Creation Science Information & Links!
Forside
F A Q
Links
Artikler
Bøger
Billeder
MP3
Videoer

Afrikaans
العربية
简体中文
繁體中文
Dansk
Nederlands
English
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
Afrikaans
Arabic
Chinese CS
Chinese CT
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Greek
עִבְרִית
Indonesia
Norsk
Polski
Português
Русский
Español
Svenska
Українська
Hebrew
Indonesian
Norwegian
Polish
Portuguese
Russian
Spanish
Swedish
Ukrainian

 
Bibelillustrationer
af Gustave Doré


Now in the Public Domain (i.e. Free to Copy)
Posted in:  www.creationism.org/images/

Den franske kunstner Gustave Doré (1832-1883) fremstillede i løbet af sin levetid hundredevis af illustrationer til bibelhistorier af høj kvalitet. Disse illustrationer blev brugt i bibler på mange sprog i det 19. århundredes Europa og senere også i Amerika. Der var mange dygtige kunstnere, der producerede sådanne illustrationer, og Doré var blandt de mest berømte.

Dorés realistiske stil pustede nyt liv i disse virkelige historier. Århundreder af mosaikker, freskomalerier, og stenrelieffer med deres præcise ikonografi sammen med træudskårne billeder (genkald glorierne, der altid var til stede over bestemte personer) havde karikeret mange bibelhistorier i de troendes bevidsthed. Men hans personer og steder ser ægte ud. Gustave Dorés værker (og hans kunstneriske udtryk) blev kritiseret af nogle i hans egen tid, men illustrationerne består tidens test som gode fysiske præsentationer af vigtige bibelske hændelser.

ZIP of all Medium Sized Images (30 MB)   DoréReadme_en.txt
  (For Large images, click each far right link.)

250 More Bible Images
The Bible in Pictures

A regular graphics program (e.g. "PhotoShop" or "Paint Shop Pro") will print these JPG images much better than by using your web browser. 


"Lysets skabelse" (121kb)   (1. Mos. 1:3)   (1.3MB)
 
"Gud formede Eva" (139kb)   (1. Mos. 2:21-22)   (1.6MB)
 
"Uddrivelsen af Edens Have" (152kb)   (1. Mos. 3:24)   (1.6MB)
 
"Kain og Abels ofringer" (138kb)   (1. Mos. 4:3-5)   (1.6MB)
 
"Abels død" (142kb)   (1. Mos. 4:8-9)   (1.6MB)
 
"Verden blev udslettet af vand" (153kb)   (1. Mos. 7:24)   (1.7MB)
 
"Syndfloden"  (145kb)   (1. Mos. 8:3-4)   (1.6MB)
 
"En due blev udsendt fra Arken" (140kb)   (1. Mos. 8:11)   (1.6MB)
 
"Noah forbandede Kanaan" (154kb)   (1. Mos. 9:24-25)   (1.6MB)
 
"Sprogforvirringen" (119kb)   (1. Mos. 11:6-8)   (1.4MB)
 
"Abrahams rejse til Kanaans land" (95kb)   (1. Mos. 12:1)   (1.0MB)
 
"Abraham og de tre engle" (100kb)   (1. Mos. 18:9-10)   (1.1MB)
 
"Lots flugt" (115kb)   (1. Mos. 19:24-26)   (1.4MB)
 
"Fordrivelsen af Ismael og hans mor" (99kb)   (1. Mos. 21:14)   (1.2MB)
 
"Hagar og Ismael i ørkenen" (132kb)   (1. Mos. 21:17-18)   (1.4MB)
 
"Prøven af Abrahams tro" (107kb)   (1. Mos. 22:10-12)   (1.3MB)
 
"Sarahs begravelse" (114kb)   (1. Mos. 23:19)   (1.3MB)
 
"Eliezer og Rebekka" (150kb)   (1. Mos. 24:16)   (1.6MB)
 
"Mødet mellem Isak og Rebekka" (134kb)   (1. Mos. 24:65-67)   (1.6MB)
 
"Isaks velsignelse af Jakob" (153kb)   (1. Mos. 27:29)   (1.7MB)
 
"”Jakobs drøm" (153kb)   (1. Mos. 28:12)   (1.6MB)
 
"Jakob vogter Labans hjord" (125kb)   (1. Mos. 29:20)   (1.4MB)
 
