Creation Science Information & Links!
Tuisblad
Gereelde Vrae
Skakels
Artikels
Boeke
Visuele beeld
MP3
Videos

Afrikaans
العربية
简体中文
繁體中文
Dansk
Nederlands
English
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
Afrikaans
Arabic
Chinese CS
Chinese CT
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Greek
עִבְרִית
Indonesia
Norsk
Polski
Português
Русский
Español
Svenska
Українська
Hebrew
Indonesian
Norwegian
Polish
Portuguese
Russian
Spanish
Swedish
Ukrainian

 
Bybel se illustrasies - 220 visuele beelde deur Doré
by Gustave Doré


Now in the Public Domain (i.e. Free to Copy)
Posted in:  www.creationism.org/images/

Franse kunstenaar Gustave Doré (1832-1883) het honderde hoë kwaliteit Bybel storie illustrasies geskep in sy leeftyd. Hierdie illustrasies was in gebruik in verskeie Bybels in verskillende tale geduurende die Neegentiende eeu in Europa, en toe later in Amerika. Meenigte meesters het sulke kunswerke geskep vir illustrasies met Bybelse temas, en Doré was die mees bekendste onder hulle gewees.

Doré se realistiese styl het nuwe lewe in hierdie stories geblaas. Eeue van mosaike, frescos, en hiërogliewe met hulle pressiese ikonografie, tesame met hout blok impressies (dink aan die kranse bo sekere individue) het baie Bybel stories gekarakteriseer in die oë van volgers. Maar sy persone en plekke lyk realisties. Gustave Doré se werk (en kuns lesensie) was gekretiseer deur sekere mense in sy tyd, maar hierdie illustrasies het die toets van tyd gestaan as uitstekende beelde van belangrike Bybelse gebeure.

Afrikaans - ZIP al Medium Images (33 MB)

English - ZIP of all Medium Sized Images (30 MB)   DoréReadme_en.txt
  (Vir groot beelde, kliek elk ver regs skakel.)

250 Meer Bybel Images
The Bible in Pictures

‘n Gewone grafiese program (soos PhotoShop of “Paint Shop Pro”) sal hierdie JPG prente baie beter kan print as jou gewone webkyker. 


" Die Skepping van Lig" (121kb)   (Genesis 1:3)   (1.3MB)
(Die Skepping van Lig)      
 
" Die Formering van Eva" (139kb)   (Genesis 2:21-22)   (1.6MB)
(Die Skepping van Eva)      
 
" Adam en Eva Uitgedryf uit die tuin Eden" (152kb)   (Genesis 3:24)   (1.6MB)
(Adam en Eva Uit Gedryf Uit die Tuin van Eden)      
 
" Kain en Abel se offers" (138kb)   (Genesis 4:3-5)   (1.6MB)
(Kain en Abel Bied Hulle Offers Aan)      
 
" Abel se Dood" (142kb)   (Genesis 4:8-9)   (1.6MB)
(Die Dood van Abel)      
 
" Die Wêreld Verwoes deur Water" (153kb)   (Genesis 7:24)   (1.7MB)
(Die Aarde Vergaan deur Wbyer)      
 
" Die Sondvloed"  (145kb)   (Genesis 8:3-4)   (1.6MB)
(Die Sopvloed)      
 
" Die Duif Uitgestuur vanaf die Ark" (140kb)   (Genesis 8:11)   (1.6MB)
(Die Duif Uitgestuur uit die Ark)      
 
" Noag Vervloek Kanaän" (154kb)   (Genesis 9:24-25)   (1.6MB)
(Noag Vervloek vir Kanaan)      
 
" Die Verwarring van Tale" (119kb)   (Genesis 11:6-8)   (1.4MB)
(Die Verwarring as gevolg van Veelvuldige Tale)      
 
" Abraham se Reis na Kanaän" (95kb)   (Genesis 12:1)   (1.0MB)
(Abraham Reis na die Land Kanaan)      
 
" Abraham en die Drie Engele" (100kb)   (Genesis 18:9-10)   (1.1MB)
(Abraham en Die Drie Engele)      
 
" Lot Vlug" (115kb)   (Genesis 19:24-26)   (1.4MB)
(Lot Vlug uit Sodom)      
 
" Die Uitskop van Ismael en sy Moeder" (99kb)   (Genesis 21:14)   (1.2MB)
(Ismael en Sy Moeder word Verban)      
 
" Hagar en Ismael in die Wildernis" (132kb)   (Genesis 21:17-18)   (1.4MB)
(Hagar en Ismael in Die Wilderness)      
 
