mange bibelhistorier i sinnene til troende.  Mens hans personer og plasser ser ekte ut.  Verkene til Gustave Doré (og hans kunstneriske uttrykk) ble kritisert av noen i hans egen tid, men disse illustrasjonene står tidens test som gode, fysiske representasjoner av viktige, bibelske hendelser.

ZIP-fil av alle bildene i middels størrelse (30 MB)   DoréReadme_no.txt
  (For store bilder, trykk på lenkene helt til høyre.)

250 flere bibelbilder (på engelsk)
The Bible in Pictures

Et vanlig grafikkprogram (for eksempel "PhotoShop", "PaintShop Pro" eller "Gimp")
vil skrive ut disse jpg-bildene mye bedre enn hvis du bruker nettleseren din. 


" Lysets skapelse" (121kb)   (1. Mos. 1:3)   (1.3MB)
 
" Gud formet Eva" (139kb)   (1. Mos. 2:21-22)   (1.6MB)
 
" Utdrivelsen fra Edens hage" (152kb)   (1. Mos. 3:24)   (1.6MB)
 
" Kain og Abels ofringer" (138kb)   (1. Mos. 4:3-5)   (1.6MB)
 
" Abels død" (142kb)   (1. Mos. 4:8-9)   (1.6MB)
 
" Verden ble utslettet av vann" (153kb)   (1. Mos. 7:24)   (1.7MB)
 
" Syndefloden"  (145kb)   (1. Mos. 8:3-4)   (1.6MB)
 
" En due ble utsendt fra Arken" (140kb)   (1. Mos. 8:11)   (1.6MB)
 
" Noah forbanner Kanaan" (154kb)   (1. Mos. 9:24-25)   (1.6MB)
 
" Språkforvirringen" (119kb)   (1. Mos. 11:6-8)   (1.4MB)
 
" Abrahams reise til Kanaans land" (95kb)   (1. Mos. 12:1)   (1.0MB)
 
" Abraham og de tre engler" (100kb)   (1. Mos. 18:9-10)   (1.1MB)
 
" Lots flukt" (115kb)   (1. Mos. 19:24-26)   (1.4MB)
 
" Fordrivelsen av Ismael og hans mor" (99kb)   (1. Mos. 21:14)   (1.2MB)
 
" Hagar og Ismael i ørkenen" (132kb)   (1. Mos. 21:17-18)   (1.4MB)
 
" Prøven av Abrahams tro" (107kb)   (1. Mos. 22:10-12)   (1.3MB)
 
" Saras begravelse" (114kb)   (1. Mos. 23:19)   (1.3MB)
 
" Elieser og Rebekka" (150kb)   (1. Mos. 24:16)   (1.6MB)
 
" Møtet mellom Isak og Rebekka" (134kb)   (1. Mos. 24:65-67)   (1.6MB)
 
" Isaks velsignelse av Jakob" (153kb)   (1. Mos. 27:29)   (1.7MB)
 
" Jacobs drøm" (153kb)   (1. Mos. 28:12)   (1.6MB)
 
" Jakob vokter Labans saueflokker" (125kb)   (1. Mos. 29:20)   (1.4MB)
 
" Jakobs bønn" (142kb)   (1. Mos. 32:11)   (1.5MB)
 
" Jakobs kamp med engelen" (148kb)   (1. Mos. 32:24)   (1.5MB)
 
" Møtet mellom Jakob og Esau" (150kb)   (1. Mos. 33:3-4)   (1.5MB)
 
" Josef solgt av sine brødre" (154kb)   (1. Mos. 37:28)   (1.6MB)
 
" Josef tyder Faraos drøm" (148kb)   (1. Mos. 41:25-26)   (1.6MB)
 
" Josef avslører seg for brødrene sine" (153kb)   (1. Mos. 45:1)   (1.7MB)
 
" Jakob drar til Egypt" (152kb)   (1. Mos. 46:5)   (1.5MB)
 
" Barnet Moses på Nilen" (106kb)   (2. Mos. 2:3)   (1.2MB)
 
" Moses blir funnet" (121kb)   (2. Mos. 2:6)   (1.4MB)
 
" Moses og Aron foran Farao" (143kb)   (2. Mos. 7:10)   (1.7MB)
 