"Jakobs bøn" (142kb)   (1. Mos. 32:11)   (1.5MB)
 
"Jakobs kamp med englen" (148kb)   (1. Mos. 32:24)   (1.5MB)
 
"Mødet mellem Jakob og Esau" (150kb)   (1. Mos. 33:3-4)   (1.5MB)
 
"Josef solgt af sine brødre" (154kb)   (1. Mos. 37:28)   (1.6MB)
 
"Josef udlægger Faraos drøm" (148kb)   (1. Mos. 41:25-26)   (1.6MB)
 
"Josef afslører sig over for sine brødre" (153kb)   (1. Mos. 45:1)   (1.7MB)
 
"Jakob drager til Egypten" (152kb)   (1. Mos. 46:5)   (1.5MB)
 
"Barnet Moses på Nilen" (106kb)   (2. Mos. 2:3)   (1.2MB)
 
"Moses bliver fundet" (121kb)   (2. Mos. 2:6)   (1.4MB)
 
"Moses og Aron foran Farao" (143kb)   (2. Mos. 7:10)   (1.7MB)
 
"Pesten rammer dyrene" (130kb)   (2. Mos. 9:2-3)   (1.3MB)
 
"Den niende plage: Mørke" (106kb)   (2. Mos. 10:22)   (1.2MB)
 
"Drabet på de førstefødte" (138kb)   (2. Mos. 12:29-30)   (1.5MB)
 
"Egypterne tilskynder Moses til at rejse" (144kb)   (2. Mos. 12:31)   (1.6MB)
 
"Egypterne drukner i det røde hav" (133kb)   (2. Mos. 14:27)   (1.3MB)
 
"Moses slår på klippen i Horeb" (124kb)   (2. Mos. 17:6)   (1.4MB)
 
"De ti bud på Sinaj" (126kb)   (2. Mos. 19:18)   (1.3MB)
 
"Moses kommer ned fra Sinaj" (153kb)   (2. Mos. 32:15)   (1.6MB)
 
"Moses ødelægger stentavlerne" (146kb)   (2. Mos. 32:19)   (1.5MB)
 
"Spejderne vender tilbage fra det lovede land" (153kb)   (4. Mos. 13:27)   (1.6MB)
 
"Koras, Datans og Abirams død" (156kb)   (4. Mos. 16:32)   (1.7MB)
 
"Kobberslangen" (156kb)   (4. Mos. 21:9)   (1.8MB)
 
"”Englen viser sig for Bileam" (150kb)   (4. Mos. 22:23)   (1.6MB)
 
"Israels børn krydser Jordan" (111kb)   (Jos. 3:17)   (1.2MB)
 
"Englen viser sig for Josva" (150kb)   (Jos. 5:15)   (1.6MB)
 
"Jerikos mure falder sammen" (124kb)   (Jos. 6:20)   (1.5MB)
 
"Josva sparer Rahabs liv" (122kb)   (Jos. 6:25)   (1.2MB)
 
"Steningen af Akan" (119kb)   (Jos. 7:25)   (1.4MB)
 
"Josva lader byen Aj brænde ned" (118kb)   (Jos. 8:20)   (1.4MB)
 
"Ødelæggelsen af Amoritternes hær" (128kb)   (Jos. 10:11)   (1.5MB)
 
"Josva befaler solen at stå stille" (113kb)   (Jos. 10:13)   (1.2MB)
 
"Jael og Sisera" (119kb)   (Dom. 4:21)   (1.4MB)
 
"Debora" (118kb)   (Dom. 5:7-9)   (1.3MB)
 
"Gideon udvælger sine soldater" (95kb)   (Dom. 7:7)   (1.1MB)
 
"Midjanitterne sendes på flugt" (89kb)   (Dom. 7:22-23)   (1.0MB)
 
"Gideons sønners død" (108kb)   (Dom. 9:5)   (1.3MB)
 
"Abimeleks død" (126kb)   (Dom. 9:52-53)   (1.4MB)
 
"Jeftas datter kommer for at møde sin far" (101kb)   (Dom. 11:34)   (1.1MB)
 
"De israelitiske kvinders klagesang over Jeftas datter" (91kb)   (Judges 11:40)   (1.1MB)
 
"Samson nedlægger løven" (111kb)   (Dom. 14:5-6)   (1.3MB)
 
"Samson ødelægger filistrene med kæbebenet fra et æsel" (143kb)   (Dom. 15:15)   (1.5MB)
 
