Creation Science Information & Links!
Główne
F A Q
Linki
Artykuły
Książki
Obrazy
MP3
Video

Afrikaans
العربية
简体中文
繁體中文
Dansk
Nederlands
English
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
Afrikaans
Arabic
Chinese CS
Chinese CT
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Greek
עִבְרִית
Indonesia
Norsk
Polski
Português
Русский
Español
Svenska
Українська
Hebrew
Indonesian
Norwegian
Polish
Portuguese
Russian
Spanish
Swedish
Ukrainian

 
Ilustracje Biblijne
Gustave Doré


Obecnie znajdują się w domenie publicznej
(tzn. ich kopiowanie jest dozwolone i bezpłatne)

Dostępne na stronie:  www.creationism.org/images/

Francuski artysta Gustave Doré (1832-1883) w ciągu swojego życia stworzył kilkaset wybitnych ilustracji przedstawiających historie biblijne. Ilustracje te były publikowane w bibliach wydawanych w różnych językach w dziewiętnastowiecznej Europie, a później również w obu Amerykach. Wielu mistrzów podejmowało się ilustracji motywów biblijnych, a Doré należy do najbardziej znanych.

Realistyczny styl Doré tchnął nowe życie w te prawdziwe historie. Dominujące przez wieki mozaiki, freski, kamienne reliefy, wraz z ich ikonograficzną precyzją połączoną z drzeworytowymi impresjami (wszechobecne aureole nad poszczególnymi przedmiotami), nadały karykaturalny charakter wielu historiom biblijnym. Jednakże postaci i miejsca Gustave Doré są realistyczne. Prace artysty jak i jego kompetencje bywały często podawane krytyce przez jemu współczesnych. Tym samym jednak ilustracje te przetrwały próbę czasu i są uważane za dobre obrazy ważnych wydarzeń biblijnych.

Wersja ZIP wszystkich obrazów średniej wielkości (30 MB)   DoréReadme_en.txt
  (Aby uzyskać zobaczyć duże obrazy należy kliknąć link po prawej stronie)

250 - pozostałe ilustracje biblijne
Biblia w obrazkach

W celu wydrukowania obrazów JPG, zamiast druku z przeglądarki, lepiej użyć
tradycyjnego programu graficznego typu "PhotoShop" lub "Paint Shop Pro".


"Stworzenie światła" (121kb)   (Rodzaju 1:3)   (1.3MB)
 
"Stworzenie Ewy" (139kb)   (Rodzaju 2:21-22)   (1.6MB)
 
"Wypędzenie Adama i Ewy z Edenu" (152kb)   (Rodzaju 3:24)   (1.6MB)
 
"Kain i Abel – złożenie ofiar" (138kb)   (Rodzaju 4:3-5)   (1.6MB)
 
"Śmierć Abla" (142kb)   (Rodzaju 4:8-9)   (1.6MB)
 
"Świat zniszczony przez wodę" (153kb)   (Rodzaju 7:24)   (1.7MB)
 
"Potop"  (145kb)   (Rodzaju 8:3-4)   (1.6MB)
 
"Wysłanie gołebicy z arki" (140kb)   (Rodzaju 8:11)   (1.6MB)
 
"Noe przeklina Kanaan" (154kb)   (Rodzaju 9:24-25)   (1.6MB)
 
"Pomieszanie języków" (119kb)   (Rodzaju 11:6-8)   (1.4MB)
 
"Podróż Abrahama do ziemi Kanaan" (95kb)   (Rodzaju 12:1)   (1.0MB)
 
"Abraham i trzej aniołowie" (100kb)   (Rodzaju 18:9-10)   (1.1MB)
 
"Ucieczka Lota" (115kb)   (Rodzaju 19:24-26)   (1.4MB)
 
"Wypędzenie Izmaela i jego matki" (99kb)   (Rodzaju 21:14)   (1.2MB)
 
"Hagar i Izmael na pustyni" (132kb)   (Rodzaju 21:17-18)   (1.4MB)
 
