Creation Science Information & Links!
The 10 Commandments · in Uzbek

   «Кейин Худо қуйидаги сўзларни айтди:  Мен Мисрдан сизларни олиб чиққан Эгангиз Худоман. Сизлар у юртда қул бўлган эдингизлар.  Мендан бошқа худоларга сажда қилманглар.  Ўзларингизга ҳеч қандай бутни, ёки осмонда ё ерда ё ер остидаги сувда мавжуд бўлган бирор нарсанинг шаклини ясаманглар.  Ўша худолар ёки бутларга сажда қилманглар, хизмат қилманглар. Мен, Эгангиз Худо, сизларнинг севгингизни бошқа худолар билан баҳам кўрмайдиган Худоман. Мендан нафратланадиганларни жазолайман, уларнинг гуноҳлари оқибатларини болаларига, набираларига ва чевараларига олиб келаман.  Лекин Мени севиб, амрларимга риоя қиладиганларнинг мингинчи авлодигача собит севгимни кўрсатаман.  Эгангиз Худонинг — Менинг исмимни беҳудага оғзингизга олманглар. Ким Менинг исмимни беҳудага оғзига олса, ўшани жазосиз қолдирмайман.  Шаббат кунини муқаддас деб айириб олиб, бу кунга риоя қилиб юринглар.  Ҳамма ишларингизни бажаришингиз учун олти кун бор.  Еттинчи кун эса Мен, Эгангиз Худога, аталган Шаббат кунидир. Ўша куни ўзларингиз, ўғилларингиз ёки қизларингиз, қулларингиз ёхуд чўриларингиз, ҳайвонларингиз, шаҳрингиздаги мусофирлар ҳеч қандай иш қилманглар.  Мен, Эгангиз, олти кун давомида осмону ерни, денгизни ва булардаги ҳамма мавжудотни яратдим. Еттинчи куни эса ишларимдан тиндим. Шунинг учун Мен — Эгангиз, Шаббат кунини муборак қилиб, муқаддас деб бошқа кунлардан ажратдим.  Ота–онангизни ҳурмат қилинг. Ўшанда Мен, Эгангиз Худо, сизларга бераётган юртда умрингиз узоқ бўлади.  Қотиллик қилманг.  Зино қилманг.  Ўғрилик қилманг.  Қўшнингизга қарши ёлғон гувоҳлик берманг.  Қўшнингизнинг уйига ҳавас қилиб, кўз олайтирманг. Қўшнингизнинг хотинини, қулини ёки чўрисини, молини ёхуд эшагини, унга қарашли бирор нарсани орзу қилманг.»   Exodus 20:1-17


The 10 Commandments · Oʻzbek tili; Ўзбекча; اوُزبېک تیلی
http://www.creationism.org/uzbek/salv10Cmd_uz.htmBosh Sahifa:  Oʻzbekcha
www.creationism.org