" Abraham se Geloof word Getoets" (107kb)   (Genesis 22:10-12)   (1.3MB)
(Die Aanets van Abrahamse Geloo)      
 
" Sara word Begrawe" (114kb)   (Genesis 23:19)   (1.3MB)
(Die Begrafnis van Sarah)      
 
" Eliëser en Rebekka" (150kb)   (Genesis 24:16)   (1.6MB)
(Eliëser en Rebekka)      
 
" Isak en Rebekka se Ontmoeting" (134kb)   (Genesis 24:65-67)   (1.6MB)
(Die Optmoeting van Isak en Rebekka)      
 
" Isak seën Jacob" (153kb)   (Genesis 27:29)   (1.7MB)
(Isak Seën vir Jakob)      
 
" Jacob se Droom" (153kb)   (Genesis 28:12)   (1.6MB)
(Jakob se Droom)      
 
" Jacob hou Laban se kudde" (125kb)   (Genesis 29:20)   (1.4MB)
(Jakob Herder Laban se Kudde)      
 
" Jacob se Gebed" (142kb)   (Genesis 32:11)   (1.5MB)
(Jakob se Gebed)      
 
" Jacob worstel met'n Engel" (148kb)   (Genesis 32:24)   (1.5MB)
(Jakob Worsteling Met Die Engel)      
 
" Jacob en Esau se Ontmoeting" (150kb)   (Genesis 33:3-4)   (1.5MB)
(Die Optmoeting van Jakob en Esau)      
 
" Josef verkoop deur sy Broers" (154kb)   (Genesis 37:28)   (1.6MB)
(Josef Verkoop deur Sy Broers)      
 
" Josef se uitleg van Farao se Droom" (148kb)   (Genesis 41:25-26)   (1.6MB)
(Josef Lê Die Droom van Faro Uit)      
 
" Josef openbaar Homself aan sy Broers" (153kb)   (Genesis 45:1)   (1.7MB)
(Josef Maak Himself Bekend aan Sy Broers)      
 
" Jacob gaan na Egipte" (152kb)   (Genesis 46:5)   (1.5MB)
(Jakob Gaan In Egipte)      
 
" Baba Moses op die Nyl" (106kb)   (Exodus 2:3)   (1.2MB)
(Moses In Sy Wiegie op Die Nyl Rivier)      
 
" Moses word Gevind" (121kb)   (Exodus 2:6)   (1.4MB)
(Die Optdekking van Moses)      
 
" Moses en Aäron voor Farao" (143kb)   (Exodus 7:10)   (1.7MB)
(Moses en Aarop Voor Faro)      
 
" Pes onder die Vee" (130kb)   (Exodus 9:2-3)   (1.3MB)
(Die Swaar Pes Opder Die Vee)      
 
" Plaag van Duisternis" (106kb)   (Exodus 10:22)   (1.2MB)
(Die Plaag van Duisternis)      
 
" Dood van die Eersgeborenes" (138kb)   (Exodus 12:29-30)   (1.5MB)
(Die Slagting van die Eersgeborenes)      
 
" Die Egiptenare versoek Moses om te Vertrek" (144kb)   (Exodus 12:31)   (1.6MB)
(Die Egiptenare Moedig Moses aan Om te Vertrek)      
 
" Die Egiptenare verdrink in die Rooi See" (133kb)   (Exodus 14:27)   (1.3MB)
(Die Egiptenare Verdrink in Die Rooi See)      
 
" Moses slaan die Rots by Horeb" (124kb)   (Exodus 17:6)   (1.4MB)
(Moses Slaan Die Rots in Horeb)      
 
" Oorhandiging van die Wet op Sinai" (126kb)   (Exodus 19:18)   (1.3MB)
(Oorhandiging van die Tien Gebooie op die berg Sinai)      
 
" Moses keer terug vanaf die berg Sinai" (153kb)   (Exodus 32:15)   (1.6MB)
(Moses Keer Terug van die Berg Sinai)      
 
" Moses breek die Tablette" (146kb)   (Exodus 32:19)   (1.5MB)
(Moses Breek Die Twee Tafels van Die Tien Gebooie)      
 
" Spioene keep terug vanaf die Beloofde Land" (153kb)   (Numbers 13:27)   (1.6MB)
(Terugkeer van Die Spioenne van Die Beloofde Land)      
 
" Die dood van Korag, Daten en Abíram" (156kb)   (Numbers 16:32)   (1.7MB)
(Dood van Korag, Dbyan en Abíram)      
 
" Die Koperslang" (156kb)   (Numbers 21:9)   (1.8MB)
(Die Koper Slang)      
 
" 'n Engel verskyn aan Bíleam" (150kb)   (Numbers 22:23)   (1.6MB)
(Die Engel Verskyn aan Bíleam)      
 
