Creation Science Information & Links!
Apostoliska Trosbekännelsen
The Apostles' Creed - in Swedish (Svenska)

 

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande, en helig, kristna kyrkan,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Amen


Apostoliska Trosbekännelsen
http://www.creationism.org/swedish/saApostlesCreed_sv.htm

All Languages:  http://www.creationism.org/english/ApostlesCreed_Intl.htmSymbolum Apostolorum (Apostolicum)
  • 
Το Σύμβολο της Πίστεως
  • 
Basic Christian Theology (The Creed)

Start:  Svenska
www.creationism.org