Khu Vườn E-đen
Dr. Kent Hovind • Seminar #2
http://www.creationism.org/vietnamese/Kent/HovindSem2Text_vi.htm

Tôi rất vui khi chúng ta lại gặp nhau. Ai đã dự bài giảng buổi sáng? Ai không dự? Và có ai còn chưa hiểu vấn đề?

Tên tôi là Kent Hovind. Tôi giảng dạy khoa học tự nhiên trong các lớp phổ thông cuối cấp 15 năm, còn 10 năm cuối đây tôi đi khắp nơi và đọc các bài giảng về chủ đề: “Sự sáng tạo, thuyết tiến hoá, và khủng long”. Trước đây chúng ta được biết rằng Kinh Thánh nói về độ tuổi của trái đất. Kinh Thánh dạy rằng Thượng Đế tạo dựng nên cả thế giới trong vòng 6 ngày khoảng 6 ngàn năm trước, chứ không phải là hàng triệu năm. Ở bài giảng này tôi muốn nói về vườn địa đàng E-đen, trông nó như thế nào.

Trong Kinh Thánh Thơ thứ 2 của Phi-e-rơ 3:3 có chép: “Trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình”. Quý vị có biết rằng có những kẻ xấc xược cười nhạo Kinh Thánh? Tôi thường xuyên gặp họ, tôi cuốn hút họ như nam châm. Ở đoạn Kinh Thánh này có nói rằng họ sẽ hành động theo tình dục riêng của mình. Và nguyên nhân của chuyện này không phải vì khoa học của họ, mà do tội lỗi của họ. Không có một nguyên nhân khoa học nào để có thể phủ nhận được Kinh Thánh. Nhưng có một số kẻ không thích cuốn sách này, họ không muốn để Thượng đế nói họ phải làm gì, sống như thế nào, bởi vì họ sẽ bị phán xét theo như Kinh Thánh nói. Những kẻ xấc xược sẽ hành động theo tình dục riêng của mình, họ nói rằng “chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế” 2 Phi-e-rơ 3:4. Đó là câu kinh rất quan trọng, và chúng ta sẽ bàn về nó trong băng video số 4. Trong câu 5 có chép: “Chúng nó có ý quên lửng đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các từng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước”. “Chúng nó có ý quên” theo nguyên tác tiếng Hy-lạp có nghĩa là “đần độn theo ý mình”. Những kẻ xấc xược không muốn biết về 2 điều:

1/ Họ không muốn biết rằng “buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các từng trời và trái đất”. Quý vị hãy để ý rằng ở đây có nhiều hơn 1 từng trời. Những kẻ xấc xược không biết rằng Đức Chúa Trời phán ra Lời và các từng trời xuất hiện. Đó là sức mạnh hoàn thiện và vô hạn. Họ không biết rằng Đức Chúa Trời tạo dựng nên các từng trời bằng Lời phán. Và sau nữa ở đây có chép rằng “các từng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước”. Nhưng hiểu câu Kinh thánh này như thế nào? Chúng ta sẽ nói về điều này sau vài phút nữa.

Những kẻ xấc xược không biết về sự sáng tạo. Họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra 6 ngàn năm trước đây khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời đất. Bởi vì thời bấy giờ khác xa với thời chúng ta đang sống. Trong câu kinh tiếp sau có chép rằng những kẻ xấc xược gièm chê không biết về Cơn Đại hồng thuỷ: “thế gian bấy giờ cũng bị huỷ phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt” Thơ thứ 2 của Phi-e-rơ 3:6. Thế gian này bị huỷ diệt bởi Cơn Đại hồng thuỷ khoảng 4400 năm trước. Bởi vậy những kẻ xấc xược không biết về sự sáng tạo và nạn Đại hồng thuỷ. Trong câu kinh tiếp sau có chép rằng “nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và huỷ phá kẻ ác” 2 Phi-e-rơ 3:7. Đó là Toà án phán xét sẽ đến với thành phố của các bạn. Những kẻ xấc xược không biết về sự sáng tạo, họ không biết về nạn Đại hồng thuỷ và họ không biết về Toà án phán xét. Họ không muốn cho rằng Đức Chúa Trời tạo dựng nên thế gian bởi vì điều đó có nghĩa là Ngài là chủ của thế giới và trong thế giới này có những luật lệ. Tiện thể nói luôn là sự thật tồn tại không phụ thuộc vào việc quý vị thích hay không. Và họ không giả sử có Cơn Đại hồng thuỷ, bởi vì điều đó có nghĩa là Thượng Đế có quyền phán xét các tạo vật. Đây là thế giới của Đức Chúa Trời và Ngài có quyền phá huỷ nếu Ngài muốn. Và họ không giả sử có Toà án phán xét sẽ đến bởi vì điều đó có nghĩa là họ phải tường trình về tất cả tội lỗi như có chép trong Kinh Thánh. Có 1 lần tôi nhìn thấy 1 tờ giấy dán có ghi: “Jesus đang đến, và Ngài rất giận dữ” Jesus is coming, and Boy is He mad.

Nhưng chúng ta nói chuyện về sự sáng tạo. Trong chương 1 Sáng thế ký có chép như sau: “Ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng trời và đất. Vả, đất là vô hình v̀a trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành; bèn phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt” Sáng Thế Ký 1:1-5. Trong câu 5 chép là: “ngày thứ nhứt”. Đây là Kinh Thánh theo bản dịch King James. Nếu quý vị biất nói tiếng Anh, quý vị cần phải đọc. Tôi sưu tầm những bản dịch khác nhau và tôi có khoảng 40 bản. Nhưng nhiều bản bị thay đổi. Trong nhiều bản không có từ “HUYẾT”, nhiều bản còn bỏ đi cả 1 số câu Kinh. Nhiều câu kinh bị cắt bỏ đi trong những bản dịch mới. Và có nhiều nguyên nhân mà chúng ta sẽ đả động đến trong băng video số 7. Trong bản dịch King James có nói là “ngày thứ nhứt”. Nói về một ngày đã định rõ ràng. Về “ngày thứ nhứt”.

Tôi quyết định xem trong những bản dịch khác người ta viết cái gì. Thí dụ: Bản dịch chuẩn đã được hiệu đính. “Vậy có buổi chiều và buổi mai; ấy là một ngày”. Hãy đợi 1 chút, bản dịch King James có nói là “ngày thứ nhứt”. Nói về một ngày đã định rõ ràng. Ở đây nói là “một ngày” rất không rõ ràng. Trong câu 8 thay cho “ngày thứ nhì” có chép là “ngày thứ hai”. Tại sao chuyện đó lại xảy ra? Đơn giản là do những người dịch bản này không tin vào sự tạo dựng trong vòng 6 ngày theo nghĩa đen, họ tin vào Thuyết gián đoạn. Quý vị đã bao giờ nghe nói về Thuyết này chưa? Trong thuyết này có nói rằng giữa 2 câu kinh đầu tiên của Kinh Thánh là 1 thời kỳ hàng tỷ năm. Họ nói rằng trong thời kỳ gián đoạn này có 1 chủng tộc người tồn tại trước khi có A-đam. Đó là điều mà người ta dạy trong sách giáo khoa, và thậm chí trong nhiều trường học Công giáo. Đó là điều có trong 1 số bản dích Kinh Thánh, và như chúng ta sẽ thấy, điều này không đúng. Họ cho rằng giữa 2 câu kinh đầu tiên của Kinh Thánh là 1 thời kỳ rộng đủ cho tất cả những nguyên đại địa chất. Họ nói rằng khi đó đã xảy ra cuộc nổi loạn và sự phán xét Lucifer. Hãy đợi 1 chút. Ở đây nói là có ai đó sống trước khi có A-đam? Họ nói về chuyện gì vậy? Và thực ra Lucifer bị ném khỏi trời khi nào? Chúng ta hãy xem là Kinh Thánh nói gì?

Xuất Ê-díp-tô ký 20:11. Đây là 1 phần của 10 điều răn, Đức Chúa Trời tự viết trên đá: “vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ”. Tôi không thấy ở đây có chỗ cho Thuyết gián đoạn. Tôi nghĩ là Đức Chúa Trời nói là Ngài tạo dựng nên cả thế giới trong vòng 6 ngày. Chẳng nhẽ điều này khó hiểu như vậy sao? Nếu như quý vị nhìn vào phần 2 của câu kinh này: “qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ”, nếu như giữa câu kinh thứ nhất và câu kinh thứ 2 Sáng thế ký chương 1 là thời kỳ gián đoạn, thì đây không phải là ngày thứ bảy. Trong suốt cả cuốn Kinh Thánh ngày này được gọi là ngày thứ bảy. “Ngày thứ bảy” – cụm từ này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Vả lại theo Thơ gửi người La-mã 5:12 chúng ta biết là sự chết xuất hiện do tội lỗi. Trước khi A-đam phạm tội thì chưa có sự chết. Kinh Thánh rất rõ ràng: “bởi người mà có sự chết”. Sự chết đã cai trị từ A-đam cho đến Môi-se, như có chép trong Thơ gửi người La-mã 5:14. Chưa có gì chết trước A-đam. Và Kinh Thánh còn nói “Kẻ thù bị huỷ diệt sau cùng – đó là sự chết” 1Cô-rinh-tô 15:26. Nếu sự chết có trước A-đam, thì khi đó sự chết không phải là kẻ thù, mà chỉ là 1 phần của việc tạo dựng. Kinh Thánh nói là sự chết xuất hiện do tội lỗi của người. Và chúng ta cũng biết là Lucifer không bị ném khỏi trời trong giai đoạn giữa câu kinh thứ nhất và câu kinh thứ 2 Sáng thế ký chương 1, bởi vì trong Ê-xê-chiên 28:13-15 có chép: “Ngươi vốn ở trong E-đen, là vươườn của Đức Chúa Trời...Ngươi là một chê-ru-bim được xức dầu đương che phủ; Ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi”. Nó đã ở trong vườn Ê-đen, cho đến lúc thấy sự gian ác trong nó. Nếu như Lucifer đã ở trong vườn Ê-đen, cho đến lúc thấy sự gian ác trong nó, và vườn Ê-đen chưa được dựng nên trước ngày thứ sáu, thì nó không thể bị ném khỏi trời sau ngày thứ nhứt được. Theo Gióp 38:4,7 chúng ta biết rằng “Khi ta đặt nền trái đất thì ngươi ở đâu?.. trong khi ấy các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng”. Chúng ta cũng biết rằng “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành” Sáng Thế Ký 1:31. Chyện đó thật không rất tốt lành, nếu như đã có quỷ sa-tan độc ác. Tất cả thật rất tốt lành vào cuối chương 1.