" Die Kinders van Israel steek die Jordaan oor" (111kb)   (Josua 3:17)   (1.2MB)
(Die Kinders van Israel Kruis die Jordaan Rivier)      
 
" Die Engel verskyn aan Josua" (150kb)   (Josua 5:15)   (1.6MB)
(Die Engel Verskyn aan Josua)      
 
" Jérigo se mure val" (124kb)   (Josua 6:20)   (1.5MB)
(Die Mure van Jerigo Val)      
 
" Josua spaar Ragab" (122kb)   (Josua 6:25)   (1.2MB)
(Josua Spaar Ragab)      
 
" Die steniging van Agan" (119kb)   (Josua 7:25)   (1.4MB)
(Die Steniging van Agan)      
 
" Josua verbrand Ai" (118kb)   (Josua 8:20)   (1.4MB)
(Josua Steek Ai aan die Brand)      
 
" Die vernietiging van die Amorietiese weermag" (128kb)   (Josua 10:11)   (1.5MB)
(Vernietiging van Die Leër van Die Amoriete)      
 
" Josua beveel die son om stil te staan" (113kb)   (Josua 10:13)   (1.2MB)
(Josua Beveel die Sop om Stil te Staan)      
 
" Jael en Sísera" (119kb)   (Judges 4:21)   (1.4MB)
(Jael en Sísera)      
 
" Debóra" (118kb)   (Judges 5:7-9)   (1.3MB)
(Deborah)      
 
" Gídeon kies sy Soldate" (95kb)   (Judges 7:7)   (1.1MB)
(Gideop Kies Sy Soldbye)      
 
" Die Midianiete vlug" (89kb)   (Judges 7:22-23)   (1.0MB)
(Die Midianiete Vlug)      
 
" Die dood van Gídeon se seuns" (108kb)   (Judges 9:5)   (1.3MB)
(Dood van Die Seuns van Gideop)      
 
" Die dood van Abimèleg" (126kb)   (Judges 9:52-53)   (1.4MB)
(Dood van Abiméleg)      
 
" Jeftain se dogter begroet haar vader" (101kb)   (Judges 11:34)   (1.1MB)
(Jefta se Dogter Optmoet haar Fader)      
 
" Die dogters van Israel besing die dogter van Jefta" (91kb)   (Judges 11:40)   (1.1MB)
(Die Dogters van Israel Kla by Die Dogter van Jefta)      
 
" Simson verslaan die leeu" (111kb)   (Judges 14:5-6)   (1.3MB)
(Simsop Verskeur ‘n Leeu)      
 
" Simson verslaan die Filistyne" (143kb)   (Judges 15:15)   (1.5MB)
(Simsop Vernietig Die Filistyne met die Kakebeen van ‘n Dopkie)      
 
" Simson dra die deurposte van Gaza weg" (95kb)   (Judges 16:3)   (1.1MB)
(Simsop Dra die Deure van die Stadspoort van Gaza weg)      
 
" Simson en Delíla" (128kb)   (Judges 16:17)   (1.4MB)
(Simsop en Delíla)      
 
" Simson se Dood" (134kb)   (Judges 16:30)   (1.5MB)
(Die Dood van Simsop)      
 
" Die Leviet vind die liggaam van 'n vrou" (110kb)   (Judges 19:25-27)   (1.3MB)
(Die Leviet Optdek Die Lyk van Sy Byvrou)      
 
" Die Leviet neem die vrou se liggaam weg" (114kb)   (Judges 19:30)   (1.3MB)
(Die Leviete Neem Die Lyk van Sy Byvrou Weg)      
 
" Die kinders van Benjamin dra die maagde weg"  (123kb)   (Judges 21:12)   (1.4MB)
(Die Kinders van Benjamin Neem die Maagde van Jabez van Gilead Weg)      
 
" Naomie en haar skoondogter" (91kb)   (Ruth 1:16)   (1.2MB)
(Naomi en Haar Skoop Dogter)      
 
" Boaz en Rut" (129kb)   (Ruth 2:22-23)   (1.5MB)
(Boaz en Rut)      
 
" Die Ark terug na Bet-Semes" (99kb)   (1 Samuel 6:13)   (1.2MB)
(Terugkeer van Die Ark na Bet-Semes)      
 
" Samuel seën Saul" (114kb)   (1 Samuel 9:21)   (1.3MB)
(Samuel Seën vir Saul)      
 
" Agag se dood" (128kb)   (1 Samuel 15:33 )   (1.4MB)
(Dood van Agag)      
 
" David en Goliat" (139kb)   (1 Samuel 17:50)   (1.4MB)
(Dawid en Goliby)      
 
