Creation Science Information & Links!
Salmenes 1, 51, 100 & 150
Psalms 1 • 51 • 100 • 150 - in Norwegian (Norsk-Bokmål)
Salmenes 1

Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,   men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt.   Han er lik et tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør, skal lykkes.   Slik er det ikke med de lovløse. De er lik agner som spres for vinden.   Derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen, ingen syndere i flokken av rettferdige.   For Herren kjenner veien de rettferdige går, men de urettferdiges vei fører vill.
 

Salmenes 51

Til korlederen. En salme av David,  da profeten Natan kom til ham etter at han hadde vært hos Batseba.   Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet, stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet!   Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd!   For mine lovbrudd kjenner jeg, min synd står alltid for meg.   Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne, har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler, du er ren når du feller dom.   Ja, med skyld ble jeg født, med synd ble jeg til i mors liv.   Se, du gleder deg over sannhet i mitt indre, du lærer meg visdom i det skjulte.   Ta bort min synd med isop, så jeg blir ren, vask meg, så jeg blir hvitere enn snø.   La meg få oppleve fryd og glede, la lemmene du knuste, få juble.   Skjul ditt ansikt for mine synder, utslett all min skyld!   Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd!   Driv meg ikke bort fra ditt ansikt, ta ikke fra meg din hellige Ånd!   Gi meg igjen gleden over din frelse, hold meg oppe med en villig ånd!   Jeg vil lære lovbrytere dine veier, syndere skal vende om til deg.   Fri meg, Gud, fra blodskyld, du Gud som er min frelse! Så skal min tunge juble over din rettferd.   Herre, lukk opp mine lepper så min munn kan lovprise deg.   For du har ikke glede i slaktoffer, mitt brennoffer bryr du deg ikke om.   Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Gud, du forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte.   Gjør vel mot Sion i din nåde, bygg Jerusalems murer!   Da skal du ha glede i rette offer, brennoffer og heloffer. Da skal de ofre okser på ditt alter.
 

Salmenes 100

En takkesalme. Rop med jubel for Herren, all jorden!   Tjen Herren med glede, kom fram for ham med jubel!   Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, vi er hans, vi er hans folk og den flokken han gjeter.   Kom gjennom portene hans med takkesang, inn i forgårdene med lovsang! Lov ham, velsign hans navn!   Herren er god, evig er hans miskunn, hans trofasthet varer fra slekt til slekt.
 

Salmenes 150

Halleluja!  Lovsyng Gud i hans helligdom! Lov ham i hans mektige hvelving.   Lov ham for hans storverk. Lov ham for hans store velde.   Lov ham med gjallende horn. Lov ham med harpe og lyre.   Lov ham med trommer og dans. Lov ham med strengespill og fløyte.   Lov ham til tonende symbaler. Lov ham med rungende symbaler!   Alt som har ånde, skal love Herren. Halleluja!


Psalms 1 • 51 • 100 • 150
http://www.creationism.org/norwegian/saPs1_51_100_no.htm

Forside:  Norsk
www.creationism.org