"Czy kopuła lawy na wzgórzu
Św. Heleny ma naprawdę miliony lat?"
Keith Swenson     <http://www.creationism.org/polish/msh_lavadome_pl.htm

Datowanie radioizotopowe oddaje aurę niezawodności zarówno dla ogólnego społeczeństwa jak i profesjonalnych naukowców. Najlepszym "dowódem" dla milionów lat historii ziemi w umysłach większości ludzi jest datowanie radioizotopowe. Ale czy ta metoda naprawdę działa? Czy naprawdę możemy temu zaufać? Kopuła lawy na górze Świętej Heleny stanowi rzadką okazję do wypróbowania poprawności datowania wieku dzięki metodzie radioizotopowej.

Kopuła lawy w 1980 roku, 
wysoko na szczycie góry Św. Heleny w stanie Waszyngton, USA

W sierpniu 1993 roku, miałem ekscytujący przywilej towarzyszenia geologowi dr. Steven Austin oraz innym z Institute for Creation Research we wspinaczce do krateru na górze Sw. Heleny, aby zobaczyć kopułe lawy. To było jedeno z tych doświadczeń, które było warte każdej męczącej chwili! Kopuła (Rysunek 1) siedzi niczym mała góra (ma około 3/4 mili długości i 1000 stóp wysokości) bezpośrednio nad wulkanicznym kominem, który jest na południowym końcu ogromnego krateru w kształcie podkowy,który został wystrzelony z góry podczas erupcji wulkanicznej w dniu 18 maja 1980 roku. Składa się z wulkanicznej skały o nazywie Dacyt i wydaje się być zaobserwowana w kraterze jako ogromny kopiec parujący ciemnościa, gruzy blokowe.

Właściwie obecna kopuła lawy na górze Św. Heleny jest już trzecią kopułą wytworzoną od erupcji w 1980 roku, dwie pierwsze został wysadzone przez kolejne erupcje. Obecna kopuła zaczęła sie tworzyć po ostatniej wybuchowej erupcji wulkanu w dniu 17 października 1980 roku. Podczas tak zwanych 17 budujących kopułe erupcji które trwały od 18 października 1980 do 26 października 1986. Gruba pastowata lawa sączyła się z wulkanicznego komina podobnie jak pasta do zębow z tubki. Lawa Dacytowa jest zbyt gruba aby płynąć bardzo daleko, więc po prostu spiętrzyła się wokół wylotu tworząc kopułę niczym góra, która teraz siedzi niczym wtyczka w wulkanicznym otworze.

Dlaczego kopuła lawy dostarcza nam okazji do sprawdzenia poprawności datowania radioizotopowego? Powody są dwa. Po pierwsze, metodę datowania radioizotopowego można głównie stosować na wulkanicznych (magmowych) skałach, takich jak Dacyt. (Skamieniałe skały osadowe łożyska nie mogą być bezpośrednio datowane radioizotopowo.) Po drugie, data uformowania Dacytu jest znana. (Jest to jeden z nielicznych przypadków, w których, na pytanie: "Czy byłeś tam?", Możemy odpowiedzieć- "Tak, byliśmy!") Przyjmuje się, że radioizotopowy zegar wynosi zero i zaczyna odliczać czas, gdy skały magmowe krzepną od stanu stopionego.

Autor, K. Swenson, przed kopułą, 
w kraterze na górze Św. Heleny

Koncepcja datowania radioizotopowego jest dość prosta. Metoda stosowana na górze Św. Heleny jest nazywana datowaniem potasowo-argonowym. Jest to oparte na fakcie, że potas-40 (izotop lub "odmiana" pierwiastka potasu) spontanicznie "rozkłada sie" i staje się argonem-40 (izotop elementu argonu). Proces ten przebiega bardzo powoli, w znanym tempie 1,3 miliardów lat, jest to okres półtrwania potasu-40. Innymi słowy, 1,0 g potasu-40 w 1,3 miliardów lat rozpadają się do tego stopnia, że ​​tylko 0,5 g go pozostało. Teoretycznie, biorąc pod uwagę pewne założenia, można zmierzyć ilość potasu-40 i argonu-40 w wulkanicznej skale i obliczyć jak stare są próbki skały. Kiedy jest to zrobione, wiek zwykle jest bardzo duży, często wynosi miliony lat. 1
 

Próbka  (góra Św.Heleny nowa kopuła)
"Wiek"  (w milionach lat)
    1.  "Cała Skała"     0.35  ±  0.05
    2.  skalenia itp     0.34  ±  0.06
    3.  amfibol itp.     0.9   ±   0.2
    4.  piroksen itp     1.7   ±   0.3
    5.  piroksen     2.8   ±   0.6
-------------------------------------------
Rysunek 2.   "Wiek" potasu-argonu dla "całej skały" i skoncentrowanych próbek mineralnych z kopuły lawy na górze Św. Heleny.