" Saul probeer Dawid vermoor" (135kb)   (1 Samuel 18:11-12)   (1.5MB)
(Saul Poog om die Lewe van Dawid te Neem)      
 
" Dawid ontsnap deur die venster" (151kb)   (1 Samuel 19:11-12)   (1.6MB)
(Die Optsnapping van Dawid Deur Die Venster)      
 
" Dawid en Jónatan" (145kb)   (1 Samuel 20:42)   (1.5MB)
(Dawid en Jopbyan)      
 
" Dawid wys Saul hy het sy lewe gespaar" (149kb)   (1 Samuel 24:10)   (1.6MB)
(Dawid Wys Saul dby Hy Saul se Lewe Gespaar het)      
 
" Saul en die heks van Endor" (133kb)   (1 Samuel 28:7)   (1.6MB)
(Saul en Die Heks van Endor)      
 
" Saul se dood" (152kb)   (1 Samuel 31:5-6)   (1.7MB)
(Dood van Saul)      
 
" Veldslag tussen Dawid en Manskappe" (142kb)   (2 Samuel 2:15-17)   (1.6MB)
(Die Geveg Tussen die Vegters van Isbóset en Dawid)      
 
" Dawid strafe die Ammoniete" (122kb)   (2 Samuel 12:31)   (1.3MB)
(Dawid Straf die Amopiette)      
 
" Absalom se dood" (177kb)   (2 Samuel 18:9)   (1.9MB)
(Dood van Absalom)      
 
" Dawid treur oor Absalom" (152kb)   (2 Samuel 18:33)   (1.7MB)
(Dawid Treur oor Die Dood van Absalom)      
 
" Rispa" (145kb)   (2 Samuel 21:9-10)   (1.5MB)
(Rispa se Meegevoel Teenoor die Dode)      
 
" Abísai red Dawid se lewe" (153kb)   (2 Samuel 21:17)   (1.8MB)
(Abísai Red Die Lewe van Dawid)      
 
" Salomo se oordeel" (152kb)   (1 Kopings 3:25-27)   (1.7MB)
(Oordeel van Salomo)      
 
" Bome word afgekap vir die bou van die tempel" (154kb)   (1 Kopings 5:5-6)   (1.7MB)
(Sny van die Sedars vir die Oprig van die Templ)      
 
" Die ongehoorsame profeet gedood" (135kb)   (1 Kopings 13:24-25)   (1.5MB)
(Die Opgehoorsame Profeet deur ‘n Leeu Doodgemaak)      
 
" Elìa wek kind uit die dood op" (123kb)   (1 Kopings 17:22-23)   (1.3MB)
(Elía Wek Die Seun van Die Weduwee van Sarfby)      
 
" Slagting van die Baäl profete" (156kb)   (1 Kopings 18:38-40)   (1.7MB)
(Slagting van die Profete van ughter van Die Prophets van Baäl)      
 
" Elìa gevoed deur die Engel" (134kb)   (1 Kopings 19:5-6)   (1.3MB)
(Elía Gevoed deur ‘n Engel)      
 
" Slaughter of the Syrians by the Children of Israel" (107kb)   (1 Kopings 20:29)   (1.2MB)
(Slagting van Die Arameërs deur Die Kinders van Israel)      
 
" Agab se dood" (130kb)   (1 Kopings 22:35)   (1.5MB)
(Dood van Ahab)      
 
" Elìa verwoes die boodskappers van Ahásia" (130kb)   (2 Kopings 1:10)   (1.5MB)
(Elía Vernietig die Boodskappers van Ahasia deur Vuur)      
 
" Elìa word opgeneem in die hemel" (129kb)   (2 Kopings 2:11)   (1.5MB)
(Elía Opgeneem in ‘n Wa van Vuur)      
 
" Die Kinders word gedood deur bere" (145kb)   (2 Kopings 2:23-24 )   (1.5MB)
(Die Kinders Vergaan deur Twee Berinne)      
 
" Hongersnood in Samaria" (135kb)   (2 Kopings 6:25-26 )   (1.4MB)
(Die Hopgersnood in Samaria)      
 
" Isébel se dood" (129kb)   (2 Kopings 9:33)   (1.5MB)
(Die Dood van Jesebel)      
 
" Isébel se oorblyfsels" (109kb)   (2 Kopings 9:34-35)   (1.4MB)
(Jehu se Vegters Optdek Die Oorskot van Jesebel)      
 
" Die vreemde nasies deur leeus gedood" (129kb)   (2 Kopings 17:25)   (1.5MB)
(Die Vreemde Nasies se Slagting deur Die Leeus van Samaria)      
 
