Creation Science Information & Links!
Galvenā
F A Q
Saites
Tēmas
Grāmatas
Bildes
MP3
Video

 
Pirmā Mozus grāmata 1:1  "Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi." 

Jāņa 1:1  "Iesākumā bija Vārds,
un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs." 


Radīšana ir teorija par to, ka cilvēks, zeme un viss pārējais Visumā bija drīzāk radīts tāds kā tas ir tagad, nevis nejauša sprādziena no nekā rezultāts. 

Mēs mājojam uz mazas teicami, prasmīgi un autonomi regulētas gaisa kuģa virsmas. Kopā ar izdzīvošanu, sacensību un nāvi mēs esam liecinieki skaistumam, smaržām, mīlestībai un mūzikai. Padomā par to. Matemātika, filozofija, pavasara laiks, izvirtība, lauksaimniecība, uzmanības izrādīšana, kvazārs un košļājamā gumija; viss nāk no nekā?, radies tikai sakritības pēc...?

No visām paaudzēm, kuras līdz šim ir apdzīvojušas Zemi, mums ir vismazākais attaisnojums par to, ka neatpazīstam mierīgo Prasmīgā Matemātiķa klātbūtni, kurš visu ap mums ir nolicis kustībā. Mums būtu jābūt bijībā nevis iedomīgiem vai skeptiskiem. 

Pirms aptuveni 3000 gadiem Israēla Ķēniņš Dāvids rakstīja (Psalmi 8:4-5) "Kad es redzu Tavas debesis, Tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko Tu esi radījis,- kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka Tu viņu uzlūko?"


CITAS INTERNETA SAITES PAR RADĪŠANAS ZINĀTNI LATVIEŠU VALODĀ
OTHER WEB SITES IN LATVIAN WITH CREATION SCIENCE


  gribu zināt
gribuzinat.com

 

YouTube gribuzināt.com
youtube.com/user/rozkalnsm

 

Dieva Pierādījumi
dieva-pieradijumi.webs.com

 

Lāpsta par advokātu
lapsta.webs.com


 

Bībele  •  The Holy Bible in Latvian
BĪBELE un tās izpētes materiāli
www.bibele.lv
Jaunā & Vecā Derība
www.ethnicharvest.org
New Testament
www.biblekeeper.com/latvian/
Bible
App
Blue-Letter
Bible

Kristiešu evaņģēliskā vēsts. Latviski
Christian Gospel Message · in Latvian
Kungs Jēzus Kristus. Mateja 6
Lord Jesus Christ · Matthew 6
10 baušļi. 10 Commandments
2 baušļi. 2 Commandments
Apustuļu ticības apliecība
The Apostles' Creed · in Latvian
Psalmi
1 • 51 • 100 • 150

Papildus resursi par kristietību
More Christian Resources

Vai Jūs esat dzirdējuši par Četriem Garïgajiem Likumiem
WMP - World Missionary Press
English

TAVAS DZÏVES STÄSTS!  
Got Questions?
Latviešu
SGM LifeWords
Latviešu
Fellowship Tract League
Latviešu

JESUS FILM
PROJECT
Global Recordings Network
Audio Gospel  •  Good News

Institute in Basic Life Principles - 
Youth Conflicts
Institute in
Basic Life
Principles

Basic Youth Conflicts
Bill Gothard
God's Story: From Creation to Eternity
www.gods-story.org
Creation to Eternity
Now in over 300 Languages! 
"Simply the Story" simplythestory.org
ChristianAnswers.Net
ChristianAnswers.Net
43 Languages!

The "Olivet Discourse" about the
End Times - all 3 accounts start -
  with a warning from Jesus!
Matt. 24:4b  "Take heed that no man deceive you."
Mark 13:5b  "Take heed lest any man deceive you."
Luke 21:8a  "Jesus said, Take heed that ye be not deceived."
We live in a world with daily false "News" - intended to deceive us!  Isaiah 5:20  Look for REAL NEWS & TRUTH!.  (And let's pray for wisdom!  James 1:5)
NEWS:
Drudge
Report
World Net
Daily
Rush
Limbaugh
National
Review
Christian
Post - News
Voice of
the Martyrs
Prison
Planet
Reality
Zone
Khouse
NEWS

дети
Bērni
الأطفال
Kinder
Children & Teenagers / Kids & 
Teens / 孩子 & Подростки
青少年
Adolescents
किशोर
Youth


