İncil ve bilim aynı fikirdedir
http://www.creationism.org/turkish/BibleSci_tr.htm

Bilim adamları sıklıkla bilimsel konularda hata yaptılar. Fakat, bilimsel açıdan doğru olan İncil değil.  İncil, öncelikli olarak bilimsel bir metin olmadığı halde, birçok bilimsel konular onda belirtilir. Ve bu belirtilen konuların gerçek olduğu daha sonra gösterilmiştir!


Bilim adamlarının inanışı
Fakat, bilimin şimdi gösterdiği
İncil her zaman bildirdi
Tüm evrende sadece bin ile bin iki yüz arası yıldız vardır. Trilyonlarca yıldız var, onlar insanlar tarafından sayılamaz! Yeremya 33.22a "sayılamaz gök cisimleri (=yıldızlar) kadar."
Dünya düzdür. Dünya yuvarlaktır. Yeşaya 40.22a "Gökkubbenin üstünde oturan Tanrı'dır."
Işık hareket etmez, sadece oradadır. Işık hareket eder ve fiziksel özelliklere sahiptir: "Işık dalgaları" veya fotonlar Eyüp 38.19a "Işığın bulunduğu yerin yolu nerede?"
Kararlı Durum Teorisi’ne göre yıldızlar sadece oradadır. Her yıldız benzersizdir ve iki takımyıldız arasında yerçekimsel bağlantı vardır. Eyüp 38.31 "Ülker yıldızlarını bağlayabilir misin? Oryon'un bağlarını çözebilir misin?"
Hasta bir kişiyi iyileştirmek için, kötü kan dışarı atılmalıdır. Yaşam için kan hayati önem taşımaktadır, bazen kan eklemek için transfüzyon (kan nakli) gereklidir. Levililer 17.11a "Canlılara yaşam veren kandır."
Hava hiçbir ağırlığa sahip değildir, sadece oradadır. Oksijen, nitrojen ve karbon dioksit ölçülebilir atomik ağırlığa sahiptirler. Eyüp 28.25a "Rüzgar için gereken gücü veren Tanrı'dır."
Rüzgarlar, Dünya'nın etrafında düz eserler. Hava akımları, büyük dairesel şekillerde hareket ederler. Vaiz 1.6b "Rüzgar güneye gider, kuzeyden döner, dönerek eser ve hep aynı yolu izler."
Dünya birinin sırtında taşınır. Dünya uzayda serbestçe hareket eder. Eyüp 26.7b "Hiçliğin üzerine dünyayı asar."
İnsanlar sadece hasta olurlar; el yıkamak önemli değildir. Birçok hastalıklar temas ile yayılır; akan suda ellerinizi yıkayın. Levililer 15.13b "akarsuda yıkanacak ve temiz sayılacak." 
Yıldızların hepsi birbirine benzer. Her bir yıldız aslında benzersizdir. 1 Korintoslulara 15.41b "yıldızların görkemi başkadır. Görkem bakımından yıldız yıldızdan farklıdır."
Sebepsiz yoktan bir şey – "Büyük Patlama" modeli – puf, bak, bir evren! Her eylemin eşit ve zıt bir tepkisi vardır; gerçek bilim budur. Sebep ve sonuç; bir sonuç almak için bir şeyler yapmalısın. Yaratılış 1.1 "Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı."

Yunan bilim adamı Claudius Ptolemy (yaklaşık olarak M.S. 150) akıllıydı, ama o da evrenin Dünya'nın etrafında döndüğünü yanlışlıkla öğretti. Yanlış. Ama, bilim adamları bu yanlış fikre bin yıldan fazla inandı. Bilim adamları, evrenin Dünya'nın etrafında döndüğünü öğrettiler ve çağdaş Avrupa kilise-devlet liderleri gibi diğer eğitimli insanları da ikna ettiler. (İncil bunu hiç öğretmiyor.) Bu yanılmış ve daha sonra, M.S. 1600’lerde Kopernik ve Galileo’ya karşı duruş sergilemek için diğerlerini ikna eden bilim adamlarının gerçek bir uzlaşısıydı. Bilim adamlarının bin yıldan fazladır inandığı görüşün yanlış olduğunu Galileo gösterdi.

Galileo, din ve bilimin karşıtlığının örneği değil; fakat, yanlış olan ve diğerlerini ikna ederek onların da yanlış inanmalarına sebep olan bilim adamlarının uzlaşmasının bir örneğidir.

Din, eğer bizi gerçeğe yaklaştırabilirse iyi olabilir.

Bilim de, eğer bizi gerçeğe yaklaştırabilirse, iyi olabilir.

Ama bilim adamları, insan olduğundan, Galileo’nun zamanındaki gibi bazen hata yaparlar. Unutmayın ki, evrenin Dünya'nın etrafında döndüğü hakkında hata yapanlar ve başkalarını da buna ikna edenler, bilim adamlarıydı.

Unutmayın ki, bilim adamları astronomi ve astrolojiyi karıştırırdı. Ayrıca, bilim adamları başkalarını kandırarak kimya ve simyayı karıştırırdı. Bilim adamlarının sık sık hatalı olmasına rağmen, İncil tutarlı ve doğrudur. Günümüzde, gerçek bilim evrimin doğru olamayacağını göstermesine rağmen evrimciler inanışlarını bu tür bilim adamlarının inançlarıyla karıştırıyorlar. Ama İncil bize kökenimiz hakkında hep gerçeği anlattı. Yaratılış 1.1: “Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.”

Evrime inanan bilim adamları, bilim hakkında bir kez daha hatalıdır; fakat, İncil doğru ve gerçek olanı hala göstermektedir.


REFERENCES - For More Information

"Hidden Treasures in the Biblical Text" by Chuck Missler, c. 2000.  Published by Koinonia House, 120 pages.  ISBN 1-57821-127-1

"Scientific Facts in the Bible" by Ray Comfort, c.2001.  Published by Bridge-Logos Publishers, 95 pages.  ISBN 0-88270-879-1

"The Vanishing Proofs of Evolution" by Thomas F. Heinze.  Published by Chick Publications, 94 pages.  ISBN 0-758905-70-X
 

"İncil ve bilim aynı fikirdedir"
<http://www.creationism.org/turkish/BibleSci_tr.htm>

Ana Sayfa:  Türkçe
www.creationism.org