Creation Science Information & Links!
Start
F A Q
Länkar
Artiklar
Böcker
Bilder
MP3
Videor

Afrikaans
العربية
简体中文
繁體中文
Dansk
Nederlands
English
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
Afrikaans
Arabic
Chinese CS
Chinese CT
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Greek
עִבְרִית
Indonesia
Norsk
Polski
Português
Русский
Español
Svenska
Українська
Hebrew
Indonesian
Norwegian
Polish
Portuguese
Russian
Spanish
Swedish
Ukrainian

 
Bibeln illustrationer
av Gustave Doré


Nu i det offentliga området (i.e. Gratis att kopiera)
Inlagd i:  www.creationism.org/images/

Den franska konstnären Gustave Doré (1832-1883) gjorde hundratals högkvalitativa illustrationer av bibelberättelser under sin livstid. Dessa illustrationer har använts i Biblar på många språk, först i Europa och sedermera Amerika. Många konstnärer producerade konstverk på bibliska teman, och Doré var bland de främsta och mest erkända.

Doré's realistiska stil andades nytt liv i dessa sanna historier. Århundraden av mosaik, fresker och stenreliefer, med sina ikonografier, tillsammans med träsnittstryck, hade karikatyriserat många bibelberättelser i de troendes sinnen. Men Gustave Doré's illustrationer av personer och platser ger ett mer verkligt intryck. Hans verk kritiserades av somliga under sin tid, men dessa verk har bestått tidens prövning, och anses representera viktiga bibliska händelser på ett bra sätt.

ZIP of all Medium Sized Images (30 MB)   DoréReadme_en.txt
  (For Large images, click each far right link.)

250 More Bible Images
The Bible in Pictures

A regular graphics program (e.g. "PhotoShop" or "Paint Shop Pro") will print these JPG images much better than by using your web browser. 


" Varde ljus!" (121kb)   (Första Mosebok, 1:3)   (1.3MB)
 
" Kvinnans skapelse" (139kb)   (Första Mosebok, 2:21-22)   (1.6MB)
 
" Utdrivningen ur paradiset" (152kb)   (Första Mosebok, 3:24)   (1.6MB)
 
" Abels offer" (138kb)   (Första Mosebok, 4:3-5)   (1.6MB)
 
" Abels död" (142kb)   (Första Mosebok, 4:8-9)   (1.6MB)
 
" Syndafloden kommer" (153kb)   (Första Mosebok, 7:24)   (1.7MB)
 
" Allt levande förgås"  (145kb)   (Första Mosebok, 8:3-4)   (1.6MB)
 
" Noa sänder ut duvan" (140kb)   (Första Mosebok, 8:11)   (1.6MB)
 
" Noa förbannar Kanaan" (154kb)   (Första Mosebok, 9:24-25)   (1.6MB)
 
" Babels torn" (119kb)   (Första Mosebok, 11:6-8)   (1.4MB)
 
" Abram på väg till Kanaans land" (95kb)   (Första Mosebok, 12:1)   (1.0MB)
 
" Herrens besök hos Abraham" (100kb)   (Första Mosebok, 18:9-10)   (1.1MB)
 
" Lots hustru blir en saltstod" (115kb)   (Första Mosebok, 19:24-26)   (1.4MB)
 
" Ismael och hans moder fördrivs" (99kb)   (Första Mosebok, 21:14)   (1.2MB)
 
" Hagar och Ismael i öknen" (132kb)   (Första Mosebok, 21:17-18)   (1.4MB)
 
" Abraham går för att offra Isak" (107kb)   (Första Mosebok, 22:10-12)   (1.3MB)
 
" Saras begravning" (114kb)   (Första Mosebok, 23:19)   (1.3MB)
 
" Rebecka vid brunnen" (150kb)   (Första Mosebok, 24:16)   (1.6MB)
 
