Creation Science Information & Links!
Apoštolské vyznanie viery -- Katechizmus
The Apostles' Creed · Slovenský jazyk, Slovenčina

 

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého,
v svätá kresťanská cirkev, v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela
a v život večný.  Amen.


Apoštolské vyznanie viery -- Katechizmus · Slovenský jazyk, Slovenčina
http://www.creationism.org/slovak/saApostlesCreed_sk.htm

All Languages:  http://www.creationism.org/english/ApostlesCreed_Intl.htmSymbolum Apostolorum (Apostolicum)
  • 
Το Σύμβολο της Πίστεως
  • 
Basic Christian Theology (The Creed)

Hlavná Strana:  Slovenčina
www.creationism.org