" Pesten rammer dyrene" (130kb)   (2. Mos. 9:2-3)   (1.3MB)
 
" Den niende plage: Mørke" (106kb)   (2. Mos. 10:22)   (1.2MB)
 
" De førstefødte blir drept" (138kb)   (2. Mos. 12:29-30)   (1.5MB)
 
" Egypterne oppfordrer Moses til å dra" (144kb)   (2. Mos. 12:31)   (1.6MB)
 
" Egypterne drukner i Rødehavet" (133kb)   (2. Mos. 14:27)   (1.3MB)
 
" Moses slår på klippen i Horeb" (124kb)   (2. Mos. 17:6)   (1.4MB)
 
" De ti bud blir gitt på Sinaifjellet" (126kb)   (2. Mos. 19:18)   (1.3MB)
 
" Moses kommer ned fra Sinaifjellet" (153kb)   (2. Mos. 32:15)   (1.6MB)
 
" Moses ødelegger steintavlene" (146kb)   (2. Mos. 32:19)   (1.5MB)
 
" Speiderne kommer tilbake fra det lovede land" (153kb)   (4. Mos. 13:27)   (1.6MB)
 
" Korahs, Datans og Abirams død" (156kb)   (4. Mos. 16:32)   (1.7MB)
 
" Kobberslangen" (156kb)   (4. Mos. 21:9)   (1.8MB)
 
" Engelen viser seg for Bileam" (150kb)   (4. Mos. 22:23)   (1.6MB)
 
" Israels barn krysser Jordan" (111kb)   (Josva 3:17)   (1.2MB)
 
" Engelen viser seg for Josva" (150kb)   (Josva 5:15)   (1.6MB)
 
" Jerikos murer faller sammen" (124kb)   (Josva 6:20)   (1.5MB)
 
" Josva sparer livet til Rahab" (122kb)   (Josva 6:25)   (1.2MB)
 
" Steiningen av Akan" (119kb)   (Josva 7:25)   (1.4MB)
 
" Josva lar byen Ai brenne ned" (118kb)   (Josva 8:20)   (1.4MB)
 
" Ødeleggelsen av amorittenes hær" (128kb)   (Josva 10:11)   (1.5MB)
 
" Josva befaler solen å stå stille" (113kb)   (Josva 10:13)   (1.2MB)
 
" Jael og Sisera" (119kb)   (Dommerne 4:21)   (1.4MB)
 
" Debora" (118kb)   (Dommerne 5:7-9)   (1.3MB)
 
" Gideon utvelger soldatene sine" (95kb)   (Dommerne 7:7)   (1.1MB)
 
" Midjanittene sendes på flukt" (89kb)   (Dommerne 7:22-23)   (1.0MB)
 
" Gideons sønner dør" (108kb)   (Dommerne 9:5)   (1.3MB)
 
" Abimeleks død" (126kb)   (Dommerne 9:52-53)   (1.4MB)
 
" Jeftas datter kommer for å møte sin far" (101kb)   (Dommerne 11:34)   (1.1MB)
 
" Døtrene av Israel sin klagesang over Jeftas datter" (91kb)   (Dommerne 11:40)   (1.1MB)
 
" Samson dreper en løve" (111kb)   (Dommerne 14:5-6)   (1.3MB)
 
" Samson slår i hjel filisterne med kjevebenet av et esel" (143kb)   (Dommerne 15:15)   (1.5MB)
 
" Samson bærer Gasas byporter vekk" (95kb)   (Dommerne 16:3)   (1.1MB)
 
" Samson og Dalila" (128kb)   (Dommerne 16:17)   (1.4MB)
 
" Samsons død" (134kb)   (Dommerne 16:30)   (1.5MB)
 
" Levitten finner liket til kvinnen" (110kb)   (Dommerne 19:25-27)   (1.3MB)
 
" Levitten bærer vekk liket til kvinnen" (114kb)   (Dommerne 19:30)   (1.3MB)
 
" Benjamittene bærer med seg jomfruene fra Jabesj i Gilead"  (123kb)   (Dommerne 21:12)   (1.4MB)
 
" No'omi og svigerdøtrene hennes" (91kb)   (Rut 1:16)   (1.2MB)
 
