Biblia i nauka są w zgodzie
http://www.creationism.org/polish/BibleSci_pl.htm

Na przestrzeni czasu naukowcy często mylili się w kwestiach nauki.  Ale nie było tak w przypadku Świętej Biblii – ona zawsze okazywała się naukowo dokładna.  Chociaż Biblia nie jest przede wszystkim podręcznikiem nauki, to jednak niejako mimochodem podaje ona wiele informacji naukowych; a gdy weźmie się je pod rozwagę – w końcu okazują się być dokładne!


Niegdyś naukowcy wierzyli
Jednak obecnie nauka pokazuje
Biblia zawsze mówiła
Liczba gwiazd w całym wszechświecie to jedynie 1000-1200. Niezliczone biliony gwiazd; człowiek nie jest w stanie ich zliczyć! Jeremiasz 33:22a "jak niezliczone są zastępy niebieskie..."
Ziemia jest płaska. Ziemia jest okrągła. Izajasz 40:22a "ten, co mieszka nad kręgiem ziemi..."
Światło sie nie porusza – po prostu jest na swoim miejscu. Światło się porusza i ma fizyczne właściwości; "fale światła " lub fotony. Job 38:19a "Gdzie jest droga do spoczynku światła? ..."
Teoria stanu stacjonarnego, gwiazdy po prostu są na swoich miejscach. Każda gwiazda jest unikatowa, a każda konstelacja gwiezdna posiada wiązania grawitacyjne z inną konstelacją. Job 38:31 "czy połączysz gwiazdy Plejad? Rozluźnisz więzy Oriona?"
Upuszczanie złej krwi poprawi stan pacjenta. Krew jest kluczowa dla życia, czasem potrzebna jest transfuzja by dodać nową krew. Ks. Kapłańska 17:11a "Bo życie ciała jest we krwi..."
Powietrze nie ma ciężaru, po prostu jest wokół nas. Tlen, azot, dwutlenek węgla mają odpowiednie ciężary atomowe, które można zmierzyć. Job 28:25a "Gdy nadawał wiatrowi wagę..."
Wiatry wieją prosto przez ziemię. Prądy powietrzne poruszają się zgodnie z dużymi wzorcami kołowymi. Kaznodzieja 1:6b "... ku południowi ciągnąc i ku północy wracając, kolistą droga wieje wiatr i znowu wraca do swojego krążenia."
Ziemia jest niesiona na czyimś grzbiecie. Ziemia unosi się swobodnie w przestrzeni. Job 26:7b "... a ziemię zawiesza nad nicością."
Ludzie po prostu chorują; mycie rąk nie jest ważne. Wiele chorób rozprzestrzenia się poprzez kontakt; należy myć ręce pod bieżącą wodą. Ks. Kapłańska 15:13b "... wykąpie ciało w wodzie żywej i będzie czysty..." 
Wszystkie gwiazdy są podobne do siebie. Każda gwiazda zasadniczo jest unikatowa. 1 Koryntian 15:41b "... jedna gwiazda różni się jasnością od drugiej."
Coś z niczego bez żadnego powodu – model "Teorii Wielkiego Wybuchu" – dowód? Popatrz – wszechświat istnieje! Każda akcja powoduje równą sobie, lecz zwróconą w przeciwną stronę reakcję; to jest prawdziwa nauka. Związek przyczynowo-skutkowy; potrzeba działania by mieć wynik. Rodzaju 1:1 "Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię."

Chociaż grecki naukowiec Klaudiusz Ptolemeusz (ok. 150 r. n. e.) był mądrym człowiekiem, mylił się jednak myśląc, że cały wszechświat krąży wokół ziemi.  To nieprawda. Ale tak wierzyli naukowcy przez ponad tysiąc lat.  Naukowcy nauczali, że cały wszechświat krąży wokół ziemi; i przekonywali do tego także innych wykształconych ludzi, choćby współczesnych im europejskich liderów kościołów.  (Biblia wcale tego nie naucza.)  Taki był ówczesny konsensus naukowców, którzy mylili się w tej kwestii, i to potem właśnie naukowcy przekonywali innych, by sprzeciwili się Kopernikowi i Galileuszowi, około roku 1600 n. e. Galileusz wykazał, że – przez ponad tysiąc lat – ta wiara była oparta na błędzie.

Galileusz nie jest przykładem sporu religia contra nauka, lecz raczej „kwestia Galileusza” stanowi przykład konsensusu mylących się naukowców, oraz pokazuje, jak przekonywali innych do uwierzenia w ten błąd.

Religia może być dobra, gdy przybliża nas do prawdy.

Podobnie nauka, może być dobra, gdy przybliża nas do prawdy.

Naukowcy to także omylne istoty ludzkie i czasem popełniają błędy, tak jak ci współcześni Galileuszowi.  Należy pamiętać, że to właśnie naukowcy głosili nieprawdę, a do tego przekonywali innych, że cała reszta wszechświata (sic) obraca się wokół ziemi.

Należy także pamiętać, że niegdyś naukowcy mieszali astronomię z astrologią.  A także mieszali chemię z alchemią, zwodząc wielu ludzi.  Dlatego w świetle faktu, że na przestrzeni czasu naukowcy mylili się, co do faktów, tym bardziej warto zauważyć, że Biblia pozostaje stała, konsekwentna i dokładna.  W obecnych czasach ewolucjoniści mieszają swoje wierzenia z tym, co naukowe, nawet pomimo tego, że prawdziwa nauka wykazuje niemożliwość zachodzenia ewolucji.  Jednak Biblia mówiła nam prawdę o naszym pochodzeniu od samego początku.  Rodzaju 1:1 "Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię."

Naukowcy ewolucjoniści ponownie mylą się co do kwestii naukowych; A Biblia przez cały czas będzie wykazywać swoja dokładność i prawdę.


Bibliografia – dla uzyskania dalszych informacji

"Hidden Treasures in the Biblical Text" by Chuck Missler, c. 2000.  Published by Koinonia House, 120 pages.  ISBN 1-57821-127-1

"Scientific Facts in the Bible" by Ray Comfort, c.2001.  Published by Bridge-Logos Publishers, 95 pages.  ISBN 0-88270-879-1

"The Vanishing Proofs of Evolution" by Thomas F. Heinze.  Published by Chick Publications, 94 pages.  ISBN 0-758905-70-X
 

"Biblia i nauka są w zgodzie"
<http://www.creationism.org/polish/BibleSci_pl.htm>

Strona Główne:  Polski
www.creationism.org