 

 
  Main Links Page  -  www.creationism.org/topbar/links.htm
 
— LATVIAN, LETTISCH, LATVIEŠU VALODA —   Dialects:  Courland; Latgalian; Livonian; Middle; Vidzeme
This language is spoken in:   Estonia; Latvia; Lithuania; Germany

 
Vairāk informācijas par radīšanas zinātni attiecībā uz:
bioloģiju, ģeoloģiju, arheoloģiju, paleontoloģiju, astronomiju, evolūciju, intiliģento dizainu, Ādamu un Ievu, Noasa šķirstu, Ledus laikmetu, Ēdenes dārzu un Zemes vēsturi.

 
FAQ - Visbiežāk uzdotie jautājumi Radīšanas piekritējiem

Bībeles tulkojumi-grieķu versija

Bībele un zinātne saskan

Radīšana nav zinātne

Vai oglekļa datēšanas metode pierāda, ka Zeme ir miljoniem gadu veca?

Vai Ādams un Ieva bija pirmie cilvēki?

Kur Kains atrada savu sievu?

Pretrunas Bībelē? (1)

Pretrunas Bībelē? (2)

Pretrunas Bībelē? (3)

Kristietība un evolūcija ir kā eļļa ūdenī

Vairāki pierādījumi tam, ka Zeme ir jauna

Nāve pirms grēka?

Kā pierādīt vai Dievs eksistē? Morāle.

Kā pierādīt vai Dievs eksistē? Zinātne.

Kā pierādīt vai Dievs eksistē? Pamati.

Kā pierādīt vai Dievs eksistē? Zinātne.

Kā mēs varam redzēt zvaigžņu gaismu no miljardu gaismas gadu attāluma, ja kosmoss ir jauns?

Pierādījumi par jaunu Visumu

Pierādījumi par jaunu zemi

Pierādījumi no Visuma par jaunu zemi

Pierādījumi no zemes par jaunu zemi

Kad sātans krita no debesīm?

Kad tika radīti eņģeļi?

 
Bible Illustrations - 220 Images by Doré

The Bible in Pictures - 250 Images

 
Tēma (angliski):  Dinozauri
Tēma (angliski):  Žirafes
Tēma (angliski):  Dzeņi
Tēma (angliski):  Sikspārņi
 
-- Citas tēmas angliski ŠEIT --


Dr. Kent Hovind  •  Creation Seminar Series
Latvian  •  www.drdino.com  •  CSE (Creation Science Evangelism) 
Seminārs #1
"Zemes vecums"
("The Age of the Earth")

DrHovindSem1_LV.m4v
ZIP file - 450MB - 115 Minute Video
English Audio  &  Latvian Sub-titles
DOWNLOAD:  CreationToday.org

Text

.SRT

.SUB

Vai jūs esat kādreiz domājuši par to?  Nu tiešām, kāda ir dzīves jēga?  Kāpēc mēs šeit esam?  No kurienes mēs esam?  Vēl vairāk - kur mēs dosimies, kad šī dzīve būs galā?  Šis seminārs vēsta par Zemes vecumu.  Dr. Hovinds sniedz pārliecinošus pierādījumus, lai pierādītu, ka Zeme nav miljardiem gadu veca.  Patiesībā, pierādījumi burtiski norāda uz radīšanu sešās dienās.  Tieši tā, kā mums par to vēsta pirmā nodaļa Pirmajā Mozus grāmatā.
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
             
Seminārs #2
"Ēdenes dārzs"
("The Garden of Eden")

DrHovindSem2_LV.m4v
ZIP file - 460MB - 117 Minute Video
English Audio  &  Latvian Sub-titles
DOWNLOAD:  CreationToday.org

Text

.SRT

.SUB

Bībele saka, ka no radīšanas sākuma Dievs radīja viņus par vīrieti un sievieti.  Bībele māca, ka no viena cilvēka grēks ienāca pasaulē un no grēka - nāve.   Ar cilvēku ienāca grēks.  Evolūcija māca, ka nāve ieveda cilvēku pasaulē; Bībele saka, ka cilvēks ienesa grēku pasaulē.  Šie abi skatījumi ir pilnīgi un galēji pretēji.  Bībele saka: Ādams bija pirmais cilvēks; un kad viņam bija 130 gadu, piedzima Sets; un Setam bija 105 gadi, kad piedzima Ēnošs.
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
             
