Creation Science Information & Links!
Home
F A Q
Links
Artikelen
Boeken
Afbeldingen
MP3
Videos

Afrikaans
العربية
简体中文
繁體中文
Dansk
Nederlands
English
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
Afrikaans
Arabic
Chinese CS
Chinese CT
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Greek
עִבְרִית
Indonesia
Norsk
Polski
Português
Русский
Español
Svenska
Українська
Hebrew
Indonesian
Norwegian
Polish
Portuguese
Russian
Spanish
Swedish
Ukrainian

 
Bijbel Illustraties
door Gustave Doré


Nu in het publieke gedeelte (in andere woorden gratis te kopieren)
Posted in:  www.creationism.org/images/

De Franse artiest Gustave Doré (1832-1883) maakte, in zijn leven, honderden van uitstekende kwaliteit illustraties voor de bijbel. Deze illustraties worden gebruikt in verschillende vertalingen van de bijbel in het Europa van de negentiende eeuw en later in Amerika. Vele grootheden maakten zulke kunstwerken om bijbelse thema's te illusteren, en Doré zat bij de meest bekende grootheden.

Doré zijn realistische stijl van tekenen, bracht nieuw leven in deze echte verhalen.. Eeuwen van mozaik, fresco en stenen relief, met deze iconografie, samen met houten beeldwerken (herinner de altijd aanwezige aureool op bijzondere onderwerpen) werden vele bijbel verhalen gekarakteriseerd in de gedachten van vele gelovigen. Maar zijn personen en plekken lijken echt. Gustave Dorés werk (en artistieke diploma) waren bekritiseerd door sommigen in zijn tijd, maar deze illustraties hebben de tand des tijds doorstaan en zijn een goede fysieke representatie van belangrijke bijbelse gebeurtenissen.

ZIP van alle medium grootte plaatjes   DoréReadme_nl.txt
  (Voor grote afbeeldingen, klik op de link aan de rechterkant.)

250 extra bijbelse afbeeldingen
De bijbel in plaatjes

Een standaard grafisch programma (Photoshop of Paint shop pro) zullen deze afbeeldingen veel beter printen dan je internet browser. 


"De creatie van het licht" (121kb)   (Genesis 1:3)   (1.3MB)
 
"De komst van Eva" (139kb)   (Genesis 2:21-22)   (1.6MB)
 
"Adam and Eva verstoten uit de tuin van Eden" (152kb)   (Genesis 3:24)   (1.6MB)
 
"Kaïn and Abel offeren hun offerdieren" (138kb)   (Genesis 4:3-5)   (1.6MB)
 
"De dood van Abel" (142kb)   (Genesis 4:8-9)   (1.6MB)
 
"De wereld verwoest door Water" (153kb)   (Genesis 7:24)   (1.7MB)
 
"De Deluge"  (145kb)   (Genesis 8:3-4)   (1.6MB)
 
"De duif gestuurd van de ark" (140kb)   (Genesis 8:11)   (1.6MB)
 
"Noach vervloekt Kanaän" (154kb)   (Genesis 9:24-25)   (1.6MB)
 
"De verwarring der talen" (119kb)   (Genesis 11:6-8)   (1.4MB)
 
"Abram reist naar het land van Kanaän" (95kb)   (Genesis 12:1)   (1.0MB)
 
"Abraham en de drie engels" (100kb)   (Genesis 18:9-10)   (1.1MB)
 
"De vlucht van Lot" (115kb)   (Genesis 19:24-26)   (1.4MB)
 
"De verwijdering van Ismaël en zijn moeder" (99kb)   (Genesis 21:14)   (1.2MB)
 
"Hagar en Ismaël in de wildernis" (132kb)   (Genesis 21:17-18)   (1.4MB)
 
"De test van Abrahams geloof" (107kb)   (Genesis 22:10-12)   (1.3MB)
 