" Soldate van Sanhérib verwoes" (140kb)   (2 Kopings 19:35)   (1.5MB)
(Vernietiging van Die Leër van Sánherib)      
 
" Die dood van Sedekía se seuns" (161kb)   (2 Kopings 25:7)   (1.6MB)
(Slagting van Die Seuns van Sedekía Voor Hulle Vader)      
 
" Die herwinning van die liggame van Saul en sy seuns"  (139kb)   (1 Kropieke 10:12)   (1.5MB)
(Die Inwopers van Jabez-Gilead herwin die Luk van Saul en Sy Seuns)      
 
" Die Jerusalem plaag" (144kb)   (1 Kropieke 21:16)   (1.7MB)
(Plaag van Jerusalem)      
 
" Salomo" (157kb)   (1.6MB)
(Salomo)      
 
" Salomo ontvang die koningin van Skeba" (163kb)   (2 Kropieke 9:1-2)   (1.8MB)
(Salomo Optvang Die Koping van Skeba)      
 
" Israel dood Arameërs"  (131kb)  (2 Kropieke 20:22-23)   (1.7MB)
(Die Vernietiging van Die Leërs van Die Ammoriete en die Moabiete)      
 
" Atália se dood" (119kb)   (2 Kropieke 23:13-15)   (1.4MB)
(Dood van Byália)      
 
" Kores herstel die tempel voorwerpe" (150kb)   (Esra 1:7-8)   (1.7MB)
(Kores Herstel Die Voorwerpe van Die Tempel)      
 
" Die herstel van die tempel" (143kb)   (Esra 3:11)   (1.6MB)
(Die Herbou van Die Tempel)      
 
" Artásasta maak 'n vergunning aan die Jode" (153kb)   (Esra 7:13)   (1.7MB)
(Artasásta Verleen Vryheid aan Die Jode)      
 
" Esra in gebed" (119kb)   (Esra 9:6)   (1.4MB)
(Esra in Gebed)      
 
" Nehemia besigtig die mure van Jerusalem" (144kb)   (Nehemia 2:13)   (1.7MB)
(Nehemia Besigtig in die Geheim die Vervalle Mure van Jerusalem)      
 
" Esra lees die wet aan die mense" (142kb)   (Nehemia 8:5-6)   (1.6MB)
(Esra Lees Die Wet aan Die Volk)      
 
" Koningin Vasti weier om bevele na te kom" (156kb)   (Est 1:11-12)   (1.8MB)
(Kopingin Vasti Weier om gehoor te gee die Versoek van koping Ahasvéros)      
 
" Mórdegai triomfeer" (150kb)   (Est 6:11)   (1.7MB)
(Oorwinning van Mórdegai)      
 
" Ester beskuldig Haman" (146kb)   (Est 7:5-6)   (1.5MB)
(Ester Beskuldig Haman)      
 
" Job hoor van sy ongeluk" (141kb)   (Job 1:20-22)   (1.6MB)
(Job Hoor van Sy Vervalling)      
 
" Job en sy vriende" (140kb)   (Job 2:11-13)   (1.5MB)
(Job en Sy Vriende)      
 
" Jesaja" (117kb)  (Jesaja 6:8-9)   (1.3MB)
(Jesaja)      
 
" Jesaja se visie van vernietiging" (128kb)   (Jesaja 13:20-21)   (1.3MB)
(Jesajase Visioen van Die Vernietiging van Babel)      
 
" Die verwoesting van Leviatan" (145kb)   (Jesaja 27:1)   (1.6MB)
(Die Vernietiging van die Krokodil)      
 
" Jeremia" (145kb)  (Jeremia 1:14-15)   (1.6MB)
(Jeremia)      
 
" Barug skryf Jeremia se profesië" (152kb)   (Jeremia 36:4)   (1.7MB)
(Barug Skryf Jeremia se Profesieë)      
 
" Mense treur oor Jerusalem" (149kb)  (Lamentbyiops 1:8)   (1.6MB)
(Die Volk Ween oor die Val van Jerusalem)      
 
" Eségiël profeteer" (146kb)   (Eségiël 1:3)   (1.6MB)
(Eségiël Profsteer)      
 
" Die visioen van droë beendere" (162kb)   (Eségiël 37:4-5)   (1.7MB)
(Die Visioen van Die Valley van Die Droë Gebeendere)      
 
" Daniël"  (147kb)   (Daniël 2:20-21)   (1.6MB)
(Daniël)      
 
" Sadrag, Mesag, en Abednégo in vuuroond" (146kb)   (Daniël 3:28)   (1.7MB)
(Sadrag, Mesag, Abednégo, in Die Brandende Oopd)      
 
