Evolucio Eltűnő Bizonzítékok

Chapter 1  ·  Borsozott Molylepke:  Evolució Legjobb Bizonyítéka
Author: Thomas F. Heinze

Borsozott Molylepke:  Evolució Legjobb Bizonyítéka

Molyoknak mint a lepkéknek van kitünő életsorsuk.  Elkezdik az életet mint egy tolyás amiböl hernyó kikel, eszik, növeksyik, és at megy a pupa (chrysalis) idöszakon, miután fon egy selyem hálót, és elhánya a börét.  Ebben az idöszakon a hernyó elolvad egy nedvességbe ami azután át változik egy lepkébe vagy egy molyba.  Két összetett szemme van ahelyet hogy hat egysyerü szemme lenne mint a hernyónak. Hat lábba van ahelyet hogy az eredetti 16 lábba lenne, stb. Van szaporodo szerv ami nem volt a hernónak, és szárnak amik betöltenek, kinyilnak, és el repülnek a naplementében.  Ezt metamorfózisnak hivják.  Semmi repülö vagy navigácio lecke nékül, birodalmi lepkék nem csak tudnak repülni az uj szánakal, de használyak az új eszközöket hogy repülyenek több ezer kilométert a pontos helyre, van amikor egy pontos fára Kaliforniában vagy Mexikoban repülnek ahol az ösejik töltöték a mult-évi telet.

Evoluciós tudósok aszt mondják hogy minden álat kifelylödöt egy primitiv egységes kibocsátásainak teremtésböl ahol a természet kiváltás müködött a változásban:  hibás másolatokat a DNA-ben a következő generációnak leadni.

Melyik fejledt ki elöször, a komplex repülö moly, vagy az ahoz képes egyszerübb hernyó sárny és szaporodo szerv nélkül?  Egyik se!  Amikor a moly-né toly egy tolyást, a DNA-ben meg van már a irányitás megcsinálni a hernyót, aztán a pupa idöszakon ahol a szerv elolvad, és azután a molyban.  Probályon találni egy válogatot előnyt ami a természet kiváltással kivalasztaná hogy elolvad ahelyet hogy hernyó maradna!  Nincs olyan.  Mind az irányitásban bene van a DNA hogy mutatja az utat a tolyástol, hernyótol, vízess nedvességtöl lepkébe vagy molyba fordulyjon.  Az én tudatom szerint, nincs elfogadható út felfedezve, vagy még megálmodva se, hogy mútaciók meg tudják megváltoztatni a DNA-t hogy teremjen  komplex tárgysorozat molynak mind a négy nagyon külömböző de tökéletesen egyenrangú fejlődési fokozat: tolyás, hernyó, pupa, és moly.

A Legjobb Bizonyíték

Azon kivül hogy el se lehet gondolni hogy hogyan tud egy moly megváltozni, majdnem minden iskola könyv ami támogatta evoluciót az ezerkilencszás hatvanas évek ota mostanig használya a borsozott molylepke példát a legjobb bizonyitéknak a tanulmányban hogy evolució megtörténik.  Hátha maga is emlékszik a képekre ahol világos és sötét borsozot molyok pihennek világos és sötét fatörzseken. (Elsö kép).  Az ipari forradalom elött majdnem mind a molyok Angliában egy általába vilagos keverék volt a színük világos és sötet pikkelzek a szárnyain.  Pihenven nagyon meghasonlitoták a fehér zuzmót ami eltakart sokk fa törzsett.  Aztán jött az ipari forradalom, a zuzmókkipusztultak és a fatörzsek besötétültek a gyári füsttől.  Elrabolta a világos molyoknak a védekező szinüket.  Iskolakönyvek álítják hogy még a madarak is meglátták öket pihenni a törzseken és megették öket.  Nemsokára a legtöbb molyok sötétek lettek.

