FLIPPAS:
Enzymet
som
överraskar

Av Thomas F. Heinze


Jag håller fortfarande på att jaga enzymer, dessa mystiska små protein-maskiner som vanligen betraktas som katalysatorer vilka påskyndar kemiska reaktioner. Jag har ivrigt undersökt den relativt okunniga forskarvärldens uppgifter om dessa gäckande och egenartade små ting. Jag kan nu berätta att enzymerna är med i allt som fysiskt händer i alla levande organismer. Det är också viktigt att man nu kan få kunskap om dem så långt bakåt i tiden att man skulle kunna kasta upp händerna i luften och skrika av frustration. Låt mig beskriva scenen:
 

Cellmembranerna  är uppbyggda av två lager av fettämnen. Det är därför som cellmembran ibland kallas ”lipid-dubbellager,” eller ”fosfolipid-dubbellager.” Det inre membranlagret vätter mot cellen, därefter kommer ett mellanrum och sedan kommer det  yttre lagret.
 

Bild: Phospholipid structure

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Phospholipid_structure.png
 

De molekyler som bygger upp dubbellagren är utformade som något som svagt påminner om ett klibbigt häftstift. Den breda delen kallas huvud och dessa huvuden bygger upp ytskiktet i membranet. Stiftet pekar rakt inåt i mellanrummet mellan ytskikten. Det är faktiskt delat i två små tunna svansar, så min jämförelse med häftstift är inte helt lyckad.

Låt mig nu presentera flippas, för dig. Det är ett enzym som bor bland svansarna i utrymmet mellan lagren.  Det passar inte in på det som du tror att du vet om enzymer. Det håller inte samman molekyler för att medverka till en snabb kemisk reaktion.  Flippas är uppenbarligen en maskin som utför saker med hjälp av rörliga delar  – men inte på det sätt som vi brukar tänka oss när det gäller enzymer. När cellen helt eller delvis har byggt upp det första lagret i lipid-dubbellagret –enda lagret den kan komma åt i det läget – tar flippaset tag i en del molekyler och svänger över dem till den bortre sidan. När alla omsvängningarna är klara har hälften av molekylerna flyttats, från det inre till det yttre av de två lagren. Utan flippas blir det inget dubbellager, bara ett lager. Alla enzymer är olika varandra, men här ser man att flippas är något väsentligt annorlunda!
 
Stackars dina vänner som försökt att tro att livet var så enkelt att det hade uppstått av en händelse – bara genom att några kemiska ämnen kommit samman och utan att någon Skapare varit med! Att specifikt designade enzymer måste vara med i allting som har med liv att göra kommer förhoppningsvis att få dem att hoppa ut ur sin drömvärld och in i verkligheten. Ju mer de får lära sig, ju mer kommer de att inse att de celler, som de trodde bara var små påsar med smet, faktiskt är fullproppade med otroligt komplext innehåll. 
Ovan en enkel skiss av hur det ser ut när flippas har utfört sitt verk att vända på hälften av fosfolipiderna. De polära huvudena bildar tillsammans två ytskikt varav det ena vätter mot cellens inre och det andra ut mot omgivningen. (Bild och text: T.Lantz)

 

"FLIPPAS – Enzymet som överraskar"
<http://www.creationism.org/swedish/FlippaseEnzyme_sv.htm>

Start:  Svenska
www.creationism.org