Creation Science Information & Links!
2 заповіді

   "Він же промовив йому: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою.  Це найбільша й найперша заповідь.  А друга однакова з нею: Люби свого ближнього, як самого себе.  На двох оцих заповідях увесь Закон і Пророки стоять."   Від Матвія 22:37-40
 


   "Чи Господь уподобає тисячі баранів, десятитисячки потоків оливи? Чи дам за свій гріх свого первенця, плід утроби моєї за гріх моєї душі?  Було тобі виявлено, о людино, що добре, і чого пожадає від тебе Господь, нічого, а тільки чинити правосуддя, і милосердя любити, і з твоїм Богом ходити сумирно."   Михей 6:7-8
 

   "Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють.  Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі,  бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є.  А хто заглядає в закон досконалий, закон волі, і в нім пробуває, той не буде забудько слухач, але виконавець діла, і він буде блаженний у діянні своїм!  Коли ж хто гадає, що він побожний, і свого язика не вгамовує, та своє серце обманює, марна побожність того!  Чиста й непорочна побожність перед Богом і Отцем оця: зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу."   Якова 1:22-27
 

   "Підсумок усього почутого: Бога бійся, й чини Його заповіді, бо належить це кожній людині!  Бо Бог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе!"   Екклезіяст 12:13-14


The 2 Commandments · Українська
http://www.creationism.org/ukrainian/salv2Cmd_uk.htmГоловна:  Українська
www.creationism.org