Creation Science Information & Links!
Apustuļu ticības apliecība
The Apostles' Creed - in Latvian (Latviešu)

 

Mēs ticam uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, Debess un zemes Radītāju,
un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu,
kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no jaunavas Marijas,
cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē,
trešā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs sēdies pie Dieva,
Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvus un mirušus.
Mēs ticam uz Svēto Garu, vienu svētu vispārīgu Baznīcu, svēto sadraudzi,
grēku piedošanu miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu.


Apustuļu ticības apliecība - (Latviešu, Latvijas, Lettish, Latviski)
http://www.creationism.org/latvian/saApostlesCreed_lv.htm

All Languages:  http://www.creationism.org/english/ApostlesCreed_Intl.htmSymbolum Apostolorum (Apostolicum)
  • 
Το Σύμβολο της Πίστεως
  • 
Basic Christian Theology (The Creed)

Galvenā:  Latviešu
www.creationism.org