Creation Science Information & Links!
Apostolska veroizpoved
The Apostles' Creed - in Slovenian (Slovenščina; Slovenski)

 

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje.
In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega;
ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device;
trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen;
šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal;
šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega;
od ondod bo prišel sodit žive in mrtve.
Verujem v Svetega Duha;
sveto Krščanska cerkev, občestvo svetnikov;
odpuščanje grehov; telesno vstajenje
in večno življenje.  Amen.


Apostolska veroizpoved · Slovenščina
http://www.creationism.org/slovene/saApostlesCreed_sl.htm

All Languages:  http://www.creationism.org/english/ApostlesCreed_Intl.htmSymbolum Apostolorum (Apostolicum)
  • 
Το Σύμβολο της Πίστεως
  • 
Basic Christian Theology (The Creed)

Domov:  Slovene
www.creationism.org