FROM:  Creation Research Society   
www.creationresearch.org
Creation Matters  • Vol. 14, No. 6 • Nov/Dec 2009, Pg. 12
Trzeźwe spojrzenie na ewolucję
Wszystko poprzez projekt,
Dr. Jonathan C. O'Quinn

Teoria ewolucji naucza, że selekcja naturalna jedynie zachowuje mutacje genetyczne, które są użyteczne dla przetrwania danego gatunku. Jednakże można udowodnić, że teoria ewolucji nie może pomóc w wyjaśnieniu niezliczonych biologicznych cudów spotykanych wszędzie w przyrodzie. Z tego powodu, że widoczność pod wodą jest dość ograniczona, wspomniana teoria sugeruje, że ryby ewoluowały mając słaby wzrok, a zamiast niego polegały na innych zmysłach.

Niestety dla ewolucji, rekiny mają doskonały wzrok, a ich oczy zostały zaprojektowane tak, by doskonale działać w różnych warunkach oświetlenia i koloru i przy zmiennych odległościach. Źrenica rekina może rozszerzać się i kurczyć gwałtownie, i dostosowywać do poziomów światła na różnych głębokościach. Oczy rekina posiadają wiele pręcików (jak również czopków), przez co są dziesięciokrotnie bardziej czułe w warunkach niskiego oświetlenia niż nasze oczy.

Najbardziej zadziwiająca jest struktura umiejscowiona za siatkówką oka rekina, którą znaleźć możemy jedynie u stworzeń nocnych takich, jak koty — makata lub błona odblaskowa. Gdy światło przejdzie przez siatkówkę, struktura ta odbija je z powrotem na zewnątrz, ponownie stymulując siatkówkę i umożliwiając doskonałe widzenie, nawet w nocy. A gdy światło jest jaśniejsze, specjalne komórki zawierające czarny pigment przykrywają to „lustro” by poziomy postrzeganego światła nie były zbyt wysokie. W jaki sposób tak doskonale funkcjonalna i genialna struktura miałaby rozwinąć się przypadkowo i w etapach?!

Biblia naucza, że wszystkowiedzący Stwórca stworzył istoty żywe według rodzajów, obdarzając każdy z gatunków dokładnie taką specjalizacją, jakiej potrzebuje, i nic ponadto. Stąd nie powinno zaskakiwać, że natura pokazuje nam rzeczy, których teoria ewolucji nie jest w stanie wyjaśnić. W miarę jak wzrasta nasze naukowe zrozumienie praw biologii, coraz bardziej zwiększa się też ilość dowodów na poparcie biblijnego poglądu na wysoce uporządkowany i pieczołowicie zaprojektowany akt stworzenia.


    Bibliografia

Maniguet, X. 1992. The Jaws of Death: Shark as Predator, Man as Prey. (w tłumaczeniu David'a A. Christie). Crescent Books, Avenel, NJ, pp. 54–85.

    Napis do zdjęcia:
Rekin rafowy białopłetwy - A white-tip shark (Triaenodon obesus). Identyfikacja Zdjęcia: reef0724. Fotograf: Dr. Dwayne Meadows.
Dzięki uprzejmości National Oceanic and Atmospheric Administration/Department of Commerce.
 

"Wszystko poprzez projekt - Trzeźwe spojrzenie na ewolucję"
(Originally published in "Creation Matters" as: Looking at Evolution with Open Eyes)
<http://www.creationism.org/polish/CrsCmLookingAtEvol_pl.htm>

Główne:  Polski
www.creationism.org