العربية
简体中文
繁體中文
Nederlands
English
Français
Deutsch
עִבְרִית
Arabic
Chinese CS
Chinese CT
Dutch
English
French
German
Hebrew
Magyar
Indonesia
Norsk
Русский язык
Español
Svenska
Türk
Hungarian
Indonesian
Norwegian
Russian
Spanish
Swedish
Turkish

 
Elohims Bibel
―   eller   ―
Allahs Koranen


Den kristna Bibeln består av 66 enskilda böcker. 39 böcker i Gamla Testamentet; 27 böcker i Nya testamentet. Det skrevs av ett 40-tal författare under loppet av de mittersta 2.000 åren av människans historia. De flesta var judar. Den tidigaste boken var Job, skriven omkring 2000 f.Kr., innan det faktiskt fanns judar, då Job kan ha varit samtida med Abraham. Dock finns det inga bevis för att de kände varandra. Ungefär 400 år senare när hebréerna utvandrade från slaveriet i Egypten, författade Moses vad som nu är de första fem böckerna i Bibeln, som kallas Toran (eller Moseböckerna). Resten av Gamla testamentet (för judarna känt som Tanach) fortsatte att nedtecknas, mestadels av olika judiska profeter (39 böcker totalt), fram till ca 400 f.Kr. Sedan är det ytterligare ett uppehåll på 400 år. Alla Nya testamentets 27 böcker var avslutade inom en enda generation, dvs under de första decennierna omedelbart efter Jesu Kristi liv. Bibeln avslutades av aposteln Johannes sista bok, Johannes Uppenbarelse.

Den muslimska Koranen (Qur'an) uppenbarades successivt av Allah ( الله‎ ) för profeten Muhammed i Arabien på 6-hundratalet, under loppet av 23 år, av en ängel som kallade sig Gabriel. Koranen betyder 'Läsning'. Kort efter Muhammeds död tecknades den ned i en enda sammanhängande arabisk version. Alla andra varianter förstördes sedan. Samma arabiska version (fast nu översatt till många språk världen över) har förblivit standarden fram till idag.

Storleksmässigt är Bibeln cirka tio gånger längre (ca 780.000 ord) än Koranen (ca 78.000 ord).

Medan Bibeln innehåller 66 böcker uppdelade i kapitel (totalt 1189 kapitel); innehåller Koranen totalt 114 suror (kapitel) antingen refererad till av dess löpnummer (av totalt 114) eller av dess unika namn. Som exempel benämns Sura 14 även "Abraham" (på arabiska: Ibrahim, إبراهيم‎ ).  Den längsta Suran ”Kon” (Al-Baqarah) har 286 verser. De flesta är mycket kortare, den kortaste är bara 3 verser lång.

Världens tre stora monoteistiska religioner: Judendom, kristendom och islam har många saker gemensamt. Det finns "Den ende sanne Guden" vilken alla människor skall dyrka. Och alla tre tror att det finns änglar där ute, vissa goda, men andra onda. Men sedan finns det stora skillnader i teologi och doktriner. Var och en hävdar att vissa andliga läror är riktiga, medan andra doktriner är felaktiga eller till och med kätterska. Varje hävdar att den innehåller och lär den mest exakta uppenbarelsen från vår Skapare. Jesus påstod sig vara Gud själv (enligt Nya Testamentet), men Koranen lär att Jesus (Isa) bara var en profet, en lägre än Muhammed.

...  "Allah Akbar" (Allahu Akbar) betyder faktiskt inte "Gud är stor".
Det är en medveten felöversättning.   ...

(De arabiska orden betyder faktiskt: "Allah är större". Det är vad det betyder.)

Allah söker att ersätta Jehova i människors hjärtan och sinnen.

De flesta moderna judar erkänner inte (det kristna) Nya testamentet som Skrift. Den judiska Tanach (lagen och profeterna, eller vad de kristna kallar de 39 böckerna i "Gamla" Testamentet) är deras primära uppsättning av Skrifter. De väntar fortfarande på att Messias skall komma. Genom Israels långa historia har Shema varit en central trosförklaring. Femte Mosebok 6:4, "Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en."  Den sanne Guden är en allsmäktig varelse.