"Samson bærer Gazas byporte væk" (95kb)   (Dom. 16:3)   (1.1MB)
 
"Samson og Dalila" (128kb)   (Dom. 16:17)   (1.4MB)
 
"Samsons død" (134kb)   (Dom. 16:30)   (1.5MB)
 
"Levitten finder kvindens lig" (110kb)   (Dom. 19:25-27)   (1.3MB)
 
"Levitten bærende på kvindens lig" (114kb)   (Dom. 19:30)   (1.3MB)
 
"Benjaminitterne førte jomfruerne fra Jabesh i Gilead hjem"  (123kb)   (Dom. 21:12)   (1.4MB)
 
"No'omi og hendes svigerdatter" (91kb)   (Ruth. 1:16)   (1.2MB)
 
"Boaz og Ruth" (129kb)   (Ruth. 2:22-23)   (1.5MB)
 
"Arken sendes til Bet-Shemesh" (99kb)   (1. Sam. 6:13)   (1.2MB)
 
"Samuel salver Saul" (114kb)   (1. Sam. 9:21)   (1.3MB)
 
"Agags død" (128kb)   (1. Sam. 15:33 )   (1.4MB)
 
"David og Goliat" (139kb)   (1. Sam. 17:50)   (1.4MB)
 
"Saul forsøger at slå David ihjel" (135kb)   (1. Sam. 18:11-12)   (1.5MB)
 
"Davids flugt gennem vinduet" (151kb)   (1. Sam. 19:11-12)   (1.6MB)
 
"David og Jonatan" (145kb)   (1. Sam. 20:42)   (1.5MB)
 
"David viser Saul, at han har sparet hans liv" (149kb)   (1. Sam. 24:10)   (1.6MB)
 
"Saul hos spåkvinden i En-Dor" (133kb)   (1. Sam. 28:7)   (1.6MB)
 
"Sauls død" (152kb)   (1. Sam. 31:5-6)   (1.7MB)
 
"Davids slag mod krigerne fra Ishboshet" (142kb)   (2. Sam. 2:15-17)   (1.6MB)
 
"David straffer ammonitterne" (122kb)   (2. Sam. 12:31)   (1.3MB)
 
"Absaloms død" (177kb)   (2. Sam. 18:9)   (1.9MB)
 
"Davids sorg over Absalom" (152kb)   (2. Sam. 18:33)   (1.7MB)
 
"Rispas respekt for de døde" (145kb)   (2. Sam. 21:9-10)   (1.5MB)
 
"Abishaj redder Davids liv" (153kb)   (2. Sam. 21:17)   (1.8MB)
 
"Salomons dom" (152kb)   (1. Kong. 3:25-27)   (1.7MB)
 
"Fældningen af cedertræ til bygning af templet" (154kb)   (1. Kong. 5:5-6)   (1.7MB)
 
"Den ulydige profet, dræbt af en løve" (135kb)   (1. Kong. 13:24-25)   (1.5MB)
 
"Elias oprejser sønnen af enken fra Sarepta" (123kb)   (1. Kong. 17:22-23)   (1.3MB)
 
"Nedslagtningen af Baal-profeterne" (156kb)   (1. Kong. 18:38-40)   (1.7MB)
 
"Elias betjent af en engel" (134kb)   (1. Kong. 19:5-6)   (1.3MB)
 
"Israelitternes nedslagtning af Syrerne" (107kb)   (1. Kong. 20:29)   (1.2MB)
 
"Akabs død" (130kb)   (1. Kong. 22:35)   (1.5MB)
 
"Elias nedkalder ild over budbringerne fra Akazja" (130kb)   (2. Kong. 1:10)   (1.5MB)
 
"Elias bortrykkelse til Himlen i en stridsvogn af ild" (129kb)   (2. Kong. 2:11)   (1.5MB)
 
"Børnene bliver ædt af bjørne" (145kb)   (2. Kong. 2:23-24 )   (1.5MB)
 
"Hungersnøden i Samaria" (135kb)   (2. Kong. 6:25-26 )   (1.4MB)
 
"Jezabels død" (129kb)   (2. Kong. 9:33)   (1.5MB)
 
"Jehus og hans følge finder resterne af Jezabel" (109kb)   (2. Kong. 9:34-35)   (1.4MB)
 