" Boas og Rut" (129kb)   (Rut 2:22-23)   (1.5MB)
 
" Herrens ark føres tilbake til Bet-Sjemesj" (99kb)   (1 Samuel 6:13)   (1.2MB)
 
" Samuel salver Saul" (114kb)   (1 Samuel 9:21)   (1.3MB)
 
" Agags død" (128kb)   (1 Samuel 15:33 )   (1.4MB)
 
" David og Goliat" (139kb)   (1 Samuel 17:50)   (1.4MB)
 
" Saul prøver å drepe David" (135kb)   (1 Samuel 18:11-12)   (1.5MB)
 
" Davids flukt gjennom vinduet" (151kb)   (1 Samuel 19:11-12)   (1.6MB)
 
" David og Jonatan" (145kb)   (1 Samuel 20:42)   (1.5MB)
 
" David viser Saul at han har spart livet hans" (149kb)   (1 Samuel 24:10)   (1.6MB)
 
" Saul hos spåkvinnen i En-Dor" (133kb)   (1 Samuel 28:7)   (1.6MB)
 
" Sauls død" (152kb)   (1 Samuel 31:5-6)   (1.7MB)
 
" Kamp mellom krigerne til David og Isjbosjet" (142kb)   (2 Samuel 2:15-17)   (1.6MB)
 
" David straffer ammonittene" (122kb)   (2 Samuel 12:31)   (1.3MB)
 
" Absaloms død" (177kb)   (2 Samuel 18:9)   (1.9MB)
 
" Davids sorg over Absalom" (152kb)   (2 Samuel 18:33)   (1.7MB)
 
" Rispas respekt for de døde" (145kb)   (2 Samuel 21:9-10)   (1.5MB)
 
" Abisjai redder livet til David" (153kb)   (2 Samuel 21:17)   (1.8MB)
 
" Salomo dømmer" (152kb)   (1. Kong. 3:25-27)   (1.7MB)
 
" Felling av sedertrær til byggingen av templet" (154kb)   (1. Kong. 5:5-6)   (1.7MB)
 
" Den ulydige profet, drept av en løve" (135kb)   (1. Kong. 13:24-25)   (1.5MB)
 
" Elia vekker opp sønnen til enken i Sarepta" (123kb)   (1. Kong. 17:22-23)   (1.3MB)
 
" Nedslaktingen av Ba'al-profetene" (156kb)   (1. Kong. 18:38-40)   (1.7MB)
 
" Elia får mat av en engel" (134kb)   (1. Kong. 19:5-6)   (1.3MB)
 
" Israelittenes nedslakting av syrerne" (107kb)   (1. Kong. 20:29)   (1.2MB)
 
" Akabs død" (130kb)   (1. Kong. 22:35)   (1.5MB)
 
" Elia nedkaller ild over budbringerne fra Akasja" (130kb)   (2. Kong. 1:10)   (1.5MB)
 
" Elia tatt opp til himmelen i en stridsvogn av ild" (129kb)   (2. Kong. 2:11)   (1.5MB)
 
" Barna blir rivd i hjel av bjørner" (145kb)   (2. Kong. 2:23-24 )   (1.5MB)
 
" Hungersnøden i Samaria" (135kb)   (2. Kong. 6:25-26 )   (1.4MB)
 
" Jesabels død" (129kb)   (2. Kong. 9:33)   (1.5MB)
 
" Jehus følge finner restene av Jesabel" (109kb)   (2. Kong. 9:34-35)   (1.4MB)
 
" De fremmede nasjonene blir drept av løver fra Samaria" (129kb)   (2. Kong. 17:25)   (1.5MB)
 
" Ødeleggelsen av hæren til Sankerib" (140kb)   (2. Kong. 19:35)   (1.5MB)
 
" Drapene på sønnene til Sidkia foran deres fars øyne" (161kb)   (2. Kong. 25:7)   (1.6MB)
 
" Innbyggerne fra Jabesj i Gilead henter likene til Saul og sønnene hans"  (139kb)   (1. Krøn. 10:12)   (1.5MB)
 
" Pesten i Jerusalem" (144kb)   (1. Krøn. 21:16)   (1.7MB)
 
