FROM:  Creation Research Society   
www.creationresearch.org
Creation Matters  • Vol. 17, No. 2 • Mar/Apr 2012, Pg. 12
Elektryczny zmysł płaszczki
Wszystko poprzez projekt,
Dr. Jonathan C. O'Quinn

Według teorii ewolucji, istnienie zwierząt jest podporządkowane hierarchii, w której niektóre są „na wyższym stadium ewolucji”, przez co są bardziej złożone od pozostałych. Jednakże Biblia naucza o celowym akcie stworzenia wszystkich istot żyjących, zgodnie z ich rodzajami.

Płaszczki to płaskie ryby podobne pod wieloma względami do rekinów. Żyją zazwyczaj w pobliżu dna oceanicznego, gdzie światło jest słabe lub nawet w ogóle nieobecne. Pomimo tej oczywistej przeszkody zwierzęta te doskonale sobie radzą i są wyposażone do tego, by znajdować pożywienie nawet bez użycia oczu. W swej skórze, płaszczki mają szeroki wachlarz elektrycznych receptorów zwanych bańkami Lorenziniego, z których każda jest połączona z wypełnionym żelem porem, którego otwór mieści się na powierzchni skóry.

Pory te wykrywają maleńkie fluktuacje pola elektrycznego, których źródłem są ruchy mięśni zwierząt będących żerem płaszczek. Ryby te potrafią nawet wyłączyć sygnały elektryczne swojego własnego ruchu! Gdy płaszczka i zwierzę-ofiara znajdą się blisko siebie, wtedy aktywują się sensory elektryczne najbliżej ofiary, i w czasie realnym przesyłają do mózgu płaszczki trójwymiarowy obraz dotyczący jej lokalizacji. Płaszczka potrafi precyzyjnie określić zarówno swoją odległość od ofiary, jak i swoją relatywną orientację względem jej położenia.

Nie należy nigdy wierzyć ewolucjonistom próbującym pomniejszyć wartość żywych istot stworzonych przez Pana, sugerując, że są one produktem ślepego losu. Nic nie może być dalsze od prawdy.


    Bibliografia

Camperi M., T.C. Tricas, and B.R. Brown. 2007. From morphology to neural information: the electric sense of the skate. PLoS Computational Biology. Vol. 3, Issue 6:1083–1096.

    Podpis pod zdjęciem:
Big skate, courtesy of NOAA Photo Library, Jean DeMarignac / Monterey Bay National Marine Sanctuary.
 

"Wszystko poprzez projekt - Elektryczny zmysł płaszczki"
(Pierwotnie opublikowany w "Creation Matters" jako: Electrifying Skate Sense)
<http://www.creationism.org/polish/CrsCmBarreleyeFish_pl.htm>

Główne:  Polski
www.creationism.org