Nästan hela Bibelns Gamla Testamentet (Tanach) skrevs ursprungligen på hebreiska, färdigställt 400 f.Kr. Men sedan (efter den babyloniska fångenskapen) talades det hebreiska språket inte så allmänt bland ättlingarna från Israel och Juda som spreds till många av Mellanösterns riken. En fullständig översättning till grekiska (det gemensamma språket på den tiden) gjordes år 270 f. Kr. benämndes Septuaginta (eller "70" eller LXX). Det är den grekiska Septuaginta-version som ofta citerades (i stället för den ursprungliga hebreiska) av Jesus och de nytestamentliga författarna när Nya testamentet var nedtecknat på grekiska. I Lukas 23:38 berättas att inskriptionen skriven på Kristi kors var på grekiska, latin och hebreiska. Johannes 19:19 säger, "Och Pilatus skrev också en överskrift, och satte upp den på korset. Och där stod skrivet: 'Jesus från Nasaret, judarnas Konung'."  Många hävdar att denna överskrift på hebreiska skulle ha varit Tetragrammet: YHVH (eller: YHWH, eller: יהוה ), Tetragrammaton.

I Bibeln är det första namnet som används för vår Skapare: Elohim ( אלהים ) (se: 1 Mos 1:1 och 1:26). Detta är ett hebreiskt ord i plural, men som alltid grammatiskt behandlas som en singular. (Plural och singular samtidigt.) Namnen på Jehova eller Jahve (båda från: YHVH) används också ibland, även de avser samme Gud Skapare.

Lägg märke till det första av de tio budorden i 2 Mosebok 20:3, "Ni skall inte göra er gudar att ha vid sidan av mig”.  En Gud.  Gör inte en avbildning, bild, staty, eller avgud av något slag. "Kristna" statyer med åtföljande böner till gamla profeter eller helgon är också förbjudna. Jesus lärde tydligt oss att be direkt till "Fader vår, som är i himmelen...." (Matt 6:9). Och inga andra gudar (inga andra mäktiga andliga varelser) får sättas framför Honom i ditt hjärta. Varken Baal, eller Zeus eller Buddha eller den här världens Gud (2 Kor 4:4 - Lucifer, Satan, Djävulen), eller någon annan Gud. Jesus, Marias son, har sagt oss att be till vår Fader i himlen, precis som han själv gjorde. Märk Luk 11:27-28, "När Jesus sade detta ropade en kvinna i folkskaran: "Saligt är det moderliv som burit dig och de bröst du har diat!" Han sade: "Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det."


Jesus var Guds Ord i köttet (Joh 1:14). Men låt oss återigen notera att Elohim är ett pluralt hebreiskt ord (se ovan). Kristna förklarar detta som läran om treenigheten, som i 1 Joh 5:7 "Ty tre är de som vittnar i himlen: Fadern, Ordet och den Helige Ande, och dessa tre är ett."  De tre är tillsammans som en. Den sanne Guden är en allsmäktig varelse.

Jesus från Nasaret påstod sig vara Gud. Joh 4:25-26 och Joh 10:30. Mark 14:61b-62a "översteprästen frågade igen honom ... Är du Messias, den välsignades son? Jesus svarade: Jag Är".  Och evangeliets budskap anges kortfattat i Kor 15:1-4. Vers 4 säger, "Och att Jesus begravdes, och att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna."  Jesus, Guds son, dog på korset och uppstod sedan från de döda tre dagar senare, enligt Bibeln.

Koranen lär dock att Jesus bara var en god profet och att han inte dog på korset. I själva verket är Koranen orubblig i att hävda att "Gud har ingen son." Sura 72:3; Sura 112:2-3; och som anges i denna vers ur koranen: Sura 4:171 "...påstå inte om Gud annat än det som är sant! Kristus Jesus, Marias son, var Guds Sändebud och Hans ord förkunnat för Maria ... säg inte: "[Gud är] tre." ... Gud är den Ende Guden. Stor är Han i Sin härlighet, fjärran från [tanken] att Han skulle ha en son! ... ”

Detta i motsats till: Joh 3:16-17 "Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom”.
 