"De begrafenis van Sara" (114kb)   (Genesis 23:19)   (1.3MB)
 
"Eliezer and Rebekka" (150kb)   (Genesis 24:16)   (1.6MB)
 
"De ontmoeting van Isaak and Rebekka" (134kb)   (Genesis 24:65-67)   (1.6MB)
 
"Isaak zegent Jakob" (153kb)   (Genesis 27:29)   (1.7MB)
 
"Jakobs droom" (153kb)   (Genesis 28:12)   (1.6MB)
 
"Jakob houdt Laban zijn veestapel" (125kb)   (Genesis 29:20)   (1.4MB)
 
"Het gebed van Jakob" (142kb)   (Genesis 32:11)   (1.5MB)
 
"Jacobs strijd met de engel" (148kb)   (Genesis 32:24)   (1.5MB)
 
"De ontmoeting tussen Jacob en Esau" (150kb)   (Genesis 33:3-4)   (1.5MB)
 
"Jozef verkocht door zijn broeders" (154kb)   (Genesis 37:28)   (1.6MB)
 
"Jozef verklaart de droom van de Farao" (148kb)   (Genesis 41:25-26)   (1.6MB)
 
"Jozef maakt zichzelf kenbaar aan zijn broeders" (153kb)   (Genesis 45:1)   (1.7MB)
 
"Jakob ging Egypte binnen" (152kb)   (Genesis 46:5)   (1.5MB)
 
"Het kind Mozes op de Nijl" (106kb)   (Exodus 2:3)   (1.2MB)
 
"De vondst van Mozes" (121kb)   (Exodus 2:6)   (1.4MB)
 
"Mozes en Aäron voor de farao" (143kb)   (Exodus 7:10)   (1.7MB)
 
"De pest onder de beesten" (130kb)   (Exodus 9:2-3)   (1.3MB)
 
"De plaag der duisternis" (106kb)   (Exodus 10:22)   (1.2MB)
 
"De dood der eerstgeborenen" (138kb)   (Exodus 12:29-30)   (1.5MB)
 
"De Egyptenaren dwingen Mozes om te vertrekken" (144kb)   (Exodus 12:31)   (1.6MB)
 
"De Egyptenaren verdrinken in de rode zee" (133kb)   (Exodus 14:27)   (1.3MB)
 
"Mozes slaat de rots bij Horeb" (124kb)   (Exodus 17:6)   (1.4MB)
 
"Het geven van de nieuwe wetten op de berg Sinai" (126kb)   (Exodus 19:18)   (1.3MB)
 
"Mozes daalt af van de berg Sinai" (153kb)   (Exodus 32:15)   (1.6MB)
 
"Mozes breekt de tabletten der wet" (146kb)   (Exodus 32:19)   (1.5MB)
 
"De terugkomst van de spionen uit het beloofde land" (153kb)   (Numeri 13:27)   (1.6MB)
 
"De dood van Korach, Datan, en Abiram" (156kb)   (Numeri 16:32)   (1.7MB)
 
"De koperen slang" (156kb)   (Numeri 21:9)   (1.8MB)
 
"De engel verschijnt aan Bileam" (150kb)   (Numeri 22:23)   (1.6MB)
 
"De kinderen van Israël trokken over de Jordaan" (111kb)   (Jozua 3:17)   (1.2MB)
 
"De engel verschijnt aan Jozua" (150kb)   (Jozua 5:15)   (1.6MB)
 
"De muren van Jericho Stortten in" (124kb)   (Jozua 6:20)   (1.5MB)
 
"Jozua spaart Rachab" (122kb)   (Jozua 6:25)   (1.2MB)
 
"De steniging van Achan" (119kb)   (Jozua 7:25)   (1.4MB)
 
"Jozua verdoemd de stad Ai in vlammen" (118kb)   (Jozua 8:20)   (1.4MB)
 
"Vernietiging van het leger der Amorieten" (128kb)   (Jozua 10:11)   (1.5MB)
 