"Próba wiary Abrahama" (107kb)   (Rodzaju 22:10-12)   (1.3MB)
 
"Pogrzeb Sary" (114kb)   (Rodzaju 23:19)   (1.3MB)
 
"Eliezer i Rebeka" (150kb)   (Rodzaju 24:16)   (1.6MB)
 
"Spotkanie Izaaka i Rebeki" (134kb)   (Rodzaju 24:65-67)   (1.6MB)
 
"Izaak błogosławi Jakuba" (153kb)   (Rodzaju 27:29)   (1.7MB)
 
"Sen Jakuba" (153kb)   (Rodzaju 28:12)   (1.6MB)
 
"Jakub pasie owce Labana" (125kb)   (Rodzaju 29:20)   (1.4MB)
 
"Modlitwa Jakuba" (142kb)   (Rodzaju 32:11)   (1.5MB)
 
"Walka Jakuba z aniołem" (148kb)   (Rodzaju 32:24)   (1.5MB)
 
"Spotkanie Jakuba i Ezawa" (150kb)   (Rodzaju 33:3-4)   (1.5MB)
 
"Józef sprzedany przez swoich braci" (154kb)   (Rodzaju 37:28)   (1.6MB)
 
"Józef wykłada sen faraona" (148kb)   (Rodzaju 41:25-26)   (1.6MB)
 
"Józef daje się rozpoznać braciom" (153kb)   (Rodzaju 45:1)   (1.7MB)
 
"Jakub wyrusza do Egiptu" (152kb)   (Rodzaju 46:5)   (1.5MB)
 
"Dziecię Mojżesz w Nilu" (106kb)   (Wyjścia 2:3)   (1.2MB)
 
"Odnalezienie Mojżesza" (121kb)   (Wyjścia 2:6)   (1.4MB)
 
"Mojżesz i Aaron u faraona" (143kb)   (Wyjścia 7:10)   (1.7MB)
 
"Pomór bydła" (130kb)   (Wyjścia 9:2-3)   (1.3MB)
 
"Plaga ciemności" (106kb)   (Wyjścia 10:22)   (1.2MB)
 
"Rzeź pierworodnych" (138kb)   (Wyjścia 12:29-30)   (1.5MB)
 
"Egipcjanie nakłaniają Mojżesza do opuszczenia Egiptu" (144kb)   (Wyjścia 12:31)   (1.6MB)
 
"Egipcjanie toną w Morzu Czerwonym" (133kb)   (Wyjścia 14:27)   (1.3MB)
 
"Mojżesz uderza w skałę na górze Horeb" (124kb)   (Wyjścia 17:6)   (1.4MB)
 
"Nadanie prawa na górze Synaj" (126kb)   (Wyjścia 19:18)   (1.3MB)
 
"Mojżesz schodzi z góry Synaj" (153kb)   (Wyjścia 32:15)   (1.6MB)
 
"Mojżesz rozbija tablice z przykazaniami" (146kb)   (Wyjścia 32:19)   (1.5MB)
 
"Powrót wywiadowców z Ziemi Obiecanej" (153kb)   (Liczb 13:27)   (1.6MB)
 
"Śmierć Koraha, Datana i Abirama" (156kb)   (Liczb 16:32)   (1.7MB)
 
"Miedziany wąż" (156kb)   (Liczb 21:9)   (1.8MB)
 
"Anioł pokazuje się Balaamowi" (150kb)   (Liczb 22:23)   (1.6MB)
 
"Dzieci Izraela przekraczają Jordan" (111kb)   (Jozuego 3:17)   (1.2MB)
 
"Anioł pokazuje się Jozuemu" (150kb)   (Jozuego 5:15)   (1.6MB)
 
"Upadek murów Jerycha" (124kb)   (Jozuego 6:20)   (1.5MB)
 
"Jozue ratuje Rahab" (122kb)   (Jozuego 6:25)   (1.2MB)
 
"Ukamienowanie Akana" (119kb)   (Jozuego 7:25)   (1.4MB)
 