" Salomo" (157kb)   (1.6MB)
 
" Salomo tar imot dronningen av Saba" (163kb)   (2. Krøn. 9:1-2)   (1.8MB)
 
" Ødeleggelsen av hærene til ammonittene and moabittene"  (131kb)   (2. Krøn. 20:22-23)   (1.7MB)
 
" Ataljas død" (119kb)   (2. Krøn. 23:13-15)   (1.4MB)
 
" Kyros henter karene til templet" (150kb)   (Esra 1:7-8)   (1.7MB)
 
" Gjenoppbyggingen av templet" (143kb)   (Esra 3:11)   (1.6MB)
 
" Artaxerxes gir jødene deres frihet" (153kb)   (Esra 7:13)   (1.7MB)
 
" Esra i bønn" (119kb)   (Esra 9:6)   (1.4MB)
 
" Nehemja ser i hemmelighet på ruinene av Jerusalems murer" (144kb)   (Nehemja 2:13)   (1.7MB)
 
" Esra leser opp loven for folket" (142kb)   (Nehemja 8:5-6)   (1.6MB)
 
" Dronning Vasjti trosser Ahasverus' ordre" (156kb)   (Ester 1:11-12)   (1.8MB)
 
" Triumfen til Mordekai" (150kb)   (Ester 6:11)   (1.7MB)
 
" Ester anklager Haman" (146kb)   (Ester 7:5-6)   (1.5MB)
 
" Job hører om sin ulykke" (141kb)   (Job 1:20-22)   (1.6MB)
 
" Job og vennene hans" (140kb)   (Job 2:11-13)   (1.5MB)
 
" Jesaja" (117kb)   (Jesaja 6:8-9)   (1.3MB)
 
" Jesajas syn om Babylon" (128kb)   (Jesaja 13:20-21)   (1.3MB)
 
" Ødeleggelsen av Leviatan" (145kb)   (Jesaja 27:1)   (1.6MB)
 
" Jeremia" (145kb)   (Jeremia 1:14-15)   (1.6MB)
 
" Baruk skriver ned profetiene til Jeremia" (152kb)   (Jeremia 36:4)   (1.7MB)
 
" Folket sørger over Jerusalems ruiner" (149kb)   (Klag. 1:8)   (1.6MB)
 
" Esekiel profeterer" (146kb)   (Esekiel 1:3)   (1.6MB)
 
" Synet av dalen med de tørre knoklene" (162kb)   (Esekiel 37:4-5)   (1.7MB)
 
" Daniel"  (147kb)   (Daniel 2:20-21)   (1.6MB)
 
" Sjadrak, Mesjak, og Abed-Nego i ovnen med flammende ild" (146kb)   (Daniel 3:28)   (1.7MB)
 
" Daniel tyder skriften på veggen" (158kb)   (Daniel 5:5-6)   (1.7MB)
 
" Daniel i løvehulen" (152kb)   (Daniel 6:20-21)   (1.7MB)
 
" Synet av de fire dyr" (108kb)   (Daniel 7:2-3)   (1.2MB)
 
" Daniel gjør prestene fra Bel til skamme" (148kb)   (1.6MB)
 
" Amos"  (117kb)   (Amos 1:1)   (1.3MB)
 
" Jona ble spydd opp på det tørre land av hvalen" (133kb)   (Jona 2:1,10)   (1.5MB)
 
" Jona forkynner for Ninive" (150kb)   (Jona 3:4-5)   (1.6MB)
 
" Mika formaner israelittene til omvendelse" (114kb)   (Mica 6:7-8)   (1.3MB)
 
" Synet av de fire stridsvognene" (149kb)   (Sak. 6:1)   (1.8MB)
 
" Vismennene blir ledet av stjernen" (140kb)   (Matteus 2:1-2)   (1.5MB)
 
" Flukten til Egypt" (127kb)   (Matteus 2:13-14)   (1.5MB)
 
" Barnemordene i Betlehem" (142kb)   (Matteus 2:16)   (1.3MB)
 
" Bergprekenen" (170kb)   (Matteus 5:7-10)   (1.9MB)
 
" Den besatte, stumme mannen" (155kb)   (Matteus 12:22-25)   (1.7MB)
 