"Jozua beveelt de zon om stil te staan" (113kb)   (Jozua 10:13)   (1.2MB)
 
"Jaël en Sisera" (119kb)   (Rechters 4:21)   (1.4MB)
 
"Debora" (118kb)   (Rechters 5:7-9)   (1.3MB)
 
"Gideon kiest zijn soldaten" (95kb)   (Rechters 7:7)   (1.1MB)
 
"De Midjanieten worden gedwongen te vluchten" (89kb)   (Rechters 7:22-23)   (1.0MB)
 
"De zonen van Gideon sterven" (108kb)   (Rechters 9:5)   (1.3MB)
 
"De dood van Abimelech" (126kb)   (Rechters 9:52-53)   (1.4MB)
 
"Jeftas dochter komt om haar vader te ontmoeten" (101kb)   (Rechters 11:34)   (1.1MB)
 
"De dochters van Israël rouwen over de dochters van Jefta" (91kb)   (Rechters 11:40)   (1.1MB)
 
"Simson dood een leeuw" (111kb)   (Rechters 14:5-6)   (1.3MB)
 
"Simson verwoest de Philipijnen met een kaakbeen van een ezel" (143kb)   (Rechters 15:15)   (1.5MB)
 
"Simson draagt de poorten van Gaza weg" (95kb)   (Rechters 16:3)   (1.1MB)
 
"Simson and Delila" (128kb)   (Rechters 16:17)   (1.4MB)
 
"De dood van Simson" (134kb)   (Rechters 16:30)   (1.5MB)
 
"De Levieten vinden het lichaam van een vrouw" (110kb)   (Rechters 19:25-27)   (1.3MB)
 
"De Levieten dragen het lichaam van een vrouw weg" (114kb)   (Rechters 19:30)   (1.3MB)
 
"De kinderen van Benjamin voeren de maagden van Jabes Gilhead weg"  (123kb)   (Rechters 21:12)   (1.4MB)
 
"Naomi en haar schoondochters" (91kb)   (Ruth 1:16)   (1.2MB)
 
"Boaz en Ruth" (129kb)   (Ruth 2:22-23)   (1.5MB)
 
"Terugkeer van de ark naar Bet-semes" (99kb)   (1 Samuël 6:13)   (1.2MB)
 
"Samuël zegent Saul" (114kb)   (1 Samuël 9:21)   (1.3MB)
 
"De dood van Agag" (128kb)   (1 Samuël 15:33 )   (1.4MB)
 
"David en Goliat" (139kb)   (1 Samuël 17:50)   (1.4MB)
 
"Saul probeert David zijn leven te ontnemen" (135kb)   (1 Samuël 18:11-12)   (1.5MB)
 
"De ontsnapping van David door het raam" (151kb)   (1 Samuël 19:11-12)   (1.6MB)
 
"David en Jonatan" (145kb)   (1 Samuël 20:42)   (1.5MB)
 
"David laat aan Saul zien dat hij zijn leven spaarde" (149kb)   (1 Samuël 24:10)   (1.6MB)
 
"Saul en de heks van endor" (133kb)   (1 Samuël 28:7)   (1.6MB)
 
"De dood van Saul" (152kb)   (1 Samuël 31:5-6)   (1.7MB)
 
"Gevecht tussen de kampioenen van Ish-Bosheth en David" (142kb)   (2 Samuël 2:15-17)   (1.6MB)
 
"David straft de Ammonieten" (122kb)   (2 Samuël 12:31)   (1.3MB)
 
"De dood van Absalom" (177kb)   (2 Samuël 18:9)   (1.9MB)
 
"David rouwt om de dood van Absalom" (152kb)   (2 Samuël 18:33)   (1.7MB)
 
"Rizpahs vriendelijkheid tot in de dood" (145kb)   (2 Samuël 21:9-10)   (1.5MB)
 