"Nationerne bliver slået af løver fra Samaria" (129kb)   (2. Kong. 17:25)   (1.5MB)
 
"Ødelæggelsen af hæren fra Sankerib" (140kb)   (2. Kong. 19:35)   (1.5MB)
 
"Halshugningen af Sidkijas sønner for øjnene af deres far" (161kb)   (2. Kong. 25:7)   (1.6MB)
 
"Indbyggerne fra Jabesh i Gilead finder ligene af Saul og hans sønner"  (139kb)   (1. Krøn. 10:12)   (1.5MB)
 
"Pesten i Jerusalem" (144kb)   (1. Krøn. 21:16)   (1.7MB)
 
"Salomon" (157kb)   (1.6MB)
 
"Salomon modtager dronningen af Saba" (163kb)   (2. Krøn. 9:1-2)   (1.8MB)
 
"Ødelæggelsen af ammonitternes og moabitternes hære"  (131kb)  (2. Krøn. 20:22-23)   (1.7MB)
 
"Ataljas død" (119kb)   (2. Krøn. 23:13-15)   (1.4MB)
 
"Kyros henter karrene fra templet" (150kb)   (Ezra 1:7-8)   (1.7MB)
 
"Genopbygningen af templet" (143kb)   (Ezra 3:11)   (1.6MB)
 
"Artaxerxes giver jøderne deres frihed" (153kb)   (Ezra 7:13)   (1.7MB)
 
"Ezra i bøn" (119kb)   (Ezra 9:6)   (1.4MB)
 
"Nehemias ser i hemmelighed ruinerne af Jerusalems mure" (144kb)   (Neh. 2:13)   (1.7MB)
 
"”Ezra læser loven op for folket" (142kb)   (Neh. 8:5-6)   (1.6MB)
 
"Dronning Vashti modsætter sig Ahasverus' ordre" (156kb)   (Est 1:11-12)   (1.8MB)
 
"Mordokajs trium" (150kb)   (Est. 6:11)   (1.7MB)
 
"Ester anklager Haman" (146kb)   (Est. 7:5-6)   (1.5MB)
 
"Job hører om sin ulykke" (141kb)   (Job. 1:20-22)   (1.6MB)
 
"Job og hans venner" (140kb)   (Job. 2:11-13)   (1.5MB)
 
"Esajas" (117kb)   (Es. 6:8-9)   (1.3MB)
 
"Esajas' vision om Babylons ødelæggelse" (128kb)   (Es. 13:20-21)   (1.3MB)
 
"Ødelæggelsen af Livjatan" (145kb)   (Es. 27:1)   (1.6MB)
 
"Jeremias" (145kb)  (Jer. 1:14-15)   (1.6MB)
 
"Baruk skriver Jeremias profetier ned" (152kb)   (Jer. 36:4)   (1.7MB)
 
"Folket sørger over Jerusalems ruiner" (149kb)  (Klag. 1:8)   (1.6MB)
 
"Ezekiel profeterer" (146kb)   (Ez. 1:3)   (1.6MB)
 
"Synet af dalen med de døde knogler" (162kb)   (Ez. 37:4-5)   (1.7MB)
 
"Daniel"  (147kb)   (Dan. 2:20-21)   (1.6MB)
 
"Shadrak, Meshak og Abed-Nego i den brændende ovn" (146kb)   (Dan. 3:28)   (1.7MB)
 
"Daniel oversætter skriften på væggen" (158kb)   (Dan. 5:5-6)   (1.7MB)
 
"Daniel i løvekulen" (152kb)   (Dan. 6:20-21)   (1.7MB)
 
"Visionen af de fire væsner" (108kb)   (Dan. 7:2-3)   (1.2MB)
 
"Daniel gør præsterne fra Bel til skamme" (148kb)   (1.6MB)
 
"Amos"  (117kb)   (Amos. 1:1)   (1.3MB)
 
"Jonas blev kastet op på jorden af hvalen" (133kb)   (Jon. 2:1,10)   (1.5MB)
 
"Jonas prædiker for Nineve" (150kb)   (Jon. 3:4-5)   (1.6MB)
 
"Mika formaner israelitterne til omvendelse" (114kb)   (Mik. 6:7-8)   (1.3MB)
 
"Synet af de fire stridsvogne" (149kb)   (Zak. 6:1)   (1.8MB)
 
"De vise mænd ledt af stjernen" (140kb)   (Mat. 2:1-2)   (1.5MB)
 