" Daniël verklaar skrif op die muur" (158kb)   (Daniël 5:5-6)   (1.7MB)
(Daniël Lê die Skrif teen die Muur Uit)      
 
" Daniël in die leeukuil" (152kb)   (Daniël 6:20-21)   (1.7MB)
(Daniël in Die Leeuskuil)      
 
" Visie van die vier groot diere" (108kb)   (Daniël 7:2-3)   (1.2MB)
(Die Visioen van Die Vier Groot Diere)      
 
" Daniël bluf die priesters" (148kb)   (1.6MB)
(Daniël Verwar die Priesters van Bel)      
 
" Amos"  (117kb)   (Amos 1:1)   (1.3MB)
(Amos)      
 
" Jona en die walvis" (133kb)   (Jopa 2:1,10)   (1.5MB)
(Jopa Word deur die Walvis Uitgespuug)      
 
" Jona preek in Ninevé" (150kb)   (Jopa 3:4-5)   (1.6MB)
(Jopa Preek in Ninevé )      
 
" Miga spreek Israel aan om hulle te bekeer" (114kb)   (Miga 6:7-8)   (1.3MB)
(Miga Vermaan Die Israeliete tot Bekering)      
 
" Die visie van die Strydwaens" (149kb)   (Sagaría 6:1)   (1.8MB)
(Die Visioen van Die Vier Strydwaens)      
 
" Die wyse manne gelei deur die ster" (140kb)   (Matthew 2:1-2)   (1.5MB)
(Die Wyse Manne Uit die Ooste)      
 
" Die vlug na Egipte" (127kb)   (Matthew 2:13-14)   (1.5MB)
(Die Vlug na Egipte)      
 
" Die dood van die seuntjies" (142kb)   (Matthew 2:16)   (1.3MB)
(Die Slagting van Die Opskuldige Seuntjies)      
 
" Die Bergpredikasie" (170kb)   (Matthew 5:7-10)   (1.9MB)
(Die Berg Prediking)      
 
" Die duiwelbesetene" (155kb)   (Matthew 12:22-25)   (1.7MB)
(Die Duiwelbesetene wby Blind en Stom was)      
 
" Jesus Christ in die Sinagoga" (145kb)   (Matthew 13:54)   (1.6MB)
(Christus in Die Sinagoge)      
 
" Herodus se dogter en Johannes se hoof" (143kb)  (Matthew 14:8-10)   (1.7MB)
(Die Dogter van Herodus wby die Hoof van Johannes die Doper optvang)      
 
" Jesus voed die skare" (158kb)   (Matthew 14:19)   (1.6MB)
(Jesus Voer die Menigte)      
 
" Jesus genees die siekes" (152kb)   (Matthew 15:31)   (1.7MB)
(Jesus Genees die Sieke)      
 
" Gedaanteverandering" (137kb)   (Matthew 17:2-3)   (1.6MB)
(Die Gedaanteverwisseling)      
 
" Jesus genees die maansieke" (161kb)   (Matthew 17:14-15)   (1.8MB)
(Jesus Genees Die Maansiekke)      
 
" Jesus kom Jerusalem binne" (140kb)   (Matthew 21:7-8)   (1.6MB)
(Toetrede van Jesus In Jerusalem)      
 
" Christ oor die keiser se belasting" (154kb)   (Matthew 22:20-21)   (1.7MB)
(Betaal Aan die Keiser wby Hom Toekom)      
 
" Jesus bid in die tuin" (160kb)   (Matthew 26:40-41)   (1.7MB)
(Jesus Bid in Die Tuin van Getsémané)      
 
" Jesus word gegésel" (136kb)   (Matthew 27:26)   (1.6MB)
(Jesus Gemartel)      
 
" Christ word bespot" (137kb)   (Matthew 27:29-30)   (1.4MB)
(Christus Bespot)      
 
" Jesus op Gólgota" (126kb)   (Matthew 27:33-34)   (1.3MB)
(Die Aankoms op Golgota)      
 
" Kruis - Jesus op Gólgota" (159kb)   (Matthew 27:35)   (1.8MB)
(Die Oprigting van die Kruis)      
 
" Jesus word van die kruis afgehaal" (144kb)   (Matthew 27:57-58)   (1.7MB)
(Verwydering vanaf die Kruis)      
 
" Christ se dooie liggaam" (143kb)   (Matthew 27:59)   (1.6MB)
(Jesus se Dooie Liggaam)      
 
" Jesus word begrawe" (154kb)   (Matthew 27:60-61)   (1.5MB)
(Christus Begrawe)      
 