Đây là nan đề của Thuyết này: nó được nghĩ ra vào năm 1814. Và đây là một lập trường độc đáo của Giáo hội. Nó được một nhà truyền giáo người Scotland nghĩ ra và thuyết này mâu thuẫn với Kinh Thánh, bởi vì đặt sự chết lên trước khi có tội lỗi, khi cho rằng quỷ sa-tan bị ném khỏi trời trước ngày thứ sáu. Thuyết gián đoạn mâu thuẫn với Kinh Thánh, với khoa học và nó thừa. Mục đích của thuyết này là muốn chứng minh rằng Kinh Thánh nói là trái đất có độ tuổi hàng tỷ năm. Nhưng Kinh Thánh không nói điều này. Học thuyết này thử giải thích Kinh Thánh từ quan điểm của học thuyết tiến hoá hiện đại và đó là sai lầm. Không cần thiết làm điều này. Cần phải đọc Kinh Thánh và làm theo những gì chép trong đó. Cuối cùng thì thế nào Kinh Thánh cũng sẽ luôn luôn đúng.

Tôi cũng xem những bản dịch khác. Thí dụ: bản dịch Kinh thánh hằng sống Living Bible, để xem chép gì trong đó. Kent Tailor viết: “Vậy có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ ba” Sáng thế ký 1:13,16 Living Bible. Tôi nghĩ là đây là bản dịch tốt cho đến khi nhìn thấy lời ghi chú. Ở cuối trang có ghi: “theo nghĩa đen “1 chu kỳ thời gian””. Ông ta nói là ngày ở đây không phải là ngày. Ngày là 1 chu kỳ thời gian dài. Quý vị có nghe nói về ý tưởng này chưa? Đây được gọi là Thuyết chu kỳ Ngày. Họ sử dụng Thi Thiên 90:4 “Vì một ngàn năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi” và 2 Phi-e-rơ 3:8 “ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày”. Nhưng tôi muốn nói rằngkhông có một câu nào trong những câu kinh được trích dẫn ở đây nói về sự tạo dựng. Ngụ ý ở đây là thời gian không có nghĩa gì đối với Chúa. Và chúng ta cũng biết là chúng không nói về sự tạo dựng, bởi vì ngày thứ 3 Đức Chúa Trời tạo ra cỏ, thực vật và cây cối. Ngày thứ 4 Ngài làm ra mặt trời. Nếu như ngày là hàng triệu năm, thì quý vị hãy nói cho tôi biết là làm thế nào thực vật có thể sống sót qua hàng triệu năm không có ánh mặt trời? Và những côn trùng thụ phấn cho cây cối chỉ xuất hiện vào ngày thứ 5? Thế còn về ngày thứ 7? Người ta cần phải làm việc 6 triệu năm và sau đó nghỉ ngơi 1 triệu năm? Vô lý lắm. Không phải đâu, đấy là những ngày bình thường như bây giờ vậy. Có một cuốn sách có tên gọi là “Vô hình và trống không” giải thích Sáng thế ký và Thư gửi người Hê-bơ-rơ, kể về Thuyết Gián đoạn là nó mâu thuẫn thế nào với Kinh Thánh và khoa học.

Sáng thế ký 1:6 chép “Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có 1 khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước cách với nước”. Cái gì vậy? Khoảng không? Khoảng không là gì? Tiếp sau Sáng thế ký 1:7 có chép: “Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không. Thì có như vậy”. Nhiều người nói: “Ồ, tôi biết rồi. Khoảng không đó là mặt đất. Đất phân rẽ nước với nước”. Không-không-không, đó không phải là đất. Trong câu 20 có chép: “Đức Chúa Trời lại phán rằng nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời”. Quý vị chắc cũng biết là chim không bay trên đất? Chúng bay trong không khí. Từ câu 20 dễ thấy là khoảng không – đấy là nơi chim bay. Đó là tầng trời thứ nhứt. Trong Kinh Thánh có 3 tầng trời được nhắc đến: tầng trời thứ nhứt chim bay. Mặt trời, mặt trăng và các vì sao – đó là tầng trời thứ 2. Tầng trời thứ 3 được nhắc đến trong 2Cô-rinh-tô 12:2. Sứ đồ Phao-lô có kể là ông bị ném đá suýt chết, và ông được nâng lên đến tầng trời thứ 3. Trong Kinh Thánh có 3 tầng trời được nhắc đến: tầng trời thứ nhứt chim bay, tầng trời thứ 2 cho các vì sao, tầng trời thứ 3 là nơi Đức Chúa Trời ở.

Thi thiên 19:1 nói “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm”. Các từng trời ở số nhiều. Không phải 1, mà là 3. Sáng thế ký 1:7 noí “Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không. Thì có như vậy”. Hãy đợi một chút. Ở đây nói gì vậy? Nước nằm ở bên trên bầu khí quyển? Tại sao Thi thiên 148:4 lại nói là “Hỡi trời của các từng trời, hỡi nước trên các từng trời, hãy ngợi khen Ngài”? Nước nằm ở bên trên bầu khí quyển? Tại sao 2Phi-e-rơ 3:5 lại chép như sau: “Chúng nó có ý quên lửng đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các từng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước” ? Tôi nghĩ: một sự bày tỏ lạ kỳ. Tôi nghĩ: như thế thì chúng ta không biết là Đức Chúa Trời tạo dựng nên các từng trời như thế nào và chúng ta không biết là đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước như thế nào. Đúng là như đã có chép trong Kinh Thánh chuyện này sẽ xảy ra vào thời cuối. Ê-sai 40:22 “Ấy là Đấng ngự trên vòng tròn trái đất nầy, các dân cư trên đất như cào cào vậy. Chính Ngài là Đấng giương các từng trời ra như cái màn”. Tiện thể nói thêm là người tin Chúa đọc Kinh Thánh luôn biết là trái đất hình tròn. Có 1 số người đã nghĩ rằng trái đất là mặt phẳng. Chúng ta đã luôn biết là trái đất hình tròn. Kể như người ta hỏi thì chúng ta cũng nói cho mà biết. Trong câu kinh trên có chép là “Ngài là Đấng giương các từng trời ra như cái màn”, có thể vì vậy mà tồn tại sự xê dịch hồng ngoại? Thật thú vị, chúng ta sẽ nói về chuyện này trong băng video 7.

Ngày nay trong bầu khí quyển của chúng ta có 6 tầng: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, ecosphere, ionosphere. Trước kia còn có 1 tầng nữa: Nước nằm ở bên trên bầu khí quyển. Có 1 số người nghĩ đó là tầng băng đá. Đây là 1 thuyết hay, bởi vì lớp băng lạnh có thể treo trong từ trường – hiệu ứng Meisner. Nhưng cả tầng nước này đã đổ xuống trong thời nạn hồng thuỷ, và bây giờ tầng thứ 7 không còn nữa. Bởi vây nên Sứ đồ Phi-e-rơ mới nói là thời sau rốt những kẻ xấc xược không biết là Đức Chúa Trời tạo dựng nên các từng trời như thế nào và không biết là đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước như thế nào, và thế giới thời ấy đã bị phá huỷ bởi nạn Đại hồng thuỷ. Ở đây nói về nạn Đại hồng thuỷ. Chính đó là chuyện đã xảy ra. Tôi nghĩ rằng nước làm nên Đại hồng thuỷ xuất hiện từ 2 hoặc 3 nguồn. Chúng ta sẽ nói về chuyện này trong băng video 6 “Thuyết Hovind”. Lớp nước có thể bảo vệ mặt đất và tạo nên hiệu ứng nhà kính. Thánh Kinh nói: “Ngài trương đất ra trên các nước” Thi thiên 136:6. Hay thật, “trương đất ra trên các nước”? Rõ ràng là khi Đức Chúa trời tạo dựng đất thì dưới vỏ trái đất đã có rất nhiều nước hơn bây giờ. Thi thiên 24:2 nói: “Vì Ngài đã lập đất trên các biển, và đặt nó vững trên các nước lớn”. Rõ ràng là Đức Chúa trời tạo dựng đất vững trên nước. Đã có 1 lớp nước dưới vỏ trái đất, 1 lớp đá dày chừng 20-30km ở bên trên, 1 lớp không khí để có thể thở và 1 lớp nước ở bên trên khí quyển để bảo vệ. Loài người được bảo vệ bởi lớp nước từ 2 phía. Trong thời hồng thuỷ “năm sáu trăm của đời No-ê, tháng hai, ngày mười bảy, chánh ngày đó, các nguồn của vực lớn nổ ra, và các đập trên trời mở xuống; mưa sa trên mặt đất trọn 40 ngày và 40 đêm” Sáng Thế Ký 7:11-12 và phần lớn nước dâng lên từ các vực lớn dưới lòng đất, chứ không phải đổ từ trên trời xuống. 1 người vô thần hỏi: “Tiến sĩ Hovind, ngài hiểu là nếu như cơn mưa lớn như vậy đổ xuống mà có thể ngập chìm cả ngọn núi Everest Chô-mô-lung-ma, thì ẩn nhiệt của sự ngưng kết hơi nước nấu sôi cả thế giới rồi?” Tôi trả lời: “ngài nói đúng, nhưng ngài xây ngôi nhà bằng lá bài. Tất cả nước đều không có nguồn gốc từ mưa. Nước phun lên từ dưới lòng đất, vì vậy vấn đề đó đã không xảy ra. Vả lại nước không nhấn chìm núi Everest, bởi vì ngọn núi này lúc đó chưa có. Hãy đọc Thi thiên 104. Núi nổi lên vào cuối cơn hồng thuỷ, và các thung lũng sụp sâu xuống và nước rút đi. Và hẻm núi lớn great canyon ở miền Nam nước Mỹ bang Colorado được kiến tạo nên trong vòng vài ngày. Chúng ta sẽ nói về chuyện này trong băng video 6 “Thuyết Hovind”. Trong thời Cơn Đại hồng thuỷ đã được tạo nên những vết rạn nứt trên vỏ trái đất mà thậm chí bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy. Có vài vết rạn như vậy. Thí dụ như vết nứt San-Andreas ở California,... Tôi nghĩ là tất cả những vết nứt rạn mà ngày nay chúng ta nhìn thấy là nơi mà trong thời cơn hồng thuỷ những nguồn nước lớn đã mở ra. Tôi đã đi thăm 1 số vết rạn đó: ở Madrid. Tôi nghĩ rằng đó là minh chứng về Nạn hồng thuỷ”.