Koranens Gud
har ingen son.
Bibelns Gud
har en enfödd son.

Jesaja 9:6-7a "Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid.”
 


JUDARNA
väntar fortfarande, i tro att Guds son Messias ännu inte har kommit
DE KRISTNA
tror att Jesus från Nasaret var den ende sanne Messias
MUSLIMERNA
tror att "Gud har ingen son", men att Jesus var en god profet, en av många under Muhammed

Det finns de som hävdar att saker uppenbaras efter hand; sanningar byggs på sanningar (påstås det). Muslimer kallar ibland judar och kristna "Bokens folk". Innebörden är att kristna och judar funnit några sanningar, men att Koranen ersätter vad Bibelns lär. Mycket skulle kunna diskuteras vad gäller detta, men det primära syftet med denna artikel är att visa att Koranens Gud i själva verket är en helt annan mäktig andlig varelse än Bibelns Gud  Allah söker att ersätta Jehova i människors hjärtan och sinnen.

   Staden Jerusalem - nämns aldrig i Koranen.  
   Staden  Mecka  - nämns aldrig i Bibeln.   

Koranen benämner aldrig "Den ende sanne Guden":  Elohim, Jehova, eller Jahve.  
Bibeln benämner aldrig "Den ende sanne Guden":  Allah.

Dessa två stora heliga böcker möts inte alls i dessa centrala frågor.
         Detta är varken en tillfällighet eller ett förbiseende.

"Allah Akbar" (Allahu Akbar) betyder faktiskt inte "Gud är stor". Det är en medveten felöversättning. De arabiska orden betyder faktiskt: "Allah är större". Det är vad det betyder. Men det är inte sant. Jesus Akbar!  (Att faktiskt säga "Gud är stor" på arabiska skulle i stället uttryckas som: " Al-Khaleq Kabir". "Al-Khaleq" (Al-Khallaq, Al-Khaaliq, الخالق ) är det allmänna arabiska ordet för Gud-Skaparen av universum och "Kabir" betyder: stor; till skillnad från "akbar" som betyder: större)  Så den heliga Koranen påstår att Allah är Al-Khaleq; men Bibeln hävdar att Jehova (Jahve, Elohim) är Gud-Skaparen Al-Khaleq.

Skeptiker som läser detta kanske tycker att detta är hårklyveri och att det andliga bara är helt "imaginärt". Jo, jo, hur lätt kan inte fåren bli lurade, suck. De tror att de få dimensioner som vi människor rör oss inom är allt som finns. Men man vet att modern matematik och naturvetenskap har visat att det finns fler dimensioner. Var inte som en struts med huvudet i sanden! Runt omkring oss finns det bland dessa mestadels tomma atomer så mycket mer, i andra dimensioner. Så tänk logiskt. Det lilla som vi ser är inte "allt som finns" - kom igen! Vakna! Egentligen är det andliga mycket viktigare än de enkla materiella / fysiska delarna av vår och detta stora universums existens. Detta liv är ett själarnas krig.Att blunda för detta hjälper dig inte. Även om du bestämmer dig att inte välja sida, är du fortfarande i stridszonen och att negligera att acceptera Jesus Kristus som din personliga Frälsare (Han är vägen, sanningen och livet), utlämnar dig (ditt väsen, din karma, din själ) till helvetet efter det här livet. (Så mycket för skeptiker som är så "smarta".)

Religiösa krig är bland de värsta krigen i historien!

