Creation Science Information & Links!
De 2 bud

   "Han sa til ham:  Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu.  Dette er det største og første bud.  Men det er et annet som er like så stort:  Du skal elske din neste som deg selv.  På disse to bud hviler hele loven og profetene.   Matteus 22:37-40
    "Vil Herren ha behag i tusener av værer, i titusener av oljebekker? Skal jeg gi min førstefødte for min overtredelse, mitt livs frukt som syndoffer for min sjel?  Han har åpenbart deg, menneske, hva godt er; og hva krever Herren av deg uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud?"   Mika 6:7-8
 

   "Men vær ordets gjørere, og ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv. For dersom en er ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige åsyn i et speil: han så på seg selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov og holder ved med det, så han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning. Dersom en mener at han er en gudsdyrker, og ikke holder sin tunge i tømme, men dårer sitt eget hjerte, hans gudsdyrkelse er forgjeves. En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å se til farløse og enker i deres trengsel, å holde seg selv uplettet av verden."   Jakobs brev 1:22-27
 

   "Enden på det hele, etter at alt er hørt, er dette:  Frykt Gud og hold hans bud! Det er hva hvert menneske bør gjøre.  For hver gjerning vil Gud føre frem for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt."   Forkynneren 12:13-14


The 2 Commandments · in Norwegian
http://www.creationism.org/norwegian/salv2Cmd_no.htmForside:  Norsk
www.creationism.org