"Jozue oddaje miasto Aj płomieniom ognia" (118kb)   (Jozuego 8:20)   (1.4MB)
 
"Zniszczenie armii Amorytów" (128kb)   (Jozuego 10:11)   (1.5MB)
 
"Jozue nakazuje słońcu by się zatrzymało" (113kb)   (Jozuego 10:13)   (1.2MB)
 
"Jael i Sisera" (119kb)   (Sędziów 4:21)   (1.4MB)
 
"Debora" (118kb)   (Sędziów 5:7-9)   (1.3MB)
 
"Gedeon wybiera swoich żołnierzy" (95kb)   (Sędziów 7:7)   (1.1MB)
 
"Madianici zmuszeni do ucieczki" (89kb)   (Sędziów 7:22-23)   (1.0MB)
 
"Śmierć synów Gedeona" (108kb)   (Sędziów 9:5)   (1.3MB)
 
"Śmierć Abimeleka" (126kb)   (Sędziów 9:52-53)   (1.4MB)
 
"Córka Jeftego wychodzi ojcu na spotknie" (101kb)   (Sędziów 11:34)   (1.1MB)
 
"Córki Izraela opłakują córkę Jeftego Gileadczyka" (91kb)   (Sędziów 11:40)   (1.1MB)
 
"Samson zabija lwa" (111kb)   (Sędziów 14:5-6)   (1.3MB)
 
"Samson zabija Filistynów oślą szczęką" (143kb)   (Sędziów 15:15)   (1.5MB)
 
"Samson wyrywa bramy Gazy" (95kb)   (Sędziów 16:3)   (1.1MB)
 
"Samson i Dalila" (128kb)   (Sędziów 16:17)   (1.4MB)
 
"Śmierć Samsona" (134kb)   (Sędziów 16:30)   (1.5MB)
 
"Lewita znajduje zwłoki kobiety" (110kb)   (Sędziów 19:25-27)   (1.3MB)
 
"Lewita odwozi zwłoki kobiety" (114kb)   (Sędziów 19:30)   (1.3MB)
 
"Beniaminici zabierają dziewice z Jabesz Gilead"  (123kb)   (Sędziów 21:12)   (1.4MB)
 
"Noemi i jej synowa" (91kb)   (Rut 1:16)   (1.2MB)
 
"Boaz i Rut" (129kb)   (Rut 2:22-23)   (1.5MB)
 
"Powrót Arki do Bet-Szemesz" (99kb)   (1 Samuela 6:13)   (1.2MB)
 
"Samuel błogosławi Saula" (114kb)   (1 Samuela 9:21)   (1.3MB)
 
"Śmierć Agaga" (128kb)   (1 Samuela 15:33 )   (1.4MB)
 
"Dawid i Goliat" (139kb)   (1 Samuela 17:50)   (1.4MB)
 
"Saul nastaje na życie Dawida" (135kb)   (1 Samuela 18:11-12)   (1.5MB)
 
"Ucieczka Dawida przez okno" (151kb)   (1 Samuela 19:11-12)   (1.6MB)
 
"Dawid i Jonatan" (145kb)   (1 Samuela 20:42)   (1.5MB)
 
"Dawid pokazuje Saulowi, że ocalił jego życie" (149kb)   (1 Samuela 24:10)   (1.6MB)
 
"Saul i wiedźm z Endor" (133kb)   (1 Samuela 28:7)   (1.6MB)
 
"Śmierć Saula" (152kb)   (1 Samuela 31:5-6)   (1.7MB)
 
"Walka pomiędzy najlepszymi wojownikami Iszbaala i Dawida" (142kb)   (2 Samuela 2:15-17)   (1.6MB)
 
"Dawid karze Amonitów" (122kb)   (2 Samuela 12:31)   (1.3MB)
 
"Śmierć Absaloma" (177kb)   (2 Samuela 18:9)   (1.9MB)
 
"Dawid opłakuje śmierc Absaloma" (152kb)   (2 Samuela 18:33)   (1.7MB)
 