Detta är sant. Övertygelser leder till handlingar. Så frågan är:  När inträffade de värsta, mest mordiska religiösa krigen i mänsklighetens hela historia !?  Var det då kristna förföljde och dödade judar under inkvisitionen, eller under något av de många korstågen, eller under en Jihad? De mest ondskefulla, plågsamma, de mest mordiska religiösa krigen – ägde faktiskt rum under 1900-talet. Ja, detta när ateisterna hade makten. De har ingen "helig bok" och inga yttre regler. De marxist-kommunist-fascistiska regimerna som förnekar Guds kraft attackerade utländska arméer och gjorde sedan helt om och massmördade sina egna folk. Stalin, Mao, Hitler, Pol Pot, och andra icke gudfruktiga människor var kanske mycket värre i sitt förnekande av mänsklighetens egenvärde än någon religiös tyrann från antikens historia. Därför är ateism och dess förnekande av de andliga dimensionerna den mest mordiska religionen hittills. Övertygelser leder till handlingar och ateister tror dåraktigt att det inte finns någon Gud att svara inför efter detta livet. Ateister massmördade tiotals miljoner individer under 1900-talet. (Så mycket för skeptiker är så "hedersvärda".)

Muslimer kallar sig "Fredens Hus" och dem de attackerar via Jihad (mot otrogna via heligt krig, det vill säga de kristna och judar) kallas "Krigets Hus". Jihad inleddes under profeten Muhammeds liv (570-632 e.Kr.). Han gjorde över 40 religiösa-militära angrepp på andra och började sitt religiösa "Fredens Hus" på sexhundratalet. Fyra hundra år senare .... hm, över fyra århundraden av jihadöverfall senare – inleddes de kristna korstågen; det första efter ett tal av en påve år 1095 e.Kr.

Koranens lära skiljer sig markant från Bibelns. Jesus lärde och praktiserade förlåtelse och kärlek. Mohammad gjorde det inte. Allah är en mycket annorlunda Gud än Gud Yahweh (Jehova, Elohim), dvs Bibelns Gud.

Två bibelverser som ofta förbises av kristna är de i slutet av Herrens bön:

Matt 6:13b-15 "... utan fräls oss ifrån ondo.. För riket är ditt, och makten och härligheten, i evighet, amen. Ty om I förlåten människorna deras försyndelser, så skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser."

Förlåtelse kommer av kärlek. Och Bibeln slår fast: 1 Joh 4:7-8 "Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek."  Bibeln lär tydligt att "Gud är kärlek."  Se även 1 Kor, kapitel 13.

I hela Koranen finns det inga jämförbara verser som hävdar att Allah är kärlek, eller något liknande. Det arabiska ordet "kärlek" används ganska sparsamt i Koranen, vanligen i termer av "Allah älskar det här" eller "Allah älskar det där" beroende på sammanhanget. Underkastelse till Allah (oavsett om frivilligt eller inte) är ett primärt tema i Koranen.

En sista grundläggande skillnad mellan Elohim (Jehova, Jahve) och Allah handlar om sanningsenlighet. Bibeln säger tydligt att Bibelns Gud inte kan ljuga. Jesus sade sig vara Guds Son och den enda vägen till himlen. Joh 14:6: "Jesus sade till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Ingen person kan nå Fadern utom genom Kristus. Jesus sade också, Joh 8:32: "Och ni skall förstå sanningen och sanningen skall göra er fria."

Men Koranen lär att Allah älskar bedrägeri. Vänta, det skulle göra Bibelns Gud och Koranens Gud till motståndare i att söka människors själar, eller hur? Det arabiska ordet "makr" ( مكر - bedragaren eller ränksmidaren) används vanligen i samband med Allah. Han kallas den främste "makr" som finns. Sura 3:54 "De planerade och konspirerade, men det gjorde även GUD, och GUD [Allah] är den bäste ränksmidaren."  Sura 4:157 påstår att Jesus faktiskt inte blev korsfäst, utan snarare att detta var ett annat bedrägeri, för att sedan hävda att Allah är allsmäktig och visast.