" Isak mottager Rebecka" (134kb)   (Första Mosebok, 24:65-67)   (1.6MB)
 
" Isak välsignar Jakob" (153kb)   (Första Mosebok, 27:29)   (1.7MB)
 
" Jakobs dröm" (153kb)   (Första Mosebok, 28:12)   (1.6MB)
 
" Jakob hos Laban" (125kb)   (Första Mosebok, 29:20)   (1.4MB)
 
" Jakobs bön" (142kb)   (Första Mosebok, 32:11)   (1.5MB)
 
" Jakob brottas med ängeln" (148kb)   (Första Mosebok, 32:24)   (1.5MB)
 
" Jakobs försoning med Esau" (150kb)   (Första Mosebok, 33:3-4)   (1.5MB)
 
" Josef säljes av sina bröder" (154kb)   (Första Mosebok, 37:28)   (1.6MB)
 
" Josef tyder Faraos dröm" (148kb)   (Första Mosebok, 41:25-26)   (1.6MB)
 
" Josef giver sig till känna för sina bröder" (153kb)   (Första Mosebok, 45:1)   (1.7MB)
 
" Jakob flyttar till Egypten" (152kb)   (Första Mosebok, 46:5)   (1.5MB)
 
" Mose sättes ut i vassen" (106kb)   (Andra Mosebok 2:3)   (1.2MB)
 
" Moses underbara räddning" (121kb)   (Andra Mosebok 2:6)   (1.4MB)
 
" Mose och Aron inför Farao" (143kb)   (Andra Mosebok 7:10)   (1.7MB)
 
" Egypten hemsökes av boskapspest" (130kb)   (Andra Mosebok 9:2-3)   (1.3MB)
 
" Det egyptiska mörkret" (106kb)   (Andra Mosebok 10:22)   (1.2MB)
 
" Egyptiernas förstfödda dödas" (138kb)   (Andra Mosebok 12:29-30)   (1.5MB)
 
" Farao uppmanar Mose att lämna Egypten" (144kb)   (Andra Mosebok 12:31)   (1.6MB)
 
" Faraos här drunknar i Röda havet" (133kb)   (Andra Mosebok 14:27)   (1.3MB)
 
" Mose skaffar fram vatten ur klippan" (124kb)   (Andra Mosebok 17:6)   (1.4MB)
 
" De tio budorden" (126kb)   (Andra Mosebok 19:18)   (1.3MB)
 
" Mose kommer ner från Sinai berg" (153kb)   (Andra Mosebok 32:15)   (1.6MB)
 
" Mose slår sönder budordstavlorna" (146kb)   (Andra Mosebok 32:19)   (1.5MB)
 
" Bespejarna återvänder från det förlovade landet" (153kb)   (Fjärde Mosebok 13:27)   (1.6MB)
 
" Koras, Datans och Abirams straff" (156kb)   (Fjärde Mosebok 16:32)   (1.7MB)
 
" Kopparormen" (156kb)   (Fjärde Mosebok 21:9)   (1.8MB)
 
" Bileams åsna" (150kb)   (Fjärde Mosebok 22:23)   (1.6MB)
 
" Israels barn gå över Jordan" (111kb)   (Josua 3:17)   (1.2MB)
 
" Josua och mannen med svärdet" (150kb)   (Josua 5:15)   (1.6MB)
 
" Jerikos murar falla" (124kb)   (Josua 6:20)   (1.5MB)
 
" Josua skonar Rahab" (122kb)   (Josua 6:25)   (1.2MB)
 
" Akan blir stenad" (119kb)   (Josua 7:25)   (1.4MB)
 
" Josua låter bränna staden Ai" (118kb)   (Josua 8:20)   (1.4MB)
 
" Josuas seger över amoréerna" (128kb)   (Josua 10:11)   (1.5MB)
 
" Josua befaller solen att stå still" (113kb)   (Josua 10:13)   (1.2MB)
 
