Creation Science Information & Links!
Christian Evangelij Sporočilo
The Christian Gospel Message · in Slovene

   "Kakor je pisano: Ni pravičnega, niti enega, "   Rimljanom 3:10

   "Saj so vsi grešili in so brez Božje slave."   Rimljanom 3:23

   "Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. "   Rimljanom 6:23

   "Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki."   Rimljanom 5:8

   " Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje."   Janez 3:16

   " Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen."   I Janez 1:9

   "Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen."  S srcem namreč verujemo, in tako smo deležni pravičnosti, z usti pa izpovedujemo vero, in tako smo deležni odrešenja."   Rimljanom 10:9-10

   "Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime."   Janez 1:12

   "Jezus mu je dejal: Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni."   Janez 14:6

   "Kakor namreč Oče obuja mrtve in jim daje življenje, tako tudi Sin daje življenje, komur hoče."   Janez 5:21

   "Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to ni iz vas, ampak je Božji dar."  Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil."   Efežanom 2:8-9

   "Spominjam vas, bratje, na evangelij, ki sem vam ga oznanil in ste ga tudi sprejeli ter stojite trdni v njem. ... Izročil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel: Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v Pismih."  Pokopan je bil in tretji dan je bil obujen, kakor je v Pismih."   I Korinčanom 15:1,3-4

   "Zato izpovedujte grehe drug drugemu in molíte drug za drugega, da boste ozdravljeni. Veliko moč ima dejavna molitev pravičnega."   Jakob 5:16

   "Ljubi, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi, iz Boga rojen in Boga pozna. "  Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen."   I Janez 4:7-8

   "Ker torej to vnaprej poznate, ljubi, se varujte, da vas blodnja pokvarjenih ne bo potegnila za sabo in da ne odpadete od svoje utrjenosti."  Rastite pa v milosti in spoznanju našega Gospoda in Odrešenika Jezusa Kristusa. Njemu slava zdaj in do dneva večnosti!  Amen"   II Peter 3:17-18


The Christian Gospel Message · Slovenščina
http://www.creationism.org/slovene/salvation_sl.htmDomov:  Slovene
www.creationism.org