Tôi cho rằng trước Nạn hồng thuỷ trái đất như là một nhà lồng kính khổng lồ. Quý vị có biết nhà kính là gì chứ? Và vì vậy lớp nước bọc ngoài có hiệu ứng như nhà kính. Quý vị có biết là hiện giờ các nhà khoa học vẫn còn tìm thấy nước trong vũ trụ?

Rất thú vị là cách đây không lâu xuất hiện 1 giả thuyết mới: việc thiếu dưỡng khí ô-xy huỷ diệt khủng long. Thiếu dưỡng khí ô-xy à? Hay thật, tại sao họ lại nghĩ như vậy? Năm 1993 ở Chicago các chuyên gia về khủng long đã họp lại. Họ nói là khủng long có mũi và phổi quá nhỏ. Chẳng hạn khủng long loài apatosaur cao 24m. có lỗ mũi to chỉ như ngựa. Thế thì làm thế nào con khủng long to như vậy có thể thở bằng lỗ mũi nhỏ như vậy? Nó không thể nào sống được trong bầu khí quyển của chúng ta. Nó sẽ thở khó nhọc đến mức mà phát sốt mất. Vì vậy nó không thể thở được. Nhưng rõ là chúng đã có thể thở được, bởi vì tìm thấy hoá thạch của chúng ở khắp nơi trên thớ giới. Thế thì khủng long tồn tại như thế nào? Nếu chúng sống trước khi xảy ra nạn hồng thuỷ, thì khi đó áp suất khí quyển lớn gấp đôi so với bây giờ, nhờ có lớp nước bao bọc ngoài. Nếu quý vị lên trên đỉnh núi cao, không khí sẽ loãng, và rất khó thở. Nhưng khi áp suất khí quyển lớn gấp đôi thì dễ thở hơn. Không những thế, mà trong không khí ô-xy cũng nhiều gấp đôi. Khi người ta nghiên cứu hổ phách (quý vị đã xem phim “Công viên kỷ Jura” chưa?) thỉnh thoảng trong hổ phách có những cái bong bóng không khí, và trong đó chứa ô-xy nhiều hơn 50% so với bây giờ. Quý vị có biết rằng nếu chúng ta sống trong khí quyển có áp suất lớn gấp đôi và chứa lượng ô-xy nhiều hơn 50%, thì chỉ thở không thôi cũng đã rất khoan khoái. Chắc là A-đam sẽ hít sâu vào 1 hơi thở và nói: “Eva, làm cái nữa đi” Bởi vì ô-xy không chỉ đi vào hồng cầu, mà ngay cả huyết dịch cũng chứa đầy ô-xy. Nghĩa là quý vị có thể chạy hàng trăm km mà không mệt. A-đam và E-va không cần xe cộ gì cả, họ có thể chạy bộ đi thăm bà. Thực ra thì họ không có mẹ chồng hay mẹ vợ. Vì thế nên nơi họ ở là thiên đường. Đùa chút thôi, thực ra thì mẹ vợ tôi rất tuyệt vời. Tóm lại thì thế giới trước nạn hồng thuỷ khác xa bây giờ. Lớp nước bao bọc ngoài làm tăng áp suất không khí và lọc đi những tia bức xạ. Thời đó người ta lành bệnh nhanh hơn bây giờ.

Quý vị có nhớ cô bé Jesicca mà bị ngã xuống giếng ở bang Texas vào năm 1987. Cô bé bị ngã vào giếng hẹp 20cm và bị trẹo cả 2 chân. Nó nằm trong đó 2 ngày rưỡi. Khi người ta cứu được nó ra khỏi đó, thì 1 phần cơ thể đã tím đen. 1 bác sĩ nói là cần phải cưa chân đi. 1 bác sĩ khác đề nghị đặt cô bé vào trong 1 lồng kính chứa ô-xy hyperbaric oxygen chamber. Sao? Lồng ô-xy à? Trước kia những chiếc lồng này được sử dụng chỉ cho thợ lặn thôi. Và học đặt cô bé Jesicca vào 1 cái lồng như vậy, bơm ô-xy sạch vào và tăng áp suất lên. Trong vòng vài giờ đồng hồ sự lưu thông của máu được phục hồi trong chân. Cuối cùng họ chỉ phải giải phẫu đi nửa ngón chân. Nhờ chiếc lồng ô-xy mà các bác sỹ không phải cưa chân Jesicca. Bây giờ thì cô bé đã OK.

Chiếc lồng kính ô-xy lớn nhất thế giới hiện đang ở Pensacola. Nó có thể chứa 30 người. Ở Đức người ta dùng lồng ô-xy nén để chữa bệnh tim, ở Anh chữa bệnh đãng trí, ở Ấn-độ chữa bệnh hủi. Nhiều căn bệnh khác nhau phản ứng rất tốt với ô-xy nén. Đây là lồng kính dành cho 1 người. Nhiều câu lạc bộ thể thao sử dụng những chiếc lồng như vậy. Họ xác định là những cầu thủ bị thương lành nhanh gấp 2 lần. Nếu như bạn trả cho cầu thủ 1000/1 phút, thì chắc là bạn sẽ muốn để cầu thủ luôn chơi trên sân. Điều thú vị là bạn có thể mua 1 chiếc lồng như vậy để làm túi ngủ:3,5 ngàn đô. Và ngủ đêm trong đó. Có điều là phải đắp chăn ấm kẻo lạnh.

Tôi nghĩ là trái đấ trước cơn hồng thuỷ giống như 1 chiếc lồng như vậy. Cái đó giải thích rất nhiều điều. Nếu quý vị trồng cây trong những điều kiện như vậy, thí dụ như nhà bác học người Nhật Ki Morri. Ông trồng cà xhua trong nhà kính có nồng độ cao khí cac-bon mà thực vật dùng để thở. Còn chúng ta thì thở bằng ô-xy. Và ông cũng dùng những tấm nhựa dẻo để che bảo vệ khỏi những tia tử ngoại. 2 năm sau khóm cà-chua đã cao 5m. và cho 907 quả. Bây giờ khóm cà-chua đang đặt ở Tokyo, đạt độ cao 12m. và cho 15 ngàn quả. Chỉ có 1 khóm thôi đấy. Và các quả cà chua lớn lên trên khóm này cũng khá to. Quý vị có thể tưởng tượng là trước nạn hồng thuỷ cả thế giới đều như vậy? Tất cả thực vật đều to hơn nhiều và có nhiều trái quả hơn? Hơn khoảng 3-4 lần so với bây giờ. Dưới áp suất lớn và nồng độ cacbon cao thực vật lớn nhanh hơn nhiều. Có lần 1 người vô thần hỏi tôi: “Ông có biết có bao nhiêu than dưới đất?” Tôi trả lời: “không, tôi không biết, nhưng dưới đó rất nhiều”. Anh ta nói: “thế ông có biết là than có nhiều hơn tất cả những gì mà thực vật thế giới bây giờ có thể tạo ra?” Tôi nói: “vâng, anh nói đúng”. Anh ta tiếp: “ông thấy chưa, điề đó chứng minh là than được tạo thành hàng triệu năm”. Tôi trả lời: “không phải đâu, ngày nay hơn 70 thế giới chìm dưới nước. Cái mà anh nói chỉ chứng minh là thế giới trước nạn hồng thuỷ khác xa bây giờ. Trước kia có nhiều cây cối hơn, chúng to hơn, thực vật nhiều hơn, đất nổi trên nước nhiều hơn. Sự việc là than nhiều hơn cây cối bây giờ chứng minh là đã xảy ra nạn hồng thuỷ và phá huỷ thế giới thời đó. Trước kia tất cả đều tuyệt vời, nhưng A-đam làm hỏng hết. Lớp nước trên bầu khí quyển là rào cản với những tia bức xạ độc hại. Mặt trời tạo ra không chỉ ánh sáng, mà còn cả những tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia gamma, beta,... rất hại cho cơ thể sống. Bạn đã bao giờ phải đi chiếu X-quang chưa? Khi còn bé tôi bị gãy 9 cái xương. Mỗi lần xương gãy tôi vào viện. Khi đó người ta sẽ cho bạn đứng trước 1 cái máy, và bạn phải hít vào. Và bác sỹ ra khỏi phòng. Ḅn hỏi: “bác sỹ, tại sao ông lại đi ra? Chuyện gì vậy? Cái máy này độc hại lắm à? Có nguy hiểm không?” Ông ta trả lời: “ồ, không đâu. Nhưng khi tôi nhấn nút thì những viên đạn hồng ngoại cực nhỏ sẽ phóng qua cơ thể bạn, và để lại nhiều lỗ nhỏ trên da. Chúng đi qua cơ thể, nhưng xương sẽ cản lại, và phản chiếu nội tạng của bạn, và trên cơ thể bạn sẽ có nhiều lỗ nhỏ. Nhưng các lỗ này rất nhỏ, vì thế chúng lành rất nhanh. Bạn có biết là mặt trời cũng có hiệu ứng như vậy mỗi ngày trong đời bạn? Ngoại trừ những ngày trời mây, khi nước cản những tia bức xạ lại? Chuyện này xảy ra hàng ngày. Và nó để lại vết tích trên da bạn. Cơ thể bạn sẽ chữa lành những lỗ nhỏ này. Không vấn đề gì. Nhưng sau 40-50 năm da của bạn bắt đầu đầu hàng. Và trên da xuất hiện những nếp nhăn.