" Jesus se opstanding" (148kb)   (Matthew 28:5-6)   (1.6MB)
(Die Opstanding)      
 
" Johannes die doper preek" (155kb)   (Mark 1:6-7)   (1.7MB)
(Johannes Die Doper Preek in Die Wilderness)      
 
" Jesus word gedoop" (135kb)   (Mark 1:9-11)   (1.5MB)
(Jesus Word Gedoop)      
 
" Die dissipels pluk koring op die sabbat" (150kb)   (Mark 2:23-25)   (1.7MB)
(Die Dissipels Versamel Koring op die Sabbat)      
 
" Jesus maak die strorm stil" (142kb)   (Mark 4:37-38)   (1.5MB)
(Jesus Maak die Storm Stil)      
 
" Jesus seën die kindertjies" (142kb)   (Mark 10:13-14)   (1.4MB)
(Jesus Seën Die Kinders)      
 
" Die weduwee se offerhande" (150kb)   (Mark 12:42-43)   (1.7MB)
(Die Weduwee se Bydrae)      
 
" Die laaste avondmaal" (143kb)   (Mark 14:22-24)   (1.5MB)
(Die Laaste Avopd)      
 
" Judas soen Jesus" (143kb)   (Mark 14:45-46)   (1.8MB)
(Die Judas Kus)      
 
" Jesus val onder die kruis" (136kb)   (Mark 15:21)   (1.6MB)
(Jesus Val Opder Die Kruis)      
 
" Jesus word opgeneem in die hemel"  (113kb)   (Mark 16:19)   (1.3MB)
(Die Opstanding)      
 
" Die Boodskap" (134kb)   (Luk 1:26-28)   (1.4MB)
(Die Bevrugting)      
 
" Jesus se geboorte"  (147kb)   (Luk 2:15-16)   (1.6MB)
(Die Aanwysing)      
 
" Jesus by die leraars" (159kb)   (Luk 2:46-47)   (1.7MB)
(Jesus Saam Met Dokters)      
 
" Jesus word versoek" (134kb)   (Luk 4:7-8)   (1.5MB)
(Die Versoeking van Jesus)      
 
" Jesus en die man met 'n onreine duiwel" (144kb)   (Luk 4:36-37)   (1.6MB)
(Jesus Genees Die Besetene)      
 
" Jesus preek by die see van Galiléa" (115kb)   (Luk 5:3)   (1.0MB)
(Jesus Preek by Die See van Galilea)      
 
" Maria word genees" (143kb)   (Luk 8:2)   (1.4MB)
(Maria Magdalena Bekeerde)      
 
" Jesus wek Jaïrus se dogter op uit die dood" (130kb)   (Luk 8:52-54)   (1.6MB)
(Jesus O[pwekking van die Dogter van Jaïrus)      
 
" Die barmhartige Samaritaan" (128kb)   (Luk 10:33)   (1.4MB)
(Die Goeie Samaritaan)      
 
" Die barmhartige Samaritaan by die herberg" (161kb)   (Luk 10:34-35)   (1.7MB)
(Aankoms van Die Goeie Samaritaan by die Herberg)      
 
" Jesus by Martha en Maria" (150kb)   (Luk 10:41-42)   (1.7MB)
(Jesus by Die Huis van Marta en Maria)      
 
" Jesus preek vir die menigte" (160kb)   (Luk 12:29-31)   (1.8MB)
(Jesus Preek aan Die Menigte)      
 
" Die verlore seun in sy vader se arms" (125kb)   (Luk 15:17)   (1.4MB)
(Die Terugkeer van Die Verlore Seun)      
 
" Die verlore seun in sy vader se arms" (155kb)   (Luk 15:20-21)   (1.6MB)
(Die Verlore Seun in Die Arms van Sy Vader)      
 
" Lasarus in die ryk man se huis" (149kb)   (Luk 16:20-21)   (1.6MB)
(Lazarus by Die Ryk Manse Huis)      
 
" Die fariseër en die tollenaar" (143kb)   (Luk 18:11-13)   (1.6MB)
(Die Fariseërs en Die Tollenaar)      
 
" Angs in die tuin" (166kb)   (Luk 22:43-44)   (1.8MB)
(Die Wroeging in Die Tuin)      
 
" Die kruisiging"  (134kb)   (Luk 23:34-35)   (1.4MB)
(Die Kruisiging)      
 
" Duisternis tydens die kruisiging" (154kb)   (Luk 23:44-45)   (1.7MB)
(Die Duisternis by Die Kruisiging)      
 
" Jesus gaan na Émmaüs" (129kb)   (Luk 24:26-27)   (1.5MB)
(Jesus en Die Dissipels Oppad na Emmaus)      
 