"Abishai redt het leven van David" (153kb)   (2 Samuël 21:17)   (1.8MB)
 
"Rechtzegeviering van Solomon" (152kb)   (1 Koningen 3:25-27)   (1.7MB)
 
"Cedarbomen worden omhegakt om de tempel te bouwen" (154kb)   (1 Koningen 5:5-6)   (1.7MB)
 
"De eigengeheimde profeet gedood door een leeuw" (135kb)   (1 Koningen 13:24-25)   (1.5MB)
 
"Elijah voedde de zoon van de weduwe van Zarafet op" (123kb)   (1 Koningen 17:22-23)   (1.3MB)
 
"Slachting van de profeten van Baäl" (156kb)   (1 Koningen 18:38-40)   (1.7MB)
 
"Elijah gevoed door een engel" (134kb)   (1 Koningen 19:5-6)   (1.3MB)
 
"Slachting van de Syriers door de kinderen van Israël" (107kb)   (1 Koningen 20:29)   (1.2MB)
 
"De dood van Ahab" (130kb)   (1 Koningen 22:35)   (1.5MB)
 
"Elijah verwoest de berichtgevers van Ahaziah door vuur" (130kb)   (2 Koningen 1:10)   (1.5MB)
 
"Elijah wordt in de hemel opgenomen door een wagen van vuur" (129kb)   (2 Koningen 2:11)   (1.5MB)
 
"De kinderen verwoest door beren" (145kb)   (2 Koningen 2:23-24 )   (1.5MB)
 
"De vrouwen in Samaria" (135kb)   (2 Koningen 6:25-26 )   (1.4MB)
 
"De dood van Jezebel" (129kb)   (2 Koningen 9:33)   (1.5MB)
 
"Jehu's companen vinden de overblijfselen van Jezebel" (109kb)   (2 Koningen 9:34-35)   (1.4MB)
 
"De vreemde naties verslagen door de leeuwen van Samaira" (129kb)   (2 Koningen 17:25)   (1.5MB)
 
"Verwoesting van het leger van Sanherib" (140kb)   (2 Koningen 19:35)   (1.5MB)
 
"Salchting van de zonen van Sedekia voor zijn ogen" (161kb)   (2 Koningen 25:7)   (1.6MB)
 
"De bewoners van Jabes in Gilead halen de lichamen op van Saul en zijn zonen"  (139kb)   (1 Kronieken 10:12)   (1.5MB)
 
"De plaag van Jeruzalem" (144kb)   (1 Kronieken 21:16)   (1.7MB)
 
"Salomo" (157kb)   (1.6MB)
 
"De koningin van Seba komt op bezoek bij Salomo" (163kb)   (2 Kronieken 9:1-2)   (1.8MB)
 
"De verwoesting van de legers van de Ammonieten en de Moabieten"  (131kb)  (2 Kronieken 20:22-23)   (1.7MB)
 
"De dood van Atalja" (119kb)   (2 Kronieken 23:13-15)   (1.4MB)
 
"Cyrus geeft de voorwerpen van de tempel vrij" (150kb)   (Ezra 1:7-8)   (1.7MB)
 
"Het herbouwen van de tempel" (143kb)   (Ezra 3:11)   (1.6MB)
 
"Artaxerxes geeft vrijheid aan de Joden" (153kb)   (Ezra 7:13)   (1.7MB)
 
"Ezra in gebed" (119kb)   (Ezra 9:6)   (1.4MB)
 
"Nehemia bekijkt in het geheim de ruines van de muren van Jeruzalem" (144kb)   (Nehemia 2:13)   (1.7MB)
 
"Ezra leest de wet tijdens de hoorzitting van de gemeente" (142kb)   (Nehemia 8:5-6)   (1.6MB)
 
"Koningin Wasti weigert om Ahasveros tegehoorzamen" (156kb)   (Ester 1:11-12)   (1.8MB)
 