Khi đó bạn sẽ nói: “người anh em Hovind này, tôi không muốn để tôi có nếp nhăn”. Vâng, xin lỗi, mặc dù bạn có 3 phương án: 1/ bạn có thể chết sớm; 2/ bạn có thể mang chiếc ô bằng bê-tông hoặc bằng chì suốt ngày; 3/ bạn có thể làm việc mà minh tinh màn bạc Elizabeth Tailor làm – giải phẫu chỉnh hình.

Hoặc bạn nói: “tôi không muốn già”. Vâng, xin lỗi, nhưng tất cả chúng ta sẽ già, vì vậy quý vị nên chuẩn bị tinh thần. Nhưng trước nạn hồng thuỷ chuyện này không xảy ra. Kinh Thánh nói là trước nạn hồng thuỷ người ta sống gần ngàn năm. Có 1 người khẳng định là anh ta tin vào sự sáng tạo, nhưng anh ta nói là họ không sống hơn 900 năm. Anh ta cho là người ta tính mỗi tháng như 1 năm. Vì vậy để tính tuổi cần phải chia cho 12. Ô, đây là 1 chuyện kỳ lạ. Hê-nóc được 65 tuổi, sanh Mê-tu-sê-la Sáng thế ký 5:21. Thử xem nhé: 65/12 ông ta là 1 cậu bé 5,5 tuổi khi trở thành bố. Không phài vậy đâu, thực sự người ta đã sống hơn 900 năm. Và họ cũng rất to cao. Đây là tôi cạnh pho tượng của Robert Vadlov: 2,74m. Đây là bức ảnh của anh ta. Lúc 5 tuổi người này đã cao 1,62m. 1 cậu bé to lớn nhỉ. Giầy cỡ 120 theo tiêu chuẩn Mỹ. Chúng ta gọi đó là khổng lồ. Tôi nghĩ là trước cơn hồng thuỷ người ta còn to hơn nữa ấy. Đây là bức ảnh 1 bộ xương được tìm thấy trong hầm than ở Ý: 3,52m chiều cao. Đúng hơn là chiều dài. Nó đang nằm mà. 3,52m. Thật tuyệt nếu có được 1 cầu thủ như vậy trong đội bóng rổ của bạn. Tuyệt không? Thi thoảng phụ nữ giận tôi. Họ hỏi làm thế nào mà tôi biết đó là xương đàn ông. Có thể đó là bộ xương phụ nữ? 1 câu hỏi hay. Tôi giảng dạy sinh vật và cơ thể học, và tôi biết là xương đàn ông và đàn bà khác xa nhau như thế nào. Không phải theo số xương sườn. Chỉ A-đam mới thiếu 1 cái thôi. Có 1 cách để xác định giới tính của bộ xương: hãy nhìn vào chân. Nếu chân chỉ ra chợ thì đấy chắc là đàn bà. Và cũng nhìn vào xương quai hàm. Nếu nó bị mòn thì đấy chắc là đàn bà. 1 phụ nữ phản ứng: “chỉ vì đàn ông các người không nghe chúng tôi, và chúng tôi buộc phải nhắc đi nhắc lại”.

Quý vị có biết là người ta tìm thấy những bộ xương khổng lồ mà quý vị không bao giờ nghe nói đến trong sách giáo khoa? 1 bộ xương 2,95m được tìm thấy. Quý vị có nghe nói đến không? Ở bang Nevada 1 bộ xương 3m được tìm thấy. Có 1 số người muốn các bạn tin là người hiện đại to, cao, mạnh phát triển và thông minh. Còn người thượng cổ thì bé nhỏ và ngu đần. Nhưng tôi thì nghĩ ngược lại. Ở Walkertown vào năm 1925 các nhà khảo cổ nghiệp dư tìm thấy 8 bộ xương người khổng lồ khoảng 3m. Tất cả đều mặc áo giáp bằng đồng. Sau đó do sự cẩu thả của các nhà khảo cổ và sự dửng dưng của các viện bảo tàng nên những vật tìm được bị phân tán và đánh mất. Nhưng tại sao các viện bảo tàng lại dửng dưng đối với bộ xương người 3m? 1 bộ xương 4m được tìm thấy ở Lompos Rancho ở California vào năm 1883. Nhưng sau đó nó lại bị chôn xuống đất. Những tin tức về bộ xương người 4m xuất hiện ở vùng Arisona vào năm 1891. Và tổ chức smithsoniangate lưu tâm để cho không ai tìm được những bộ xương này. Quý vị hãy đọc cuốn sách “Smith soniangate”. Tổ chức này được thành lập để truyền bá thuyết tiến hoá. Và bộ xương người 4m sẽ mâu thuẫn với học thuyết này. Đây rõ ràng không phải là vượn người.

Đây là bức ảnh cái đầu lâu ở Nevada. 1 cái đầu lâu người khổng lồ. Mũi tên chỉ vào xương người bình thường. Ở trên là xương người bình thường. Ở dưới là xương người khổng lồ được tìm thấy.

Chính phủ Thổ-nhĩ-kỳ khẳng định là họ đã tìm thấy bộ xương của ông Nôê. Tôi không biết có thật hay không. Nhưng họ nói là bộ xương dài hơn 3m. Nghĩa là cánh tay của ông cũng rất dài. Như thế thì chiếc thuyền của Nô-ê phải to như thế nào? Người ta hỏi: làm thế nào mà 4 người có thể đóng 1 chiếc tàu to như vậy? Quý vị chưa nhìn thấy họ. “Này, con trai, hãy mang cái cây kia lại cho bố đi”. Đây là bộ xương hàm chúng tôi nhìn thấy ở trong 1 khách sạn ở Thổ-nhĩ-kỳ: rộng 16,25cm. Bạn có thể thoải mái đút đầu mình và đó. Người bình thường thì hàm chỉ rộng khoảng 8cm. Còn bộ hàm này thì rộng 16cm.

Ở Wisconsin báo chí đưa tin sau: “năm 1964 khi người ta đào bới các quả đồi thì tìm thấy những hài cốt người khổng lồ”. Tôi đã có cuộc nói chuyện với người phụ nữ là chủ của khu đất. Bây giờ những ngọn đồi đó nằm dưới nước, ở bang Wisconsin. Bà ta nói: “ô, vâng, tôi nhớ là đã tìm thấy những hài cốt người khổng lồ, bà bạn tôi 104 tuổi đã có 1 chiếc đầu lâu”. Tôi hỏi: “thế chuyện gì xảy ra với nó?”. “Thì bà ta đã 104 tuổi rồi mà”.

Trong Kinh Thánh có chép: “đời đó và đời sau, có người cao lớn trên mặt đất” Sáng thế ký 6:4. Tôi tin là thời đó có người khổng lồ.

Sáng thế ký 1:26-27 “”. Nếu chúng ta được tạo nên theo hình của Thượng Đế, thì tại sao chúng ta trả tiền để người ta dạy con cái của chúng ta là thí dụ đây là ông tổ của chúng ta? Có chắc là ngày mai họ sẽ không dạy nữa? Ở thành phố này? Chắc chắn là sẽ dạy.

Người vượn thượng cổ ăn lông ở lỗ nghĩa là gì? Chúng ta hãy xem bảng danh sách nhục nhã của thuyết tiến hoá. Người vượn Nebraska. Quý vị có biết là chỉ tìm thấy đúng 1 chiếc răng của người vượn Nebraska? Ai đó tìm thấy 1 chiếc răng, chiêm ngưỡng nó, và nói: “tôi có cảm tưởng là đây là nửa người, nửa vượn”. Và từ 1 chiếc răng người ta tạo nên cả 1 bộ xương của người vượn Hominid, và cả vợ của nó nữa. 2 người từ 1 chiếc răng. 1 chiếc răng ra 2 người. Họ thật là chuyên gia cừ đó. Sau này người ta xác định ra là đó là răng lợn. Đấy mới thật là người vượn Nebraska.

Còn 1 ví dụ nữa: người vượn Piltdown – là của giả. Charles Dakon lấy bộ xương người thật và xương hàm của khỉ và ráp lại với nhau. Sau đó ông ta làm các bản sao từ đó. Nhìn vào bản sao thì không ai đoán được đó là của giả. Các bạn có biết là phần lớn các giảng viên đại học chưa bao giờ nhìn thấy nguyên tác? Tất cả những gì họ nhìn thấy – là bản sao. Có rất ít người nhìn thấy nguyên tác. Nhưng đã có hơn 500 người nhận được hàm vị Tiến sỹ khoa học khi nghiên cứu người vượn Piltdown. Đó là của giả, thế mà nó được dạy trong sách giáo khoa hơn 40 năm rồi cho đến giờ. Trong vòng 40 năm có bao nhiêu trẻ em đánh mất lòng tin vào Kinh Thánh? Tôi thực không muốn đứng trước toà phán xét của Thượng Đế và nói: “tôi đã phá hoại đức tin của trẻ em vào Đức Chúa Trời. Chúng có thể trở thành nhà truyền giáo, mục sư. Nhưng không, tôi đã phá hoại đức tin của chúng”. Phù, sẽ rất khủng khiếp.

1 ví dụ nữa: người vượn Neardeltan – là 1 người bình thường bị bệnh viêm khớp và cột sống bị biến dạng. Khỉ thì đi bằng 4 chân, người thì bằng 2 chân. Neardeltan bị còng. Và họ nói: nó đang dần dần đứng thẳng lên. Không phải vậy đâu, nó bị bệnh, và nó đang còng xuống. Nhưng người ta vẫn dạy về nó trong trường học cho đến bây giờ. Người ta nói với trẻ em của quý vị là người vượn Neardeltan là mắt xích bị mất. Không phải vậy đâu, đó là 1 người bình thường như tất cả chúng ta. Quý vị nên đọc cuốn: “Những kẻ bị chôn sống” có kể về người vượn Neardeltan và những người vượn khác nữa.