"Szacunek Rispy wobec zmarłych" (145kb)   (2 Samuela 21:9-10)   (1.5MB)
 
"Abisza ratuje życie Dawidowi" (153kb)   (2 Samuela 21:17)   (1.8MB)
 
"Sądy Salomona" (152kb)   (1 Królewska 3:25-27)   (1.7MB)
 
"Ścięcie cedrów na budowę świątyni" (154kb)   (1 Królewska 5:5-6)   (1.7MB)
 
"Nieposłuszny prorok zabity przez lwa" (135kb)   (1 Królewska 13:24-25)   (1.5MB)
 
"Eljasz wskrzesza syna wdowy w Sarepcie" (123kb)   (1 Królewska 17:22-23)   (1.3MB)
 
"Rzeż proroków Baala" (156kb)   (1 Królewska 18:38-40)   (1.7MB)
 
"Eljasz karmiony przez anioła" (134kb)   (1 Królewska 19:5-6)   (1.3MB)
 
"Dzieci Izraela dokonują rzezi Syryjczyków" (107kb)   (1 Królewska 20:29)   (1.2MB)
 
"Śmierć Ahaba" (130kb)   (1 Królewska 22:35)   (1.5MB)
 
"Eljasz zabija wysłańców Ochozjasza ogniem" (130kb)   (2 Królewska 1:10)   (1.5MB)
 
"Eliasz wzięty do nieba w ognistym rydwanie" (129kb)   (2 Królewska 2:11)   (1.5MB)
 
"Dzieci rozszarpana przez niedźwiedzie" (145kb)   (2 Królewska 2:23-24 )   (1.5MB)
 
"Głód w Samarii" (135kb)   (2 Królewska 6:25-26 )   (1.4MB)
 
"Śmierc Jezebel" (129kb)   (2 Królewska 9:33)   (1.5MB)
 
"Towarzysze Jehu odnajdują szczątki Jezebel" (109kb)   (2 Królewska 9:34-35)   (1.4MB)
 
"Spustoszenie wśród obcych plemion dokonane przez lwy Samarii" (129kb)   (2 Królewska 17:25)   (1.5MB)
 
"Zagłada armii Sennacheryba" (140kb)   (2 Królewska 19:35)   (1.5MB)
 
"Rzeź synów Sedecjasza na jego oczach" (161kb)   (2 Królewska 25:7)   (1.6MB)
 
"Mieszkańcy Jabesz-Gileadu zwracają ciało Saula i jego synów"  (139kb)   (1 Kronik 10:12)   (1.5MB)
 
"Plaga w Jerozolimie" (144kb)   (1 Kronik 21:16)   (1.7MB)
 
"Salomon" (157kb)   (1.6MB)
 
"Salomon przyjmuje królową Saby" (163kb)   (2 Kronik 9:1-2)   (1.8MB)
 
"Zniszczenie armii Ammonitów i Moabitów"  (131kb)  (2 Kronik 20:22-23)   (1.7MB)
 
"Śmierć Atalii" (119kb)   (2 Kronik 23:13-15)   (1.4MB)
 
"Cyrus oddaje naczynia z domu Pańskiego" (150kb)   (Ezdrasz 1:7-8)   (1.7MB)
 
"Odbudowa świątyni" (143kb)   (Ezdrasz 3:11)   (1.6MB)
 
"Artakserkses nadaje swobody Izraelitom" (153kb)   (Ezdrasz 7:13)   (1.7MB)
 
"Ezdrasz się modli" (119kb)   (Ezdrasz 9:6)   (1.4MB)
 
"Nehemiasz potajemnie ogląda ruiny murów Jerozolimy" (144kb)   (Nehemiasz 2:13)   (1.7MB)
 
"Ezdrasz odczytuje księgę prawa ludowi" (142kb)   (Nehemiasz 8:5-6)   (1.6MB)
 
"Królowa Waszti odmawia wypełnienia rozkazu Aswerusa" (156kb)   (Estery1:11-12)   (1.8MB)
 
"Triumf Mardocheusza" (150kb)   (Estery6:11)   (1.7MB)
 
