Creation Science Information & Links!
Start
F A Q
Länkar
Artiklar
Böcker
Bilder
MP3
Videor

 
Första Mosebok, 1:1  "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord."

Evangelium enligt Johannes, 1:1  "I begynnelsen var Ordet,
och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud."

Anhängarna av kreationismen, skapelsetron, anser att människan, jorden och hela universum kommit till genom skapelse i begynnelsen och inte genom utveckling genom slump.

Vi befinner oss på ett litet förnämligt utrustat, självstyrande rymdskepp. Förutom överlevnadskamp, erövring och död får vi bevittna skönhet, väldoft, kärlek och musik. Tänk på detta: matematik, filosofi, vårtid, omoral, jordbruk, frieri, kvasarer och bubblegum ? skulle allt detta ha kommit till av ingenting och genom en slump...?

Av alla tidigare generationer på jorden har vi minst ursäkt att inte erkänna existensen av Den Vetenskaplige Matematikern, som satte igång allt omkring oss. Vi borde visa Honom vördnad, inte vara övermodiga och tvivlande.

För ungefär 3000 år sedan skrev Kung David i Israel (Psalm 8:4-5): "När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna, som du har skapat, vad är då en människa eftersom du tänker på henne, en människoson eftersom du tar dig an honom?"
 

Svenska  ―
שוודי
suédois
шведский
瑞典语
Schwedisch
اللغة السويدية
sueco
स्वीडिश
―  Swedish
 MENU
SV Artiklar
Biblar
Kids&Teens
Seminarier

 
Bibelillustrationer - 220 bilder av Doré
 
Bibeln i bilder - 250 bilder
Giraffer: Djuren som skiljer sig från mängden
 
Omöjligt uppdrag: Monarkfjärilen
Urgamla Ritningar av Dinosaurier
 
Bombarderbaggen: Vetenskapen kopierar skalbaggens besprutare
FLIPPAS – Enzymet som överraskar
 
Elohims Bibel eller Allahs Koranen


"Skapelse Kontra Evolution Handbok"
(Creation vs. Evolution Handbook)

158 pgs.
(158 pgs.)

Andra Svenska Web-Sidor med Skapelsevetenskap
Other Web Sites in Swedish with Creation Science


Krister Renards hemsida
www.gluefox.com
Vetenskap Ursprung Skapelsetro
www.genesis.nu
Mats Moléns hemsida
www.matsmolen.se
Den förhistoriska världen
www.dinosaurier.nu
Kjell Ulanders Hemsida
www.intelligentdesign.st
Christer Holmdals hemsida
getsemane.se
CMI - Svensk
creation.com/swedish


Bibeln på svenska  •  Holy Bible in Swedish
Carl XII Biblia
mac.com/onlinebible
Swedish Bibles
www.ethnicharvest.org
Gamla & Nya Testamentet
www.runeberg.org
Swedish Bible
www.e-sword.net
Bible
App
Blue-Letter
Bible

Kristna evangeliets budskap
Christian Gospel Message · in Swedish
Herren Jesus Kristus · Matteus 6
Lord Jesus Christ · Matthew 6
De tio budorden
De två budorden
Apostoliska Trosbekännelsen
The Apostles' Creed · in Swedish
Psaltaren
1 • 51 • 100 • 150

  Fler tillgångar till kristet material  
  More Christian Resources 

Har du hört talas om DE FYRA ANDLIGA SANNINGARNA?
TJOCKA SLÄKTEN?
SÅ HÄR VAR DITT LIV!

WMP - World Missionary Press
English
 
Got Questions?
Svenska
SGM LifeWords
Svenska
Fellowship Tract League
Svenska

JESUS FILM
PROJECT
Global Recordings Network
Audio Gospel  •  Good News

Institute in Basic Life Principles - 
Youth Conflicts
Institute in
Basic Life
Principles

Basic Youth Conflicts
Bill Gothard
God's Story: From Creation to Eternity
www.gods-story.org
Creation to Eternity
Now in over 300 Languages! 
"Simply the Story" simplythestory.org
ChristianAnswers.Net
ChristianAnswers.Net
43 Languages!

