Ta quizen vår - Er evolusjon en religion?

Svar Ja eller Nei på hvert av de følgende spørsmålene:

       Har alle de store religionene i dag en historie om hvordan alt begynte?

       Har evolusjonsteorien en historie om hvordan alt begynte?

       Har alle de store religionene i dag en lære om fremtiden, basert på deres tro?

       Har evolusjonsteorien en lære om fremtiden, basert på dens tro?

       Har alle de store religionene i dag en lære om Guds kraft i fortiden?

       Har evolusjonsteorien en lære om Guds kraft (eller mangel på kraft) i fortiden?

       Har alle de store religionene i dag en etisk lære i forhold til miljøet?

       Har evolusjonsteorien en etisk lære i forhold til miljøet?

       Blir noen religiøse mennesker sinte når deres tro blir utfordret?

       Blir noen evolusjonister sinte når deres tro blir utfordret?

       Når et land styres ut i fra et grunnlag i religiøs tro, kan det føre til
                              kriger og at millioner av mennesker blir drept?

       Når et land styres ut i fra et grunnlag i evolusjonistisk tro (for
                              eksempel nazisme & kommunisme) kan det føre til kriger og at
                              millioner av mennesker blir drept?

                               Sånn, nå har du fått svaret på spørsmålet.

Fritt til å kopiere. - av Paul Abramson, www.creationism.org

 
"Er evolusjon en religion - quiz""
<http://www.creationism.org/norwegian/EvolutionQuiz_no.htm>

Forside:  Norsk
www.creationism.org