" Jael dödar Sisera" (119kb)   (Domarboken 4:21)   (1.4MB)
 
" Deboras och Baraks segersång" (118kb)   (Domarboken 5:7-9)   (1.3MB)
 
" Gideon väljer ut sitt krigsfolk" (95kb)   (Domarboken 7:7)   (1.1MB)
 
" Gideons seger över midjaniterna" (89kb)   (Domarboken 7:22-23)   (1.0MB)
 
" Abimelek dräper sina bröder" (108kb)   (Domarboken 9:5)   (1.3MB)
 
" Abimeleks död" (126kb)   (Domarboken 9:52-53)   (1.4MB)
 
" Jeftas dotter går sin fader till mötes" (101kb)   (Domarboken 11:34)   (1.1MB)
 
" Jeftas dotter gråter med sina väninnor" (91kb)   (Domarboken 11:40)   (1.1MB)
 
" Simson dödar lejonet" (111kb)   (Domarboken 14:5-6)   (1.3MB)
 
" Simson slår filistéerna" (143kb)   (Domarboken 15:15)   (1.5MB)
 
" Simsons bedrift med Gasas stadsportar" (95kb)   (Domarboken 16:3)   (1.1MB)
 
" Simson och Delila" (128kb)   (Domarboken 16:17)   (1.4MB)
 
" Simsons död" (134kb)   (Domarboken 16:30)   (1.5MB)
 
" Levitens bihustru" (110kb)   (Domarboken 19:25-27)   (1.3MB)
 
" Leviten far hem med sin bihustru" (114kb)   (Domarboken 19:30)   (1.3MB)
 
" Benjaminiterna föra bort Silos döttrar"  (123kb)   (Domarboken 21:12)   (1.4MB)
 
" Noomi och hennes sonhustrur" (91kb)   (Rut 1:16)   (1.2MB)
 
" Rut plockar ax på Boas åker" (129kb)   (Rut 2:22-23)   (1.5MB)
 
" Herrens ark föres tillbaka till Israels land" (99kb)   (Första Samuelsboken 6:13)   (1.2MB)
 
" Samuel välsignar Saul" (114kb)   (Första Samuelsboken 9:21)   (1.3MB)
 
" Samuel dödar Agag" (128kb)   (Första Samuelsboken 15:33 )   (1.4MB)
 
" David och Goliat" (139kb)   (Första Samuelsboken 17:50)   (1.4MB)
 
" Saul anfaller David med sitt spjut" (135kb)   (Första Samuelsboken 18:11-12)   (1.5MB)
 
" Davids flykt" (151kb)   (Första Samuelsboken 19:11-12)   (1.6MB)
 
" David och Jonatan" (145kb)   (Första Samuelsboken 20:42)   (1.5MB)
 
" David visar Saul att han skonat honom" (149kb)   (Första Samuelsboken 24:10)   (1.6MB)
 
" Saul hos andebesvärjerskan" (133kb)   (Första Samuelsboken 28:7)   (1.6MB)
 
" Sauls död" (152kb)   (Första Samuelsboken 31:5-6)   (1.7MB)
 
" Striden mellan Is-Bosets och Davids folk" (142kb)   (Andra Samuelsboken 2:15-17)   (1.6MB)
 
" David straffar amoniterna" (122kb)   (Andra Samuelsboken 12:31)   (1.3MB)
 
" Absaloms död" (177kb)   (Andra Samuelsboken 18:9)   (1.9MB)
 
" David sörjer Absalom" (152kb)   (Andra Samuelsboken 18:33)   (1.7MB)
 
" Rispa skyddar sina söners kroppar" (145kb)   (Andra Samuelsboken 21:9-10)   (1.5MB)
 
" Abisai räddar David" (153kb)   (Andra Samuelsboken 21:17)   (1.8MB)
 
" Salomos dom" (152kb)   (Första Kungaboken 3:25-27)   (1.7MB)
 