"Overwinning van Mordecai" (150kb)   (Ester 6:11)   (1.7MB)
 
"Ester beschuldigd Haman" (146kb)   (Ester 7:5-6)   (1.5MB)
 
"Job hoort van zijn misfortuin" (141kb)   (Job 1:20-22)   (1.6MB)
 
"Job en zijn vrienden" (140kb)   (Job 2:11-13)   (1.5MB)
 
"Jesaja" (117kb)   (Jesaja 6:8-9)   (1.3MB)
 
"Jesajas visioen van de vernietiging van Babel" (128kb)   (Jesaja 13:20-21)   (1.3MB)
 
"De vernietiging van Leviatan" (145kb)   (Jesaja 27:1)   (1.6MB)
 
"Jeremia" (145kb)   (Jeremia 1:14-15)   (1.6MB)
 
"Baruch schrijft jeremias woorden van de heer" (152kb)   (Jeremia 36:4)   (1.7MB)
 
"De mensen rouwen om de ruines van jeruzalem" (149kb)  (Klaagliederen 1:8)   (1.6MB)
 
"Ezechiël is aan het voorspellen" (146kb)   (Ezechiël 1:3)   (1.6MB)
 
"Het visioen van de vallei van de dorre beenderen" (162kb)   (Ezechiël 37:4-5)   (1.7MB)
 
"Daniël"  (147kb)   (Daniël 2:20-21)   (1.6MB)
 
"Sadrach, Mesach, en Abednego in het vuur" (146kb)   (Daniël 3:28)   (1.7MB)
 
"Daniël verklaard de geschriften op de muur" (158kb)   (Daniël 5:5-6)   (1.7MB)
 
"Daniël in het hol van de leeuw" (152kb)   (Daniël 6:20-21)   (1.7MB)
 
"Het visioen van de vier grote dieren" (108kb)   (Daniël 7:2-3)   (1.2MB)
 
"Daniël laat de priesters van Bel verbaast staan" (148kb)   (1.6MB)
 
"Amos"  (117kb)   (Amos 1:1)   (1.3MB)
 
"Jona vooruit gebracht door de walvis" (133kb)   (Jona 2:1,10)   (1.5MB)
 
"Jona preekt tot de Nineveten" (150kb)   (Jona 3:4-5)   (1.6MB)
 
"Micha overtuigt de Israeliërs tot berouw" (114kb)   (Micha 6:7-8)   (1.3MB)
 
"Het visioen van de vier wagens" (149kb)   (Zacharia 6:1)   (1.8MB)
 
"De wijzen geleid door de ster" (140kb)   (Matteüs 2:1-2)   (1.5MB)
 
"De vlucht naar Egypte" (127kb)   (Matteüs 2:13-14)   (1.5MB)
 
"De slachting van de onschuldigen" (142kb)   (Matteüs 2:16)   (1.3MB)
 
"De ceremonie op de berg" (170kb)   (Matteüs 5:7-10)   (1.9MB)
 
"De stomme man bezeten" (155kb)   (Matteüs 12:22-25)   (1.7MB)
 
"Christus in de synagoge" (145kb)   (Matteüs 13:54)   (1.6MB)
 
"De dochter van Herodes ontvangt het hoofd van Johannes de Doper" (143kb)  (Matteüs 14:8-10)   (1.7MB)
 
"Christus voedt de menigte" (158kb)   (Matteüs 14:19)   (1.6MB)
 
"Jezus heelt de zieken" (152kb)   (Matteüs 15:31)   (1.7MB)
 
"De transfiguratie" (137kb)   (Matteüs 17:2-3)   (1.6MB)
 
"Jezus heelt de ongelovigen" (161kb)   (Matteüs 17:14-15)   (1.8MB)
 
"Jezus komt Jerusalem binnen" (140kb)   (Matteüs 21:7-8)   (1.6MB)
 
