Creation Science Information & Links!
ప్రధాన
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
లింకులు
EN వ్యాసాలు
పుస్తకాలు
చిత్రాలు
చిత్రాలు
వీడియోలు

ఆదికాండము 1:1  "ఆదియందు దేవుడు భూమ్యాకాశములను సృజించెను."

యోహాను సువార్త 1:1  "సృష్టికి ముందు నుండి జీవంగల వాక్యము ఉండెను.
ఆ వాక్యము దేవునితో ఉండెను. ఆ వాక్యమే దేవుడు."

Creationism is the theory that man, the earth, and the rest of the universe were originally created rather than randomly exploding from nothingness into chance existence.

We reside on the surface of a small superbly crafted, autonomous self regulating space vehicle. Together with survival, conquest and death we bear witness to beauty, fragrances, love and music. Think about this. Mathematics, philosophy, springtime, depravity, farming, courtship, quasars, and bubble gum; all came from nothingness?, formed by chance...?

Of all the generations thus far to inhabit the Earth, we have the least excuse for not recognizing the quiet presence of The Scientific Mathematician who set everything into motion around us. We should be in awe, not presumptuous and skeptical.

About 3,000 years ago King David of Israel wrote ( కీర్తనల గ్రంథము 8:3-4 ) "When I consider Your heavens, the work of Your fingers, the moon and the stars, which You have ordained; what is man that you are mindful of him? And the son of man, that You visit him?"

తెలుగు  ―
טלוגו
તેલુગુ
телугу
泰卢固语
তেলুগু
التيلجو
തെലുങ്ക്
तेलुगु
―  Telugu
 MENU
TE వ్యాసాలు
బైబిళ్ళను
Kids&Teens
సినిమాలు

Bible Illustrations - 220 Images by Doré
 
The Bible in Pictures - 250 Images

Other Web Sites in Telugu with Creation Science


... None yet ...     Go to: International Links

తెలుగు బ్తెబిలు   •  Holy Bible
సజీవ వాహిని - Bible
sajeevavahini.com/
పాత నిబంధన మరియు క్రొత్త నిబంధన
bible-library.com
తెలుగు బ్తెబిలు
telugubible.wordpress.com
Bible
App
Blue-Letter
Bible

దేవుని కుమారుడైన యేసు క్రీస్తును గురించి సువార్త ప్రారంభం
Christian Gospel Message · in Telugu
మన యేసు క్రీస్తు ప్రభువు · మత్తయి సువార్త 6
Lord Jesus Christ · Matthew 6
10 Commandments
2 Commandments
The Apostles' Creed
The Apostles' Creed - in English
Psalms
1 • 51 • 100 • 150
Bible Books Grid
Received Text or Critical Text

మరింత క్రిస్టియన్ వనరుల
More Christian Resources

  The Four
Spiritual Laws
This Was
Your Life!
TELUGU - Dr. Bob Utley
Bible Commentary, Free

దేవుని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఎలా
  "How to Know God"
ChristianAnswers.Net
45 Languages!

 DenSu Ministries - Free Book
  True Happiness Can Be Yours
 
Got Questions?
తెలుగు
SGM LifeWords
తెలుగు
Fellowship Tract League
తెలుగు

JESUS FILM
PROJECT
Global Recordings Network
Audio Gospel  •  Good News

www.gods-story.org
Creation to Eternity
Now in over 300 Languages! 
"Simply the Story"
The Light of the World
Sm · 190MB
Lg · 675MB
ENGLISH  -  78 Minutes
From Chick Publications
Also:  Afrikaans Chinese Dutch Filipino French German Hebrew Hindi Italian Japanese Khmer Korean Nepali Portuguese Romanian Russian Spanish Swahili Tamil Thai Ukrainian Zulu.

The "Olivet Discourse" about the
End Times - all 3 accounts start -
  with a warning from Jesus!
Matt. 24:4b  "Take heed that no man deceive you."
Mark 13:5b  "Take heed lest any man deceive you."
Luke 21:8a  "Jesus said, Take heed that ye be not deceived."
We live in a world with daily false "News" - intended to deceive us!  Isaiah 5:20  Look for REAL NEWS & TRUTH!.  (And let's pray for wisdom!  James 1:5)
NEWS:
Drudge
Report
World Net
Daily
Rush
Limbaugh
National
Review
Christian
Post - News
Voice of
the Martyrs
Prison
Planet
Reality
Zone
Khouse
NEWS

дети
పిల్లలు
الأطفال
Kinder
Children & Teenagers / Kids & 
Teens / 孩子 & Подростки
青少年
Adolescents
किशोर
Youth


电影
Films
Фильмы
వీడియోలు
أفلام
Películas
Videos
For Jr. High • 41 Minutes
ఏనుగు బాయ్
(ELEPHANT BOY)
115MB
 
310MB
For Children • 24 Minutes
Bible 6 of 8 - జోనా మరియు పెద్ద తుఫాను
(JONAH AND THE BIG STORM)
74MB
 
192MB
For All Ages • 41 Minutes
ఆకాశం ప్రయాణంలో
(JOURNEY TO THE SKY)
100MB
 
300MB
For Jr. High • 38 Minutes
అపాయమును సూచించునట్టి చేతి
(MARK OF THE RED HAND)
106MB
 
297MB
For All Ages • 67 Minutes
యాత్రికుని ప్రయాణం
(PILGRIM'S PROGRESS)
170MB
 
500MB
For All Ages • 37 Minutes
అభిమానవంతురాలు కెల్లీ
(TELLING KELLI)
95MB
 
280MB
For Teen-Adult • 42 Minutes
Yoneko
(YONEKO)
112MB
 
320MB
MORE MOVIES 
(in English)   

 

  Main Links Page  -  www.creationism.org/topbar/links.htm
  — TELUGU, Telegu, తెలుగు, Shuddha Bhaasha —   Dialects:  Chenchu; Manna-Dora; Savara; Waddar
This language is spoken in:   Bangladesh; India; Singapore
More creation science information is available regarding:
Biology, Geology, Archaeology, Paleontology, Astronomy, Evolution, Intelligent Design,
Adam & Eve, Noah's Ark, the Ice Age, the Garden of Eden, and Earth History.
Article (in English) on:  Dinosaurs
Article (in English) on:  Giraffes
Article (in English) on:  Woodpeckers
Article (in English) on:  Bats
 
-- Other Articles in English HERE --

ప్రధాన
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
లింకులు
EN వ్యాసాలు
పుస్తకాలు
చిత్రాలు
చిత్రాలు
వీడియోలు