" Cedrarna på Libanon till tempelbyggnaden" (154kb)   (Första Kungaboken 5:5-6)   (1.7MB)
 
" Den gamle profeten och gudsmannens död" (135kb)   (Första Kungaboken 13:24-25)   (1.5MB)
 
" Elia uppväcker änkans son från de döda" (123kb)   (Första Kungaboken 17:22-23)   (1.3MB)
 
" Elia dödar Baals profeter" (156kb)   (Första Kungaboken 18:38-40)   (1.7MB)
 
" Ängeln för mat till Elia" (134kb)   (Första Kungaboken 19:5-6)   (1.3MB)
 
" Israels barn slår araméerna" (107kb)   (Första Kungaboken 20:29)   (1.2MB)
 
" Ahabs död" (130kb)   (Första Kungaboken 22:35)   (1.5MB)
 
" Elia kallar ned eld från himmelen" (130kb)   (Andra Kungaboken 1:10)   (1.5MB)
 
" Elias himmelsfärd" (129kb)   (Andra Kungaboken 2:11)   (1.5MB)
 
" Pojkarna vid Betel rivs ihjäl av två björnhonor" (145kb)   (Andra Kungaboken 2:23-24 )   (1.5MB)
 
" Hungersnöden i Samaria" (135kb)   (Andra Kungaboken 6:25-26 )   (1.4MB)
 
" Jehu låter kasta Isebel ut genom fönstret" (129kb)   (Andra Kungaboken 9:33)   (1.5MB)
 
" Jehus följeslagare finna Isebels lämningar" (109kb)   (Andra Kungaboken 9:34-35)   (1.4MB)
 
" Främlingarna i Samarien dödas av lejon" (129kb)   (Andra Kungaboken 17:25)   (1.5MB)
 
" Herrens ängel slår assyriernas här" (140kb)   (Andra Kungaboken 19:35)   (1.5MB)
 
" Babels konung låter döda Sidkias barn" (161kb)   (Andra Kungaboken 25:7)   (1.6MB)
 
" Invånarna i Jabes taga ned Sauls och hans söners kroppar"  (139kb)   (Första Krönikeboken 10:12)   (1.5MB)
 
" Jerusalems pest" (144kb)   (Första Krönikeboken 21:16)   (1.7MB)
 
" Salomo" (157kb)   (1.6MB)
 
" Drottningen av Sabas besök hos Salomo" (163kb)   (Andra Krönikeboken 9:1-2)   (1.8MB)
 
" Josafats underbara seger"  (131kb)   (Andra Krönikeboken 20:22-23)   (1.7MB)
 
" Prästen Jojada låter döda Atalja" (119kb)   (Andra Krönikeboken 23:13-15)   (1.4MB)
 
" Kores återlämnar tempelkärlen" (150kb)   (Esra 1:7-8)   (1.7MB)
 
" Templets grundläggning" (143kb)   (Esra 3:11)   (1.6MB)
 
" Artasasta giver israeliterna friheten" (153kb)   (Esra 7:13)   (1.7MB)
 
" Esras klagan inför Gud" (119kb)   (Esra 9:6)   (1.4MB)
 
" Nehemja och hans följeslagare vid Jerusalmes murar" (144kb)   (Nehemja 2:13)   (1.7MB)
 
" Esra föreläser lagen" (142kb)   (Nehemja 8:5-6)   (1.6MB)
 
" Drottning Vastis ohörsamhet" (156kb)   (Ester 1:11-12)   (1.8MB)
 
" Mordokais upphöjelse" (150kb)   (Ester 6:11)   (1.7MB)
 
" Ester bringar Haman på fall" (146kb)   (Ester 7:5-6)   (1.5MB)
 
" Job får budskap om sina olyckor" (141kb)   (Job 1:20-22)   (1.6MB)
 