" Kristus i synagogen" (145kb)   (Matteus 13:54)   (1.6MB)
 
" Herodes datter mottar hodet til døperen Johannes" (143kb)   (Matteus 14:8-10)   (1.7MB)
 
" Jesus metter fem tusen" (158kb)   (Matteus 14:19)   (1.6MB)
 
" Jesus helbreder de syke" (152kb)   (Matteus 15:31)   (1.7MB)
 
" Transfigurasjonen på fjellet" (137kb)   (Matteus 17:2-3)   (1.6MB)
 
" Jesus helbreder den månesyke" (161kb)   (Matteus 17:14-15)   (1.8MB)
 
" Jesus rir inn i Jerusalem" (140kb)   (Matteus 21:7-8)   (1.6MB)
 
" Spørsmålet om skatt til keiseren" (154kb)   (Matteus 22:20-21)   (1.7MB)
 
" Jesus ber i Getsemane" (160kb)   (Matteus 26:40-41)   (1.7MB)
 
" Piskingen av Jesus" (136kb)   (Matteus 27:26)   (1.6MB)
 
" Håningen av Jesus" (137kb)   (Matteus 27:29-30)   (1.4MB)
 
" Ankomsten til Golgata" (126kb)   (Matteus 27:33-34)   (1.3MB)
 
" Korset reises" (159kb)   (Matteus 27:35)   (1.8MB)
 
" Nedtagningen fra korset" (144kb)   (Matteus 27:57-58)   (1.7MB)
 
" Den døde Kristus" (143kb)   (Matteus 27:59)   (1.6MB)
 
" Begravelsen av Kristus" (154kb)   (Matteus 27:60-61)   (1.5MB)
 
" Oppstandelsen" (148kb)   (Matteus 28:5-6)   (1.6MB)
 
" Døperen Johannes forkynner i ødemarken" (155kb)   (Markus 1:6-7)   (1.7MB)
 
" Jesu dåp" (135kb)   (Markus 1:9-11)   (1.5MB)
 
" Disiplene plukker aks på sabbaten" (150kb)   (Markus 2:23-25)   (1.7MB)
 
" Jesus stiller stormen" (142kb)   (Markus 4:37-38)   (1.5MB)
 
" Jesus velsigner de små barna" (142kb)   (Markus 10:13-14)   (1.4MB)
 
" Enkens gave" (150kb)   (Markus 12:42-43)   (1.7MB)
 
" Det siste måltid" (143kb)   (Markus 14:22-24)   (1.5MB)
 
" Judas' kyss" (143kb)   (Markus 14:45-46)   (1.8MB)
 
" Jesus faller under korset" (136kb)   (Markus 15:21)   (1.6MB)
 
" Jesus blir tatt opp til himmelen"  (113kb)   (Markus 16:19)   (1.3MB)
 
" Budskapet til Maria" (134kb)   (Lukas 1:26-28)   (1.4MB)
 
" Jesu fødsel"  (147kb)   (Lukas 2:15-16)   (1.6MB)
 
" Jesus blant lærerne" (159kb)   (Lukas 2:46-47)   (1.7MB)
 
" Jesus blir fristet" (134kb)   (Lukas 4:7-8)   (1.5MB)
 
" Jesus helbreder den demonbesatte" (144kb)   (Lukas 4:36-37)   (1.6MB)
 
" Jesus forkynner ved Gennesaretsjøen" (115kb)   (Lukas 5:3)   (1.0MB)
 
" Maria Magdalenas omvendelse" (143kb)   (Lukas 8:2)   (1.4MB)
 
" Jesus vekker til live Jairus' datter" (130kb)   (Lukas 8:52-54)   (1.6MB)
 
" Den barmhjertige samaritan" (128kb)   (Lukas 10:33)   (1.4MB)
 
" Den barmhjertige samaritan ankommer herberget" (161kb)   (Lukas 10:34-35)   (1.7MB)
 
" Jesus hjemme hos Marta og Maria" (150kb)   (Lukas 10:41-42)   (1.7MB)
 
" Jesus forkynner for folkemengden" (160kb)   (Lukas 12:29-31)   (1.8MB)
 
" Den bortkomne sønnen vender hjem" (125kb)   (Lukas 15:17)   (1.4MB)
 