Co można zaobserwować na temat tych wyników? Przede wszystkim jest to proste, że się mylą. Poprawną odpowiedzią byłoby "zero argonu" wskazując na to że ​​próbka była zbyt młoda aby ją datować tym sposobem. Zamiast tego, wyniki był w zakresie od 0.35-2.8 miliardów lat! Dlaczego tak jest? Możliwe jest to że krzepnięcie magmy nie resetuje zegaru radioizotopowego do zera. Prawdopodobnie jakieś izotopy argonu-40 są włączone od początku do nowo powstałych minerałów nadając "wygląd" ogromnego wieku. Należy również zauważyć, że jest niska zgodność pomiędzy różnymi próbkami wziętymi z tej samej skały.

Czy to tylko jedyny przykład, w którym datowanie radioizotopowe nie potrafiło podać prawidłowej daty skały o znanym jej wieku? Na pewno nie! Dalrymple2 podaje następujące wyniki datowania potasowo-argonowego dla znanych historycznie erupcji lawy (Rysunek 3):
 

Historyczne erupcje lawy
Potas-Argon "wiek"
(w milionach lat)
    Hualalai bazalt (Hawaje, AD 1800-1801)     1.6  ±  0.16
    Góra Etna bazalt (Sycylia, AD 1792)     1.41  ±  0.08
    Góra Lassen plagioklaz (Kalifornia, AD 1915)     0.11  ±  0.3
    Sunset Crater bazaltowy (Arizona, AD 1064-1065)     0.27  ±  0.09 
    0.25  ±  0.15
Rysunek 3.  "wieku" potasu-argonu w milionach lat dla historycznych wylewów lawy.

Nastepny przykład znajduje się w Wielkim Kanionie w Arizonie. Dolne warstwy kanionu są powszechnie uznane za około miliarda lat stare, zgodnie z ewolucyjną chronologią. Jedną z tych warstw jest Cardenas Bazalt, skały magmowe podatne na badanie technologią radioizotopową. Podczas badnia metodą isochron rubidu-strontu Cardenas Bazalt wykazała "wiek" 1,07 miliardów lat, co jest zgodne z ewolucyjną chronologią.3

Jednakże wulkany o znacznie bardzo niedawnym pochodzeniu istnieją na północnym brzegu Wielkiego Kanionu. Geolodzy zgadzają się że te wulkany wybuchły tylko tysiące lat temu, wylewając lawe do wytworzonego Wielkiego Kanionu, nawet tymczasowo tamując rzeke Kolorado. Skały powstałe z tej lawy są datowane według tej samej metody isochron rubidu-strontu używanej do datowania Cardenas Bazalt, co daje "wiek" 1,34 miliardów lat.4  Wynik ten wykazuje, że ​​górna część kanionu jest faktycznie starsza niż dno! Takie oczywiście błędne i śmieszne datowania "wieku", mówią wymownie o wielkich problemach tkwiących w datowaniu radioizotopowym. (Wiele innych promieniotwórczych izotopów "wieku" są również podane.)

Datowanie radioizotopowe jest powszechnie postrzegane jako "złoty standard" metod datowania oraz "dowód" dla milionów lat historii Ziemi. Ale gdy tą metodą testujemy skały o znanym wieku to ponosi straszną porażkę. (Stożek wulkaniczny na górze Św. Heleny nie ma milionow lat! Byliśmy tam! My wiemy!) Przez jaką pokręconą logikę jesteśmy zmuszeni do akceptowania datowania radiometrycznego wykonanego na skałach o nieznanym wieku? Chciałbym przedstawić, że nie jesteśmy zmuszeni, lecz raczej powinniśmy stawiać pytania oraz wyzwania tym, którzy promują wiarę w datowanie radioizotopowe.

Datowanie radioizotopowe nie 
działa na znanych historycznie skałach!

"Jest oczywiste, że techniki radiometryczne nie moga być absolutne pewne w metodzie datowania, tak jak one twierdza że są. Wiek szacunkowy pomiedzy danymi warstwami geologicznymi datowanymi różnymi metodami radiometrycznymi są często zupełnie różne (czasami różnią się setkami milionów lat). Nie ma absolutnie wiarygodnego długoterminowego radiologicznego 'zegara'."6
William D. Stansfield, Ph.D


1 Austin, S.A., 1996. Excess Argon Within Mineral Concentrates from the New Dacite Lava Dome at Mount St. Helens Volcano. CEN Tech.J., 10(3):335-343.
2 Dalrymple, G.B., 1969. 40Ar/36Ar analysis of historic lava flows. Earth and Planetary Science Letters, 6:47-55.
3 Austin, S.A.,(edit),1994. Grand Canyon: Monument to Catastrophe, Institute for Creation Research, Santee, CA, pp 111-131.
4 Austin, Ref. 3
5 Austin, Ref. 3   [not used in on-line version, at this time]
6 Stansfield, W.D., 1977. The Science of Evolution, Macmillan, New York, p 84.
 


Keith Swenson jest Prezesem "Design Science Association" (DSA), który promuje Kreacjonistyczne Dowody Naukowe oraz dyskusja w stanie Oregon.  DSA <http://www.pdxdsa.org> organizuje bezpłatne comiesięczne spotkania w Portland. Keith i DSA moga być osiągnięci poprzez e-mail:  krhogan@pmug.org
 

"Czy kopuła lawy na wzgórzu Św. Heleny ma naprawdę miliony lat?"
<http://www.creationism.org/polish/msh_lavadome_pl.htm>


Główne:  Polski
www.creationism.org