"Christus en het geld" (154kb)   (Matteüs 22:20-21)   (1.7MB)
 
"Jezus bidt in de tuin" (160kb)   (Matteüs 26:40-41)   (1.7MB)
 
"Jezus gegezeld" (136kb)   (Matteüs 27:26)   (1.6MB)
 
"Christus belachelijk gemaakt" (137kb)   (Matteüs 27:29-30)   (1.4MB)
 
"De aankomst op Golgota" (126kb)   (Matteüs 27:33-34)   (1.3MB)
 
"Het overeind brengen van het kruis" (159kb)   (Matteüs 27:35)   (1.8MB)
 
"De afdaling van het kruis" (144kb)   (Matteüs 27:57-58)   (1.7MB)
 
"Christus dood" (143kb)   (Matteüs 27:59)   (1.6MB)
 
"Het begraven van Christus" (154kb)   (Matteüs 27:60-61)   (1.5MB)
 
"De wederopstanding" (148kb)   (Matteüs 28:5-6)   (1.6MB)
 
"Johannes de doper preekt in de woestijn" (155kb)   (Marcus 1:6-7)   (1.7MB)
 
"De doping ban Jezus" (135kb)   (Marcus 1:9-11)   (1.5MB)
 
"De volgelingen plukken mais op de Sabbat" (150kb)   (Marcus 2:23-25)   (1.7MB)
 
"Jezus laat de temperamentvollen zwijgen" (142kb)   (Marcus 4:37-38)   (1.5MB)
 
"Jezus zegent de kleine kinderen" (142kb)   (Marcus 10:13-14)   (1.4MB)
 
"De koperstukjes van de weduwe" (150kb)   (Marcus 12:42-43)   (1.7MB)
 
"Het laatste avondmaal" (143kb)   (Marcus 14:22-24)   (1.5MB)
 
"De kus van Judas" (143kb)   (Marcus 14:45-46)   (1.8MB)
 
"Jezus valt onder het kruis" (136kb)   (Marcus 15:21)   (1.6MB)
 
"De hemelvaart"  (113kb)   (Marcus 16:19)   (1.3MB)
 
"De boodschap" (134kb)   (Lucas 1:26-28)   (1.4MB)
 
"De geboorte"  (147kb)   (Lucas 2:15-16)   (1.6MB)
 
"Jezus tussen de leraren" (159kb)   (Lucas 2:46-47)   (1.7MB)
 
"De verleiding van Jezus" (134kb)   (Lucas 4:7-8)   (1.5MB)
 
"Jezus heelt de man bezeten bij de duivel" (144kb)   (Lucas 4:36-37)   (1.6MB)
 
"Jezus preekt aan het meer van Gannesaret" (115kb)   (Lucas 5:3)   (1.0MB)
 
"Maria Magdalena is berouwvol" (143kb)   (Lucas 8:2)   (1.4MB)
 
"Jezus brengt de dochter van Jaïrus tot leven" (130kb)   (Lucas 8:52-54)   (1.6MB)
 
"De goede Samaritaan" (128kb)   (Lucas 10:33)   (1.4MB)
 
"De aankomst van de Samaritaan op het logement" (161kb)   (Lucas 10:34-35)   (1.7MB)
 
"Jezus in het huis van Marta and Maria" (150kb)   (Lucas 10:41-42)   (1.7MB)
 
"Jezus preekt tot de menigte" (160kb)   (Lucas 12:29-31)   (1.8MB)
 
"De terugkomst van de verloren zoon" (125kb)   (Lucas 15:17)   (1.4MB)
 
"De verloren zoon in de armen van zijn vader" (155kb)   (Lucas 15:20-21)   (1.6MB)
 
"Lazarus in het huis van een rijke man" (149kb)   (Lucas 16:20-21)   (1.6MB)
 
"The Farizee en de tollenaar" (143kb)   (Lucas 18:11-13)   (1.6MB)
 