The "Olivet Discourse" about the
End Times - all 3 accounts start -
  with a warning from Jesus!
Matt. 24:4b  "Take heed that no man deceive you."
Mark 13:5b  "Take heed lest any man deceive you."
Luke 21:8a  "Jesus said, Take heed that ye be not deceived."
We live in a world with daily false "News" - intended to deceive us!  Isaiah 5:20  Look for REAL NEWS & TRUTH!.  (And let's pray for wisdom!  James 1:5)
NEWS:
Drudge
Report
World Net
Daily
Rush
Limbaugh
National
Review
Christian
Post - News
Voice of
the Martyrs
Prison
Planet
Reality
Zone
Khouse
NEWS

дети
Barn
الأطفال
Kinder
Children & Teenagers / Kids & 
Teens / 孩子 & Подростки
青少年
Adolescents
किशोर
Youth


 

  Main Links Page  -  www.creationism.org/topbar/links.htm
 
— SWEDISH, SVENSKA, RUOTSI —  
This language is spoken in:   Finland; Sweden

Mer information om skapelsevetenskap finns om:
Biologi, Geologi, Arkeologi, Paleontologi, Astronomi,
Dinosaurier, Evolution, Intelligent Design, Adam och Eva,
Noas ark, Istiden, Edens lustgård och Jordens historia.

 
Artiklar (på Engelska) om:  Dinosaurier
Artiklar (på Engelska) om:  Hackspettar
Artiklar (på Engelska) om:  Fladdermöss
 
-- Andra artiklar på engelska HÄR --


Dr. Kent Hovind  •  Creation Seminar Series
Swedish  •  www.drdino.com  •  CSE (Creation Science Evangelism) 
Seminarie #1
"Jordens ålder"
("The Age of the Earth")

DrHovindSem1_SV.m4v
ZIP file - 450MB - 115 Minute Video
English Audio  &  Swedish Sub-titles
DOWNLOAD:  CreationToday.org

Text

.SRT

.SUB

Har du någonsin funderat över det?  Alltså, vad är meningen med livet?  Varför är vi här?  Var kommer vi ifrån?  Och vart tar vi vägen när livet är över?  Detta seminarium handlar om jordens ålder.  Dr. Hovind ger påtagliga bevis för att jorden inte är miljarder år.  Faktum är att bevisen pekar på en bokstavlig sexdagars skapelse.  Precis som det sägs i Första Mosebok Kapitel 1.
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
             
Seminarie #2
"Edens Lustgård"
("The Garden of Eden")

DrHovindSem2_SV.m4v
ZIP file - 460MB - 117 Minute Video
English Audio  &  Swedish Sub-titles
DOWNLOAD:  CreationToday.org

Text

.SRT

.SUB

Bibeln säger "Från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna."  Bibeln lär att "Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden."  Döden kom genom människan.  Utvecklingsläran lär att död förde människan till världen; Bibeln säger att människan förde död in i världen.  Dessa två åskådningar är totalt motsatta.  Och Bibeln säger att Adam var den första människan, och han var 130 när Seth föddes, och Seth var 105 när Enos föddes.
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
             
Seminarie #3
"Dinosaurier och Bibeln"
("Dinosaurs & the Bible")

DrHovindSem3_SV.m4v
ZIP file - 540MB - 145 Minute Video
English Audio  &  Swedish Sub-titles
DOWNLOAD:  CreationToday.org

Text

.SRT

.SUB

Vad som hänt är att kristna har kompromissat Bibelns lära för att förklara dinosaurierna.  Det är därför man har "Gap-teorin", "Dag-Tidsålder", "Progressiv Skapelse" och "Teistisk Evolution".  Sånt behövs inte.  Jag ska visa er Bibelns syn på dinosaurier här idag.
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
             
Seminarie #4
"Lögner i läroböckerna"
("Lies in the Textbooks")

DrHovindSem4_SV.m4v
ZIP file - 640MB - 168 Minute Video
English Audio  &  Swedish Sub-titles
DOWNLOAD:  CreationToday.org

Text

.SRT

.SUB

Jag älskar att studera Grand Canyon.  Det finns två tolkningar av hur den hamnade där.  Evolutionsläro förespråkarna kommer säga att den formades långsamt med lite bit vatten och massor av tid.  Liksom miljarder år.  Men skapelse förespråkare kommer att säga att den formades snabbt med mycket vatten och lite tid.  Liksom under den stora syndafloden i Noas dagar.
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
 


 
Start
F A Q
Länkar
Artiklar
Böcker
Bilder
MP3
Videor