OD:  Creation Research Society   
www.creationresearch.org
Creation Matters  • Vol. 18, No. 6 • Nov/Dec 2013, Pg. 1-3
Tajemniczy Dzwonek Znaleziony w Węglu
Dave Woetzel,
(Skrócony Artykuł)

Potop z księgi Rodzaju był aktem sądu, celowo wysłanym aby zniszczyć złą cywilizację za dni Noego (ks.Rodzaju 6:5-7). Okazuje się że cały zamieszkały region wczesnej ziemi (prawdopodobnie jeden kontynent w tamtym czasie) wynurzył się i wszystkie ślady działalności człowieka zostały wyczyszczone lub zakopane pod masą skał osadowych. Dlatego nie powinno wydawać się dziwne, że nie znajdujemy prawie żadnych śladów cywilizacji dawno temu żyjących patriarchów wymienionych na początku księgi Rodzaju.

W swoim klasycznym artykule zatytułowanym „Where are All the Human Fossils?” (Gdzie są wszystkie skamieniałości człowieka?), Snelling (1991) zredagował rzeczywistości takie jak ludzka mobilność, niszczycielskie siły wody potopowej, i zawieszenia różnicowanego. Potem napisał:
Gdy weźmiemy wszystkie te czynniki pod uwagę, wydaje się mało prawdopodobne, że wiele z obecnych osób w czasie gdy wody Potopu przybyły mogły ulec procesowi fosylizacji. Nawet jeśli garstka, a być może nawet z kilka tysięcy, zostało zachowane, gdy taka mała liczba jest rozprowadzona za pośrednictwem ogromnej ilości osadów Potopu, szanse na to że jeden jest znaleziony na powierzchni są matematycznie bardzo, bardzo niskie, nie mówiąc już o tym aby być znaleziony przez profesjonalnego naukowca, który mógł rozpoznać jego znaczenie i udokumentować go prawidłowo.

Dzwonek ze stop metalu znaleziony
w głębokiej kopalni węgla

Było wiele obiecujących opowieści o odkryciu sprzed potopu gigantycznych szkieletów, przedpotopowych artefaktów, a nawet samą Arkę. Zazwyczaj efektem końcowym tych historii jest rozczarowanie. Dlatego ważne jest, aby być ostrożnym i obiektywnym w sprawie takich roszczeń. Łatwo jest, nawet dla wykwalifikowanych naukowców, aby poczynić błędy obserwacyjne, lub, aby przejść zbyt szybko do konkluzji podczas prezentacji dramatycznego znaleziska w celu wzmocnienia swoich argumentów.

Historyczną dokładność Słowa Bożego wykazano wiele razy, i Chrześcijanie nie potrzebują artefaktów aby uzasadnić swoją wiarę. Biblia mówi: „Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże.” (Rz 10,17). Niemniej jednak, intrygujące jest badanie archaicznych realizacji, które mogą dostarczyć informacji na temat świata sprzed Potopu. Dążymy do uwielbienia Boga poprzez harmonizację prawdy objawionej w księdze Rodzaju z odpowiednimi badaniami naukowymi, starając się zrozumieć Jego oryginalną kreację.

   Newton Anderson i dzwonek

Jednym z takich odkryć które są godne dalszych badań jest dzwonek, który będąc osadzonym w bryle węgla został znaleziony przez Newtona Richarda Andersona. Okoliczności tego zdarzenia i kolejne dochodzenia w sprawie dzwonka przez różne podmioty zostały tu opisane, opierając się przede wszystkim na mojej nagranej rozmowie z panem Andersonem z dnia 20 stycznia 2007 roku, i rozmowie telefonicznej z 19 maja 2013.

   Węgiel z Zachodniej Wirginii

W 1940 roku sąsiad nazywający się Carl Hoylman dostarczył węgiel do domu Andersona. On uzgodnił z właścicielami gruntów cele ekstrakcji węgla, wydobywał go, sprzedawał go i dostarczał go. Węgiel kamienny znajdujący się w Zachodniej Wirginii w hrabstwie Upshur jest datowany jako okres Karboński i epoka Pensylwanii, która miała trwać od około 323 do 298 milionów lat temu (Anonymous, 1997). Oczywiście, odkrycie takiego dzwonka będzie stanowić poważny problem dla ewolucyjnych ram czasu. Jak to możliwe że dzwonek z brązu można znaleźć w węglu który został utworzony, zanim nawet dinozaury wyewoluowały?

   Analiza dzwonu

W latach 1963-1964, człowiek o imieniu Borys Bilas wziął dzwonek do wydziału geologii na Uniwersytecie Delaware w Wilmington, gdzie został zbadany, a potem zwrócony. Badania potwierdziły że dzwonek był wykonany ręcznie. Anderson w końcu przeniósł się na Florydę i został nauczycielem chemii. W 1973 roku wziął udział w prezentacji prowadzonej przez dr Johna Morrisa z Instytutu Badań Kreacjonistycznych i zwrócił uwage Johna na ten dzwonek. Morris przeanalizował artefakt w laboratorium na Uniwersytecie w Oklahomie. Później napisał (Morris, 2010), „Nuklearna Analiza Aktywacji określiła ​​że ​​składa się przede wszystkim z brązu oraz ciekawą domieszką cynku. Mikro sonda nie wykazała żadnych śladowych pozostałości węgla."

Fakt że metalurgiczny odcisk palca dzwonku jest dziwny nie powinno być zadziwiające, jeśli rzeczywiście dzwonek jest z czasów sprzed Potopu. Niepowinnismy się spodziewać że będziemy w stanie dopasować dowolną znaną kombinację wyrobów metalowych po Powodzi. Grzechotka wewnątrz dzwonku składa się z żelaza i nadal pięknie dzwoni. Księga Rodzaju 4:22 stwierdza, że ​​Tubal-Kain był tym „który z miedzi oraz żelaza wykuwał …” Są to dwia z metali, z którymi rzemieślnicy pracowali w gospodarce sprzed Potopu.