"Estera oskarża Hamana" (146kb)   (Estery7:5-6)   (1.5MB)
 
"Hiob dowiaduje się o swoim bankructwie" (141kb)   (Hiob 1:20-22)   (1.6MB)
 
"Hiob i jego przyjaciele" (140kb)   (Hiob 2:11-13)   (1.5MB)
 
"Izajasz" (117kb)  (Izajasz 6:8-9)   (1.3MB)
 
"Wizja Izajasz - zniszczenie Babilonu" (128kb)   (Izajasz 13:20-21)   (1.3MB)
 
"Zniszczenie Lewiatana" (145kb)   (Izajasz 27:1)   (1.6MB)
 
"Jeremiasz" (145kb)  (Jeremiasz 1:14-15)   (1.6MB)
 
"Baruch spisuje proroctwa Jeremiasza" (152kb)   (Jeremiasz 36:4)   (1.7MB)
 
"Ludzie opłakują ruiny Jerozolimy" (149kb)  (Lamentacje 1:8)   (1.6MB)
 
"Ezechiel prorokuje" (146kb)   (Ezechiel 1:3)   (1.6MB)
 
"Wizja doliny wyschłych kości" (162kb)   (Ezechiel 37:4-5)   (1.7MB)
 
"Daniel"  (147kb)   (Daniel 2:20-21)   (1.6MB)
 
"Szadrak, Meszak i Abed-Nego w rozpalonym piecu" (146kb)   (Daniel 3:28)   (1.7MB)
 
"Daniel objaśnia napis na ścianie" (158kb)   (Daniel 5:5-6)   (1.7MB)
 
"Daniel w lwiej jamie" (152kb)   (Daniel 6:20-21)   (1.7MB)
 
"Wizja czterech bestii" (108kb)   (Daniel 7:2-3)   (1.2MB)
 
"Daniel wprawia w zakłopotanie kapłanów Bela" (148kb)   (1.6MB)
 
"Amos"  (117kb)   (Amos 1:1)   (1.3MB)
 
"Jonasz wyrzucony przez rybę" (133kb)   (Jonasz 2:1,10)   (1.5MB)
 
"Jonasz naucza Niniwijczyków" (150kb)   (Jonasz 3:4-5)   (1.6MB)
 
"Micheasz nawołuje Izraelitów do poukty" (114kb)   (Micheasz 6:7-8)   (1.3MB)
 
"Wizja czterech rydwanów" (149kb)   (Zachariasz 6:1)   (1.8MB)
 
"Mędrcy prowadzeni przez gwiazdę" (140kb)   (Mateusz 2:1-2)   (1.5MB)
 
"Ucieczka do Egipty" (127kb)   (Mateusz 2:13-14)   (1.5MB)
 
"Rzeź niewiniątek" (142kb)   (Mateusz 2:16)   (1.3MB)
 
"Kazanie na górze" (170kb)   (Mateusz 5:7-10)   (1.9MB)
 
"Opętany niemy człowiek" (155kb)   (Mateusz 12:22-25)   (1.7MB)
 
"Jezus w synagodze" (145kb)   (Mateusz 13:54)   (1.6MB)
 
"Córka Heroda otrzymuje głowę Jana Chrzciciela" (143kb)  (Mateusz 14:8-10)   (1.7MB)
 
"Jezus karmi tłumy" (158kb)   (Mateusz 14:19)   (1.6MB)
 
"Jezus uzdrawia chorych" (152kb)   (Mateusz 15:31)   (1.7MB)
 
"Przemienienie" (137kb)   (Mateusz 17:2-3)   (1.6MB)
 
"Jezus uzdrawia obłąkanego" (161kb)   (Mateusz 17:14-15)   (1.8MB)
 
"Wejście Jezusa do Jerozolimy" (140kb)   (Mateusz 21:7-8)   (1.6MB)
 
"Jezus i płacenie podatków" (154kb)   (Mateusz 22:20-21)   (1.7MB)
 
