Creation Science Information & Links!
Herre Jesus Kristus · Matteus 6
Lord Jesus Christ · Matthew 6

   "Ta dere i vare at dere ikke utøver deres rettferdighet for menneskenes øyne, for å sees av dem; ellers har dere ingen lønn hos deres Fader i himmelen. Derfor, når du gir almisse, da skal du ikke la blåse i basun for deg, som hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å æres av menneskene; sannelig sier jeg dere: De har allerede fått sin lønn. Men når du gir almisse, da la ikke din venstre hånd vite hva din høyre gjør, for at din almisse kan være i lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, han skal lønne deg i det åpenbare. Og når dere ber, skal dere ikke være som hyklerne; for de vil gjerne stå og be i synagogene og på gatehjørnene, for å vise seg for menneskene; sannelig sier jeg dere: De har allerede fått sin lønn. Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og bed til din Fader, som er i lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, han skal lønne deg i det åpenbare. Og når dere ber, skal dere ikke ramse op mange ord som hedningene; for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Gjør derfor ikke som de! for deres Fader vet hva dere trenger til, før dere ber ham."   Matteus 6:1-8

   "Derfor skal dere bede således:  Fader vår, du som er i himmelen!  Helliget vorde ditt navn;  komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden; gi oss idag vårt daglige brød;  og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere;  og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde.  For riket er ditt, og makten og æren i evighet.  Amen"   Matteus 6:9-13

   "For dersom dere forlater menneskene deres overtredelser, da skal deres himmelske Fader også forlate dere; men dersom dere ikke forlater menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Fader forlate deres overtredelser. Når dere faster, da skal dere ikke gå med mørkt åsyn som hyklerne; for de gjør sitt ansikt ukjennelig, for at menneskene skal se at de faster; sannelig sier jeg dere: De har allerede fått sin lønn. Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt, for at ikke menneskene skal se at du faster, men din Fader, som er i lønndom; og din Fader, som ser i lønndom, skal lønne deg. Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler; men samle dere skatter i himmelen, hvor hverken møll eller rust tærer, og hvor tyver ikke bryter inn og stjeler! For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Øyet er legemets lys; er ditt øye friskt, da blir hele ditt legeme lyst; men er ditt øye sykt, da blir hele ditt legeme mørkt. Er altså lyset i deg mørke, hvor stort blir da mørket! Ingen kan tjene to herrer; for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre; dere kan ikke tjene Gud og mammon. Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for deres liv, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, eller for deres legeme, hva dere skal kle dere med! Er ikke livet mere enn maten, og legemet mere enn klærne? Se på himmelens fugler: De sår ikke, de høster ikke, de samler ikke i lader, og deres himmelske Fader før dem allikevel. Er ikke dere meget mere enn de? Og hvem av dere kan med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Akt på liljene på marken, hvorledes de vokser: de arbeider ikke, de spinner ikke; men jeg sier dere: Enn ikke Salomo i all sin herlighet var kledd som en av dem. Men klær Gud således gresset på marken, som står idag og imorgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mere kle dere, dere lite troende? Derfor skal dere ikke være bekymret og si: Hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter, og deres himmelske Fader vet at dere trenger til alt dette. Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tilgift! Vær altså ikke bekymret for den dag imorgen! for den dag imorgen skal bekymre seg for seg selv; hver dag har nok med sin egen plage."   Matteus 6:14-34


Herre Jesus Kristus · Matteus 6
http://www.creationism.org/norwegian/salvJesusMatt6_no.htmForside:  Norsk
www.creationism.org