" Job på askhögen" (140kb)   (Job 2:11-13)   (1.5MB)
 
" Jesaja" (117kb)   (Jesaja 6:8-9)   (1.3MB)
 
" Jesajas profetia om Babels förstöring" (128kb)   (Jesaja 13:20-21)   (1.3MB)
 
" Gud låter Leviatan omkomma" (145kb)   (Jesaja 27:1)   (1.6MB)
 
" Jeremia" (145kb)  (Jeremiah 1:14-15)   (1.6MB)
 
" Baruk upptecknar Jeremias profetior" (152kb)   (Jeremia 36:4)   (1.7MB)
 
" Jerusalmes förstöring" (149kb)   (Klagovisorna 1:8)   (1.6MB)
 
" Hesekiel profeterar" (146kb)   (Ezekiel 1:3)   (1.6MB)
 
" Hesekiels syn" (162kb)   (Ezekiel 37:4-5)   (1.7MB)
 
" Daniel"  (147kb)   (Daniel 2:20-21)   (1.6MB)
 
" De tre männen i den brinnande ugnen" (146kb)   (Daniel 3:28)   (1.7MB)
 
" Belsassars gästabud" (158kb)   (Daniel 5:5-6)   (1.7MB)
 
" Daniel i lejongropen" (152kb)   (Daniel 6:20-21)   (1.7MB)
 
" Daniels syn" (108kb)   (Daniel 7:2-3)   (1.2MB)
 
" Daniel förbryllar Babels vise män" (148kb)   (1.6MB)
 
" Profeten Amos"  (117kb)   (Amos 1:1)   (1.3MB)
 
" Fisken kastar upp Jona på land" (133kb)   (Jona 2:1,10)   (1.5MB)
 
" Jona predikar i Nineve" (150kb)   (Jona 3:4-5)   (1.6MB)
 
" Mika uttalar Herrens dom över Samaria och Jerusalem" (114kb)   (Mika 6:7-8)   (1.3MB)
 
" Sakarjas syn" (149kb)   (Sakarja 6:1)   (1.8MB)
 
" De vise männen" (140kb)   (Matteusevangeliet 2:1-2)   (1.5MB)
 
" Flykten till Egypten" (127kb)   (Matteusevangeliet 2:13-14)   (1.5MB)
 
" Barnamorden i Betlehem" (142kb)   (Matteusevangeliet 2:16)   (1.3MB)
 
" Jesu bergspredikan" (170kb)   (Matteusevangeliet 5:7-10)   (1.9MB)
 
" Jesus botar en besatt" (155kb)   (Matteusevangeliet 12:22-25)   (1.7MB)
 
" Jesus i Nasarets synagoga" (145kb)   (Matteusevangeliet 13:54)   (1.6MB)
 
" Herodes dotter mottager Johannes döparens huvud" (143kb)   (Matteusevangeliet 14:8-10)   (1.7MB)
 
" Jesus bespisar fyra tusen män" (158kb)   (Matteusevangeliet 14:19)   (1.6MB)
 
" Jesus botar sjuka" (152kb)   (Matteusevangeliet 15:31)   (1.7MB)
 
" Jesus förklaras___" (137kb)   (Matteusevangeliet 17:2-3)   (1.6MB)
 
" Jesus botar en månadsrasande gosse" (161kb)   (Matteusevangeliet 17:14-15)   (1.8MB)
 
" Jesus rider in i Jerusalem" (140kb)   (Matteusevangeliet 21:7-8)   (1.6MB)
 
" Jesus rensar helgedomen" (154kb)   (Matteusevangeliet 22:20-21)   (1.7MB)
 
" Jesus beder i Getsemane" (160kb)   (Matteusevangeliet 26:40-41)   (1.7MB)
 
" Jesus gisslas" (136kb)   (Matteusevangeliet 27:26)   (1.6MB)
 
" Jesus hånas" (137kb)   (Matteusevangeliet 27:29-30)   (1.4MB)
 