   Figurka na szczycie dzwonku

Anderson spędził wiele czasu na badaniu podobnej do demona postać umieszczonej na szczycie dzwonka (Rysunek 2), wysyłając zapytania do wielu uniwersytetów. Odkrył podobieństwa do Pazuzu, Babilońskiegoj demona od Zachodniego Wiatru i Hinduskiego bóstwa Garuda. Zarówno Babiloński demon jak i figurka na dzwonku maja charakterystyczne rogi na głowach (częściowo odłamane z dzwonka). Ich wąskie twarze są niesamowicie podobne. Garuda (dziobaty, latający bóg) jest czasem przedstawiany na szczytach dzwonków tak jak Egipska skrzydlata bogini Isis.

   Odkrycie kopalni

Ważne jest to aby pamiętać, że istniały dwie podstawowe procedury górnicze wydobywania węgla kamiennego w 1940 roku, górnictwo odkrywkowe i podziemne górnictwo. Jeżeli pokład węgla był blisko powierzchni (zwykle płaska topografia terenu), ziemia i skały nadkładu można był łatwo usunąć i zebrać węgiel. Jeśli żyły kierowała się ku wzgórzu, wtedy tunel zostawał wykopany aby podażać za żyłą węgla i wydobywać go.

Jeśli węgiel zostałby wydobywany na powierzchni, to byłoby to nieco bardziej uzasadnione, że dzwonek mógł spaść do ​​odsłoniętego pokładu węgla.

Lecz rzeczywistość jest taka że kopalnia była głęboko pod ziemią, powodując że krytyczna tak zwana skojarzona historia o prawdopodobieństwie ułożona jest na niemożliwości! Jak to jest możliwe dla artefaktu aby wpadł do podziemnego pokładu węgla, tam zostaje zamknięty w postaci zawiesiny, tak że staje się częścią dużego solidnego bloku węgla kamiennego?

Narzędzia z brązu mogą łatwo przetrwać około 4000 lat od Potopu do chwili obecnej. Co więcej, można spekulować że kiedy cywilizacja dobiegła końca podczas Potopu, jeden z dzwonków wykonych przed Potopem został pochowany z pływającą masą wegetatywnego gruzu, które później stają się węgielem kamiennym, i wreszcie kończąc, tysiące lat później w koszu węglowym w kopalni - Newton Anderson.

   Wniosek

Nie ma wątpliwości że najlepszym scenariuszem dla znalezienia artefaktu sprzed Potopu byłoby posiadanie dowodów, które zostały udokumentowane na miejscu znaleziska przez profesjonalnego naukowca. Z powodu braku tego, tajemniczy "dzwonek znaleziony w węgielu" jest chyba najlepszym kandydatem którego mamy dla przedpotopowego artefaktu. Historia bedąca za jego znalezieniem jest połączona z jego odkrywcą, Newtonem Andersonem, który wydaje się być wiarygodnym świadkiem. Wykonanie i autentyczność dzwonku zostały zbadane. Ustalono prawdopodobne miejsce oryginalnej kopalni, zasadniczo wykluczając roszczenia czynione przez krytyków, że artefakt jest nowoczesnego pochodzenia.

Z punktu widzenia kreacjonisty, wydaje się z pewnością rozsądne, że dzwonek może być dziełem przedpotopowych rzemieślników takich jak Tubal-Kain (ks.Rodzaju 4:22). Choć na pewno nie ostateczne, ma to więcej sensu niż wiara w bardzo nieprawdopodobny łańcuch wydarzeń prezentowany przez krytyków. Oczywiste jest, że dzwonek umieszczony w Karbońskim węglu stanowiłoby poważne wyzwanie dla ewolucyjnych ram czasu.


    Referencje

Anonymous. 1997. Geological Map of West Virginia. West Virginia Geological and Economic Survey, p. 1.

Fulmer, L.S. 2007. Report on polygraph examination. GenesisPark.com. Retrieved October 16, 2013, from www.genesispark.com/wp-content/uploads/2011/10/bell_polygraph.jpg

Hudson, G. 2010. The mystery of the bell found in coal. Gordon’s Blog. Retrieved October 15, 2013, from www.ecalpemos.org/2010/07/mystery-of-bell-found-in-coal.html

Lotz, C.W. 1970. Probable Original Minable Extent of the Coal Seams of the Redstone Coal. West Virginia Geological and Economic Survey. (USGS National Geologic Map Database, Product Description Page) Retrieved May 20, 2013, from http://ngmdb.usgs.gov/Prodesc/proddesc_42193.htm

Morris, J. 2008. The Young Earth: The Real History of the Earth—Past , Present, and Future. Master Books, Green Forest, AR, p. 75.

Morris, J. 2010. An amazing anomalous fossil. Acts & Facts 39(2):16.

Sharbaugh, N. 1997 Ammunition for Piercing the Armor of the Philosophy of Evolution. Norm Sharbaugh Ministries, Brownsburg, IN, p. 190.

Snelling, A.A. 1991. Where are all the human fossils? Creation Ex Nihilo Technical Journal 14(1):28–33.
 

"Tajemniczy Dzwonek Znaleziony w Węglu"  (abridged)
(Originally published in "Creation Matters" as: Update on The Mysterious Bell Found in Coal)
<http://www.creationism.org/polish/CrsCmBellFoundInCoal_pl.htm>

Główne:  Polski
www.creationism.org