Creation Science Information & Links!
Simbolul apostolic -- Crezul apostolic
The Apostles' Creed - in Romanian (Română)

 

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, făcătorul cerului și al pământului.
Și în Isus Cristos, fiul său unul născut, domnul nostru:
Care s-a născut din Spiritul Sfânt și din Maria, Fecioara,
Care a pătimit sub Pilat din Pont, a fost răstignit, a murit și a fost îngropat,
a coborât la iad, A treia zi a înviat din morți, S-a înălțat la ceruri,
Șade de-a dreapta Tatălui cel atotputernic,
De acolo o să vină să judece vii și morții.
Cred în Spiritul Sfânt, Sfânta Biserică creștină, comuniunea sfinților,
Iertarea păcatelor, Învierea cărnii, și viața cea veșnică.
Credo în excelsis credo.


Simbolul apostolic -- Crezul apostolic · Română
http://www.creationism.org/romanian/saApostlesCreed_ro.htm

All Languages:  http://www.creationism.org/english/ApostlesCreed_Intl.htmSymbolum Apostolorum (Apostolicum)
  • 
Το Σύμβολο της Πίστεως
  • 
Basic Christian Theology (The Creed)

Pagina principală:  Română
www.creationism.org