Creation Science Information & Links!
Apaštalų tikėjimo išpažinimas
The Apostles' Creed - in Lithuanian (lietuvių)

 

Tikiu į Dievą tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją;
ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį,
kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos,
kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus,
numiręs ir palaidotas; nužengė į pragarus;
trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių;
įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje,
iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
Tikiu į Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią,
šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą,
kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą.
Amen.


Apaštalų tikėjimo išpažinimas · Lietuvių
http://www.creationism.org/lithuanian/saApostlesCreed_lt.htm

All Languages:  http://www.creationism.org/english/ApostlesCreed_Intl.htmSymbolum Apostolorum (Apostolicum)
  • 
Το Σύμβολο της Πίστεως
  • 
Basic Christian Theology (The Creed)

Pagrindinis:  Lietuvių
www.creationism.org