Creation Science Information & Links!
En Büyük İki Emir

   «İsa ona şu karşılığı verdi:  `Tanrın olan Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla sev.'  İşte ilk ve en önemli buyruk budur.  İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: `Komşunu kendin gibi sev.'  Kutsal Yasa'nın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.»   Matta 22:37-40
 


   «Binlerce koç sunsam, Zeytinyağından on binlerce dere akıtsam, RAB hoşnut kalır mı?  Suçuma karşılık ilk oğlumu, İşlediğim günah için bedenimin ürününü versem olur mu?  Ey insanlar, RAB iyi olanı size bildirdi.  Adil davranmanızdan, merhameti sevmenizden Ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?»   Mika 6:7-8
 

   «Tanrı sözünü yalnız duymakla kalarak kendinizi aldatmayın, bu sözün uygulayıcıları da olun.  Bir kimse sözün dinleyicisi olup da uygulayıcısı olmazsa, aynada kendi doğal yüzüne bakan adama benzer.   Adam kendini görür, sonra gider ve nasıl bir kişi olduğunu hemen unutur.  Oysa mükemmel yasaya, özgürlük yasasına yakından bakan ve ona bağlı kalan, unutkan dinleyici değil de etkin uygulayıcı olan adam, yaptıklarıyla mutlu olacaktır.  Kendini dindar sanıp da dilini dizginlemeyen kişi kendini aldatır. Böylesinin dindarlığı boştur.  Baba Tanrı'nın gözünde temiz ve kusursuz olan dindarlık kişinin, öksüzlerle dulları sıkıntılı durumlarında ziyaret etmesi ve kendini dünyanın lekelemesinden korumasıdır.»   Yakup 1:22-27
 

   «Her şey duyuldu, sonuç şu:  Tanrı'ya saygı göster, buyruklarını yerine getir, Çünkü insanın bütün görevi budur.  Tanrı her işi, her gizli şeyi yargılayacaktır, İster iyi ister kötü olsun.»   Vaiz 12:13-14


The 2 Commandments · Türkçe
http://www.creationism.org/turkish/salv2Cmd_tr.htmAna Sayfa:  Turkish
www.creationism.org