"De angst in de tuin" (166kb)   (Lucas 22:43-44)   (1.8MB)
 
"De kruisiging"  (134kb)   (Lucas 23:34-35)   (1.4MB)
 
"De duisternis bij de kruisiging" (154kb)   (Lucas 23:44-45)   (1.7MB)
 
"Jezus en de volgelingen gaan naar Emmaüs" (129kb)   (Lucas 24:26-27)   (1.5MB)
 
"Het huwelijk in Kana" (142kb)   (Johannes 2:5-7)   (1.3MB)
 
"De handelaars uit de tempel verdreven" (160kb)   (Johannes 2:15)   (1.8MB)
 
"Jezus en de vrouw uit Samaria" (153kb)   (Johannes 4:13-14)   (1.7MB)
 
"Jezus loopt op het water" (103kb)   (Johannes 6:19-20)   (1.2MB)
 
"Jezus en de vrouw betrapt op overspel" (158kb)   (Johannes 8:3-5)   (1.7MB)
 
"De verijzenis van Lazarus" (155kb)   (Johannes 11:41-43)   (1.8MB)
 
"Peter ontkent Jezus" (157kb)   (Johannes 18:26-27)   (1.7MB)
 
"De doornkroon" (146kb)   (Johannes 19:2-3)   (1.7MB)
 
"Christus opgedragen aan de mensen" (137kb)   (Johannes 19:15)   (1.6MB)
 
"Christus genageld aan het kruis" (154kb)   (Johannes 19:18-19)   (1.7MB)
 
"De miraculeuze trek van de visjes" (141kb)   (Johannes 21:10-11)   (1.6MB)
 
"De neerdaling van de geest" (141kb)   (Handelingen 2:2-3)   (1.5MB)
 
"De volgelingen preken het gospel" (137kb)   (Handelingen 2:32-33)   (1.6MB)
 
"Petrus en Johannes aan de schitterende tempel" (156kb)   (Handelingen 3:6-7)   (1.7MB)
 
"De dood van Ananias" (144kb)   (Handelingen 5:4-5)   (1.6MB)
 
"De steniging van Stefanus" (147kb)   (Handelingen 7:59-60)   (1.6MB)
 
"De bekering van Saul" (150kb)   (Handelingen 9:3-5)   (1.6MB)
 
"Paulus in het huis van Cornelius" (142kb)   (Handelingen 10:28)   (1.7MB)
 
"Paulus overgebracht van de gevangenis" (141kb)   (Handelingen 12:7-8)   (1.5MB)
 
"Paulus bij Efeze" (146kb)   (Handelingen 19:19)   (1.7MB)
 
"Paulus gered van de menigte" (157kb)   (Handelingen 21:34-35)   (1.4MB)
 
"Paulus lijdt schipbreuk" (148kb)   (Handelingen 27:43-44)   (1.5MB)
 
"Paulus preekt voor de Tessalonicenzen" (146kb)   (1 Tessalonicenzen 2:11-12)   (1.5MB)
 
"Johannes bij Patmos" (144kb)   (Openbaring 1:9)   (1.5MB)
 
"De visie van dood" (120kb)   (Openbaring 6:7-8)   (1.2MB)
 
"De gekroonde maagd: een visioen van Johannes" (124kb)   (Openbaring 12:1-3)   (1.4MB)
 
"Babylon gevallen" (133kb)   (Openbaring 18:2)   (1.2MB)
 
"Het laatste oordeel" (147kb)   (Openbaring 20:12)   (1.6MB)
 
"Het nieuwe Jeruzalem" (150kb)   (Openbaring 21:1-2)   (1.7MB)

220 bijbelverhaal plaatjes, bijbelse themas vertellend.
Einde van de bijbelse afbeeldingen door Franse schilder Gustave Dore.

Home
F A Q
Links
Artikelen
Boeken
Afbeldingen
MP3
Videos