Trong sách giáo khoa dạy về người vượn Australopithecus, nổi tiếng với tên là “Lucy”. Quý vị đã bao giờ nghe nói về người vượn Australopithecus chưa? Donald Iohanson tìm thấy nó ở Ethiopia năm 1974. Ông ta đặt tên cho nó là “Lucy”, vì thời đó ông ta cùng bạn bè nghe bài hát Top ten của nhóm The Beatles về cô Lucy trên trời với những hạt kim cương. Họ nghe bài hát này và quyết định đặt tên “Lucy” cho món khảo cổ đó. Quý vị có biết là người vượn Australopithecus cao 1,5m? Đây rõ là khỉ rồi. Nhưng trong Tạp chí sinh học quốc gia người ta gán xương ống chân cho Australopithecus. Trên thực tế thì xương ống chân đó được tìm thấy cách đó 2km và ở sâu 7m dưới đất. Khi bị hỏi, tại sao lại làm như vậy, Iohanson trả lời: “căn cứ sự tương đồng theo cơ thể học”. Tôi thực sự không thể nào hiểu được là tại sao, nhưng người ta cứ nghĩ là đống hài cốt đó là tổ tiên của chúng ta. Tôi thì cứ tưởng là đống hài cốt được tìm thấy chỉ chứng minh 1 điều là nó đã chết rồi. Các bạn rõ là không biết là nó có con cái gì không? Tại sao đống xương đó lại có làm được điều mà bây giờ thậm chí khỉ còn sống không làm được? Ngày nay khỉ chỉ sinh ra khỉ, nhưng chúng không sinh ra được trẻ em người. Tại sao chuyện đó chỉ xảy ra thời lâu lắm rồi? Quý vị có bao giờ nghĩ về điều này chưa? Nếu như người sinh ra từ khỉ khi xưa, thì tại sao chuyện đó lại không xảy ra bây giờ nhỉ? Tuy nhiên Donald Iohanson nói là khúc xương ống chân chứng minh là khỉ Australopithecus trở thành người. Có nhiều thông tin về việc nghiên cứu khỉ Australopithecus. Ông ta nói là khỉ Australopithecus trở thành người bởi vì xương háng nằm nghiêng. Ở người xương háng nằm nghiêng bởi vì háng rộng hơn đầu gối. Còn ở loài khỉ sống trên đất thì xương háng thẳng. Vì vậy do khỉ Australopithecus có xương háng nằm nghiêng, nên điều đó chứng minh là khỉ Australopithecus đang biến thành người. Ở tất cả các loài khỉ trèo sống trên cây xương háng đều nằm nghiêng, chỉ ở loài khỉ sống trên đất thì xương háng thẳng. Vì vậy độ nghiêng không chứng minh là khỉ đang biến thành người. Ông ta còn nói là xương đầu gối của khỉ Australopithecus to hơn khỉ bình thường. Đúng thế. Nhưng điều đó chả chứng minh cái gì cả. Các bạn có biết là ở giống ngựa này xương to hơn so với giống bình thường. Điều đó có chứng minh là nó đang biến thành xe thồ không? Không.

Ở công viên St.Luis có 1 pho tượng của khỉ Australopithecus với chân tay của người. Nhưng không tìm thấy lấy 1 chiếc xương chân hay tay. Đây là việc tuyên truyền. Đây không phải là giáo dục. Mục đích bức tượng không phải để khai sáng, mà là để tuyên truyền học thuyết tiến hoá. Đây là sự lừa bịp và cần phải dọn nó khỏi công viên.

Trong lớp tro người ta cũng tìm thấy dấu vết người. Nhưng họ nói đấy là dấu vết của vượn người hominid sống khoảng 3,75triệu năm trước. Tại sao họ lại nói đó là dấu vết của vượn người? Có thể người đã luôn luôn là người từ xưa đến giờ? Các dấu vết được miêu tả giống hệt chúng ta. Tôi cứ tưởng là nếu các dấu vết giống hệt chúng ta, thì có thể đó là người đấy. Nhưng các bạn có biết không, trong Tạp chí sinh học quốc gia người ta vẽ trên những dấu vết đó các sinh vật hình dạng khỉ có màu da đen. Trong trường hợp này không tìm thấy 1 mẩu xương nào. Tất cả là trí tưởng tượng phong phú của hoạ sỹ. Và tôi không thích chuyện này. Tại sao tất cả các mắt xích trung gian vượn người đều là da đen? Quý vị có để ý thấy điều đó không? Kinh Thánh nói là tất cả các sắc tộc đều có chung 1 dòng máu. Vì vậy chả có nguyên nhân nào để kỳ thị chủng tộc. Đây là thái độ phát-xít. Và trong trường hợp này chỉ tìm được những dấu vết của người mà thôi. Tiến sỹ Charles E. Oxnard, chuyên viên nghiên cứu vượn người Australopithecus nói là Australopithecus – đó không phải là mắt xích trung gian. Đó đơn giản chỉ là 1 loài khỉ không bình thường. Và 1 số có thể còn sống cho đến ngày nay. Tôi khuyên hãy đọc cuốn sách về những người thượng cổ có tên là “Những chiếc xương gây tranh cãi” của tác giả Marwin Lubenow. Các chuyên gia đều nói là không có 1 minh chứng nào cho giả thuyết loài người tiến hoá như thế nào. Không có. Nếu trong trường giáo viên mà nói là có bằng chứng cho tiến hoá, và họ biết là người có nguồn gốc từ khỉ, thì hãy nói với họ là Kent Hovind nói họ không đúng hoặc là họ nói dối, và tôi sẽ đến trường của họ và sẽ tranh luận thậm chí với cả 3 giáo sư. 3 chống lại 1. Tôi tranh luận với những người thông minh hơn tôi, nhưng tôi luôn thắng, chỉ bởi vì tôi đúng, còn họ sai. Rất dễ thắng trong những trường hợp như vậy.

Có 1 mắt xích trung gian bị mất: ở người hiện đại giữa 2 tai. Những vị giáo sư này phí thời gian để đào bới tìm xương cốt trong đất. Con chó của tôi cũng làm chuyện đó. Nhưng tôi không đề nghị người ta trả lương cho nó. Không ai trả lương cho con chó cho những việc mà người ta trả lương cho người. Kinh Thánh nói: “Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại” Rô-ma 1:22, họ muốn phủ nhận Thượng Đế.

Tôi nghĩ là trước nạn hồng thuỷ không chỉ cây cối, người, mà cả các loài vật cũng to lớn khác thường. Đây là con tê giác 6m. 1 con tê giác khổng lồ. Họ sẽ nói đó là con vật tiền sử. Tiền sử nghĩa là gì? Từ “tiền sử” không có trong từ điển năm 1766, cũng như trong từ điển năm 1886. Từ này được người ta nghĩ ra hơn 100 năm trước, vào lúc học thuyết Darwyn trở nên phổ biến. Có những từ như “tiền hồng thuỷ”, nhưng đó rõ không phải là “tiền sử”. Nghĩa 2 từ này khác xa nhau.

Đây chúng ta lấy thí dụ con chuồn chuồn. Người ta sẽ nói: “thì sao, ngày nay cũng có chuồn chuồn”. Nhưng không như vậy. Сon chuồn chuồn này có sải cánh dài 1m. Tôi thực không muốn cho 1 con chuồn chuồn như vậy lao vào kính xe của tôi với tốc độ 70km/h.

Ở vùng Alaska các bạn có gián không? Hả? Các bạn có biết là người ta tìm thấy hoá thạch của con gián có độ dài hơn 45cm. Gần nửa mét. Khi gặp nó chắc là bạn sẽ gọi điện cho cấp cứu mất. Người ta tìm thấy hoá thạch của con rết dài 1,8m. 1 con rết khổng lồ. Đã tìm thấy hoá thạch của con châu chấu dài 60cm, cây sậy dài 18m, con lừa cao 3m, hoá thạch của con trâu có sừng dài 4m, hoá thạch của con hải ly 2,5m. Đây là người tìm thấy hàm răng của con hải ly. Đây là số điện thoại của ông ta. Các bạn thân mến, nếu ngày xưa cây cối to lớn như vậy, thì cũng cần những con hải ly to như vậy. Hồi đấy cũng tồn tại sự cân bằng.

Các bạn có biết là 2,5cm răng của cá mập tương xứng với 4-5m độ dài của thân? Theo hoá thạch răng cá mập tìm được thì người ta xác định ra cá mập trước hồng thuỷ có chiều dài 27m. Áp suất khí quyển lớn gấp đôi có nghĩa là có nhiều cá hơn và cá cũng to hơn. Trước hồng thuỷ là 1 thế giới khác. Người ta tìm thấy hoá thạch của những con rùa khổng lồ. Đã tìm thấy hoá thạch của con chim 4m. Các bạn có muốn quay 1 con như vậy vào buổi ăn tối không?

Nói về bò sát thằn lằn. Chúng không bao giờ ngừng phát triển. Bò sát phát triển cho đến chết. Con người ta ngừng lớn vào 16-18 tuổi, ít ra là theo chiều cao. 1 số người thì cứ tiếp tục phát triển theo chiều ngang. Nhưng chiều cao ngừng phát triển khi 20 tuổi. Bò sát không bao giờ ngừng lớn. Hay thật, bò sát trông như thế nào trong vườn E-đen nhỉ, dưới áp suất khí quyển nhân đôi, nơi có nhiều thức ăn và không có kẻ thù? Và cứ cho là chúng sống 900 năm. Những loại như thế này có thể mua trong cửa hàng bách thú. Còn nếu chúng có trọng lượng 10 tấn? Đó sẽ là con khủng long. Khủng long là những con bò sát khổng lồ mà đã sống cùng A-đam và E-va trong vườn địa đàng. Chúng không tồn tại hàng triệu năm trước đây. Chúng luôn sống cùng loài người. Hoá thạch xương khủng long và loài người được tìm thấy cạnh nhau. Người ta tìm thấy những hình vẽ miêu tả người cùng khủng long. Có hàng nghìn hình ảnh như vậy. Chúng ta sẽ nói chuyện này trong băng video “Về khủng long và Kinh Thánh”, về khủng long còn sống. Ở Pê-ru người ta tìm thấy 50 nghìn hòn đá khắc chạm hình vẽ miêu tả người cùng khủng long. Bạn bè tôi có những hòn đá đó. Nhưng chúng ta sẽ nói về chuyện này sau.

