Creation Science Information & Links!
Psalmau 1, 51, 100 & 150
Psalms 1 • 51 • 100 • 150 - in Welsh (Cymraeg)
Psalmau 1

Gwyn ei fyd y gŵr ni rodia yng nghyngor yr annuwiolion, ac ni saif yn ffordd pechaduriaid ac nid eistedd yn eisteddfa gwatwarwyr.   Ond sydd â’i ewyllys yng nghyfraith yr ARGLWYDD; ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd a nos.   Ac efe a fydd fel pren wedi ei blannu ar lan afonydd dyfroedd, yr hwn a rydd ei ffrwyth yn ei bryd; a’i ddalen ni wywa; a pha beth bynnag a wnêl, efe a lwydda.   Nid felly y bydd yr annuwiol; ond fel mân us yr hwn a chwâl y gwynt ymaith.   Am hynny yr annuwiolion ni safant yn y farn, na phechaduriaid yng nghynulleidfa y rhai cyfiawn.   Canys yr ARGLWYDD a edwyn ffordd y rhai cyfiawn: ond ffordd yr annuwiolion a ddifethir.
 

Psalmau 51

I’r Pencerdd, Salm Dafydd, pan ddaeth Nathan y proffwyd ato, wedi iddo fyned i mewn at Bathseba. Trugarha wrthyf, O DDUW, yn ôl dy drugarowgrwydd:, yn ôl lliaws dy dosturiaethau, dilea fy anwireddau.   Golch fi yn llwyr ddwys oddi wrth fy anwiredd, a glanha fi oddi wrth fy mhechod.   Canys yr wyf yn cydnabod fy nghamweddau: a’m pechod rydd yn wastad ger fy mron.   Yn dy erbyn di, dydi dy hunan, y pechais ac y gwneuthum y drwg hwn yn dy olwg: fel y’th gyfiawnhaer pan leferych, ac y byddit bur pan farnech.   Wele, mewn anwiredd y’m lluniwyd; ac mewn pechod y beichiogodd fy mam arnaf.   Wele, ceraist wirionedd oddi mewn: a pheri i mi wybod doethineb yn y dirgel.   Glanha fi ag isop, a mi a lanheir: golch fi, a byddaf wynnach na’r eira.   Pâr i mi glywed gorfoledd a llawenydd; fel y llawenycho yr esgyrn a ddrylliaist.   Cuddia dy wyneb oddi wrth fy mhechodau, a dilea fy holl anwireddau.   Crea galon lân ynof, O DDUW; ac adnewydda ysbryd uniawn o’m mewn.   Na fwrw fi ymaith oddi ger dy fron; ac na chymer dy ysbryd sanctaidd oddi wrthyf.   Dyro drachefn i mi orfoledd dy iachawdwriaeth; ac â’th hael ysbryd cynnal fi.   Yna y dysgaf dy ffyrdd i rai anwir; a phechaduriaid a droir atat.   Gwared fi oddi wrth waed, O DDUW, DUW fy iachawdwriaeth: a’m tafod a gân yn llafar am dy gyfiawnder.   ARGLWYDD, agor fy ngwefusau, a’m genau a fynega dy foliant.   Canys ni chwenychi aberth; pe amgen, mi a’i rhoddwn: poethoffrwm ni fynni.   Aberthau DUW ydynt ysbryd drylliedig: calon ddrylliog gystuddiedig, O DDUW, ni ddirmygi.   Gwna ddaioni yn dy ewyllysgarwch i Seion: adeilada furiau Jerusalem.   Yna y byddi fodlon i ebyrth cyfiawnder, i boethoffrwm ac aberth llosg: yna yr offrymant fustych ar dy allor.
 

Psalmau 100

Salm o foliant. Cenwch yn llafar i’r ARGLWYDD, yr holl ddaear.   Gwasanaethwch yr ARGLWYDD mewn llawenydd: deuwch o’i flaen ef â chân.   Gwybyddwch mai yr ARGLWYDD sydd DDUW: efe a’n gwnaeth, ac nid ni ein hunain: ei bobl ef ydym, a defaid ei borfa.   Ewch i mewn i’w byrth ef â diolch, ac i’w gynteddau â mawl: diolchwch iddo, a bendithiwch ei enw.   Canys da yw yr ARGLWYDD: ei drugaredd sydd yn dragywydd; a’i wirionedd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth.
 

Psalmau 150

Molwch yr ARGLWYDD. Molwch DDUW yn ei sancteiddrwydd: molwch ef yn ffurfafen ei nerth.   Molwch ef am ei gadernid: molwch ef yn ôl amlder ei fawredd.   Molwch ef â llais utgorn: molwch ef â nabl ac â thelyn.   Molwch ef â thympan ac â dawns: molwch ef â thannau ac ag organ.   Molwch ef â symbylau soniarus: molwch ef â symbylau llafar.   Pob perchen anadl, molianned yr ARGLWYDD. Molwch yr ARGLWYDD.


Psalms 1 • 51 • 100 • 150 · Cymraeg
http://www.creationism.org/welsh/saPs1_51_100_cy.htm

Prif:  Cymraeg
www.creationism.org