Creation Science Information & Links!
Apostolski symbol wiary -- Credo Apostołów
The Apostles' Creed - in Polish (Polski)

 

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi
i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i, pogrzebion,
zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół chrześcijański,
Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen


Apostolski symbol wiary -- Credo Apostołów
http://www.creationism.org/polish/saApostlesCreed_pl.htm

All Languages:  http://www.creationism.org/english/ApostlesCreed_Intl.htmSymbolum Apostolorum (Apostolicum)
  • 
Το Σύμβολο της Πίστεως
  • 
Basic Christian Theology (The Creed)

Główne:  Polski
www.creationism.org