Nếu các bạn đi dọc bang Texas và rẽ qua hướng nam, các bạn tìm thấy 1 thành phố nhỏ Glendrose. Tôi đã đến đó 3 lần. Sông Palaxy chảy qua thành phố này. Năm 1908 sông bị lũ tràn. Lũ mạnh đến mức mà cuốn trôi cả lòng sông đi. Nước cuốn phăng lớp đá vôi trôi theo dòng ch̉ay tận 30km. Ở lớp đáy mới có hàng nghìn dấu vết khủng long. Vì nhiều vết tích nên người ta lập nên ở đấy công viên quốc gia có tên “Thung lũng khủng long”. Vì các vết tích bị phá huỷ nên người ta cắt nhiều vết và cho vào giữ trong viện bảo tàng. Có nhiều dấu vết cỡ rất to. Thí dụ như chú bé đang tắm trong 1 dấu chân. Ở đó người ta cũng tìm thấy các dấu vết của người cùng với khủng long. Dấu vết của người cùng với khủng long ở cùng nhau? Thế à? Thực ra thì cũng không nhất thiết để chúng ở cùng nhau. Chưa ai tìm được dấu vết của gà và người trong 1 hòn đá. Điều đó có chứng minh là người và không cùng sống với nhau trong cùng 1 lúc không? Tôi nghĩ là 1 số loài khủng long còn sống cho đến bây giờ. Thỉnh thoảng tìm thấy các dấu vết người nằm giữa những dấu vết khủng long. Những dấu vết người này cỡ rất lớn. Đây là bản sao của 1 dấu. Cỡ 98. Hoặc là người này rất to lớn, hoặc là trông rất ngộ nghĩnh. Nhưng những người đa nghi thì nghĩ đây là đồ giả - cách nghĩ bình thường của họ mà. Và thế là họ bới lớp đá vôi ở ven rìa và tìm thấy những dấu vết mới dưới lớp đá vôi chưa ai đụng. Thậm chí họ cưa 1 dấu và nói là những đường rìa trên dấu vết trông như là bị phá vỡ do bị ép. Nhưng đấy là dấu ấn bị bóp nén chứ không phải là do xói mòn. Và khoảng cách giữa 2 bước chân người là 2m. Tôi chắc sẽ làm rách đũng quần nếu cố mà bước như vậy. Những bước chân dài 2m. Tại sao dấu vết của người và khủng long ở cùng nhau? Bởi vì cùng sống vào 1 thời gian. Bạn tôi có mặt khi người ta đào bới, anh ta viết thư cho tôi thế này: “Hovind này, tôi lớn lên ở Glendrose. Khi phóng viên quay cảnh, người ta báo với anh ta là tìm thấy những dấu vết mới. Anh ta trả lời: “tôi thì thế nào cũng thế thôi”. Anh ta thậm chí không quay lại. Anh ta xoay lưng lại phía những dấu vết trong thời gian quay phim. Trong ban truyền hình NOVA cũng biết là người này chưa nhìn thấy dấu vết, nhưng chẳng nói gì”.

Có người còn nói là nếu tìm thấy dấu chân người trên hoá thạch kỷ Jura, thì điều đó chứng minh là ngày xưa có tồn tại loài khủng long vô danh có chân như người. Tôi thật sự là không biết phải nói gì.

Quý vị có biết là người ta tìm thấy hoá thạch của 1 cái búa? Tôi có bản sao: 1 dạng búa. 1 số người nói là trước trận hồng thuỷ chưa có sắt. Xin hãy đọc Kinh Thánh trước đi đã: “Còn Si-la cũng sanh Tu-banh-Ca-in là người rèn đủ thứ khí giới bén bằng đồng và bằng sắt.” Sáng thế ký 4:22. Còn nạn hồng thuỷ thì xảy ra vào chương 6-7. Sắt có trước trận hồng thuỷ. Cái chuông này được tìm thấy trong mỏ than vào năm 1944. Tên người tìm thấy là Newton Anderson. Các bạn hãy gọi điện cho ông ta và hỏi nếu không tin tôi. Trong sách giáo khoa viết là thời kỳ than đá, khi hình thành mỏ than, khoảng 250 triệu năm trước. Tôi không đồng ý. Trong quặng than ở bang Illinois người ta tìm thấy sợi dây chuyền bằng vàng. Chiếc chuông này được tìm thấy trong 1 hòn đá cứng ở bang Massachusetts. Pho tượng được tìm thấy khi người ta khoan giếng ở độ sâu 105m. ở Aidaho năm 1889, theo ước đoán có độ tuổi là 12 triệu năm. Ở Iraq người ta tìm thấy 1 vật giống như là pin điện. Rõ là con người đã biết về điện đã lâu hơn mấy trăm năm trước đây. Người ta tìm thấy nhiều đồ vật mạ vàng. Ở bang Colorado những công nhân tìm thấy xương người và các mũi tên bằng đồng trong bao bạc năm 1865. Người ta tìm thấy nhiều đồ vật trước thời hồng thuỷ bị chôn vùi bởi trận hồng thuỷ. Và các tầng lớp địa đất hình thành không phải trong vòng hàng triệu năm, mà trong thời gian xảy ra trận hồng thuỷ.

Sáng thế ký 1:29 “Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi”. Đức Chúa Trời phán với A-đam để A-đam ăn hoa quả, rau cỏ và ngũ cốc. Nhưng chúng ta không làm điều đó. Đức Chúa Trời phán: “hãy ăn hoa quả, rau cỏ và ngũ cốc”. Các cháu thiếu niên, khi ăn đào mận, các cháu nên ăn cả hạt nữa. Các cháu sẽ nói: nhưng mà nó cứng lắm. Chỉ có vỏ cứng thôi. Nhưng bên trong có hạt trông giống như hạt dẻ. Nó có mùi vị không ngon lắm. Nếu ăn thử, chắc các cháu sẽ nhăn mặt trong vòng vài tiếng đồng hồ. 1 số người nghĩ: “nhăn mặt à, đấy là gì nhỉ. Cha tôi nói, bạn già khi bạn đi từ phòng này sang phòng kia để hôn vợ bạn, và khi đến chỗ vợ bạn quên là đến để làm gì.

Hoặc bạn sẽ phản đối: hạt không ăn được vì trong đó có chứa cianid. Ồ, cianid rất có ích. Cianid mà có ích à? Khi tự nó, thì không, nhưng khi ở trong hạt thì rất có ích. Đấy là 1 thành phần của vitamin B17. vitamin B17 tìm thấy trong hạt. Nó cũng có trong 1 số loại cỏ. Chắc các bạn thấy mèo hay chó ăn cỏ khi bị bệnh? Các bạn có biết là ở loài thú hoang thì không bao giờ bị bệnh ung thư? Còn ở loài thú nuôi trong vườn bách thú thì luôn luôn bị? Các bạn có biết là các bộ lạc ăn ngũ cốc thì không bị bệnh ung thư? Thí dụ như bộ lạc Hunzi sống trên núi ở bắc Pakistan. Khi người ta tìm thấy họ trên núi cao, mà từ đó khởi nguồn huyề thoại thiên đường trên trái đất, họ sống trung bình 160 năm. Độ tuổi trung bình của dân Mỹ là 72, còn độ tuổi trung bình của các bác sỹ Mỹ là 58. Nhưng bộ lạc Hunzi sống trung bình 160 năm. Khi các bác sỹ tìm đến nghiên cứu họ, càng cọ xát cới thế giới bên ngoái bao nhiêu, thì độ tuổi của họ càng ngắn bấy nhiêu. Ngày nay họ sống trung bình 90 năm, và họ quyết định tự sống độc lập. Mặc dù thế độ tuổi trung bình của họ là 90. Món ăn khoái khẩu của họ là hạt trái mơ. Trong hạt trái mơ tìm thấy vitamin B17 nhiều hơn bất kỳ ở đâu trong thiên nhiên. Và trong bộ lạc này không có bệnh ung thư. Các bạn sẽ hỏi: chẳng nhẽ vitamin có thể chữa ung thư? Khi chữa bệnh bằng chế độ ăn kiêng phần trăm sống sót nhiều hơn nhiều so với phép trị liệu thông thường. Tất nhiên không phải ai cũng khỏi bệnh. Còn có nhiều nhân tố khác nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng đấy là phương pháp tối ưu. Người ta còn xuất bản cả 1 quyển sách về các nguyên nhân.

Nếu các bạn xem xét lịch sử y học, các bạn sẽ thấy 1 điều: trong vòng nhiều năm người ta chết vì bệnh hoại huyết sưng chảy máu lợi. Hải quân Anh quốc mất 1 triệu thuỷ thủ vì bệnh này. Các bạn có biết là bệnh hoại huyết chữa bằng gì không? Vitamin C. Đó là căn bệnh thiếu vitamin. Ông muốn nói là vitamin chữa bệnh? Vâng, nhiều căn bệnh được chữa bằng vitamin: bệnh thiếu sinh tố, bệnh pellagrơ, bệnh còi xương,... Đó là những căn bệnh thiếu vitamin. Tôi nghĩ là ung thư cũng vậy. Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời ban rau cỏ có lợi cho con người và “bánh để thêm sức cho trái tim loài người” Thi thiên 104:14-15. Hay thật, bánh mì mà thêm sức cho trái tim cơ à? Đúng ngày xưa là như vậy. Bánh mì được nướng hàng ngày. Bánh mì được nướng hàng ngày, bởi vì nó hỏng nhanh. Kinh Thánh nói “sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác” 1Timothy 6:10. Và những người buôn bán bánh mỳ nghĩ: “nếu chúng ta nướng mỗi ngày 10 cái bánh, 5 cái bị hỏng, thì chúng ta bị mất tiền. Chúng ta hãy xem xem là tại sao bánh lại hỏng”. Sau khi nghiên cứu họ tìm ra nguyên nhân: vitamin I và chất licetin. Và thế là họ khử đi khỏi bột m̀y vitamin I, chất licetin và 17 loại vitamin khác nữa. Như vậy họ chế ra bánh mỳ trắng. Và đương nhiên bây giờ bánh mỳ có thể để được hàng tuần liền mà không hỏng. Nhưng cũng từ đó các bệnh tim, liệt và tuần hoàn máu lại phát triển vô cùng nhanh. Công thức rất đơn giản: bánh mỳ càng trắng, thì càng nhanh có khăn tang trắng. Đức Chúa Trời ban cho “bánh để thêm sức cho trái tim loài người”, nhưng chúng ta làm hỏng cả. Đơn giản và rõ ràng.

