Creation Science Information & Links!
Księga Psalmów 1, 51, 100 & 150
Psalms 1 • 51 • 100 • 150 - in Polish (Polski)
Psalm 1

Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców,   lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.   Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada.   Nie tak występni, nie tak: są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.   Toteż występni nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy - w zgromadzeniu sprawiedliwych,   bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie.
 

Psalm 51

Kierownikowi chóru. Psalm. Dawida, gdy przybył do niego prorok Natan po jego grzechu z Batszebą.   Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!   Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego!   Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną.   Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie.   Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka.   Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników mądrości.   Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.   Spraw, bym usłyszał radość i wesele: niech się radują kości, któreś skruszył!   Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia!   Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!   Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego!   Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym!   Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.   Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco: niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!   Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę.   Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.   Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.   Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci: odbuduj mury Jeruzalem!   Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia, wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.
 

Psalm 100

Psalm. Dziękczynienie. Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie;   służcie Panu z weselem! Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!   Wiedzcie, że Pan jest Bogiem: On sam nas stworzył, my Jego własnością, jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska.   Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia, wśród hymnów w Jego przedsionki; chwalcie Go i błogosławcie Jego imię!   Albowiem dobry jest Pan, łaskawość Jego trwa na wieki, a wierność Jego przez pokolenia.
 

Psalm 150

Alleluja.  Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!2   Chwalcie Go za potężne Jego czyny, chwalcie Go za wielką Jego potęgę!   Chwalcie Go dźwiękiem rogu, chwalcie Go na harfie i cytrze!   Chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie Go na strunach i flecie!3   Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych, chwalcie Go na cymbałach brzęczących:   Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!   Alleluja.


Psalms 1 • 51 • 100 • 150
http://www.creationism.org/polish/saPs1_51_100_pl.htm

Główne:  Polski
www.creationism.org