FROM:  Creation Research Society   
www.creationresearch.org
Creation Matters  • Vol. 18, No. 6 • Nov/Dec 2013, Pg. 1-3
DEN MYSTISKE BJELLEN SOM
BLE FUNNET I ET STYKKE KULL
Av Dave Woetzel,
(Abridged Article)

Flommen i 1.Mosebok var en dommens handling, som ble sendt for å utslette all sivilisasjon i Noah`s dager (1.Mos.6, 5-7). Det kan absolutt ha vært slik at hele den befolkede regionen (sannsynligvis ett samlet kontinent på den tiden), ble omdannet og alle spor av menneskelig aktivitet ble begravet under enorme mengder av sedimentert stein. Derfor burde det ikke være underlig at vi finner svært lite spor av de langtlevende patriarkene som er nevnt i begynnelsen av første Mosebok.

I Snellings klassiske artikkel fra 1991 med tittelen : Hvor er alle de menneskelige fossilene? (Where are All the Human Fossils?), etterså Snelling flom realiteter som menneskelig mobilitet, de destruktive kreftene av flomvann og differensial suspensjon. Så skrev han :
Når vi tar alle disse faktorene med I beregning vil det synes usannsynlig at mange av de menneskene som levde I tiden ved flommen, ville ende opp som fosiler. Selv om en håndfull, muligens noen få tusen ble bevart, når et slikt lite antall fordeles gjennom det store volumet av Flom sedimenter, vil sjansene for å bli funnet i overflaten være matematisk svært, svært lave, og enda mindre igjen å bli funnet av en profesjonell vitenskapsmann som ville gjenkjenne dets egenart og dokumentere det på en god måte.

Alloy metal bell found in deep coal mine

Det har vært mange lovende historier om funn av før-flom skjeletter av kjemper, før-flom artefakter og til og med selve Arken. Men typisk ender disse historiene i skuffelse. Så det er viktig å vise forsiktighet og objektivitet når det gjelder slike påstander. Det er lett selv for trente forskere, å gjøre feilobservasjoner, eller å falle til konklusjoner for raskt, når de blir presentert funn som styrker deres egne argumenter.

Den historiske nøyaktigheten til Gud`s Ord har blitt demonstrert mange ganger, og kristne trenger ingen artefakter for å beholde sin tro. Bibelen sier : «Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord (Rom. 10,17). Likevel er det interessant å undersøke en arkaisk gjenstand, som kan gi hint om verden før syndfloden. Vi søker å ære Gud med å harmonisere de åpenbarte sannhetene fra første Mosebok med skikkelige vitenskapelig undersøkelse, for å prøve å forstå Hans opprinnelige skapelsesverk.

   Newton Anderson og hans bjelle

Et slikt funn som er verdt videre studie, er av bjellen som ble funnet inne i en kullbit av Newton Richard Anderson. Omstendighetene rundt denne hendelsen og senere undersøkelser av bjellen ved ulike enheter som er beskrevet her, er i hovedsak basert på mitt innspilte intervju av Mr. Anderson 20. januar 2007, og en telefonsamtale 19 mai 2013.

   WEST VIRGINIA KULL

I 1940 årene leverte en nabo ved navn Carl Hoylman kull til familien Andersons hus. Han forhandlet med landeiere om å hente ut kull, klargjorde det, solgte det og leverte det. Den asfaltbaserte kullbiten som ble funnet i West Virginia Upshur County er karbondatert og den Pensylvianske epoken som er ment å ha vært fra 323 til 298 millioner år siden (anonym 1997). Innlysende nok vil en oppdagelse av en slik bjelle presentere et seriøst problem for evolusjonsteoriens tidsskala. Hvordan er det mulig at en bronsebjelle kunne bli funnet inne i en kullbit som ble formet før dinosaurene eksisterte?

   ANALYSER AV BJELLEN

I årene 1963 – 1964 tok en mann med navn Boris Bilas med bjellen til det geologiske instituttet ved universitet av Delaware ved Wilmington, hvor den ble studert og returnert. De bekreftet at bjellen var håndlaget. Anderson flyttet til slutt til Florida og ble lærer i kjemi. I 1973 deltok han i en presentasjon av Dr. John Morris fra institutt for skapelsesundersøkelse, og fremla bjellen for han. Morris analyserte bjellen i et laboratorium ved Oklahoma Universitetet. Han skrev senere om bjellen (2010) Atom Aktivisert Analyse kom frem til at bjellen primært var av bronse og en underlig miks av sink. En Mikro-probe analyse viste ingen gjenværende spor av kull.

Det faktum at bjellens metallsammensetning er rar, burde ikke være overraskende om den faktisk er fra før flommen som er omtalt i Bibelen. Den burde faktisk ikke være forventet å noen likheter med metallarbeider som er funnet etter flommen. Pendelen inni klokken er en jern-komposisjon og ringer fortsatt fint. 1. Mosebok stadfester at Tubalkain var en «instruktør av all fremførelse i jern og bronse..» Dette var altså to materialer som håndverkere jobbet med før flommen.