Có 2 triết lý về sức khoẻ trong y học. 1 cái là dựa trên học thuyết tiến hoá, mà trong đó nói là cơ thể của bạn là 1 bộ sưu tập ngẫu nhiên các hoá chất, được hình thành nên trong vòng hàng triệu năm. Vì thế các căn bệnh được chữa trị bằng thuốc viên. Đây là phương pháp trị liệu thông thường bằng thuốc viên. Nếu đầu bạn bị đau, bạn đi đến bác sỹ. Và bạn uống aspirin. Xin đợi chút, có phải bạn đang chữa triệu chứng thay cho nguyên nhân? Cái gì làm cho đầu đau? Do thiếu chất aspirin? Không phải. Nếu bạn đi trên đường và trong xe bạn đèn báo hiệu dầu bật sáng, bạn có 2 lựa chọn: hoặc bạn tìm nguyên nhân và sửa chữa hoặc là bạn ngắt đèn đi. Chúng ta buồn cười bởi vì ngắt đèn là quá ngu. Nhưng hãy về nhà và mở tủ thuốc ra, bạn sẽ thấy bao nhiêu đồ vật dùng để ngắt đèn. Cơ thể đưa ra những dấu hiệu: đau đầu, lưng, thắt lưng,... Cơ thể bạn muốn nói gì đó. Nếu cả đời bạn sửa chữa triệu chứng thay cho nguyên nhân, thì 1 lúc nào đó sẽ xảy ra thảm hoạ, chỉ bởi vì bạn không tìm kiếm nguyên nhân.

1 triết lý khác dựa trên thuyết sáng tạo, mà trong đó nói là Thượng Đế tạo nên cơ thể của bạn và Ngaì cũng tạo nên thức ăn cho cơ thể chúng ta. Đây là phương pháp trị liệu bằng ăn kiêng.

2 triết lý này còn liên quan cả đến nhà nước. Nếu học thuyết tiến hoá đúng và không có Thượng Đế, thì con người tự tạo nên luật pháp. Luật lệ là do nhà nước định ra. Và nhà nước phải là nguồn cung cấp toàn năng. Đây gọi là chế độ dân chủ. Dân chủ là 1 chế độ nhà nước khủng khiếp và nguy hiểm, vì nó thế nào cũng trở thành chế độ chuyên chế.

Hệ thống nhà nước khác dựa trên thuyết sáng tạo, mà trong đó nói là Thượng Đế tạo nên luật pháp, và chúng ta có những quyền lợi không thể bác bỏ được. Cần phải giới hạn nhà nước, để họ còn quyền trừng phạt phạm nhân và bảo vệ đất nước. Nhà nước không nên có quyền trong học vấn và phúc lợi xã hội. Không nên có quyền gì ngoài quyền trừng phạt phạm nhân và bảo vệ đất nước. Và thế là hết. Đấy gọi là chế độ cộng hoà. Trong chế độ cộng hoà tất cả đều tuân phục luật pháp. Tôi thì rất khó chịu khi ngày nay 1 số chính trị gia cứ cố gắng xác định cái gì tốt và cái gì xấu trên cơ sở biểu quyết. Cần phải nhận biết cái gì tốt và cái gì xấu trên cơ sở “Đức Chúa Trời phán như vậy”. Chúng ta đã đánh mất điều này. Ông cha chúng ta đã nói như sau: tất cả mọi người được tạo nên bình đẳng, rằng Đấng Tạo Hoá ban cho họ những quyền không thể phủ nhận được. Không thể phủ nhận được bởi vì chúng được Đức Chúa Trời định ra. Và cũng không thể bắt làm nô lệ những người mà họ biết là quyền của họ đến từ Thượng Đế. Họ sẽ không phải là nhân viên tốt cho Trật tự thế giới mới. Nếu quý vị muốn lập cả thế giới làm 1 quốc gia, thì quý vị cần phải bắt đầu khoảng vài trăm năm trước đó và dạy trẻ em rằng quyền của chúng là do nhà nước định đoạt. Nhưng quyền của chúng ta do Đức Chúa Trời định ra và không thể phủ nhận được chúng. Chúng ta đã đánh mất quan điểm này của ông cha ta.

Sáng Thế Ký 1:30 “”. Xin đợi chút, thú dữ ăn cỏ à? Vâng, đây là điều được chép ở đây. Các bạn có biết là trước hồng thuỷ muỗi không cắn và hút máu? Các bạn có thể tưởng tượng ra 1 thế giới nơi tất cả đều ăn cỏ cây? Không có ai làm bạn sợ. Ađam và E-va đi vào rừng rậm để ngủ và nghỉ ngơi. Họ không biết sợ. Rất khó tưởng tượng là đã có thời như vậy. Tôi và vợ tôi trọ trong 1 khách sạn mà trong đó có 1 con gấu nhồi to tướng. Vợ tôi bảo: được chơi với nó thì thật thú vị. Trước hồng thuỷ thì có thể, nhưng bây giờ thì không được rồi. Chúng không còn đùa vui nữa. Các bạn sẽ kêu: ô, hãy nhìn vào những chiếc răng kìa, chúng ăn thịt đấy. Không phải đâu, xin lỗi, đấy là con gấu trúc. Tất cả là ăn chay trướng trện hồng thuỷ theo Kinh Thánh. Tuyệt đối tất cả.

Sau trận hồng thuỷ tất cả đều thay đổi. Đức Chúa Trời phán: “Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê cùng các con trai người, mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Các loài vật ở trên đất, các loài chim trời, và các vật hành động trên đất, cùng các cá biển, đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phú vào tay ngươi.

” Sáng thế ký 9:1-2. Sự thay đổi đầu tiên sau hồng thuỷ là thú vật bắt đầu sợ người. Trước kia chúng không sợ. Các bạn có thể tưởng tượng là khicác bạn vào rừng, tất cả thú vật chạy đến với bạn. Những thợ săn sẽ nghĩ: ô, tuyệt vời thật. Nhưng bây giờ không phải vậy. Ngaỳ xưa chúng thích giao hảo. Đấy là trước nạn hồng thuỷ. Còn sau hồng thuỷ tất cả đã thay đổi.

Sự thay đổi thứ 2 là: Đức Chúa Trời phán: “Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh” Sáng thế ký 9:3. Bây giờ chúng ta có thể ăn thịt. Nếu bạn thích săn 1 con nai và sau đó ăn thịt nó, xin mời. Nhưng điều đó sẽ gây ra nhiều đau khổ cho thế gian. Sứ đồ Phao-lô viết: “Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ Đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay” Thư gửi Rô-ma 8:18,22.

Trong thế giới ngày nay có đau khổ không? Có nhiều. Và điều này làm rối trí các người vô thần. Darwin nói: “tôi thật rất bối rối. Tôi không có ý định viết như người vô thần. Nhưng thấy là trong thế giới có quá nhiều đau khổ”. Ông ta không thể hiểu được tại sao Đức Chúa Trời cho phép sư tử giết những con vật khác. Nhưng Đức Chúa Trời không làm như vậy. Ngài tạo nên 1 thế giới lý tưởng và loài người đã phá huỷ nó. Và quý vị không thể buộc tội cho Đức Chúa Trời vì thế giới bị phá huỷ. Trong Kinh Thánh có chép: “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội”Thư gửi Rô-ma 5:12. Tội lỗi, và sau đó là sự chết. Đây là tội lỗi của A-đam. Chúng ta không thể buộc tội cho Đức Chúa Trời. A-đam đã phá huỷ thế giới. Các bạn không thể nhìn cái xe bị vỡ nát mà buộc tội nhà máy. Hãy thử gửi tấm ảnh này cho nhà máy và hỏi tại sao họ lại cho xuất xưởng chiếc xe bị vỡ nát. Họ không xuất xưởng xe vỡ. Nó bị vỡ sau này. Và các bạn không thể nhìn vào thế giới ngày nay mà buộc tội cho Đức Chúa Trời. Ngài tạo dựng nên 1 thế giới lý tưởng. Loài người đã phá huỷ nó. Ngày nay chúng ta sống trong 1 bãi rác. Nhưng Đức Chúa Trời đã sửa chữa chuyện này. Ngài đã hứa trong Ê-sai 11:6 “Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi”. “Má ơi, má nhìn này con tìm được 1 con mèo to chưa? Có thể cho nó ở cùng chúng ta được không?” Tất nhiên, con gái. Con hãy mang nó vào sân và cho nó ít cỏ. Các bạn sẽ phản đối: sư tử không ăn cỏ. Nhưng 1 lúc nào đó chúng sẽ ăn. Kinh Tháng nói là sư tử sẽ ăn cỏ như trâu. Đức Chúa Trời sẽ làm tất cả như ngày xưa. Tất cả sẽ khác. Tôi tin là tất cả sẽ khác. Và chúng ta sẽ cai trị cùng Chúa Cứu Thế 1000 năm. Các cháu trẻ em, các cháu sẽ có khủng long là của riêng mình. Sẽ rất thú vị. Và sau đó theo Kinh Thánh nói thì Đức Chúa Trời sẽ làm trời và đất mới. 2Phi-e-rơ 3:13, Khải huyền 21:1. Các bạn sẽ không thể nào nghĩ về điều đó. Óc não của bạn không thể tưởng tượng được. Kinh Thánh có chép: “Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.” 1Cô-rinh-tô 2:9. Chuyện này không thể nào tưởng tượng được. Tôi sẽ đưa ra 1 thí dụ. Đây là quang phổ của các sóng điện từ. Cần phải như vậy bởi vì tôi đã từng dạy vật lý. Nó bao gồm tất cả độ dài của các sóng: sóng radio, sóng vi phân, rada, sóng vô-tuyến,... tất cả độ dài của các sóng. Có 1 phần nhỏ quang phổ mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó được gọi bằng các màu: đỏ, da cam, vàng, xanh, xanh nước biển, tím. Giả sử là trên Thiên đàng chúng ta có những đôi mắt mới mà chúng ta có thể nhìn thấy được cả phạm vi quang phổ. Nghĩa là sẽ có những màu sắc mới. Không phải màu sắc mới mà sắc thái của màu. Và Thiên đàng sẽ rất rộng, nhất là cho tủ quần áo của các bà phụ nữ. Vợ tôi sẽ hỏi: Anh yêu ơi, cái này có hợp với cái này không? Tôi sẽ nói: thậm chí hồi trên mặt đất anh còn không biết. Cô ấy đánh số cho cà-vat và bộ quần áo. Tôi thực không phải là người mù màu, nhưng tôi không biết màu gì hợp với màu gì cả. Thứ nữa thì tôi như thế nào cũng được. Tôi muốn mặc, và cứ để đó thì tôi sẽ mặc, gì cũng được. Ở đây có ai tán thành tôi không? Miễn sao có mặc là được.