" Jesus på Golgata" (126kb)   (Matteusevangeliet 27:33-34)   (1.3MB)
 
" Korset reses" (159kb)   (Matteusevangeliet 27:35)   (1.8MB)
 
" Nedtagningen från korset" (144kb)   (Matteusevangeliet 27:57-58)   (1.7MB)
 
" Jesu kropp omlindas" (143kb)   (Matteusevangeliet 27:59)   (1.6MB)
 
" Jesu gravläggning" (154kb)   (Matteusevangeliet 27:60-61)   (1.5MB)
 
" Återuppståndelsen" (148kb)   (Matteusevangeliet 28:5-6)   (1.6MB)
 
" Johannes döparen predikar i öknen" (155kb)   (Markusevangeliet 1:6-7)   (1.7MB)
 
" Jesu dop" (135kb)   (Markusevangeliet 1:9-11)   (1.5MB)
 
" Jesus undervisar om sabbatsbudet" (150kb)   (Markusevangeliet 2:23-25)   (1.7MB)
 
" Jesus stillar stormen" (142kb)   (Markusevangeliet 4:37-38)   (1.5MB)
 
" Jesus välsignar barnen" (142kb)   (Markusevangeliet 10:13-14)   (1.4MB)
 
" En änkas offergåva" (150kb)   (Markusevangeliet 12:42-43)   (1.7MB)
 
" Nattvarden" (143kb)   (Markusevangeliet 14:22-24)   (1.5MB)
 
" Judas förråder Jesus" (143kb)   (Markusevangeliet 14:45-46)   (1.8MB)
 
" Jesus dignar under korset" (136kb)   (Markusevangeliet 15:21)   (1.6MB)
 
" Jesu himmelsfärd"  (113kb)   (Markusevangeliet 16:19)   (1.3MB)
 
" Maria bebådelse" (134kb)   (Lukasevangeliet 1:26-28)   (1.4MB)
 
" Jesu födelse"  (147kb)   (Lukasevangeliet 2:15-16)   (1.6MB)
 
" Jesus med lärarna" (159kb)   (Lukasevangeliet 2:46-47)   (1.7MB)
 
" Jesus frestas av djävulen" (134kb)   (Lukasevangeliet 4:7-8)   (1.5MB)
 
" Jesus botar en besatt" (144kb)   (Lukasevangeliet 4:36-37)   (1.6MB)
 
" Jesus predikar vid stranden av sjön Gennesaret" (115kb)   (Lukasevangeliet 5:3)   (1.0MB)
 
" Maria Magdalena" (143kb)   (Lukasevangeliet 8:2)   (1.4MB)
 
" Jesus uppväcker Jairus dotter" (130kb)   (Lukasevangeliet 8:52-54)   (1.6MB)
 
" Den barmhärtige samariten" (128kb)   (Lukasevangeliet 10:33)   (1.4MB)
 
" Den barmhärtige samaritens ankomst till härbärget" (161kb)   (Lukasevangeliet 10:34-35)   (1.7MB)
 
" Jesus hos Marta och Maria" (150kb)   (Lukasevangeliet 10:41-42)   (1.7MB)
 
" Jesu bergspredikan" (160kb)   (Lukasevangeliet 12:29-31)   (1.8MB)
 
" Den förlorade sonens återkomst" (125kb)   (Lukasevangeliet 15:17)   (1.4MB)
 
" Den förlorade sonen i sin faders armar" (155kb)   (Lukasevangeliet 15:20-21)   (1.6MB)
 
" Den rike mannen och Lasarus" (149kb)   (Lukasevangeliet 16:20-21)   (1.6MB)
 
" Fariséen och publikanen" (143kb)   (Lukasevangeliet 18:11-13)   (1.6MB)
 
" Jesus i örtagården" (166kb)   (Lukasevangeliet 22:43-44)   (1.8MB)
 