Fundamentalistisk muslim. Fundamentalistisk kristen. De är varandras motsatser, eller hur? Den förste följer noga den lära som fastställts av Muhammed och som uppmuntrade till religiöst militära attacker av otrogna. Den andre strävar efter att följa vad Kristus lärt och hans exempel på förlåtelse och kärlek som utmynnade i att han dog på korset för andras synder. De stolta skeptikerna tror att varje religiös fundamentalist är på något sätt en fara och att de är alla är av samma skrot och korn. Tvärtom. Den fundamentalistiske muslimen lyssnar på predikningar som bygger på Koranens läror. Den fundamentalistiske kristne lyssnar på predikningar som bygger på Bibelns läror. Gud är kärlek? - eller - Alla människors underkastelse?

―  Kristendomen har sammanfattas som en religion där Gud offrade sin Son för dig.

―  Islam har sammanfattas som en religion där du offrar din son till Gud.

1900-talet var ett undantag för islam. Jihad - att inkludera bedrägerier, hotelser, direkta attacker, terror och knep - har varit normen i islam ända sedan profeten Muhammed dagar. Detta tillfälliga sekulärt dominerade mellanspel av Europeisk stormakt och kallt krig håller nu på att avslutas. Skeptikerna, som okunnigt negligerar det andliga har spelat ut sin roll. Idag ökar antalet muslimer snabbt även t ex i England. Vissa muslimer närvarar diskret gudstjänster för att övervaka vad de kristna säger. Således står många kyrkor under hot att inte säga vissa saker från predikstolen. Det finns nu "förbjudna zoner" för icke-muslimer spridda över Storbritannien. Antagligen blir det till slut ett inbördeskrig eller så kommer England så småningom att ge efter för invandrare och deras Sharialag. Historiskt sett är islam intolerant mot andra religioner och trosbekännelser.  Och ett samhälle om tolererar intolerans, vart kommer det att bära hän?

Kommunister brukade hävda att "resultatet helgar medlen". Men det är inte sant. 1900-talets marxistiska kommunism var en mördande katastrof världen runt. I själva verket skapar medlen resultatet, det vill säga vad du sår, det är vad du får skörda, Galaterbrevet 6:7. Att så sanning leder till frihet; att så lögn leder till slaveri. De som sår lögn blir själva de som blir mest bedragna. Man får skörda vad man sår.

De kristna korstågen var ett undantag, obibliskt, en tillfällig reaktion som stred mot Jesu förkunnelse. Men den långa serien muslimska jihad (heliga krig) har alltid varit helt i linje med Koranens läror. Konvertera människor till Allah, förtryck de andra. De måste underkasta sig Allah.

Det är en tragedi att många kristna bibelöversättningar i muslimska länder använder namnet "Allah" för Bibelns Gud. Detta medför förvirring hos unga troende. Hur kan man förstå Guds förväntningar på oss när två helt olika gudar som benämns med samma namn. Ingenstans i den ursprungliga hebreiska eller grekiska Bibeln nämns namnet "Allah". Han är en helt annan andlig varelse.
 

Allahs Koranen
"Den ende sanne Guden"
Mäktig, intrigerande och kräver

underkastelse (frivilligt eller inte)
och han har ingen son.
Elohims Bibel
"Den ende sanne Guden"
Stark, kärlek, förlåtelse; och det är

ditt val att acceptera eller inte,
och han gav oss sin enfödde son.


Elohim är en mycket mäktig andlig varelse.

Allah är också en mäktig (men annorlunda) andlig varelse.

Allahs Koranen föreslås som ersättning. Muslimer hävdar "Allah Akbar" (dvs att deras Gud är större eller störst).

Elohims Bibel som skrevs av 40 olika mänskliga författare under de mellersta 2000 åren av mänsklighetens historia fortsätter att stå sig genom tiderna som en bok av vetenskap, filosofi, tillförlitlig historia och viktigast av allt som andlig vägledning.
 

Avi Lipkin
(Victor Mordecai)
Can't Coexist
(Stop Islam to help the world coexist)
Jihad Watch
(Jihad Theology in World Conflicts)
Islam Watch
(Truth about Islam)

 
Elohims Bibel eller Allahs Koranen
http://www.creationism.org/swedish/ElohimBibleAllahKoran_sv.htmStart:  Svenska
www.creationism.org