Creation Science Information & Links!
De ti bud · Dekalogen

   "Da talte Gud alle disse ord og sa:  Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egyptens land, av trellehuset.  Du skal ikke ha andre guder foruten meg.  Du skal ikke gjøre deg noe utskåret billede eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden.  Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg, og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker meg og holder mine bud.  Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn; for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.  Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!  Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning.  Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innen dine porter. For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.  Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det land Herren din Gud gir deg.  Du skal ikke slå ihjel.  Du skal ikke drive hor.  Du skal ikke stjele.  Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.  Du skal ikke begjære din nestes hus.  Du skal ikke begjære din nestes hustru eller hans tjener eller hans tjenestepike eller hans okse eller hans asen eller noe som hører din neste til."   Andre Mosebok 20:1-17


The 10 Commandments · in Norwegian
http://www.creationism.org/norwegian/salv10Cmd_no.htmForside:  Norsk
www.creationism.org