"Flugten til Egypten" (127kb)   (Mat. 2:13-14)   (1.5MB)
 
"Barnemordet i Betlehem" (142kb)   (Mat. 2:16)   (1.3MB)
 
"Bjergprædikenen" (170kb)   (Mat. 5:7-10)   (1.9MB)
 
"De besatte stumme mand" (155kb)   (Mat. 12:22-25)   (1.7MB)
 
"Kristus i synagogen" (145kb)   (Mat. 13:54)   (1.6MB)
 
"Herodes datter får hovedet af Johannes Døberen" (143kb)  (Mat. 14:8-10)   (1.7MB)
 
"Bespisningen af de fem tusinde" (158kb)   (Mat. 14:19)   (1.6MB)
 
"Jesus helbreder de syge" (152kb)   (Mat. 15:31)   (1.7MB)
 
"Forklarelsen på bjerget" (137kb)   (Mat. 17:2-3)   (1.6MB)
 
"Jesus helbreder den månesyge" (161kb)   (Mat. 17:14-15)   (1.8MB)
 
"Indtoget i Jerusalem" (140kb)   (Mat. 21:7-8)   (1.6MB)
 
"Spørgsmålet om skat til kejseren" (154kb)   (Mat. 22:20-21)   (1.7MB)
 
"Jesus beder i Getsemane" (160kb)   (Mat. 26:40-41)   (1.7MB)
 
"Piskningen af Jesus" (136kb)   (Mat. 27:26)   (1.6MB)
 
"Bespottelsen af Kristus" (137kb)   (Mat. 27:29-30)   (1.4MB)
 
"Ankomsten til Golgata" (126kb)   (Mat. 27:33-34)   (1.3MB)
 
"Oprejsningen af korset" (159kb)   (Mat. 27:35)   (1.8MB)
 
"Nedtagningen fra korset" (144kb)   (Mat. 27:57-58)   (1.7MB)
 
"Den døde Kristus" (143kb)   (Mat. 27:59)   (1.6MB)
 
"Gravlæggelsen af Kristus" (154kb)   (Mat. 27:60-61)   (1.5MB)
 
"Opstandelsen" (148kb)   (Mat. 28:5-6)   (1.6MB)
 
"Johannes Døberen prædiker i ørkenen" (155kb)   (Mark. 1:6-7)   (1.7MB)
 
"Jesu dåb" (135kb)   (Mark. 1:9-11)   (1.5MB)
 
"Disciplene plukker aks på sabatten" (150kb)   (Mark. 2:23-25)   (1.7MB)
 
"Jesus tæmmer stormen" (142kb)   (Mark. 4:37-38)   (1.5MB)
 
"Jesus velsigner de små børn" (142kb)   (Mark. 10:13-14)   (1.4MB)
 
"Enkens gave" (150kb)   (Mark. 12:42-43)   (1.7MB)
 
"Nadveren" (143kb)   (Mark. 14:22-24)   (1.5MB)
 
"Judas' kys" (143kb)   (Mark. 14:45-46)   (1.8MB)
 
"Jesus falder nedenfor korset" (136kb)   (Mark. 15:21)   (1.6MB)
 
"Opstigningen til Himlen"  (113kb)   (Mark. 16:19)   (1.3MB)
 
"Gabriel besøger Maria" (134kb)   (Luke. 1:26-28)   (1.4MB)
 
"Jesu fødsel"  (147kb)   (Luke. 2:15-16)   (1.6MB)
 
"Jesus og de skriftkloge" (159kb)   (Luke. 2:46-47)   (1.7MB)
 
"Fristelsen af Jesus" (134kb)   (Luke. 4:7-8)   (1.5MB)
 
"Jesus helbreder den dæmonbesatte" (144kb)   (Luke. 4:36-37)   (1.6MB)
 
"Jesus prædiker ved Genesaret Sø" (115kb)   (Luke. 5:3)   (1.0MB)
 
"Maria Magdalenes omvendelse" (143kb)   (Luke. 8:2)   (1.4MB)
 
"Jesus oprejser Jairus' datter" (130kb)   (Luke. 8:52-54)   (1.6MB)
 
"Den barmhjertige samaritaner" (128kb)   (Luke. 10:33)   (1.4MB)
 
"Den barmhjertige samaritaner ankommer til herberget" (161kb)   (Luke. 10:34-35)   (1.7MB)
 
