Bombacı Böcekler:
Bilim Kopyalıyor
Püskürteçli Tasarım

yazan Thomas F. Heinze


Alt tarafındaki bir püskürtücüden düşmanlarına sıcak zehirli bir sıvı püskürtmekle ünlü bombacı böceği hatırlıyor musunuz? Science News bizlere bu böceğin, “püskürtme teknolojilerini geliştirmekte makine tasarımcılarına, ilaç teslim aygıtlarına ve yangın püskürtücülere ilham verdiğini” bildirir. ... “Ayrıca otomobil motorlarında yakıt püskürtürken daha çok enerji tasarrufu yapan bir mekanizma da sağlayabilir ve hatta söndürülmesi gereken yangının türüne bağlı olarak hem ince bir sis hem de büyük damlacıkları oluşturabilen yeni nesil yangın söndürücülerine de yol açabilir.”1  (Science News, 5 Nisan 2008)

Science News böceğin bunu nasıl yapabildiğini şöyle açıklıyor: “Böceğin güçlü savunma hilesinin anahtarı, yanma odasının giriş ve çıkış vanalarındadır. Giriş vanası kimyasalları almak için açılır, bunlar birleşir birleşmez kimyasallar kaynamaya başlar ve yeterli miktarda gaz alındığında vana kapanır.

Gazlar birlikte etkileştikçe ısı çıkararak kapalı odadaki basıncı arttırır. Basınç kritik bir noktaya erişince, çıkış vanasının ucu zorlanarak açılır ve sıcak sıvı, ‘ani buharlaşma’ olarak bilinen zehirli bir buhar olarak güçlü bir patlamayla dışarı atılır.2

Gaz dışarı salındıktan sonra, çıkış vanası kapanır, giriş vanası açılır ve odacık, bir sonraki zehirli salınmaya hazırlanarak yeniden dolar.” (Science News, 5 Nisan 2008)

İnsanlar en iyi püskürtücülerini yapmak için neden mi Tanrı’nın yarattıklarını kopyalıyor? Çünkü insanların tasarladığı püskürtücüler onlar kadar iyi çalışmıyor. Bunun bir nedeni var. “Çünkü Tanrı'nın `saçmalığı' insan bilgeliğinden daha üstün, Tanrı'nın `zayıflığı' insan gücünden daha güçlüdür.”  (I. Korintliler 1:25)

Böceğin koruyucu sistemi akıllı tasarıma büyük bir kanıt sağlamaktadır ancak evrimciler, aslında gerçekleşen şeyin, bunu mutasyon adı verilen o rastgele, tesadüfi değişimlerin oluşturduğu ve doğal seçilimin bunu geliştirmeyen tüm kazaları yok ettiği şeklinde fikir yürütür. Ancak bu harika savunma sistemine sahip olmayan böcekler de hem hala yaşıyor, hem de sayıları bombacı böceklerden çok daha yüksek. Doğal seçilim mi? Uyanın!

Her halükarda, modern bilimsel araştırma bize bilim insanlarının şimdi kendi endüstrileri için böceğin püskürtücüsünü kopyalamaya karar verdiklerini bildirmektedir. Bunun nedeni insanların bunlar kadar etkin bir şekilde işe yarayan püskürtücüler tasarlayamamış olmasıdır. Tanrı’nın harika tasarımını alçakgönüllü bir şekilde kopyalayanların bazılarının hala “en iyi püskürtücünün” şanslı bir kaza olduğuna inanmaya çalışan evrimciler olduğunu tahmin ediyoruz.

      Doğa harika tasarımın örnekleriyle doludur:

-- Harika ballar yapmak için küçük kanatlarıyla polen taşıyarak uçuşarak bizi hayrete düşüren ağır yabanarıları.
-- Kendisi kadar ağır olan diğer hayvanların tırmanabilmesi için fazlasıyla kaygan olan duvarlarda ve tavanlarda yürüyebilen geko.
-- Kendi ağırlıklarının 50 katına kadar ağır yükler taşıyabilen karıncalar.
-- Kanatlarını saniyede 40-200 kere çırpabilen sinekkuşları.

Tasarım dünyamızın her yerinde bulunmaktadır. Hatta Tanrı, günahkarları kurtarmak için de basit ve etkin bir yol tasarlamıştır. Bize, Çarmıha Gerildiğinde günahlarımızı Kendi bedeninde Çarmıhta taşıyan Oğlu İsa’yı vermiştir. Günahlarımızın faturası “Tamamen Ödenmiştir” ve bundan birçok insan yararlanmıştır. Siz de bundan yararlanabilirsiniz. İsa Mesih’in sizi kurtarmasına güvenerek O’nun sizin günahlarınız için yaptığı ödemeyi kabul edin. Başka bir yol tasarlamaya kalkışmayın bile.

Tanrı’nın tasarımı ve yarattıklarının harikalığını görmek için akıllarımızı ve gözlerimizi açık tutup, yapabileceğimiz en iyi şey onları kopyalamak olan böylesine akıllı tasarım fikirlerinden sorumlu Yaratıcımız’a “Teşekkür ederim!” diyelim.


KAYNAKLAR:

1 - Science News Magazine, 5 Nisan 2008
2 - S.k. ‘Ani Buharlaştırıcı’ (S.k. ’Flash Evaporation’), http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_evaporation
 

"Bombacı Böcekler: Bilim Kopyalıyor Püskürteçli Tasarım"
<http://www.creationism.org/turkish/bombardier_tr.htm>

Ana Sayfa:  Türkçe
www.creationism.org