Creation Science Information & Links!
Hlavná Strana
Často Kladené Otázky
Linky
EN Články
Knihy
Obrázky
MP3
Videá

Prvá kniha Mojžišova–Genesis, kapitola 1., verš 1. 
„Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem.“

Ján, kapitola 1., verš 1.  „Na počiatku bolo Slovo
a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh.“

Kreacionismus je teória, podľa ktorej človek, Zem a všetok zvyšok vesmíru boli na začiatku stvorenými a nevznikli len tak náhodou ako výsledok veľkého tresku.

Žijeme na povrchu malého, veľmi múdro stvoreného kozmického telesa, ktoré je osobitné a funguje jedinečne. Sme svedkami krásy, vôňe, lásky a hudby, ako aj zachovania, zápasu a smrti. Zamyslite sa nad niečim takým, ako je matematika, filozofia, jar, korupcia, roľníctvo, dvorenie, kvazary a žuvačka; bolo to všetko stvorené z ničoho náhodou...?

Keď porovnáme všetky tie generácie ľudí, ktoré žili na Zemi až doposiaľ, my sme tá, ktorá si najmenej zaslúži ospravedlnenie za to, že si neuvedomujeme tichú prítomnosť toho matematika a vedca, ktorý to všetko dal do pohybu. Mali by sme byť nad tým v úžase, nie byť pochybovační, mysliac si, že máme na všetko odpoveď.

Približne pred 3000 rokmi, Izraelský kráľ Dávid napísal: (Žalm 8., verše 4-5) „Keď hľadím na Tvoje nebesia, na dielo Tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil; čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človeka, že ho navštevuješ?“

Slovenčina   Slovenský jazyk  ―
סלובקי
slovaque
словацкий
斯洛伐克语
Slowakisch
السلوفاكية
eslovaco
स्लोवाक
―  Slovak
 MENU
SK Články
Biblia
Kids&Teens
Semináre

Bible Illustrations - 220 Images by Doré
 
The Bible in Pictures - 250 Images
Často kladené otázky - FAQ
 
7 Divov hory Svätá Helena
Takmer nemožná premena: motýľ Monarch
 
Kto stvoril ďatle ?
Žirafy: Zvieratá ktoré Vyčnievajú V Dave
 

Ďalšie Slovenské Stránky o Vedeckom Stvorení na Internete
Other Web Sites in Slovak with Creation Science


... None yet ...     Go to: International Links

Biblia  •  Holy Bible in Slovak
Starý zákon & Nový zákon
www.ceit.sk
(Roháčkov - Slovak     Český Kralický - Czech)
    
Slovak Bibles
www.ethnicharvest.org
Bible
App
Blue-Letter
Bible

Posolstvá evanjelií
Christian Gospel Message · in Slovak
Pán Ježiš Kristus · Matúš 6
Lord Jesus Christ · Matthew 6
10 Prikázaní
2 Prikázania
Apoštolské vyznanie viery - Katechizmus
The Apostles' Creed · in Slovak
Kniha žalmov
1 • 51 • 100 • 150
Bible Books Grid
Received Text or Critical Text

  Kresťanom  
  More Christian Resources 

  „Už si počul ŠTYRI
DUCHOVNÉ ZÁKONY?“
 
SLOVAK - Dr. Bob Utley
Bible Commentary, Free
 
WMP - World Missionary Press
English

 
en ● Slovenčina
 GodOfWonders_en_sk.wmv.zip 

English Audio; Slovak Subtitles
 
Slovenčina [sk]
 TetlowQuestionOfOrigins_SK.mp4.zip 

Slovakian Audio
 

TOTO BOL TVOJ ŽIVOT!  
Got Questions?
Slovenčina
SGM LifeWords
Slovenský
Fellowship Tract League
Slovenčina
ChristianAnswers.Net
45 Languages!

JESUS FILM
PROJECT
Global Recordings Network
Audio Gospel  •  Good News

www.gods-story.org
Creation to Eternity
Now in over 300 Languages! 
"Simply the Story"
The Light of the World
Sm · 190MB
Lg · 675MB
ENGLISH  -  78 Minutes
From Chick Publications
Also:  Afrikaans Chinese Dutch Filipino French German Hebrew Hindi Italian Japanese Khmer Korean Nepali Portuguese Romanian Russian Spanish Swahili Tamil Thai Ukrainian Zulu.

The "Olivet Discourse" about the
End Times - all 3 accounts start -
  with a warning from Jesus!
Matt. 24:4b  "Take heed that no man deceive you."
Mark 13:5b  "Take heed lest any man deceive you."
Luke 21:8a  "Jesus said, Take heed that ye be not deceived."
We live in a world with daily false "News" - intended to deceive us!  Isaiah 5:20  Look for REAL NEWS & TRUTH!.  (And let's pray for wisdom!  James 1:5)
NEWS:
Drudge
Report
World Net
Daily
Rush
Limbaugh
National
Review
Christian
Post - News
Voice of
the Martyrs
Prison
Planet
Reality
Zone
Khouse
NEWS

дети
Deti
الأطفال
Kinder
Children & Teenagers / Kids & 
Teens / 孩子 & Подростки
青少年
Adolescents
किशोर
Youth


 

  Main Links Page  -  www.creationism.org/topbar/links.htm
  — SLOVAK, SLOVENČINA, SLOVENSKÝ JAZYK, Slovenčina —   Dialects:  Abov; Geme; Hont; Kysuce; Liptov; Nitra; Novohrad; Orava; Šariš; Spiš; Tekov; Trenčín; Trnava; Turiec; Záhorie; Zemplín
This language is spoken in:   Czech Republic; Hungary; Serbia; Slovakia; Yugoslavia
Viac informácií, čo sa týka vedy o stvorení, je k dispozícii s ohľadom na:
biológiu, geológiu, archeológiu, paleontológiu, astronómiu, evolúciu, inteligentnú konštrukciu, Adama a Evu, Noachov koráb, dobu ľadovú, Rajskú záhradu, dejiny Zeme.
Článok (v angličtine) o:  dinosauroch
Článok (v angličtine) o:  netopieroch
 
-- Ďalšie články v angličtine tu --

Dr. Kent Hovind  •  Creation Seminar Series
Slovak  •  www.drdino.com  •  CSE (Creation Science Evangelism) 
Seminar #1
"Vek Zeme"
("The Age of the Earth")

DrHovindSem1_SK.m4v
ZIP file - 450MB - 115 Minute Video
English Audio  &  Slovak Sub-titles
DOWNLOAD:  CreationToday.org

Text

.SRT

.SUB

Premýšlali ste niekedy nad tým?  Aký má život zmysel?  Prečo sme tu?  Odkiaľ sme prišli?  "A tiež, kam pôjdeme keď sa nám skončí život?"  Tento seminár je o veku Zeme.  "Dr. Hovind Vám ukáže solídnu evidenciu, ktorá svedčí o tom, že Zem nemá miliardy rokov."  "Dokonca tá evidencia nasvedčuje tomu, že Zem bola stvorená za 6 dní."  Presne tak ako je napísané v Biblii v prvej knihe Mojžišovej.
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
 


Hlavná Strana
Často Kladené Otázky
Linky
EN Články
Knihy
Obrázky
MP3
Videá