Annek ellenére hogy különös iskolakönvek „bizonyítyák” hogy evolució valoság, a kisérleteket mögötte megtámadták.  Egy ujabb könv magyaráza meg:

„Mondták és még mindig mondják hogy ez a Darwinnek hilyánzó bizonyítéka...evolucio működésben. De a borsozott molylepke történelme nemréggen jött a harcpályára, a vita percenként jobban begyulad.”
Miert van enyi érdekeltség a moly kutatványban?  A huszadik század korai éveibe, Darwin elmélet kezdett szélesen szaporodni.  De evolucio-isták reménytelen keztek lenni.  Egyre inkább nyilvánaló hogy nem találtak tudománi bizonítékot.  Hátha ez aváltozás a borsozott moly szaporodásában lehetne a kelö bizoníték igazoltatni darwin elméletét.

Bernard Kttlewell, egy egészségügyi orvos, es moly meg lepke tudos, tanulmányozta a borsozott molyt.  Meggyözödött ara hogy a sötétebb molyok többre szaporodtak mert az ákázás jobb volt a füstel sötétitett fatörzseken.  Kisérletezett ezen hogy megmutatja.  Hooper ír a Kettlewell molyairol:

„...ez lett a mindenkori legjobban hires kisérlet az evolucio biologiában.  Az ezerkilencszáshatvanas evekben a moly már legyözte as össes iskolakönyvet, befolyásolta négy évtizedig a biológiai tanuloknak az agyait.  Ez a mintás mese bevágot a természetes válogatásában és áttériti gimnázistákat meg egyetemistákat Darwinizmusra, dörögve megboxolta teremtésizmus állkapocsát.” 2
Mielott a molynak dörgött ez a boxolás, más kivételesen erös bizonítékok az evolucióra összetötrte teremtésizmusnak állkapocát.  Negyven évig a Piltdown ember gyakorlatozva összeverte a teremtésistákat 1953-ig amikor felfedezték hogy ez a hires majom-ember direkt hazugság:  egy újabb majom álkapocst befesteték és össyeálitoták egy öreg emberi koponyával!  Miután Pildown 40 évig összeverte teremtésistákat, valaki észre vette hogy a fogan még mindig látható a jelek hogy az also fogak levoltak reszelve hogy jobban össze aljanak a felsökkel. Zavarban levő evolucióisták elhagyták a Piltdown hazugságot.

Egy számzat ló kövülett azutan lett a legerössebb bizonyíték evolucióra.  Ezek a kövülettek álitották be a fejlődési fokozatot amin keresztül egy álat három és négy lábujjal lett mégjobban és mégjobban egyszerübb (nem mégjobban komplex) lassan fejlödött egy mainapi ló aminek egy lábujjal a lábán.  Ez a boxolás teremtéshez lassan elvestette az erejét ahogy felfedeztek több és több kövülett.  Ezek a kreáturák nem éltek egymás után rendes evoluciós haladás szerint végül is.  Ezek a lovakvágtattak az erdön keresztül egyűtt.

Craig Holdrege, egy amerikai biologiai tanár aki használta a moly kisérletet tanitásra, olvasott valamit egy angol borsozott moly tudományos kutató és Kettlewell barátjátol megdöbbent amikor ezek a szavakat látta:

„25 éven belül csak 2 betulariát (borsozott moly) találtunk fatörzsön.” 3
Kettlewellnek teljes bizonyítéka a moly evolucióján azon mulott hogy a molyok pihentek a fatörzseken ahol a madarak meglátják és megeszik.  Holdrege észre vette hogy amit tanitott évekig nem volt igaz.  Természettes kürülmények között, borsozottmolyok majnem soha sem pihenek fatörzseken!  Sőt, borsozott molok este mozdulnak, de napközbe árnyékban vannak faágaknak also részén. 4

A molyok képei fatörzseken az iskolakönyvekben két fajta.  Az elsö képekben Kettlewell élö molyokat tett a fatörszekre. 5  Késöbb képekben halott molyok vannak a fatörzekre ráragasztva. 6   Hooper mondja:

„A koraji kilencvenesévekben, hanem elöbb, egy kis kör természettudósok tudomásul vették hogy ami minden iskolakönyvben van Darwinizmusal kapcsolatba a ipari melanizmusrol nem volt igaz.” 7
Ipari melanizmust ahogz itten használják igy vonatkozik: Előnyben részesítése kiválasztása kiválaszt sötét molyokat miután ipari füst besötétette a környezettet.

