Creation Science Information & Links!
Prif
F A Q
Cyswllt
EN Articles
Books
Images
MP3
Videos

Genesis 1:1  "Yn y dechreuad y creodd Duw y nefoedd a’r ddaear."

Ioan 1:1  "Yn y dechreuad yr oedd y Gair;
yr oedd y Gair gyda Duw, a Duw oedd y Gair."

Creadigaeth (“Creationism”) yw’r theori sy’n dweud y creuwyd dyn, y byd ac yr holl bydysawd ar fwriad ac am bwrpas, nid ar siawns trwy hapffrwydriad gwacter.

Rydym yn byw ar wyneb crefftwaith anhygoel o blaned sy’n hunan gynhaliol. Yn ogystal i goncwest a marwolaeth, tystiolaethwn i brydferthwch, peraroglau, cariad a cherddoriaeth. Meddyliwch am y pethau yma; mathemateg, doethyriaeth, gwanwyn a ffermio; A ddeathant oll o ddim? A Chrewyd rhain i gyd trwy hapddigwyddiad...?

Nid oes gan y genhedlaeth presennol esgus i beidio adnabod bodolaeth y Duw mawr a chreodd pob dim o’n cwmpas. Felly, agorwn ein llygaid mewn parchedig ofn, ac nid eu cau mewn rhagdybiaeth ac angrhediniaeth.

Tua 3,000 o flynyddoedd yn ôl, ysgrifennodd y brennin Dafydd mewn Salm 8:3-4: “Pan edrychwyf ar y nefoedd, gwaith dy fysedd: y lloer a’r ser, y rhai a ordeiniaist; pa beth yw dyn, i ti i’w gofio? A mab dyn, i ti ymweld ag ef?”

Cymraeg  ―
וולשית
Gallois
валлийский
威尔士语
Walisisch
ويلزي
galés
वेल्श
―  Welsh
 MENU
CY Erthyglau
Beiblau
Kids&Teens

Bible Illustrations - 220 Images by Doré
 
The Bible in Pictures - 250 Images

Other Web Sites in Welsh with Creation Science


... None yet ...     Go to: International Links

Y Beibl Cymraeg  •  Holy Bible in Welsh
Yr Hen Destament a'r Newydd
www.beiblcymraeg.org
Beibl
cy.wikisource.org
Argraffiad Diwygiedig
www.e-sword.net
Bible
App
Blue-Letter
Bible

Efengyl Iesu Grist
Christian Gospel Message · in Welsh
Arglwydd Iesu Grist · Mathew 6
Lord Jesus Christ · Matthew 6
Y Deg Gorchymyn
2 Orchmynion
Credo'r Apostolion
The Apostles' Creed · in Welsh
Psalmau
1 • 51 • 100 • 150
Bible Books Grid
Received Text or Critical Text

  Criftion  
  More Christian Resources 

  The Four
Spiritual Laws
This Was
Your Life!
ChristianAnswers.Net
45 Languages!

WMP - World Missionary Press
English
 
Got Questions?
Cymraeg
SGM LifeWords
English
Fellowship Tract League
English

JESUS FILM
PROJECT
Global Recordings Network
Audio Gospel  •  Good News

www.gods-story.org
Creation to Eternity
Now in over 300 Languages! 
"Simply the Story"
The Light of the World
Sm · 190MB
Lg · 675MB
ENGLISH  -  78 Minutes
From Chick Publications
Also:  Afrikaans Chinese Dutch Filipino French German Hebrew Hindi Italian Japanese Khmer Korean Nepali Portuguese Romanian Russian Spanish Swahili Tamil Thai Ukrainian Zulu.

The "Olivet Discourse" about the
End Times - all 3 accounts start -
  with a warning from Jesus!
Matt. 24:4b  "Take heed that no man deceive you."
Mark 13:5b  "Take heed lest any man deceive you."
Luke 21:8a  "Jesus said, Take heed that ye be not deceived."
We live in a world with daily false "News" - intended to deceive us!  Isaiah 5:20  Look for REAL NEWS & TRUTH!.  (And let's pray for wisdom!  James 1:5)
NEWS:
Drudge
Report
World Net
Daily
Rush
Limbaugh
National
Review
Christian
Post - News
Voice of
the Martyrs
Prison
Planet
Reality
Zone
Khouse
NEWS

дети
Plant
الأطفال
Kinder
Children & Teenagers / Kids & 
Teens / 孩子 & Подростки
青少年
Adolescents
किशोर
Youth


 

  Main Links Page  -  www.creationism.org/topbar/links.htm
  — WELSH, CYMRAEG, Cymraeg, y Gymraeg —   Dialects:  North Walian (Gog); South Walian (Hwntw)
This language is spoken in:   England; Wales
More creation science information is available regarding: Biology, Geology, Archaeology, Paleontology, Astronomy, Evolution, Intelligent Design, Adam & Eve, Noah's Ark, the Ice Age, the Garden of Eden, and Earth History.
Article (in English) on:  Dinosaurs
Article (in English) on:  Giraffes
Article (in English) on:  Woodpeckers
Article (in English) on:  Bats
 
-- Other Articles in English HERE --

Prif
F A Q
Cyswllt
EN Articles
Books
Images
MP3
Videos