Các bạn có thể tưởng tượng là ta có thể nghe được tất cả giải quang phổ. Chúng ta có thể nghe được màu sắc. Hoặc là chúng ta có thể nhìn thấy được tiếng đàn dương cầm. Bây giờ chúng ta chỉ nghe được thôi. Tôi nghĩ là chúng ta còn ngửi được cả giải sắc màu nữa. Hừm, đây là màu vàng. Hoặc là có thể cảm nhận được. Hoặc là thử vị của màu sắc. Đức Chúa Trời có 1 kế hoạch phi thường. Chiếc máy vi-tính của tôi là IBM XT8088 4,77Mhz. Trong khi tải chương trình thì các bạn có thể ăn, ngủ 1 giấc, và chương trình có thể còn chưa tải xong. Các bạn hiểu tôi nói gì. Bây giờ tôi có 1 cái Pentium II, 300Mhz, 6,4Gb, 128Mb thanh Ram. Nó chạy nhanh lắm, và nó có màn hình màu. Lần đầu sử dụng tôi ngạc nhiôn lắm. Đây rõ là 1 sự hoàn thiện. Nếu bạn là con cái của Thượng Đế, và bạn tận hưởng cuộc sống này với 5 giác quan, hãy đợi đấy đến khi chúng ta lên trên trời. Trí óc của các bạn sẽ không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu Đức Chúa Trời lấy các giác quan của bạn và hoàn thiện nó, chúng ta sẽ ở đời đời trong sự ngạc nhiên. Hãy nhìn kìa, thơm quá. Hãy thử cái này này.

Nếu hôm nay bạn lìa đời này, bạn sẽ ở đâu? Bạn sẽ lên Thiên Đàng chứ? Nếu bạn không tin chắc mình sẽ được cứu, bạn cần phải được cứu rỗi. Sau 1000 năm nữa thì chẳng còn gì có ý nghĩa nữa. Nếu bạn đã đợc cứu, xin hãy nói là ngày hôm nay bạn đang làm gì trên mặt đất cho thiên đàng? Cuộc chiến đang diễn ra, bạn cần phải làm 1 cái gì đó. Bạn sẽ nói: người anh em Hovind, tôi xem bóng đá trên ti-vi. Ai sẽ quan tâm đến chuyện này sau 1000 năm nữa? Sau 10 năm nữa? Các bạn có biết là ai đã thắng giải bóng đá 10 năm trước? Và ai còn quan tâm? Điều đó không có nghĩa gì cả. Những người đàn ông lớn tuổi này đánh nhau vì 1 quả bóng, mặc dù mỗi người có thể tự mua cho mình 1 quả. Hãy suy nghĩ về điều này. Không phải là tội lỗi. Nhưng đơn giản là ngu ngốc. Người ta trả cho 1 người 5 triệu Usd để anh ta đá vào 1 khung thành. Và trả tiền cho 1 người khác để anh ta đá vào 1 khung thành khác. Tôi sẵn sàng làm chuyện này chỉ với 5USD thôi, chỉ có cái là cần phải đuổi hết hậu vệ đi.

Tôi sợ là quỷ satan làm xao lãng chúng ta bằng những vật không có ý nghĩa gì cả. Nếu bạn thực hành 1000 giờ đồng hồ và tiêu tốn 1000 đô để học chơi golf, thì 1 lúc nào đấy bạn có thể đánh quả bóng vào lỗ trên mặt đất. Nhưng ai sẽ quan tâm đến chuyện này trong cõi vĩnh hằng? Hãy sử dụng cuộc đời của mình vào cái gì đó có ý nghĩa.

Các bạn đang làm gì bây giờ? Cuộc chiến đang tiếp diễn. Hãy cứu lấy 1 ai đó. Hãy giúp đỡ các nhà tryuền giáo, hãy viết thư cho họ. Các bạn có nghĩ là nếu các bạn bỏ lại nhà cửa, gia đình, văn hoá, các bạn chắc cũng muốn nhận được 1 chút tin tức từ quê hương chứ? Hãy làm 1 cái gì đó cho cõi vĩnh hằng. Nếu bạn chưa được cứu, bạn cần phải dâng trái tim của mình cho Chúa. Nếu bạn đã được cứu, bạn hãy làm 1 cái gì đó cho Chúa.

1 số người sẽ hỏi: hãy đợi chút xíu, ông nói là khủng long đã sống cùng A-đam và E-va trước hồng thuỷ? Chuyện gì xảy ra với chúng? Nô-ê đem họ lên tàu thuyền. Các bạn sẽ nói: khủng long ấy à? Chúng to lớn như thế cơ mà? Con to thì vẫn to, con bé vẫn bé. Nô-ê lúc đó đã 600 tuổi, và tôi nghĩ là ông cũng đã đủ khôn để không đem lên tàu con to nhất. Có thể đem theo 2 con nhỏ mới sinh, tất nhiên cả đực và cái. Các bạn sẽ nói: Chuyện gì xảy ra với khủng long? Chúng ta sẽ nói về điều này trong buổi hội thảo sau. Chúng ta sẽ nói về khủng long, là trong Kinh Thánh luôn nhắc đến chúng trên suốt chiều dài lịch sử, và 1 số chắc còn sống cho đến bây giờ. Trong băng video số 4 chúng ta sẽ nói về những sự giả dối trong sách giáo khoa, về những cái đã bị bác bỏ hơn trăm năm trước mà người ta vẫn dạy cho con em các bạn trong nhà trường phổ thông. Người ta dạy chúng bởi vì ai đó muốn cho trẻ em tin vào thuyết tiến hoá. Tôi tin chắc là quỷ sa-tan sử dụng học thuyết này để đưa người ta vào địa ngục. Đấy là mục đích của nó. Nó muốn cho các bạn tin vào thuyết tiến hoá và không tin nhận Chuá Cứu Thế Jesus Christ. Nếu bạn chưa được cứu, bạn cần phải được cứu rỗi. Bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ. Chúng ta hãy cùng đứng lên, cúi đầu và cầu nguyện.

Đây là 1 trong loạt bài giảng video. Tuy nhiên quan trọng hơn nhiều là sự nhận biết những điều quan trọng: đó là sự tin chắc là bạn sẽ vào Thiên đàng. Nếu bạn chưa bao giờ tin Chúa Jesus là Cứu Chúa, tôi sẽ nói cho bạn biết làm thế nào để có thể vào Thiên đàng. Kinh Thánh nói là tất cả chúng ta là tội nhân, tất cả chúng ta vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, chúng ta không vâng lời Ngài, chúng ta đã phạm tội. 1 số người tồi hơn người khác, ít ra là theo chuẩn mực của loài người. Nhưng tất cả chúng ta vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói là chúng ta cần phải ăn năn, quay lưng lại với tội lỗi và quay trở về với Thượng Đế. Đức Chúa Trời tìm kiếm sự thay đổi trong thái độ của bạn. Khi bạn nói: Chúa ơi, con không muốn pḥam tội thêm nữa, con muốn sống đúng đắn. Và bạn quay lưng lại với tội lỗi và quay trở về với Thượng Đế và cầu xin tha tội. Trong Kinh Thánh Rô-ma 3:23 có chép: “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”. Bạn cần phải công nhận mình là tội nhân. Thứ nữa Rô-ma 6:23 chép: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta”. Chúng ta xứng bị chết trong địa ngục. Nhưng Chúa Jesus đã chết thay bạn. Ngài yêu thương bạn, Ngài muốn bạn vào Thiên Đường. Và ai cầu xin sự cứu rỗi, Ngài ban cho sự sống đời đời, như có chép trong Rô-ma 6:23 “sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ”. Đó là món quà của Thượng Đế. Rô-ma 10:13 chép: “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu”. Hãy nói với Đức Chúa Trời: “Lạy Chúa, con là tội nhân. Hãy tha tội cho con”. Hãy cầu xin Ngài thì Ngài sẽ ban cho sự sống đời đời miễn phí. Xin hãy cùng cầu nguyện cùng tôi ngay bây giờ nếu bạn có thể tiếp nhận Chuá Jesus Christ là Cứu Chúa của mình. Ở đây không có 1 lời thần kỳ nào cả, Đức Chúa Trời nhìn nhận tấm lòng bạn. Hãy nói cùng tôi:

“Lạy Chúa Jesus yêu dấu, con biết con là tội nhân, con vi phạm luật pháp của Ngài. Xin tha tội cho con. Huyết thánh của Ngài đổ ra vì con. Xin hãy tha hết tội lỗi của con và tiếp nhận con lên Thiên quốc của Ngài. Nhân danh Chúa Jesus. A-men”.

Kinh Thánh nói là nếu bạn kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nếu bạn đã cầu xin Chúa, Ngài sẽ cứu bạn. Bây giờ bạn cần phải lớn mạnh, hãy chăm đọc Thánh Kinh, hãy cầu nguyện, chăm đi lễ Hội thánh, hãy trưởng thành trở thành người Công giáo tốt. Cảm ơn các bạn, hãy viết cho tôi, chúng tôi sẽ rất vui mừng được giúp đỡ bạn.
 

Khu Vườn E-đen • Dr. Kent Hovind
Seminar #2 • "The Garden of Eden" in Vietnamese
http://www.creationism.org/vietnamese/Kent/HovindSem2Text_vi.htmMain:  Vietnamese
www.creationism.org