Creation Science Information & Links!
Deset Božjih zapovesti · Dekalog

   "Tada reče Bog sve ove reči govoreći:  Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje misirske, iz doma ropskog.  Nemoj imati drugih bogova uza me.  Ne gradi sebi lik rezani niti kakvu sliku od onog što je gore na nebu, ili dole na zemlji, ili u vodi, ispod zemlje.  Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grehe otačke na sinovima do trećeg i do četvrtog koljena, onih koji mrze na mene  A činim milost na hiljadama onih koji me ljube i čuvaju zapovesti moje.  Ne uzimaj uzalud ime Gospoda Boga svog; jer neće pred Gospodom biti prav ko uzme ime Njegovo uzalud.  Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ.  Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje.  A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvom; tada nemoj raditi nijedan posao, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim.  Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i šta je god u njima; a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga.  Poštuj oca svog i mater svoju, da ti se produže dani na zemlji, koju ti da Gospod Bog tvoj.  Ne ubij.  Ne čini preljube.  Ne kradi.  Ne svedoči lažno na bližnjeg svog.  Ne poželi kuću bližnjeg svog, ne poželi ženu bližnjeg svog, ni slugu njegovog, ni sluškinju njegovu, ni vola njegovog, ni magarca njegovog, niti išta što je bližnjeg tvog."   II Mojsijeva 20:1-17


The 10 Commandments · Srpski, Српски
http://www.creationism.org/serbianh/salv10Cmd_sr.htmPočetna:  Srpski
www.creationism.org