Bombarderbaggen:
Vetenskapen kopierar
skalbaggens besprutare

Av Thomas F. Heinze


Kommer ni ihåg bombarderbaggen, den som blivit berömd för att den från bakdelen avfyrar het giftig vätska mot sina fiender? Science News informerar om denna skalbagge: ”ger inspiration till dem som konstruerar motorer, anordningar för att effektivisera läkemedelsupptagning1 i kroppen, eller eldsläckare, så att de ska kunna förbättra besprutningstekniken.” …Den skulle också kunna ge oss en energisnål mekanism för bränsleinsprutning i bilmotorer, och till och med leda till en ny generation av eldsläckare, som skulle ha förmåga att både framställa finfördelad dimma och större droppar, beroende på vilken sorts eld som skulle släckas.” (Science News, April 5, 2008)

Här förklarar Science News hur skalbaggen kan åstadkomma det här: ”Nyckeln till skalbaggens kraftfulla försvarstrick ligger i förbränningskammarens inlopps- (eller ingångs-) och utgångsventil. Inloppsventilen öppnas och släpper in kemikalierna, som börjar koka när de kommer samman. När det har bildats tillräckligt med gas stängs ventilen.

När gaserna reagerar med varandra skapas värme och trycket ökar i den stängda kammaren. När trycket har nått en kritisk nivå, tvingas änden på utgångsventilen att öppna sig, varvid den heta vätskan slungas ut med i en kraftig explosion av giftig ånga - genom en process som är känd som ’delvis förångning.’2

Så fort gasen har släppts ut, stängs utgångsventilen och inloppsventilen öppnas för att återigen fylla på kammaren och förbereda för nästa giftiga krevad.” (Science News, April 5, 2008)

Varför måste människan kopiera Guds skapelse för att bygga bättre besprutare? Därför att man inte har lyckats konstruera besprutare som fungerar så särskilt bra. Det finns en anledning till det. ”Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. ” (1:a Kor. 1:25)

Skalbaggens skyddssystem pekar starkt mot intelligent design, men ändå spekulerar evolutionisterna i att det som egentligen hänt måste ha varit att slumpmässiga och tillfälliga händelser - mutationer – skulle ha åstadkommit detta, och att det naturliga urvalet sedan gjort sig av med sådant som inte medfört någon förbättring. Fast skalbaggar, som inte har detta underbara försvarssystem, lever inte bara fortfarande, de är också oerhört många gånger flera än bombarderbaggarna. Naturligt urval? Vakna upp!

Hur som helst, Science News berättar att nu har forskarna bestämt sig för att kopiera skalbaggens besprutare för att tillverka sådana för den egna industrin detta eftersom man tidigare inte har kunnat konstruera några väl fungerande besprutare. Vi får väl anta att en del av dessa som ödmjukt kopierar Guds underbara design, är evolutionister som fortfarande försöker tro att ”bästa besprutare” har uppstått av en lyckträff.

Naturen är full av exempel på underbar design. Tunga humlor gör mig förvånad när de surrar förbi på pyttesmå vingar.

Geckoödlorna går rätt uppför väggar och tvärs över innertak som har alldeles för hal yta för att något djur med tyngden av en geckoödla skulle kunna klättra där.

Gud har också uppfunnit ett enkelt och effektivt sätt att frälsa syndare på. Han utgav Sin son Jesus, som bar våra synder i sin kropp upp på korset. Räkningen är fullt betald och många har dragit nytta av detta. Det kan du också göra. Acceptera hans betalning för dina synder genom att ta emot Jesus Kristus som din Frälsare. Försök inte att hitta på något annat sätt.

Låt oss hålla våra sinnen och ögon öppna så att vi ser underverken i Guds design och skapelse och säga ”Tack!” till vår Skapare, som är den som är ansvarig för idéer som är så finurliga att det bästa vi kan göra är att kopiera dem.


REFERENCER:

1 - S.k. ’drug delivery’ -teknologi
2 - S.k. ’flash evaporation’, se: http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_evaporation
 

"Bombarderbaggen:  Vetenskapen kopierar skalbaggens besprutare"
<http://www.creationism.org/swedish/bombardier_sv.htm>

Start:  Svenska
www.creationism.org