"Jezus modli się w Ogrodzie" (160kb)   (Mateusz 26:40-41)   (1.7MB)
 
"Jezus ubiczowany" (136kb)   (Mateusz 27:26)   (1.6MB)
 
"Chrystus wyszydzany" (137kb)   (Mateusz 27:29-30)   (1.4MB)
 
"Przybycie na Kalwarię" (126kb)   (Mateusz 27:33-34)   (1.3MB)
 
"Podniesienie krżyża" (159kb)   (Mateusz 27:35)   (1.8MB)
 
"Zdjęcie z krzyża" (144kb)   (Mateusz 27:57-58)   (1.7MB)
 
"Śmierć Jezusa" (143kb)   (Mateusz 27:59)   (1.6MB)
 
"Pogrzeb Jezusa" (154kb)   (Mateusz 27:60-61)   (1.5MB)
 
"Zmartwychwstanie" (148kb)   (Mateusz 28:5-6)   (1.6MB)
 
"Jan Chrzciciel naucza na pustyni" (155kb)   (Marek 1:6-7)   (1.7MB)
 
"Chrzest Jezusa" (135kb)   (Marek 1:9-11)   (1.5MB)
 
"Uczniowie zrywają kłosy w Sabat" (150kb)   (Marek 2:23-25)   (1.7MB)
 
"Jezus ucisza burzę" (142kb)   (Marek 4:37-38)   (1.5MB)
 
"Jezus błogosławi małe dzieci" (142kb)   (Marek 10:13-14)   (1.4MB)
 
"Wdowi grosz" (150kb)   (Marek 12:42-43)   (1.7MB)
 
"Ostatnia Wieczerza" (143kb)   (Marek 14:22-24)   (1.5MB)
 
"Pocałunek Judasza" (143kb)   (Marek 14:45-46)   (1.8MB)
 
"Jezus upada pod krzyżem" (136kb)   (Marek 15:21)   (1.6MB)
 
"Wniebowstąpienie"  (113kb)   (Marek 16:19)   (1.3MB)
 
"Zwiastowanie" (134kb)   (Łukasz 1:26-28)   (1.4MB)
 
"Narodzenie Chrystusa"  (147kb)   (Łukasz 2:15-16)   (1.6MB)
 
"Jezus i uczeni" (159kb)   (Łukasz 2:46-47)   (1.7MB)
 
"Kuszenie Jezusa" (134kb)   (Łukasz 4:7-8)   (1.5MB)
 
"Jęzus uzdrawia człowieka opętanego" (144kb)   (Łukasz 4:36-37)   (1.6MB)
 
"Jezus naucza nad Jeziorem Galilejskim" (115kb)   (Łukasz 5:3)   (1.0MB)
 
"Maria Magdalena okazująca skruchę" (143kb)   (Łukasz 8:2)   (1.4MB)
 
"Jezus wskrzesza córkę Jaira" (130kb)   (Łukasz 8:52-54)   (1.6MB)
 
"Dobry Samaritanin" (128kb)   (Łukasz 10:33)   (1.4MB)
 
"Przybycie dobrego Samarytanina do gospody" (161kb)   (Łukasz 10:34-35)   (1.7MB)
 
"Jezus w domu Marty i Marii" (150kb)   (Łukasz 10:41-42)   (1.7MB)
 
"Jezus naucza tłumy" (160kb)   (Łukasz 12:29-31)   (1.8MB)
 
"Powrót syna marnotrawnego" (125kb)   (Łukasz 15:17)   (1.4MB)
 
"Syn marnotrawny w amionach swjego ojca" (155kb)   (Łukasz 15:20-21)   (1.6MB)
 
"Łazarz u drzwi domu bogacza" (149kb)   (Łukasz 16:20-21)   (1.6MB)
 
"Faryzeusz i celnik" (143kb)   (Łukasz 18:11-13)   (1.6MB)
 
"Agonia w Ogrodzie" (166kb)   (Łukasz 22:43-44)   (1.8MB)
 