De legtoöbb tuós, nem tudta hogy volt probléma.  Jerrz Coyne, profeszor Chicago egzetemen megtanulta amikor elolvasta Michael Majerusnak 1998as könyvét, Melanizmus: Evolució Működésben.  Amikor Coyne észre vette hogy amit ő tanitott éveken át legalábbis egy része hazugság volt, „megrémült”.  Irt egy cikket Majerus könyvéről a Nature (természet) ujságba:

„Az én saját reagálás hasonlit a rémületre ami jellen volt a felfedezetemet, hatéves koromban, amikor megtudtam hogy apukám hozta a karácsonyi ajándékokat és nem a mikulás bácsi.”8

Egyre több alapos megvizsgálással, evolucióisták találtak több problémát a

„legjobban ünnepelt kisérlet evolució biologiában.”  Itt van egy kevés:

„Ez nem történik...David West megprobálta.  Cyrill Clark megprobálta.  Én megprobáltam.  Mindenki megprobálta.  Senki nem kapja meg az eredményt.” 15
Amikor emberek megértik hogy ez a híres kisérlet nem mutatja azt amit igér, legtöbször két tartásbol választanak.  Michael Majerus irta az első könyvet ami megvilágitotta a problémákat a hamis tudomanyal.  Mondja hogy tanitja a gyerekekket hinni a természetes kiválasztásban, ami igaz, azert kelene használni akkor is ha a kisérlet hamis.

A másik tartástol látni Jerrz Coyne-n aki irt egy cikket a Majerus könyvéröl.  Megrémült amikor észre vette hogy becsapták és hogy hamiságot tanitott.  Ő elvár öszinteséget tudományban és tudományi könyvekben,16 ezután abba hagyta a hibás bizonyíték tanitásat.

„Felfelé Halado Evolució” Egy Mese

Még nagyobb probléma az hogy ez a meggyőzö vita evoluciónak soha sem mutatot felfelé halado evoluciót, de visszintes evoluciót.  Sötét borsozott molyok nincsenek jobban fejledve mint a világos borsozott molyok, és borsozott molyok soha sem voltak mások mint borsozott molyok.  Egyiksem let denevér vagy kolibri madár,még külömbös molyok sem lettek.  Csak a szinük vátozott. Mégtöbb, amikor ökológiai tudatosság utolag vezettet a füst kitisztítására, sokk fa újra vissza ment az eredetti világosabb szinükre, és a molyok is!

Habár a jövö iskolakönyv irojuk használni fogják a borsozott moly vitát, vagy nem, amikor én iskolában voltam sokkan megtekintették „a mese ami eltériti a gimnázistakat és az egyetemistákat Darwinizmusra, a dörgö bal horog a befogópofateremtésizmusnak.” 17

Ha hiszel evolucióban, biztos hogy valaki meggyőzött téged a mesével hogy a madarak meg eték a molyokat a fatörzsekröl.

Hogy ránk hat befolyásal a moly mese, Hooper el nevezte a legutolsó kotetétet, „Egy Rémessen Jo Mese”.  Perce, ez egy nagyon meggyőzö mese, es ténleg ezt értette, de valoságban egy átkozo mese. Jézus Krisztus monda:

„Én vagzok az út, az igazsás és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.” (János 14:6)
Sokkan nem jöttek az Atyáhoyóz Jézus Krisztus átlal mert az iskolakönyveik meggyőzik öket hogy evolucióban higyenek, egy út ami sokkat kétségbe vezettett, szkepticizmusra, és ateizmusra.  Senki sem jöhet az Atyához hanem Jézus Krisztus által.  Tudjuk ezt Jézus hatalmán, aki az igazság.

Ha borsozott molyok segitetttek Dawinismusban épiteni a hittedet, akor a hittednek legaláb egy része hibás bizonyítékon van alapozva .  Nem mind a bizonyíték hibás, de az ami ténleg igaz men mutat fügöleges fejledést.  A borsozott moly a viszintes evolució példája.  Csak azt mutatja hogy a borsozott molybol több mint egy szin van.
 

"Evolucio Eltűnő Bizonzítékok - #1"
<http://www.creationism.org/hungarian/HeinzeVanishChap01_hu.htm>

Főoldal:  Magyar
www.creationism.org