" Korsfästelsen"  (134kb)   (Lukasevangeliet 23:34-35)   (1.4MB)
 
" Förmörkelsen vid Jesu död" (154kb)   (Lukasevangeliet 23:44-45)   (1.7MB)
 
" Jesus och de två lärjungarna på vägen till Emmaus" (129kb)   (Lukasevangeliet 24:26-27)   (1.5MB)
 
" Bröllopet i Kana" (142kb)   (John 2:5-7)   (1.3MB)
 
" Jesus rensar helgedomen" (160kb)   (John 2:15)   (1.8MB)
 
" Jesus och den samaritiska kvinnan" (153kb)   (John 4:13-14)   (1.7MB)
 
" Jesus går på vattnet" (103kb)   (John 6:19-20)   (1.2MB)
 
" Äktenskapsbryterskan inför Jesus" (158kb)   (John 8:3-5)   (1.7MB)
 
" Jesus uppväcker Lasarus" (155kb)   (John 11:41-43)   (1.8MB)
 
" Jesus förnekas av Petrus" (157kb)   (John 18:26-27)   (1.7MB)
 
" Jesus med törnekronan" (146kb)   (John 19:2-3)   (1.7MB)
 
" Jesus visas för folket" (137kb)   (John 19:15)   (1.6MB)
 
" Korset reses" (154kb)   (John 19:18-19)   (1.7MB)
 
" Den mirakulösa fiskfångsten" (141kb)   (John 21:10-11)   (1.6MB)
 
" Andens utgjutelse" (141kb)   (Apostlagärningarna 2:2-3)   (1.5MB)
 
" Apostlarna predikar evangelium" (137kb)   (Apostlagärningarna 2:32-33)   (1.6MB)
 
" Petrus botar en ofärdig man" (156kb)   (Apostlagärningarna 3:6-7)   (1.7MB)
 
" Ananias död" (144kb)   (Apostlagärningarna 5:4-5)   (1.6MB)
 
" Stefanus martyrdöd" (147kb)   (Apostlagärningarna 7:59-60)   (1.6MB)
 
" Saulus på vägen till Damaskus" (150kb)   (Apostlagärningarna 9:3-5)   (1.6MB)
 
" Petrus besöker Kornelius" (142kb)   (Apostlagärningarna 10:28)   (1.7MB)
 
" Petrus befrias av en Herrens ängel" (141kb)   (Apostlagärningarna 12:7-8)   (1.5MB)
 
" Paulus i Efesus" (146kb)   (Apostlagärningarna 19:19)   (1.7MB)
 
" Paulus överfalles av judarna i Jerusalem" (157kb)   (Apostlagärningarna 21:34-35)   (1.4MB)
 
" Paulus lider skeppsbrott" (148kb)   (Apostlagärningarna 27:43-44)   (1.5MB)
 
" Paulus predikar evangelium i Tessalonika" (146kb)   (Första Tessalonikerbrevet 2:11-12)   (1.5MB)
 
" Johannes på Patmos" (144kb)   (Johannes Uppenbarelse 1:9)   (1.5MB)
 
" Döden" (120kb)   (Johannes Uppenbarelse 6:7-8)   (1.2MB)
 
" Kvinnan och draken" (124kb)   (Johannes Uppenbarelse 12:1-3)   (1.4MB)
 
" Babylons fall" (133kb)   (Johannes Uppenbarelse 18:2)   (1.2MB)
 
" Den yttersta domen" (147kb)   (Johannes Uppenbarelse 20:12)   (1.6MB)
 
" Ängeln och det nya Jerusalem" (150kb)   (Johannes Uppenbarelse 21:1-2)   (1.7MB)

220 Bible story pictures, illustrating biblical themes.
End of Scriptural Images by French painter Gustave Dore.

Start
F A Q
Länkar
Artiklar
Böcker
Bilder
MP3
Videor