การค้นพบท่อนไม้โอ๊คที่กลายเป็นถ่านหิน
http://www.creationism.org/thai/OakStumpUkraine_th.htm
©2007   โดย ยูริ แพแทสกี้
มีการค้นพบที่น่าสนใจในใจกลางของประเทศยูเครน ในเขตเชอแคสซี่ใกล้เมืองคานิฟ (100 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้จากคีเอฟ) ซึ่งเป็นที่พักสุดท้ายของกวีทารัส เชฟเชนโก
ในปี 1967 ระหว่างการก่อสร้างหลุมที่เป็นฐานของสถานีพลังงานน้ำที่แคนอิฟสกา มีคนพบท่อนไม้โอ๊คในทรายลุ่มน้ำ ที่ความลึก 22 เมตร (65 ฟุต)

พื้นที่แถบนี้ค่อนข้างเรียบเหมือนกับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศยูเครน นอกจากคาบสมุทรครีเมียนและภูเขาคาร์เพเธียนในภาคตะวันตก ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีปรากฏการณ์อะไรจากภูเขาไฟ และอุณหภูมิที่จุดนั้นก็ต่ำ

วิวจากฝั่งขวาที่สูงชัน ซึ่งเป็นอุโมงค์ฝังศพของทารัส เชฟเชนโก ต้นน้ำนีโพร (Dnipro) ที่มีอ่างเก็บน้ำและสถานีพลังงานไฟฟ้าจากน้ำ เป็นวิวด้านหลัง

คำอธิบายในป้ายข้างบนบอกว่า “อย่างที่ไม้ทุกชนิดอยู่ในสภาพเดียวกัน มันจึงถูกควบคุมโดยกระบวนการทำให้กลายเป็นถ่านตามธรรมชาติและทำให้สีของมันเข้มขึ้น คุณค่าทางวิทยาศาสตร์ของการจัดแสดงไม้นี้คือว่ามันถูกพบในที่ลึกพอสมควร สิ่งนี้ใช้พิจารณาหักล้างว่าความเชื่อว่าความลึกของทรายลุ่มน้ำนี้เป็นหลักฐานว่าทรายดินมีอายุมากตามหลักทางธรณีวิทยา ประเด็นก็คือท่อนไม้โอ๊คนี้ถูกตัดด้วยขวาน ซึ่งเราสามารถพิจารณาดูจากพื้นผิวของการถูกตัด เหตุฉะนั้นอายุตามหลักธรณีวิทยาของท่อนไม้นี้จะต้องถูกกำหนดด้วยเวลาของการเริ่มใช้ขวานโลหะในพื้นที่ของเรา ซึ่งนี่เกิดขึ้นไม่มากเกินกว่า 3,000 ปีที่แล้ว ดังนั้น อายุทางธรณีของท่อนไม้นี้คือระยะเวลาของการนำเทคโนโลยีมาใช้”

เหตุฉะนั้น มันไม่ได้ใช้เวลาเป็นหลายล้านปีสำหรับท่อนไม้ที่จะถูกฝังลึก 22 เมตร (65 ฟุต) และที่มันจะเกิดกระบวนการกลายเป็นถ่านได้
 

"การค้นพบท่อนไม้โอ๊คที่กลายเป็นถ่านหิน"
<http://www.creationism.org/thai/OakStumpUkraine_th.htm>

หน้าหลัก:  ภาษาไทย
www.creationism.org