Seminārs #3
"Dinozauri un Bībele"
("Dinosaurs & the Bible")

DrHovindSem3_LV.m4v
ZIP file - 540MB - 145 Minute Video
English Audio  &  Latvian Sub-titles
DOWNLOAD:  CreationToday.org

Text

.SRT

.SUB

Notika tā ka kristieši piekrita kompromisiem, nevis turpināja mācīt Bībeles patiesības, tikai tāpēc, ka bija jāpielāgojas dinozauriem.  Tādēļ tika izdomāta "Plaisas teorija" jeb "Diena - laikmets", "Progresīvā radīšana" jeb "Teistu evolūcija".  Nav vajadzības to darīt.  Šorīt es jums parādīšu Bībeles skatījumu par šo tēmu.
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
             
Seminārs #4
"Meli mācību grāmatās"
("Lies in the Textbooks")

DrHovindSem4_LV.m4v
ZIP file - 640MB - 168 Minute Video
English Audio  &  Latvian Sub-titles
DOWNLOAD:  CreationToday.org

Text

.SRT

.SUB

Man patīk pētīt Lielo kanjonu.  Ir divi izskaidrojumi, kā tas tur ir izveidojies.  Evolucionisti teiks, ka tas ir veidojies lēnām ar nelielu ūdens daudzumu, bet ilgā laika periodā.  Miljardiem gadu.  Bet kreacionists teiks, ka tas ir veidojies ātri ar lielu ūdens daudzumu un īsā laika sprīdī.  Tieši kā lielajos Noasa plūdos.
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
             
Seminārs #5
"Evolūcijas bīstamība"
("The Dangers of Evolution")

DrHovindSem5_LV.m4v
ZIP file - 300MB - 78 Minute Video
English Audio  &  Latvian Sub-titles
DOWNLOAD:  CreationToday.org

Text

.SRT

.SUB

Evolūcijas teorija likvidē morāli pilnībā, kā arī visus veidus, kas atklāj, kā iegūt morāli.  Tā ir pamats humānismam, rasismam, nacismam, komunismam un Jaunajai pasaules kārtībai.  Mēs pieskarsimies šodien visām šīm tēmām.  Pāris pēdējās sesijās esam runājuši par dažiem meliem mācību grāmatās, kas tiek lietoti, lai atbalstītu evolūcijas teoriju.  Viss, kas jebkad ir lietots kā pierādījums teorijai, ir pierādīts kā nepareizs.
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
             
Seminārs #6
"Hovinda teorija"
("The Hovind Theory")

DrHovindSem6_LV.m4v
ZIP file - 490MB - 107 Minute Video
English Audio  &  Latvian Sub-titles
DOWNLOAD:  CreationToday.org

Text

.SRT

.SUB

Es uzskatu, ka visa pasaule tika nosegta ar ūdeni, taču tas ūdens nenāca lietus veidā!  Ļoti maza daļa no plūdu ūdens bija lietusūdens.  Tā skeptiķi ir izveidojuši vājo argumentu, ka, ja lietus lija tik ilgi, lai nosegtu Everestu, tad pasaule izvārītos.  Tas ir pareizi, taču tas ir mākslīgs arguments.  Plūdu ūdens neradās no lietavām.  Ir vairākas teorijas, kas skaidro, kas Noa dienās izraisīja Lielos grēku plūdus!
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
             
Seminārs #7A
"Jautājumi & Atbildes"
("Questions & Answers, Part A")

DrHovindSem7A_LV.m4v
ZIP file - 600MB - 150 Minute Video
English Audio  &  Latvian Sub-titles
DOWNLOAD:  CreationToday.org

Text

.SRT

.SUB

Šajā seminārā Dr. Hovindam ir daudz dažādu jautājumu, kas viņam bieži ir tikuši uzdoti; tie ir apkopoti un tiks sniegts vislabākais zināmais skaidrojums par to, kas notiek.  Viņš aptvers daudzus tematus, tādus kā: Sarkanās jūras šķērsošana, Primitīvais cilvēks, datēšana pielietojot radioaktīvo oglekli?  Vai tiešām Bībelē ir pretrunas?
SAMPLE 1
SAMPLE 2
GO TO:
MAIN
VIDEO
PAGE
 

 

 
Galvenā
F A Q
Saites
Tēmas
Grāmatas
Bildes
MP3
Video