"Ukrzyżowanie"  (134kb)   (Łukasz 23:34-35)   (1.4MB)
 
"Ciemność przy ukrzyżowaniu" (154kb)   (Łukasz 23:44-45)   (1.7MB)
 
"Jezus i jego uczniowie w drodze do Emaus" (129kb)   (Łukasz 24:26-27)   (1.5MB)
 
"Wesele w Kanie" (142kb)   (Jan 2:5-7)   (1.3MB)
 
"Wypędzenie kupców ze świątyni" (160kb)   (Jan 2:15)   (1.8MB)
 
"Jezus i Samarytanka" (153kb)   (Jan 4:13-14)   (1.7MB)
 
"Jezus chodzi po morzu" (103kb)   (Jan 6:19-20)   (1.2MB)
 
"Jezus i kobieta przyłapana na cudzołóstwie" (158kb)   (Jan 8:3-5)   (1.7MB)
 
"Wskrzeszenie Łazarza" (155kb)   (Jan 11:41-43)   (1.8MB)
 
"Święty Piotr zapiera się Chrysusa" (157kb)   (Jan 18:26-27)   (1.7MB)
 
"Korona cierniowa" (146kb)   (Jan 19:2-3)   (1.7MB)
 
"Jezus przed tłumem" (137kb)   (Jan 19:15)   (1.6MB)
 
"Przybicie Jezusa do krzyża" (154kb)   (Jan 19:18-19)   (1.7MB)
 
"Cudowny połów ryb" (141kb)   (Jan 21:10-11)   (1.6MB)
 
"Zesłanie Ducha Świętego" (141kb)   (Dzieje Apostolskie 2:2-3)   (1.5MB)
 
"Apostołowie głoszą ewangelię" (137kb)   (Dzieje Apostolskie 2:32-33)   (1.6MB)
 
"Święty Piotr i święty Jan przy Pięknej Bramie" (156kb)   (Dzieje Apostolskie 3:6-7)   (1.7MB)
 
"Śmierć Ananiasza" (144kb)   (Dzieje Apostolskie 5:4-5)   (1.6MB)
 
"Męczeństwo świętego Szczepana" (147kb)   (Dzieje Apostolskie 7:59-60)   (1.6MB)
 
"Nawrócenie Saula" (150kb)   (Dzieje Apostolskie 9:3-5)   (1.6MB)
 
"Święty Paweł w domu Korneliusza" (142kb)   (Dzieje Apostolskie 10:28)   (1.7MB)
 
"Uwolnienie świętego Pawła z więzienia" (141kb)   (Dzieje Apostolskie 12:7-8)   (1.5MB)
 
"Święty Paweł w Efezie" (146kb)   (Dzieje Apostolskie 19:19)   (1.7MB)
 
"Święty Paweł uratowany przed tłumem" (157kb)   (Dzieje Apostolskie 21:34-35)   (1.4MB)
 
"Święty Paweł - rozbitek" (148kb)   (Dzieje Apostolskie 27:43-44)   (1.5MB)
 
"Święty Paweł naucza Tesaloniczan" (146kb)   (1 List do Tesaloniczan 2:11-12)   (1.5MB)
 
"Święty Jan na wyspie Patmos" (144kb)   (Apokalipsa 1:9)   (1.5MB)
 
"Wizja śmierci" (120kb)   (Apokalipsa 6:7-8)   (1.2MB)
 
"Wizja Jana: ukoronowana dziewica" (124kb)   (Apokalipsa 12:1-3)   (1.4MB)
 
"Upadły Babilon" (133kb)   (Apokalipsa 18:2)   (1.2MB)
 
"Sąd ostateczny" (147kb)   (Apokalipsa 20:12)   (1.6MB)
 
"Nowe Jeruzalem" (150kb)   (Apokalipsa 21:1-2)   (1.7MB)

220 ilustracji historii biblijnych, przedstawiających motywy biblijne.
Koniec biblijnych obrazów francuskiego malarza Gustave Dore.

Główne
F A Q
Linki
Artykuły
Książki
Obrazy
MP3
Video