"Jesus hos Martha og Maria" (150kb)   (Luke. 10:41-42)   (1.7MB)
 
"Jesus prædiker til skaren" (160kb)   (Luke. 12:29-31)   (1.8MB)
 
"Den fortabte søn vender hjem" (125kb)   (Luke. 15:17)   (1.4MB)
 
"Den fortabte søn i sin faders arme" (155kb)   (Luke. 15:20-21)   (1.6MB)
 
"Lazarus ved den rige mands hus" (149kb)   (Luke. 16:20-21)   (1.6MB)
 
"Farisæeren og tolderen" (143kb)   (Luke. 18:11-13)   (1.6MB)
 
"Jesu kamp i Getsemane" (166kb)   (Luke. 22:43-44)   (1.8MB)
 
"Korsfæstelsen"  (134kb)   (Luke. 23:34-35)   (1.4MB)
 
"Mørket ved korsfæstelsen" (154kb)   (Luke. 23:44-45)   (1.7MB)
 
"Vandringen til Emmaus" (129kb)   (Luke. 24:26-27)   (1.5MB)
 
"Brylluppet i Kanaan" (142kb)   (John. 2:5-7)   (1.3MB)
 
"Tempelrensningen" (160kb)   (John. 2:15)   (1.8MB)
 
"Jesus og den samaritanske kvinde" (153kb)   (John. 4:13-14)   (1.7MB)
 
"Jesu vandring på søen" (103kb)   (John. 6:19-20)   (1.2MB)
 
"Jesus og kvinden, der blev grebet i hor" (158kb)   (John. 8:3-5)   (1.7MB)
 
"Oprejsningen af Lazarus" (155kb)   (John. 11:41-43)   (1.8MB)
 
"Peter fornægter Kristus" (157kb)   (John. 18:26-27)   (1.7MB)
 
"Tornekronen" (146kb)   (John. 19:2-3)   (1.7MB)
 
"Kristus fremstillet for folket" (137kb)   (John. 19:15)   (1.6MB)
 
"Kristus naglet til korset" (154kb)   (John. 19:18-19)   (1.7MB)
 
"Den mirakuløse fiskefangst" (141kb)   (John. 21:10-11)   (1.6MB)
 
"Ånden som tunger af ild" (141kb)   (ApG 2:2-3)   (1.5MB)
 
"Apostlene prædiker evangeliet" (137kb)   (ApG 2:32-33)   (1.6MB)
 
"Peter og Johannes ved den Skønne Port" (156kb)   (ApG 3:6-7)   (1.7MB)
 
"Ananias' død" (144kb)   (ApG 5:4-5)   (1.6MB)
 
"Stefanus' martyrdød" (147kb)   (ApG 7:59-60)   (1.6MB)
 
"Saulus' omvendelse" (150kb)   (ApG 9:3-5)   (1.6MB)
 
"Peter hos Kornelius" (142kb)   (ApG 10:28)   (1.7MB)
 
"Peters befrielse fra fængslet" (141kb)   (ApG 12:7-8)   (1.5MB)
 
"Paulus i Efesos" (146kb)   (ApG 19:19)   (1.7MB)
 
"Paulus reddet fra folkemængden" (157kb)   (ApG 21:34-35)   (1.4MB)
 
"Paulus' skibbrud" (148kb)   (ApG 27:43-44)   (1.5MB)
 
"Paulus prædiker for thessalonikerne" (146kb)   (1. Thes. 2:11-12)   (1.5MB)
 
"Johannes på Patmos" (144kb)   (Joh. Åb. 1:9)   (1.5MB)
 
"Visionen af døden" (120kb)   (Joh. Åb. 6:7-8)   (1.2MB)
 
"Den kronede jomfru: En vision af Johannes" (124kb)   (Joh. Åb. 12:1-3)   (1.4MB)
 
"Det faldne Babylon" (133kb)   (Joh. Åb. 18:2)   (1.2MB)
 
"Den sidste dom" (147kb)   (Joh. Åb. 20:12)   (1.6MB)
 
"Det ny Jerusalem" (150kb)   (Joh. Åb. 21:1-2)   (1.7MB)

220 illustrationer af bibelske historier og temaer.
Slut på Bibelske Billeder af den franske maler Gustave Dore.

Forside
F A Q
Links
Artikler
Bøger
Billeder
MP3
Videoer