Creation Science Information & Links!
Psaltaren 1, 51, 100 & 150
Psalms 1 • 51 • 100 • 150 - in Swedish (Svenska)
Psalmen 1

Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta,   utan har sin lust i HERRENS lag och tänker på hans lag både dag och natt.   Han är såsom ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid, och vars löv icke vissna; och allt vad han gör, det lyckas väl.   Icke så de ogudaktiga, utan de äro såsom agnar som vinden bortför.   Därför skola de ogudaktiga icke bestå i domen, ej heller syndarna i de rättfärdigas församling.   Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg förgås.
 

Psalmen 51

För sångmästaren; en psalm av David,   när profeten Natan kom till honom, då han hade gått in till Bat-Seba.   Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet.   Två mig väl från min missgärning, och rena mig från synd.   Ty jag känner mina överträdelser, och min synd är alltid inför mig.   Mot dig allena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon; på det att du må finnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar.   Se, i synd är jag född, och i synd har min moder avlat mig.   Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden; så lär mig då vishet i mitt innersta.  Skära mig med isop, så att jag varder ren; två mig, så att jag bliver vitare än snö.   Låt mig förnimma fröjd och glädje, låt de ben som du har krossat få fröjda sig.   Vänd bort ditt ansikte från mina synder, och utplåna alla mina missgärningar.   Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och giv mig på nytt en frimodig ande.   Förkasta mig icke från ditt ansikte, och tag icke din helige Ande ifrån mig.   Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, och uppehåll mig med villighetens ande.   Då skall jag lära överträdarna dina vägar, och syndarna skola omvända sig till dig.   Rädda mig undan blodstider, Gud, du min frälsnings Gud, så skall min tunga jubla över din rättfärdighet.   Herre, upplåt mina läppar, så att min mun kan förkunna ditt lov.   Ty du har icke behag till offer, eljest skulle jag giva dig sådana; till brännoffer har du icke lust.   Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande; ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, icke förakta.   Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar.   Då skall du undfå rätta offer, som behaga dig, brännoffer och heloffer; då skall man offra tjurar på ditt altare.
 

Psalmen 100

En tacksägelsepsalm. Höjen jubel till HERREN, alla länder.   Tjänen HERREN med glädje, kommen inför hans ansikte med fröjderop.   Förnimmen att HERREN är Gud. Han har gjort oss, och icke vi själva, till sitt folk och till får i sin hjord.   Gån in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov; tacken honom, loven hans namn.   Ty HERREN är god, hans nåd varar evinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkte.
 

Psalmen 150

Halleluja!  Loven Gud i hans helgedom, loven honom i hans makts fäste.   Loven honom för hans väldiga gärningar, loven honom efter hans stora härlighet   Loven honom med basunklang, loven honom med psaltare och harpa.   Loven honom med puka och dans, loven honom med strängaspel och pipa.   Loven honom med ljudande cymbaler, loven honom med klingande cymbaler.   Allt vad anda har love HERREN.   Halleluja!


Psalms 1 • 51 • 100 • 150 · Svenska
http://www.creationism.org/swedish/saPs1_51_100_sv.htm

Start:  Svenska
www.creationism.org