" Den bortkomne sønnen i sin fars armer" (155kb)   (Lukas 15:20-21)   (1.6MB)
 
" Lasarus ved den rike manns hus" (149kb)   (Lukas 16:20-21)   (1.6MB)
 
" Fariseeren og tolleren" (143kb)   (Lukas 18:11-13)   (1.6MB)
 
" Jesu dødsangst i Getsemane" (166kb)   (Lukas 22:43-44)   (1.8MB)
 
" Korsfestelsen"  (134kb)   (Lukas 23:34-35)   (1.4MB)
 
" Formørkelsen ved korsfestelsen" (154kb)   (Lukas 23:44-45)   (1.7MB)
 
" Jesus og de to disiplene vandrer til Emmaus" (129kb)   (Lukas 24:26-27)   (1.5MB)
 
" Bryllupet i Kana" (142kb)   (Johannes 2:5-7)   (1.3MB)
 
" Kjøperne og selgerne drevet ut av templet" (160kb)   (Johannes 2:15)   (1.8MB)
 
" Jesus og den samaritanske kvinnen" (153kb)   (Johannes 4:13-14)   (1.7MB)
 
" Jesus går på vannet" (103kb)   (Johannes 6:19-20)   (1.2MB)
 
" Jesus og kvinnen tatt i ekteskapsbrudd" (158kb)   (Johannes 8:3-5)   (1.7MB)
 
" Lasarus vekkes til live" (155kb)   (Johannes 11:41-43)   (1.8MB)
 
" Peter fornekter Kristus" (157kb)   (Johannes 18:26-27)   (1.7MB)
 
" Tornekronen" (146kb)   (Johannes 19:2-3)   (1.7MB)
 
" Kristus fremstilt for folket" (137kb)   (Johannes 19:15)   (1.6MB)
 
" Kristus blir naglet til korset" (154kb)   (Johannes 19:18-19)   (1.7MB)
 
" Den mirakuløse fiskefangsten" (141kb)   (Johannes 21:10-11)   (1.6MB)
 
" Ånden blir gitt" (141kb)   (Apg. 2:2-3)   (1.5MB)
 
" Apostlene forkynner evangeliet" (137kb)   (Apg. 2:32-33)   (1.6MB)
 
" Peter og Johannes ved den fagre port" (156kb)   (Apg. 3:6-7)   (1.7MB)
 
" Ananias' død" (144kb)   (Apg. 5:4-5)   (1.6MB)
 
" Stefanus' martyrdød" (147kb)   (Apg. 7:59-60)   (1.6MB)
 
" Saulus' omvendelse" (150kb)   (Apg. 9:3-5)   (1.6MB)
 
" Peter hos Kornelius" (142kb)   (Apg. 10:28)   (1.7MB)
 
" Peters befrielse fra fengselet" (141kb)   (Apg. 12:7-8)   (1.5MB)
 
" Paulus i Efesos" (146kb)   (Apg. 19:19)   (1.7MB)
 
" Paulus reddet fra folkemengden" (157kb)   (Apg. 21:34-35)   (1.4MB)
 
" Paulus' forlis" (148kb)   (Apg. 27:43-44)   (1.5MB)
 
" Paulus forkynner for Tessalonikerne" (146kb)   (1. Tess. 2:11-12)   (1.5MB)
 
" Johannes på Patmos" (144kb)   (Joh. åp. 1:9)   (1.5MB)
 
" Synet av døden" (120kb)   (Joh. åp. 6:7-8)   (1.2MB)
 
" Den kronede jomfru: Et syn av Johannes" (124kb)   (Joh. åp. 12:1-3)   (1.4MB)
 
" Det falne Babylon" (133kb)   (Joh. åp. 18:2)   (1.2MB)
 
" Den siste dom" (147kb)   (Joh. åp. 20:12)   (1.6MB)
 
" Det nye Jerusalem" (150kb)   (Joh. åp. 21:1-2)   (1.7MB)

220 illustrasjoner av bibelske historier.
Slutt på bibelske bilder av den franske maleren, Gustave Dore.

Forside
Spørsmål og svar
Lenker
NO Artikler
Bøker
Bilder
MP3
Videoer