   TOPPFIGUREN PÅ BJELLEN

Anderson brukte mye tid på å studere den demon-lignende figuren på toppen av bjellen (figur-2), hvor han sendte flere forespørsler til mange universiteter. Han oppdaget likheter til Pazuzu, den Babylonske demon av sørvest vinden, og den Hinduistiske guden Garuda. Både den Babylonske demonen og figuren på bjellen har avslørende horn i pannen (delvis avbrekket på bjellen). Deres smale fjes er veldig like. Garuda (en flyvende gud med nebb) er noen ganger avbildet på toppen av bjeller, og det er også egyptiske guden med vinger Isis.

   OPPDAGELSEN AV MINEN

Det er viktig å vite at det var primært to måter kulldrifts-prosedyrer som var vanlige i 1940 årene. Den første er overflate graving, og den andre dypgravende minedrift. Om kullet var nære overflaten av bakken (typisk for flatt landskap), kunne man med enkelhet grave unna skorpen og høste kullet. Om kullåren gikk inn i en fjellside, ble en kanal bygget inn i grunnen for å følge kullåren for igjen å få alt kullet ut.

Om kullet rundt denne bjellen hadde blitt funnet i en overflateåre, ville det synes mer sannsynlig at bjellen hadde falt ned i en åpen åre.

I virkeligheten lå åren så langt nede, at kritikernes mot-argumenter blir utrolige usannsynligheter når de er bygd på noe som er umulig. For hvordan er det mulig at en gjenstand kan falle ned i en underjordisk kull-sprekk, for deretter å bli kapslet inn i flytende "gjørme" og for deretter å bli en del av en stor sold kull-blokk?

Bronseting kan med letthet overleve de ca 4000 årene fra floden til i dag. I tillegg kan man undre seg over da sivilisasjonen endte med floden, at en av klokkene, lagd før floden, ble begravd i en flytende masse av vegetativt avfall som senere ble til "West Virginia Coal", og til sist tusener av år etterpå endte opp i Newt Andersons kullbinge.

   KONKLUSJON

Det er ingen tvil om det beste scenarioet for en før-flom artikkel, ville være å ha bevis som er dokumentert i situasjonen av en profesjonell vitenskapsmann. I mangel av det er kanskje bjellen som ble funnet i kull den beste kandidaten for en gjenstand fra syndefloden. Historien bak oppdagelsen av bjellen er relatert til dens finner, Newton Anderson, som synes å være et troverdig vitne. Utførelsen og autensiteten av bjellen har blitt grundig undersøkt. Det sannsynlige stedet for minen er gjort, og fjerner kritikken om at bjellen er av moderne opphav.

Sett fra en kreasjonists verdenssyn, synes det sannsynlig at bjellen kan være et arbeid av en håndverker som for eksempel Tubal-Cain(1.Mos.4,22). Og selv om det er sannsynlig og ikke definitivt, synes jeg det er mer fornuft i dette en kjeden av usannsynligheter som er presentert av kritikerne. Det er selvsagt en vanskelig ting for en evolusjonær tidslinje og forklare denne bjellen i en kullbit.


    REFERANSER :

Anonymous. 1997. Geological Map of West Virginia. West Virginia Geological and Economic Survey, p. 1.

Fulmer, L.S. 2007. Report on polygraph examination. GenesisPark.com. Retrieved October 16, 2013, from www.genesispark.com/wp-content/uploads/2011/10/bell_polygraph.jpg

Hudson, G. 2010. The mystery of the bell found in coal. Gordon’s Blog. Retrieved October 15, 2013, from www.ecalpemos.org/2010/07/mystery-of-bell-found-in-coal.html

Lotz, C.W. 1970. Probable Original Minable Extent of the Coal Seams of the Redstone Coal. West Virginia Geological and Economic Survey. (USGS National Geologic Map Database, Product Description Page) Retrieved May 20, 2013, from http://ngmdb.usgs.gov/Prodesc/proddesc_42193.htm

Morris, J. 2008. The Young Earth: The Real History of the Earth—Past , Present, and Future. Master Books, Green Forest, AR, p. 75.

Morris, J. 2010. An amazing anomalous fossil. Acts & Facts 39(2):16.

Sharbaugh, N. 1997 Ammunition for Piercing the Armor of the Philosophy of Evolution. Norm Sharbaugh Ministries, Brownsburg, IN, p. 190.

Snelling, A.A. 1991. Where are all the human fossils? Creation Ex Nihilo Technical Journal 14(1):28–33.
 

"Den mystiske bjellen som ble funnet i et stykke kull"  (abridged)
(Originally published in "Creation Matters" as: Update on The Mysterious Bell Found in Coal)
<http://www.creationism.org/norwegian/CrsCmBellFoundInCoal_no.htm>

Forside:  Norsk
www.creationism.org