Kad tika radīti eņģeļi?
Autors: Dr. Kent Hovind    Tulkoja: Sintija Blumberga-Bredika & Gatis Brediks

1.Mozus 20:11 teikts, ka Dievs radīja visu sešās dienās, debesis, zemi un visu kas tajos atrodas. Eņģeļiem vajadzēja tikt radītiem pirmo sešu dienu laikā, lai gan Bībele konkrēti nesaka, kad. Dažas norādes, šķiet, saka, ka eņģeļi priecājās, kad tika likti zemes pamati, tāpēc viņiem vajadzētu būt radītiem līdz Radīšanas nedēļas beigām. Skaties Ījaba 38:4-7. Šī rakstu vieta, iespējams, norāda uz to, ka eņģeļi redzēja sākotnējo Radīšanu vai arī viņi vēroja jauno kontinentu veidošanos pēc plūdiem. Droši to nezinu.


Originally published in English: When Were Angels Created? by Dr. Kent Hovind
Pēdējā zināmā adrese (Last known address): http://www.drdino.com/read-article.php?id=50

 

"Kad tika radīti eņģeļi?"
<http://www.creationism.org/latvian/DrdinoWhenWereAngelsCreated_lv.htm>

Galvenā:  Latviešu
www.creationism.org