Urgamla Ritningar av Dinosaurier

Dr. Dennis Swift
Arkeolog, Äventyrare, Pastor!


 
 
Dr. Dennis Swift <drdino1@hotmail.com> är en aktiv forskare inom skapelsevetenskapen. Han resar till avlägsna länder några gånger varje år, arbetar med lokala institutioner, och noterar noggrant befintliga intressanta forskningsobjekt. Foton från 2 omgånger av objekt visas nedan.


Utvecklingsförespråkare hävdar att människor aldrig kunde ha sett dinosaurier levande eftersom de i runt 200 år nu har utvecklat sin egen tro på miljontals år av jordens historia. Lämpligt nog så står deras tro på miljoner år i direkt motsats till Bibelns hävdan att människor och allt annat liv har faktiskt endast existerat i ca. 6000 år.

Dinosaurier nämns i Bibeln och i urgammal litteratur på många länder. De kallas då drakar.  (Ordet "dinosaurier" uppfanns i 1840-talet, efter det att de flesta eller alla typer av dinosaurier/drakar hade dött ut.) Det finns draklegender i Kina, Thailand, Vietnam, Tyskland, Ryssland, antika Rom, hos Anglo-Saxiska befolkningar, i många delar av Afrika, och utspridda delar av Nord- och Sydamerika. Innan människor (och kanske också förändringar i deras omgivning) fick slå ihjäl dem över tusental år, det finns bevis—från världen över!—att människor har sett vilda dinosaurier (drakar)

Dessa bilder berättar en del av historien. Undersök dem själv här. Bara eftersom deras existens motsäger tron på utvecklingsläran betyder inte att de är förfalskningar. Dessa föremål (många upptäcktes på 1940- och 1950-talet) är stumma vittnen. Notera att dinosaurierna inte släpar på svansen. Saktmodiga utvecklingsförespråkare får till slut lära sig vad urhistoriens människor redan visste—från deras egna observationer.

Text above by Paul Abramson
Editor of:  www.creationism.org

Images are © 2003 by Dennis Swift. All Rights Reserved.
Do not use or re-post without his written permission.
Contact Dr. Swift for more information.


 
 
 
Acambaro, Mexiko
Dinosauriermodeller

 
Nazca, Peru
Lergods med dinosauriemotiv
 

 

"Urgamla Ritningar av Dinosaurier"
<http://www.creationism.org/swedish/swift_sv.htm>

Start:  Svenska
www.creationism.org