" Die bruilof in Kana" (142kb)   (Johannes 2:5-7)   (1.3MB)
(Die Troue in Kana)      
 
" Jesus verjaag die geldwisselaars" (160kb)   (Johannes 2:15)   (1.8MB)
(Die Hander dryf in die Tempel)      
 
" Jesus en die vrou van Samaría" (153kb)   (Johannes 4:13-14)   (1.7MB)
(Jesus en Die Vrou van Samaria)      
 
" Jesus loop op die see" (103kb)   (Johannes 6:19-20)   (1.2MB)
(Jesus Loop op Die See)      
 
" Jesus en die vrou wat egbreuk gepleeg het" (158kb)   (Johannes 8:3-5)   (1.7MB)
(Jesus en Die Egbreek Vrou)      
 
" Lasarus word opgewek" (155kb)   (Johannes 11:41-43)   (1.8MB)
(Opwekking van Lazarus)      
 
" Petrus verloon Christ" (157kb)   (Johannes 18:26-27)   (1.7MB)
(Petrus Verloën Jesus)      
 
" Die doringkroon" (146kb)   (Johannes 19:2-3)   (1.7MB)
(Die Doring Kroon)      
 
" Christ word aan die mense getoon" (137kb)   (Johannes 19:15)   (1.6MB)
(Jesus Aangebied aan die Volk)      
 
" Jesus word aan die kruis gespyker" (154kb)   (Johannes 19:18-19)   (1.7MB)
(Aan Die Kruis vas Genael)      
 
" Die groot vangs" (141kb)   (Johannes 21:10-11)   (1.6MB)
(Die Wonderwerk met die Visvangs)      
 
" Uitstorting van die Heilige Gees" (141kb)   (Hand 2:2-3)   (1.5MB)
(Die Verdeling van Die Heilige Gees)      
 
" Die Apostles verkondig die Evangelie" (137kb)   (Hand 2:32-33)   (1.6MB)
(Die Apostles Preek Die Evangelie)      
 
" Petrus en Johannes by die tempelpoort" (156kb)   (Hand 3:6-7)   (1.7MB)
(Petrus en Johannes by Die Lieflike Hekke)      
 
" Die dood van Ananías" (144kb)   (Hand 5:4-5)   (1.6MB)
(Dood van Ananías)      
 
" Stéfanus gestenig" (147kb)   (Hand 7:59-60)   (1.6MB)
(Stéfanus word Gestenig)      
 
" Saul word bekeer" (150kb)   (Hand 9:3-5)   (1.6MB)
(Saul Word Geroep)      
 
" Petrus in Cornelius se woning" (142kb)   (Hand 10:28)   (1.7MB)
(Petrus aan die Huis van Kornelius)      
 
" Petrus word bevry uit die gevangenis" (141kb)   (Hand 12:7-8)   (1.5MB)
(Petrus Verlos Uit Die Gevangenis)      
 
" Paulus in Éfese" (146kb)   (Hand 19:19)   (1.7MB)
(Paulus in Éfese)      
 
" Paulus gered van die skare" (157kb)   (Hand 21:34-35)   (1.4MB)
(Paulus Gered Van Die Menigte)      
 
" Paulus gestrand" (148kb)   (Hand 27:43-44)   (1.5MB)
(Paulus word ‘n Skipbreukeling)      
 
" Paulus preek tot Thessalonicense" (146kb)   (1 Thessalonicense 2:11-12)   (1.5MB)
(Paulus Preek aan Die Gemeente van die Thessalonicense)      
 
" Johannes op Patmos" (144kb)   (Openb 1:9)   (1.5MB)
(Johannes by Patmos)      
 
" Die visioen van die dood" (120kb)   (Openb 6:7-8)   (1.2MB)
(Die Visioen van Dood)      
 
" Die swanger vrou: visioen deur Johannes" (124kb)   (Openb 12:1-3)   (1.4MB)
(Die Kroning van die Maagd: ‘n Visioen van Johannes)      
 
" Babilon het geval" (133kb)   (Openb 18:2)   (1.2MB)
(Die Val van Babilon)      
 
" Die laaste oordeel" (147kb)   (Openb 20:12)   (1.6MB)
(Die Laaste Oordeel)      
 
" Die nuwe Jerusalem" (150kb)   (Openb 21:1-2)   (1.7MB)
(Die Nuwe Jerusalem)      

220 Bybelverhaal beelde, illustreer Bybelse temas.
Einde van beelde van die Skrif deur die Franse skilder Gustave Dore.

Tuisblad
Gereelde Vrae
Skakels
Artikels
Boeke
Visuele beeld
MP3
Videos